Скачать презентацию Referenční modely ERP o Procesní dekompozice ERP o Скачать презентацию Referenční modely ERP o Procesní dekompozice ERP o

de34b1299951913e48abfe586a312a75.ppt

  • Количество слайдов: 15

Referenční modely ERP o. Procesní dekompozice ERP: o. MTS, MTO, ATO, ETO o. Referenční Referenční modely ERP o. Procesní dekompozice ERP: o. MTS, MTO, ATO, ETO o. Referenční modely, modelery a kooperativní scénáře

Procesy v ERP o Činnosti (funkce) vs. procesy o Podpora procesů v ERP o Procesy v ERP o Činnosti (funkce) vs. procesy o Podpora procesů v ERP o Rozsah zahrnuté procesní oblasti – průnik do modelování procesů v celé firmě

Modely procesů ERP o o ERP zahrnují rozsáhlou oblast funkcionality a podporují celou řadu Modely procesů ERP o o ERP zahrnují rozsáhlou oblast funkcionality a podporují celou řadu typů výrob a tedy modelů procesů Příklady: n n n o ATO – Montáž na zakázku ETO – Konstrukce na zakázku MTS – Výroba na sklad MTO – Výroba na zakázku PBM – Dávková procesní výroba WHS – Velkoobchod, AS – Automobilky atd. CODP – Customer Order Decoupling Point

ATO – Montáž na zakázku o o Assemble to Order Použití: n o zejména ATO – Montáž na zakázku o o Assemble to Order Použití: n o zejména automobilový průmysl (v poslední době), elektrotechnika (dynamičnost, konkurence, inovace, globalizace trhu) Znaky: n n n n krátká doba potřebná k realizaci finální montáže modularita výrobků, výroba orientovaná podle potřeb a požadavků zákazníka standardizace součástek hierarchie v plánování – hlavní plán, plán potřeb, produkční plánování zaměřeno na materiál než na kapacity větší závislost na dodavatelích (důraz na JIT), naprostá většina materiálu je nakupována důraz na řízení kvality, servis a podporu zákazníků CODP ?

ETO – Konstrukce na zakázku o o Engineer to Order Použití: n o zejména ETO – Konstrukce na zakázku o o Engineer to Order Použití: n o zejména strojírenský a těžký průmysl (vývoj produktů podle přání zákazníků, vlastní vývojové oddělení, výroba i služby) Znaky: n n n n čas pro uskutečnění projektu není předem daný nutnost reagovat na průběžně se měnící specifikace produktu v průběhu definice projektu plánování jak materiálu, tak kapacit využití rozhodovacích procedur make/buy outsourcing částí projektu na subdodavatele a jejich řízení časté výkyvy peněžních prostředků (plánování CF) téměř všechen materiál se nakupuje podle specifikací a požadavků zákazníka CODP ?

MTS – Výroba na sklad o o Make to Stock Použití: n o společnosti MTS – Výroba na sklad o o Make to Stock Použití: n o společnosti s nespojitou výrobou, které vyrábějí určité standardní výrobky na sklad (oděvy, spotř. elektronika, jízdní kola, kancel. potřeby apod. ) Znaky: n n n n nespojitá výroba a prodej podle dlouhodobých plánů a prodejních předpovědí plánování má hierarchii (hlavní plán, plán potřeb, plán výroby) plánovací funkce orientovány na materiál (malé objemy výroby) a na kapacity (při velkých objemech výroby) úzké vztahy s dodavateli, JIT výběr sortimentu provázán s vývojem a marketingem klíčové jsou předpovědi prodejů a plánování strategické úrovně zásob CODP?

MTO – Výroba na zakázku o o Make to Order Použití: n o model MTO – Výroba na zakázku o o Make to Order Použití: n o model výroby, při kterém je plánování kapacit založeno na objednávkách zákazníka Znaky: n n n na rozdíl od ETO je MTO většinou výběrem z konečného spektra konfigurací nebo dokonce pouze výběrem z definovaného spektra produktů Těžko předvídatelná poptávka Kritické je plánování kapacit Flexibilita v požadované kapacitě) Plánování výroby je specifické podle zákazníků, nakup kritických materiálů je anonymní Nákup a produkce náhradních dílů CODP?

PBM – Dávková a procesní výroba o o Process Batch Manufacturing Použití: n o PBM – Dávková a procesní výroba o o Process Batch Manufacturing Použití: n o společnosti vyrábějící velké série výrobků ve výrobních dávkách (výrobky denní potřeby – např. nápoje, jídlo, kosmetika, drogistické zboží apod. ) Znaky: n n n n krátké výrobní cykly výrobku – množství produkce přímo závisí na marketingu suroviny, meziprodukt a konečný produkt musí být často kontrolovány pro svou omezenou dobu trvanlivosti vstupující materiál je často velmi levný výroba a balení probíhá v řízené výrobní lince plánování produkce zaměřeno především na kapacity velké nároky na výstupní kvalitu – časté inspekce kvality úzké vztahy celého produkčního řetězce podmíněné krátkou dobou použitelnosti surovin a výrobků CODP?

Další modely o Procesní výroba Projektová výroba o Odvětvová řešení: o n n n Další modely o Procesní výroba Projektová výroba o Odvětvová řešení: o n n n Služby Velkoobchod Automobilky Výroba letadel Banky

Vztah modelů Vztah modelů

Modelery a referenční modely o Důvody vzniku modelerů a ref. modelů n n n Modelery a referenční modely o Důvody vzniku modelerů a ref. modelů n n n o rostoucí složitost ERP procesní přístup rozsah zahrnuté funkční oblasti problémy při implementaci (zejména čas) náklady spojené s implementací ERP a jeho změnami za provozu problémy se školením (nedostatky ve školících materiálech) Třeba vytvořit n způsob jakým zachytit a vizualizovat nastavení ERP tak, aby se na jeho základě dalo jednat s dodavateli - n Vznik modelerů

Rozdíl modelerů ERP od klasických modelerů procesů o o propojení do ERP možnost měnit Rozdíl modelerů ERP od klasických modelerů procesů o o propojení do ERP možnost měnit parametry ERP, strukturu nabízených funkcí a jejich chování bez nutnosti supervize „konzultanta“

Základní stavební části modelerů o o Model podnikových funkcí Model podnikových procesů Model rolí Základní stavební části modelerů o o Model podnikových funkcí Model podnikových procesů Model rolí Model organizace podniku

Referenční modely o o o předlohy pro tvorbu specifických projektových modelů podniku. obsahují typické Referenční modely o o o předlohy pro tvorbu specifických projektových modelů podniku. obsahují typické konfigurace podnikových procesů, funkcí a organizační struktury včetně řídících mechanismů pro různá odvětví. řešeny s předními světovými konzultačními firmami, vychází z nejlepších zkušeností a zvyklostí v jednotlivých odvětvích. skládá se ze čtyř či více dílčích modelů vytvořených podnikovým modelérem, z modelu řízení podniku, modelu podnikových funkcí, modelu podnikových procesů a z modelu organizace podniku.

Druhy referenčních modelů o odvětvové moduly IS IS jako celek (kompletní funkcionalita) Druhy referenčních modelů o odvětvové moduly IS IS jako celek (kompletní funkcionalita)