Скачать презентацию Публіцистика Глушка О К та Лося Й Д Скачать презентацию Публіцистика Глушка О К та Лося Й Д

Publits.pptx

  • Количество слайдов: 20

Публіцистика Глушка О. К. та Лося Й. Д. Публіцистика Глушка О. К. та Лося Й. Д.

Олександр Кіндратович Глушко (14 серпня 1938, Покровка) — український прозаїк, журналіст, кандидат філологічних наук, Олександр Кіндратович Глушко (14 серпня 1938, Покровка) — український прозаїк, журналіст, кандидат філологічних наук, член Національної спілки письменників, заслужений журналіст України. Головний редактор журналу «Вітчизна» . Викладає в Інституті журналістики.

Бібліотека Інституту журналістики 1. Глушко О. К. Журналістське розслідування : історія, теорія, практика : Бібліотека Інституту журналістики 1. Глушко О. К. Журналістське розслідування : історія, теорія, практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. К. Глушко. – вид. 3 -тє – К. : Арістей, 2008. – 144 с. : іл. – Бібліогр. : С. 139 -142. 2. Глушко О. К. Журналістське розслідування : історія, теорія, практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. К. Глушко. – вид. 2 -е, перероб. та доп. – К. : Арістей, 2006. – 144 с. – Бібліогр. : С. 139 -142. 3. Глушко О. К. Журналістське розслідування : Посібник. – К. : Видання МІЛП, 2000. – 104 с. 4. Глушко О. К. На бистрині часу : Ідейно-тематичні шукання радянської новелістики 70 -х років : Літературно-критичний нарис. – К. : Дніпро, 1980. – 180 с. – 0, 65. 5. Глушко О. К. Художня публіцистика : європейські традиції і сучасність : монографія / Олександр Глушко. – К. : Арістей, 2010. – 192 с. : іл. – Бібліогр. : С. 181 -188. 6. Глушко О. К. Публіцистика незалежної України : хрестоматія / упоряд. : О. К. Глушко, В. О. Карпенко ; відкрит. міжнар. ун-т розв. людини «Україна» . – К. : Університет «Україна» , 2009. – 506 с.

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 1. Кононенко П. На магистральном направлении : (Глушко О. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 1. Кононенко П. На магистральном направлении : (Глушко О. К. З позицій соціального оптимізму) / Наукові читання інституту журналістики / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К. , 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70 -літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 58 -60. 2. Наєнко М. О. Глушко на бистрині часу // Наукові читання інституту журналістики / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К. , 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70 -літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 45 -52. 3. Глушко О. К. «Вищий пілотаж» журналістики // Наукові записки інституту журналістики / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К. , 2006. – Т. 22. – С. 115122.

Глобальна мережа Інтернет Скачати можна: 1. Художня публіцистика: традиції, проблеми, перспективи О. К. Глушко Глобальна мережа Інтернет Скачати можна: 1. Художня публіцистика: традиції, проблеми, перспективи О. К. Глушко К. філол. н. УДК 82 -92: 378. 147. 3 http: //www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Nzizh/2008_32/Glushko%20 O. %20 K. . pdf 2. http: //journlib. univ. kiev. ua/index. php? act=article&article=2345 3. Глушко О. К. «Вищий пілотаж» журналістики// Наукові записки інституту журналістики/ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – с. 115122. http: //journlib. univ. kiev. ua/index. php? act=article&article=1446 4. http: //uadocs. exdat. com/docs/index-184467. html? page=10

Глобальна мережа Інтернет Купити можна: 1. Художня публіцистика : європейські традиції і сучасність : Глобальна мережа Інтернет Купити можна: 1. Художня публіцистика : європейські традиції і сучасність : монографія / Олександр Глушко. – К. : Арістей, 2010. – 192 с. : Іл. – Бібліогр. : с. 181188. http: //books. ua/goodscatalog. asp? view=ware&ware=194713&group=1673 &b_group=1673&back_url=%2 Fgoodscatalog. asp%3 Fparent%3 D 1669%26 gr oup%3 D 1673%26 b_group%3 D 1673%26 view%3 Dwares%26 view_page%3 D 3 %26 page_size%3 D 50%26 param%3 Dsmall 97 грн 2. Публіцистика незалежної України : хрестоматія / упоряд. : О. К. Глушко, В. О. Карпенко ; відкрит. міжнар. ун-т розв. людини «Україна» . – К. : Університет «Україна» , 2009. – 506 с. http: //bookraina. com. ua/knigi/uchebnaya-literatura/studentam/publicistika -nezalezhnoi-ukraini-hrestomatiya/576617/ 40 грн 3. http: //pilgrim. com. ua/price. php? cids=&date 1=&date 2=&price 1=&price 2= &year=&new=&sort=author_asc&s=&s 1=&s 2=&s 3=&page=89 30 грн 4. http: //www. bookshop. ua/asp/annot. asp? bid=4847456 39, 56 грн Журналістське розслідування : історія, теорія, практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. К. Глушко. – вид. 2 -е, перероб. та доп. – К. : Арістей, 2006. – 144 с. – Бібліогр. : с. 139 -142. 5. http: //kyiv-journalist. livejournal. com/130989. html 25 грн

Глобальна мережа Інтернет Посилання на роботи Глушка О. К. : 1. http: //journlib. univ. Глобальна мережа Інтернет Посилання на роботи Глушка О. К. : 1. http: //journlib. univ. kiev. ua/index. php? act=article&article=2326 Специфіка журналістського розслідування: основи жанру й методу Нікітіна Н. В. УДК 070: 347. 938 Глушко О. К. Журналістське розслідування: Історія, теорія, практика : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. К. Глушко. — вид. 2 е, перероб. та доп. — К. : Арістей, 2006. — 144 с. 2. http: //journ. sumdu. edu. ua/wp-content/uploads/2011/06/konf_092. pdf Меднікова Н. , група ЖТ 51 ОБРАЗ У ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ РОЗСЛІДУВАННІ (на прикладі чернігівського обласного тижневика «Гарт» ) Глушко О. К. Вищий пілотаж журналістики// Наукові записки Інституту журналістики. – К. , 2004 3. http: //www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/is/2009_10/Lukiya. pdf Лук'яненко Ю. , здобувач УДК 007 : 304 : 070. 422 Тенденції розвитку політичної аналітичної статті в друкованих ЗМІ в України Глушко О. К. «Вищий пілотаж» журналістики// Наукові записки інституту журналістики/ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 115 122.

4. http: //jschool. kiev. ua/images/uploads/textblog/08_13_Blashchuk_Olesya_dyplom 2008. pdf Журналістське розслідування як чинник демократичного суспільства (на 4. http: //jschool. kiev. ua/images/uploads/textblog/08_13_Blashchuk_Olesya_dyplom 2008. pdf Журналістське розслідування як чинник демократичного суспільства (на прикладі України та Польщі). Кваліфікаційна робота на здобуття академічного звання магістра наук БЛАЩУК Олесі Юріївни Глушко О. К. «Вищий пілотаж» журналістики// Наукові записки інституту журналістики/ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – с. 115 122. 5. http: //www. lnu. edu. ua/faculty/jur/publications/visnyk 32/Visnyk 32_P 3_02_Paslav sky. pdf УДК 007: 304: 070 ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ. ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗОНАНСНА, АЛЕ НЕБЕЗДОГАННА Глушко О. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика / Олександр Глушко. — 2 ге вид. — К. : Арістей, 2006. — 142 с. 6. http: //www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/is/2009_10/Dudko. pdf Дудко О. С. , студ. УДК 007 : 304 : 070 Розкриття та аналіз складників досвіду журналіста Глушко О. К. Журналістське розслідування : історія, теорія, практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. К. Глушко. – 3 тє вид. – К. : Арістей, 2008. – 144 с. : іл. . – Бібліогр. : с. 139 142.

Лось Йосип Дмитрович (03. 11. 1937, смт Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області) – професор, Лось Йосип Дмитрович (03. 11. 1937, смт Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області) – професор, доктор політичних наук, кандидат історичних наук, завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка, заслужений журналіст України (1998).

Бібліотека Інституту журналістики 1. Лось Й. Д. Публіцистика і тенденції розвитку світу (львівська школа Бібліотека Інституту журналістики 1. Лось Й. Д. Публіцистика і тенденції розвитку світу (львівська школа журналістики) : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. 3 -4 рівнів акредитації : у 2 ч. ]. [4. 1] / Й. Д. Лось ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 376 с. – Бібліогр. : с. 318 -327. 2. Лось Й. Д. Публіцистика і тенденції розвитку світу (львівська школа журналістики) : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. 3 -4 рівнів акредитації : у 2 ч. ]. [4. 1] / Й. Д. Лось ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2007. – 376 с. – Бібліогр. : с. 318 -327.

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 1. Лось Й. Д. Публіцистика і тенденції розвитку світу Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 1. Лось Й. Д. Публіцистика і тенденції розвитку світу (львівська школа журналістики) : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. 3 -4 рівнів акредитації : у 2 ч. ]. [4. 1] / Й. Д. Лось ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 376 с. – Бібліогр. : с. 318 -327. 2. Лось Й. Д. Апологети деструкції (про деякі тенденції «окупації свідомості» у недійній сфері: історія і сучасність) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка: збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 19 -50. – (Журналістика: Вип. 29). 3. Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу (Львівська школа журналістики) : навчальний посібник / Й. Д. Лось; МОН УКраїни; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2007. – 376 с. – ISBN 978 -966 -613 -561 -5. 4. Лось Й. Роздум / Дзвін: літературно-мистецький та громадськополітичний часопис Спілки письменників України / Національна спілка письменників України. – Львів, 2008. - № 4. – С. 104 -108. – ISSN 08684790. 5. Лось Й. Д. Цілісна шляхетна свідомість, аристократизм думки / Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка: збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 5 -17. – (Журн. ; Вип. 32).

Глобальна мережа Інтернет Скачати можна: 1. Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу: Глобальна мережа Інтернет Скачати можна: 1. Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу: Навчальний посібник Для вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. У 2 -х ч. : Ч. 1. — Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. — 376 с. – ISBN 978 -966 -613 -561 -5. 2. http: //www. twirpx. com/file/511000/ 3. http: //files. ukraine. ck. ua/%D 0%9 A%D 0%BD%D 0%B 8%D 0%B 3%D 0%BE% D 0%B 7%D 0%B 1%D 1%96%D 1%80%D 0%BD%D 1%8 F/%D 0%A 1%D 1%82%D 0 %B 0%D 1%82%D 1%96%20&%20%D 0%9 F%D 1%83%D 0%B 1%D 0% BB%D 1%96%D 1%86%D 0%B 8%D 1%81%D 1%82%D 0%B 8%D 0%BA%D 0%B 0/ %D 0%9 B%D 0%BE%D 1%81%D 1%8 C%20%D 0%99%D 0%BE%D 1%81%D 0%B 8%D 0%BF/ 4. http: //tkachenkoiren. ucoz. com/publitsystika/publicistika_j_tendenciji_r ozvitku_svitu. pdf 5. http: //otherreferats. allbest. ru/journalism/00080100. html 6. http: //studmed. ru/los-yd-publcistika-y-tendencyi-rozvitku-svtunavchalniy-posbnik_cb 901363 ec 4. html

7. УДК 070. 1 ПУБЛІЦИСТ: МОТИВАЦІЯ ТВОРЧОСТІ Й. Лось http: //www. lnu. edu. ua/faculty/jur/publications/visnyk 7. УДК 070. 1 ПУБЛІЦИСТ: МОТИВАЦІЯ ТВОРЧОСТІ Й. Лось http: //www. lnu. edu. ua/faculty/jur/publications/visnyk 28/V 28_P 2_1_Los. pdf 8. УДК 070: 82– 92: 177 ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ РЕСУРСАМИ ПУБЛІЦИСТИКИ (ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ) Йосип Лось1 http: //www. nbuv. gov. ua/portal/natural/vlnu/Jur/2007_30/Visnyk%2030_P 1 _01_Los. pdf 9. УДК 070. 1+070(100)“ 19” ЖУРНАЛІСТИКА ПЕРЕД НОВИМ ВИКЛИКОМ Й. Лось http: //www. franko. lviv. ua/faculty/jur/publications/visnyk 25/Visnyk 25_P 1_0 1_Los. pdf

Глобальна мережа Інтернет Купити можна: 1. http: //www. livelib. ru/book/1000476017 Публіцистика й тенденції розвитку Глобальна мережа Інтернет Купити можна: 1. http: //www. livelib. ru/book/1000476017 Публіцистика й тенденції розвитку світу 2. http: //artvertep. com/shop/books/null/6457/Publicistika+j+tendencii+roz vitku+svitu. html 44. 00 грн. Публіцистика й тенденції розвитку світу 2008

Глобальна мережа Інтернет Посилання на праці Лося Й. Д. : 1. http: //ebooktime. net/book_374_glava_113_%D Глобальна мережа Інтернет Посилання на праці Лося Й. Д. : 1. http: //ebooktime. net/book_374_glava_113_%D 0%A 0%D 0%9 E%D 0%97% D 0%94%D 0%86%D 0%9 B_15. _%D 0%92%D 0%98%D 0%93%D 0%9 E%D 0%A 2% D 0%9 E%C 3%90. html Лось Й. Д. Правда слова / Йосип Лось // Публіцистика і тенденції світу: Зб. наукових статей. – Львів, 1999. – 9 с. 2. Реферат Виготовлення внутрішньої інформації. Публіцистика як серцевина, стрижень журналістики http: //ua. textreferat. com/referat-5621 -1. html 3. Міжнародна квазіпроблематика ЗМІ України як наслідок нефункціональності української міжнародної журналістики М. Г. Житаркж, к. філол. н. УДК 070. 1: 316. 7(477) http: //journlib. univ. kiev. ua/index. php? act=article&article=2378 4. Лось, Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу : у 2 ч. / Й. Лось. — Львів : ПАІС, 2008. — Ч. 1. — 376 с. http: //www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_1/files/SC 111_03. p df

5. УДК 316. 22 -316. 77 ПОЛІТИЧНА ПУБЛІЦИСТИКА: ПРИРОДА ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ 5. УДК 316. 22 -316. 77 ПОЛІТИЧНА ПУБЛІЦИСТИКА: ПРИРОДА ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ Ковпак В. А. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу : навч. посіб. для вищ. навч. закл. III–IV рівнів акредитації : у 2 ч. / Й. Лось. – Л. : ПАІС, 2008. – Ч. 1. – 376 с. 6. Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (деякі питання історії та методології) / Й. Лось // Вісник Львів. ун ту. Серія журналістика. – 2007. – Вип. 30. – С. 12– 35. http: //www. library. cjes. ru/online/? a=con&b_id=831&c_id=11227 Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство 7. Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу. — Львів, 2008. — 376 с. 8. УДК 070: 82– 92(083. 71) ФЕНОМЕН ПУБЛІЦИСТИКИ: ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЙ Марія Титаренко 1 http: //194. 44. 242. 244/portal/Natural/VLNU/Jur/2007_30/Visnyk%2030_P 1 _03_Tytarenko. pdf 8. Лось Й. Журналістика перед новим викликом // Вісн. Львів. ун ту. Сер. журналістика. — 2004. — Вип. 25. — С. 18 44.

9. Лось Й. Світоглядна публіцистика як формуючий принцип суспільства // Ex professo: Зб. наук. 9. Лось Й. Світоглядна публіцистика як формуючий принцип суспільства // Ex professo: Зб. наук. праць. — 2001. — Вип. 3. — C. 107 121. 10. http: //essuir. sumdu. edu. ua/bitstream/123456789/3721/1/Sadivnychyi. p df Садівничий Володимир О. – ст. викладач, Сум. ДУ (Суми) ЗАГАЛЬНОМОВНІ ЕКСПРЕСИВИ ЯК ВИЯВ ПУБЛІЦИСТИЧНОСТІ ПОЕЗІЇ 11. Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу : навч. посіб. для вищих навч. закл. ІІІ–IV рівнів акредитації / Лось Й. Д. – У 2 ч. – Ч. 1. – Львів, 2008. http: //www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_2/files/SC 210_28. p df УДК 070: 124. 5 МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ПАРАДИГМА СВІТОГЛЯДНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА Лисенко Л. І. Лось Й. Журналістика перед новим викликом / Й. Лось // Вісник Львівського ун ту. Серія: Журналістика. – 2004. – Вип. 25. – С. 18– 43. Лось Й. Правда слова / Й. Лось // Публіцистика і тенденції розвитку світу : збірник наук. статей. – Л. : ВМС, 1999. – С. 4– 44.

Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (деякі питання історії та Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (деякі питання історії та методології) / Й. Лось // Вісник Львів. ун ту. Серія: Журналістика. – 2007. – Вип. 30. – С. 12– 35. http: //www. lnu. edu. ua/faculty/jur/publications/visnyk 32/Visnyk 32_P 1_05_T ytarenko. pdf УДК 007: 304: 070 МАКРОТЕКСТ: МОДИФІКАЦІЇ РИТОРИЧНОГО КАНОНУ Марія Титаренко 1 Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (деякі питання історії та методології) // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. — Вип. 30. — 2007. — С. 12– 36. http: //www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/zpndzp/2008/Tytarenko_M. htm Марія Титаренко СВІТОГЛЯДНА ПУБЛІЦИСТИКА В ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ: AB OVO Лось Й. Журналістика перед новим викликом // Вісник Львівського уні верситету. Сер. Журналістика. — Львів, 2004. — Вип. 25. — С. 18— 44. Лось Й. Світоглядна публіцистика як формуючий принцип суспільства // Ex professo: Зб. наук. пр. — Дніпропетровськ, 2001. — Вип. 3. — C. 107— 121.

http: //vuzlib. com/content/view/1592/43/ Любов Василик. к. філол. н. , доц. Концептуальна публіцистика як виразник http: //vuzlib. com/content/view/1592/43/ Любов Василик. к. філол. н. , доц. Концептуальна публіцистика як виразник національної ідентичності Лось И. Публіцистика й тенденції розвитку світу : навч. посіб. : у 2 ч. Й. Лось. Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. Ч. 1. 376 с. Лось И. Публіцист: мотивація творчості / Й. Лось // Вісн. Львів, ун ту. Сер. : Журналістика. 2006. Вип. 28. С. 85 110. Лось Й. Журналістика перед новим викликом / Й. Лось // Вісн. Львів, ун ту. Сер. : Журналістика. 2004. Вип. 25. С. 18 44. http: //www. lnu. edu. ua/faculty/jur/publications/visnyk 28/V 28_P 2_3_Tytar enko. pdf УДК 070. 1 СВІТОГЛЯДНА ПУБЛІЦИСТИКА: СПРОБА ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ М. Титаренко Лось Й. Журналістика перед новим викликом // Вісник Львівського універ ситету. Серія Журналістика. — Вип. 25. — 2004. — С. 18 44.

Кінець Кінець