Скачать презентацию PTE Természettudományi Kar Programtervező- és Gazdaság Informatikus Szak Скачать презентацию PTE Természettudományi Kar Programtervező- és Gazdaság Informatikus Szak

07ec33bedb5ee95efc4c4cbbf13453fc.ppt

  • Количество слайдов: 15

PTE Természettudományi Kar Programtervező- és Gazdaság. Informatikus Szak 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. http: PTE Természettudományi Kar Programtervező- és Gazdaság. Informatikus Szak 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. http: //www. ttk. pte. hu/ TTINFV 21 -22 SAP-ABAP 2. Gyakorlat Dr. Pauler Gábor egyetemi docens, PTE-TTK Információtechnológia és Általános Technika Tanszék Tel: 30/901 -5488 E-mail: [email protected] hu Skype: gjpauler

A gyakorlat tartalma 1. Házi Feladat ellenőrzése: ALV Grid Excel export SE 80: Easy A gyakorlat tartalma 1. Házi Feladat ellenőrzése: ALV Grid Excel export SE 80: Easy ABAP Work. Bench fejlesztői környezet Minta programkódok Főmenü Navigációs terület Eszközpanel Kódszerkesztő Bővített szintaktikai ellenőrzés Szövegszimbólumok és üzenetek szerkesztése Adatszótár-elemek szerkesztése SE 11: táblaszerkezet szerkesztő Idegenkulcs-kapcsolatok diagramm, reláció-szerkesztő Kódtesztelési eszközök SE 80: Hibakeresés SE 30: Futásidő-elemzés ST 05: Adatbázis-nyomonkövetés 2. Házi Feladat: Több dimenziós tömb emuláció ABAP-ban Szakirodalom

SE 80 ABAP Workbench: ABAP Editor 1 K at Az SE 80 tranzakcióval indítható SE 80 ABAP Workbench: ABAP Editor 1 K at Az SE 80 tranzakcióval indítható ABAP Workt Ka tt Bench egy objektum-orientált programszerkesztő, Repository-elemek szerkesztésére Ezt az ABAP Editor-részben tehetjük meg: Ne kezdjünk programkódot 0 -ról a bonyolult szintaktika miatt! Példaprogramok: Ka tt Környezet|Példák|ABAP programok Ka - Létező/vagy új program kiválasztása: Natt vigációs panel|Repository|Programok: Névmaszk megad, pl: Z*-saját progik - Duplakatt: feljön a Szerkesztőpanelen Katt Az Eszközpanel fontos funkciógombjai: - ( , ): a repository objektum hierar. Ka chia előző/következő ágára navigál tt - ( ): szerkesztő/megjelenítő üzemmód K - ( ): új objektum a szerkesztőpanelre Kaat- ( ): aktív/inaktív kód közt vált át: tt - ( ): a kód szintaktikai ellenőrzése Egy rendszer elemein egyszerre több - ( ): a kód aktiválása/inaktiválása - ( ): a kód futtatása újrafordítás után fejlesztő dolgozhat (de egy fájlt/objektumot - ( ): a kurzor által mutatott kód-elem egyszerre csak egy fejlesztő szerkeszthet) hol van még használatban Amíg az adott kód módosítás után nem - ( ): a kurzorral kijelölt objektum és fut le rendben(pl. hibaüzenetet(Short Dump alobjektumainak listája navigációban ST 22)eredményez), addig inaktív(Inactive), - ( ): navigációs panelt nyitja/zárja a többiek az utolsó helyes aktív (Active) - ( ): szerk. panel teljes képernyősre verzióját látják csak - ( ): töréspont elhelyezése a kódban Csak működő kódot aktiválunk (Activate) hibakeresés közben - Minta gomb: a kurzorhoz utasítássablon kódot szúr be - Pretty Printer gomb: a kód tabuláláKatt sa automatikusan, szépen formázva - Kódszerkesztő eszközsor: vágólap, undo, Katt

SE 80 ABAP Workbench: ABAP Editor 2 Katt Katt Ka Katt t tt Kat SE 80 ABAP Workbench: ABAP Editor 2 Katt Katt Ka Katt t tt Kat t t Ka Katt Ka ABAP Editor menüből elérhető fontos funkciói: Program|Vizsgálat|Bővített szintakt. ellenőr Részletesebb szintaktikai hibalista Ugrás menü: Tulajdonságok: a kurzorral kijelölt objektum tulajdonságainak listája Szövegelemek|Szövegszimbólumok (Text Symbols): több nyelven megjelenő képernyőfeliratok létrehozására, módosítására, törlésére szolgáló szerkesztő Fordítás: szövegszimbólumok másik nyelvre fordítása Üzenetek: a MESSAGE utasításnál kóddal azonosított üzenet-szerkesztő(SE 91 -re is)

A gyakorlat tartalma 1. Házi Feladat ellenőrzése: ALV Grid Excel export SE 80: Easy A gyakorlat tartalma 1. Házi Feladat ellenőrzése: ALV Grid Excel export SE 80: Easy ABAP Work. Bench fejlesztői környezet Minta programkódok Főmenü Navigációs terület Eszközpanel Kódszerkesztő Bővített szintaktikai ellenőrzés Szövegszimbólumok és üzenetek szerkesztése Adatszótár-elemek szerkesztése SE 11: táblaszerkezet szerkesztő Idegenkulcs-kapcsolatok diagramm, reláció-szerkesztő Kódtesztelési eszközök SE 80: Hibakeresés SE 30: Futásidő-elemzés ST 05: Adatbázis-nyomonkövetés 2. Házi Feladat: Több dimenziós tömb emuláció ABAP-ban Szakirodalom

SAP Adatszótár(Data Dictionary, DDIC)objektumok szerkesztése 1 MARA tt Ka Ezen eszközök hasonlóak az adatbázisok SAP Adatszótár(Data Dictionary, DDIC)objektumok szerkesztése 1 MARA tt Ka Ezen eszközök hasonlóak az adatbázisok táblaszerkesztőihez: SE 16: Data Browser: tábla adattartalom szerkesztő SE 12: Adatbázis-/belső tábla-szerkezet nézegető, ugyanaz, mint a SE 11: Tábla-szerkezet szerkesztő, csak ezzel módosítani/létrehozni és törölni is lehet táblaszerkezeteket. A kezdőképernyőjén: Megadjuk, hogy táblát/nézetet/struktúrát stb. szerkesztünk Megadjuk a nevét, Módosítás( ) gomb, a főképernyő előjön: A Mezők fülön az alapvető mező-tulajdonságokat állítjuk: Mezőnév, Kulcsmező-e, Van-e alapértelmezett értéke Adatelem név (ez akkor különbözik a mezőnévtől, ha a mező maga is egy struktúra (pl. EMARA) Adattípus, hossz, tizedesjegyek, leírás, mezőcsoport. ID (A mezőcsoport a mezők logikailag összetartozó kisebb csoporttt Ka jainak megjelölésére szolgál) Beviteli segítség/ellenőrzés fülön: Mező-, elemnév, adattípus itt is A mező idegen kulcs-e Ellenőrző tábla(Control Table): a relációk 1 oldali táblái, amelyekre az adott több oldali tábla idegen kulcsai hivatkoznak, így lehet relációkat definiálni. Beviteli segítség eredete: a mezőhöz tartozó kinézegető (Lookup) tábla adatforrása lehet: Maga az adattípus (pl. UNIT-mértékegységek), Vagy 1 kontrol tábla, Vagy konstans értékek Állandó értékek: a mezőhöz konstans érték-lista tartozik Domén: a mező melyik t Ka t tt Ka

SAP Adatszótár(Data Dictionary, DDIC)objektumok szerkesztése 2 tt Ka t t Ka tt Ka A SAP Adatszótár(Data Dictionary, DDIC)objektumok szerkesztése 2 tt Ka t t Ka tt Ka A Pénznem/Mennyiségi mezők fülön az ilyen mezőkhöz egy Referenciatábla Referenciamező-jét adhatjuk meg, amely pl. az adott mező mértékegységét mutatja (pl. MARA-MEABM) Műszaki beállítások gombra a tábla technikai adatai tekinthetők meg Indexek gombnál szerkeszthetjük a tábla idegen kulcsokon keresztüli elérését gyorsító adatbázis-indexek listáját Append-struktúrák gombra jön elő a táblához definiált, rekordművelet-bufferként használatos struktúraváltozók szerkesztője Tulajdonságok fülön a tábla utolsó módosítása, csomag-tagsága és nyelve látható Kiszállítás és karbantartás fülön az állítható, hogy a tábla szerkezete rendszerfrissítéskor mely kiszállítási osztály elemeként frissül, illetve a SE 16 Data Browserben milyen korlátozásokkal szerkeszthető

SAP Adatszótár objektumok szerkesztése 3 tt tt Ka Ka Katt Az eszköztár gombjai( ) SAP Adatszótár objektumok szerkesztése 3 tt tt Ka Ka Katt Az eszköztár gombjai( ) ugyanazok, mint az ABAP szerkesztőben Kivéve: ( )gombra indul a Data Browser ( )-re indul a tábla kapcsolatai nézegető: Felhozza a tábla idegen kulcsai által hivatkozott ellenőrző táblák listáját (pl. a MARA alapanyagok tábla 37 ellenőrző táblához kapcsolódik) Itt Átvétel gombra előjön a relációs diagramm nézegető, SAP szabványú egyedkapcsolati diagrammal (Entity Relation Diagram, ERD): Sárga dobozokban ( ) van a táblák neve és leírása Relációs vonalakon nincs számosságjelölő csirkeláb, mindig a bal oldali tábla az 1 oldal, a jobb a több (pl. MGEF veszélyes anyagok: MARA alapanyagok= 1: több) Vonal szétágazhat( ) ekkor a bal tábla több kapcsolat 1 oldali táblája egyszerre Össze is futhatnak( ) ekkor a jobb táblába több kontrol táblából érkezik reláció – ez azért hasznos mert így a diagrammot nem borítja el a relációs vonalak dzsungele

SAP Adatszótár objektumok szerkesztése 4 Ka tt t. Ka att K A vonalakon Duplakattolva SAP Adatszótár objektumok szerkesztése 4 Ka tt t. Ka att K A vonalakon Duplakattolva előjön a reláció szerkesztő ablak: Az Include-tól örökölt azt mutatja, hogy a relációt kézzel hozták-e létre, vagy auto matikusan jött létre, mert a több oldali tábla szerkezetébe beágyaztak (Include) 1 olyan struktúrát, ami már össze volt kötve mással: Ez a táblaszerkesztő Mezők fül Beépített típus gombnál kreálható Az includenak is lehet includeja, így 1 bonyolult tábla mezői hierarchiát alkothatnak, amit ( , , , ) gombokkal nyit-/zárhatunk A szerkesztőrácson az ellenőrző- és az idegen kulcs tábla mezőinek összecsatolása állítható be (több sor=több mezős kulcs) pl. a MARA a STOFF idegen kulccsal hivatkozik a MGEF-STOFF mezőjére, de egyezteti a MANDT (mandant) mezőt is, ami erdetileg a SY (system) táblában definiált

A gyakorlat tartalma 1. Házi Feladat ellenőrzése: ALV Grid Excel export SE 80: Easy A gyakorlat tartalma 1. Házi Feladat ellenőrzése: ALV Grid Excel export SE 80: Easy ABAP Work. Bench fejlesztői környezet Minta programkódok Főmenü Navigációs terület Eszközpanel Kódszerkesztő Bővített szintaktikai ellenőrzés Szövegszimbólumok és üzenetek szerkesztése Adatszótár-elemek szerkesztése SE 11: táblaszerkezet szerkesztő Idegenkulcs-kapcsolatok diagramm, reláció-szerkesztő Kódtesztelési eszközök SE 80: Hibakeresés SE 30: Futásidő-elemzés ST 05: Adatbázis-nyomonkövetés 2. Házi Feladat: Több dimenziós tömb emuláció ABAP-ban Szakirodalom

SE 80 ABAP Workbench: Hibakeresési (Debug) eszközök 1 Katt t t Ka tt Ka SE 80 ABAP Workbench: Hibakeresési (Debug) eszközök 1 Katt t t Ka tt Ka Katt tt Ka Ka tt Katt Ka Kattt- Ka Egy SE 80 -ban megnyitott kód egy sorába( ) gombbal kattintsunk be egy töréspontot ( )-vel futtassuk a kódot, ami a töréspontra érve előhozza a Debug ablakot: Felül a toolbaron kód-navigáló gombok: ( ): beágyazott blokkba belépés F 5, ( ): beágyazott blokkon átugrás F 6, ( ): beágyazott blokkból kiugrás F 7, ( ): végrehajtás a kurzorig találhatók, Valamint új figyelő(Watchpoint) létre hozása: ez a mezők(változók) értékeire felírt logikai feltétel, aminek a teljesülésére a futás megáll Ez alatt vannak a nézetváltó gombok: Mezők: adott változók értékét írja ki a rácsban Duplakatt-ra Táblák: belsőtáblák tartalmát mutatja Töréspontok: töréspontok szerkesztése, sor eleji Duplakattra ad újat Watchpoint: figyelő logikai kifejezés szerkesztése: program, mező, operátor (=, <, >, <=, >=), összehason. érték AND vagy OR összegezze őket Az előző figyelőpont jelen értéke Felhívások: szubrutin- és funkciós modul hívások verem (Stack) listája Áttekinés: objektum-események Középen mutatja a kódot törésponttal( ) Legalul a rendszerváltozók akt. értékei: SY-SUBRC: aktuális hibakód, SY-TABIX: aktuális tábla pozíció és SY-DBCNT: rekordszám található. Ka Kattt- -fldate 26. 11. 2007

SE 80 ABAP Workbench: Hibakeresési (Debug) eszközök 2 Katt Ka Ka tt tt Ka SE 80 ABAP Workbench: Hibakeresési (Debug) eszközök 2 Katt Ka Ka tt tt Ka b Job tt Ka tt t t Ka Ha az ABAP kódunk futás közben végtelen ciklusba esik, vagy olyan futás közbeni hiba (Runtime Error) lép fel, ami miatt az elindított tranzakció nem áll le: SAP kliens ablak windows-tálcagombja| Jobkatt|Tranzakció megszakítása Soha, soha nem hagyunk beragadt tranzakciót a szerveren, mert jelentősen terheli és lassítja a többi program futását! Ha tranzakció végképp beragad, vagy az SAP kliens ablakból csak Ctrl+Alt+Del-lel tudunk kilépni: Ha visszalépéskor rákérdez, zárassuk be vele a félbeszakadt móduszt (kliensablakot) és nyisson újat. Indítsuk el az SM 50 Proceszszek áttekintése tranzakciót Keressük meg a listában a Mandant és Felhasználó azonosítója alapján a beragadt processzt (a futási Idő nála rendszerint jó magas érték lesz) Jelöljük ki a sor elején található bejelölő- négyzettel A Processzek|Megszakítás core nélkül menüvel állítsuk le. Lépjünk ki a kliensből és lépjünk vissza SM 50 Ka tt 92613 Ka tt

Futásidő-analízis és adatbázis követés Katt tt Ka Kat t Katt t tt Ka Ka Futásidő-analízis és adatbázis követés Katt tt Ka Kat t Katt t tt Ka Ka tt Az SE 30 -cal indíthatjuk el egy program futásidő-elemzését. Ez akkor hasznos, ha optimalizálni szerednénk kódunk processzoridő felhasználását: adjuk meg a program nevét, Végrehajtás gomb, erre lefut a program és méri az időfelhasználást A méréseket lerakja egy mérési fájlba Ezt Kiértékelés gombbal nézhetjük meg A ( )gombra részletes elemzést ad Az ST 05 -el indíthatjuk a kódunk adatbázishasználatának lekövetését (Trace): Trace szűrővel(Trace mit Filter)gombnál adjuk meg a program nevét Lépjünk ki ST 05 -ből, SE 80 -al futtassuk le a kódot, lépjünk ki SE 80 -ból, ST 05 újra Trace kikapcs(Trace ausschalten) gomb Trace mutat(Trace anzeigen) gomb Szűrőablakban OK gomb, tábla megnéz Kat t

2. Házi Feladat: Több dimenziós tömb emuláció ABAP-ban Az ABAP alapvető szintaktikájában nincsen lehetőség 2. Házi Feladat: Több dimenziós tömb emuláció ABAP-ban Az ABAP alapvető szintaktikájában nincsen lehetőség több dimenziós tömbök használatára. Ha az lenne a feladata, hogy van egy Varosok belső táblája a következő mezőkkel (Nev, XKoordinata, YKoordinata), és ki kellene számolnia a városok páronkénti, légvonalban mért távolságait (a föld görbületét figyelmen kívül hagyhatja), milyen adatszerkezetben tárolná le az eredményt ABAP-ban? Programozza ezt le a forráskódba fixen bevitt induló adatokkal (elég 5 város) ABAP-ban Z_PTTK_EHAKOD_HAZI 2 MEGOLD néven! (5 p) A megoldás: Hazi 2 Megoldas. doc

Szakirodalom Általános webes help: http: //help. sap. com/ Letölthető szoftverhibajavítások: http: //service. sap. com/notes Szakirodalom Általános webes help: http: //help. sap. com/ Letölthető szoftverhibajavítások: http: //service. sap. com/notes Hivatalos SAP tanfolyamok: www. sap. hu/utemterv Ingyenes webtanfolyamok, fórum, blog, e-konzultáció magyarul: www. tudasmorzsak. hu Angol nyelvű fórumok és tudásbázisok: http: //www. sap-img. com/abap. htm http: //erpgenie. com/ http: //help. sap. com/search/sap_trex. jsp http: //sap. ittoolbox. com/groups/technical-functional/sap-abap/