Скачать презентацию Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe Скачать презентацию Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe

195df7014473f8f3ccb9ee201225c8b6.ppt

  • Количество слайдов: 27

Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe Olga Belei, şef Secţie control şi Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe Olga Belei, şef Secţie control şi respectarea legislaţiei, AGEPI

Garanţii ale creativităţii • Constituţia RM garantează protecţia dreptului de autor şi libertatea creaţiei Garanţii ale creativităţii • Constituţia RM garantează protecţia dreptului de autor şi libertatea creaţiei artistice, literare şi ştiinţifice • Legea nr. 139 din 02. 07. 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe reglementează raporturile ce apar la crearea şi valorificarea operelor literare, artistice şi ştiinţifice (drept de autor), a interpretărilor, fonogramelor, videogramelor şi emisiunilor organizaţiilor de difuziune (drepturi conexe), precum şi alte drepturi care sînt recunoscute în legătură cu activitatea intelectuală din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei. 2

Interacţiunea cu alte domenii • • • Legea presei nr. 243 -XIII din 26. Interacţiunea cu alte domenii • • • Legea presei nr. 243 -XIII din 26. 10. 1994; Legea nr. 286 -XIII din 16. 11. 1994 cu privire la biblioteci; Legea nr. 1227 -XIII din 27. 06. 97 cu privire la publicitate; Legea culturii nr. 413 -XIV din 27. 05. 99; Legea nr. 939 -XIV din 20. 04. 2000 cu privire la activitatea editorială; Legea nr. 1350 -XIV din 02. 11. 2000 cu privire la activitatea arhitecturală; Legea nr. 1421 -XV din 31. 10. 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice; Legea nr. 135 -XV din 20. 03. 2003 privind meşteşugurile artistice populare; Codul Audiovizualului nr. 260 -XVI din 27. 07. 2006 Legea nr. 116 din 03. 07. 2014 cu privire la cinematografie. 5/15/2014 3

Funcţiile AGEPI în domeniul DAC Ø contribuie la elaborarea şi realizarea politicii adecvate de Funcţiile AGEPI în domeniul DAC Ø contribuie la elaborarea şi realizarea politicii adecvate de protecţie, exercitare şi implementare a dreptului de autor si a drepturilor conexe; Ø participă la elaborarea proiectelor de acte normative privind protecţia, exercitarea şi implementarea dreptului de autor si a drepturilor conexe; Ø recepţionează şi examinează cererile de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, înregistrează şi eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a acestora; Ø avizează, monitorizează şi supraveghează activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe; Ø administrează sistemul marcajelor de control; Ø efectuează, la solicitare, expertiza specializată a exemplarelor de opere şi fonograme; 4 16. 03. 2018

Condiţiile de protecţie ale drepturilor de autor şi conexe Ø Dreptul de autor reglementează Condiţiile de protecţie ale drepturilor de autor şi conexe Ø Dreptul de autor reglementează relaţiile care apar în legătură cu crearea şi valorificarea operelor literare, artistice şi ştiinţifice (drept de autor), interpretărilor, fonogramelor, videogramelor şi emisiunilor organizaţiilor de difuziune (drepturi conexe). Ø Dreptul de autor protejează operele creaţiei intelectuale în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei exprimate într-o anumită formă obiectivă ce permite a le reproduce, atât publicate cât şi nepublicate, indiferent de forma, destinaţia şi valoarea fiecărei opere, precum şi de procedeul de reproducere a ei. Ø Autorul beneficiază de dreptul exclusiv de autor asupra operei sale, acesta rezultând din însuşi faptul creării ei. Pentru apariţia şi exercitarea dreptului de autor nu se cere înregistrare, alte proceduri speciale sau respectarea altor formalităţi. 5 16. 03. 2018

Valoarea operei 6 16. 03. 2018 Valoarea operei 6 16. 03. 2018

Forma de exprimare 7 16. 03. 2018 Forma de exprimare 7 16. 03. 2018

Obiecte protejate de dreptul de autor 8 16. 03. 2018 Obiecte protejate de dreptul de autor 8 16. 03. 2018

Particularităţi specifice 9 16. 03. 2018 Particularităţi specifice 9 16. 03. 2018

Obiectele drepturilor conexe 10 16. 03. 2018 Obiectele drepturilor conexe 10 16. 03. 2018

Bazele de date 11 16. 03. 2018 Bazele de date 11 16. 03. 2018

Titlul şi personajele operei 12 16. 03. 2018 Titlul şi personajele operei 12 16. 03. 2018

Operele excluse de la protecţie 13 16. 03. 2018 Operele excluse de la protecţie 13 16. 03. 2018

SIMBOLUL PROTECŢIEI DREPTULUI DE AUTOR 14 16. 03. 2018 SIMBOLUL PROTECŢIEI DREPTULUI DE AUTOR 14 16. 03. 2018

DREPTURILE MORALE Øla paternitate Øla nume Øla respectarea integrităţii operei Øla divulgarea operei Øla DREPTURILE MORALE Øla paternitate Øla nume Øla respectarea integrităţii operei Øla divulgarea operei Øla retractarea (retragerea) operei 15 16. 03. 2018

DREPTURILE PATRIMONIALE • • • a) reproducerea operei; b) distribuirea originalului sau a exemplarelor DREPTURILE PATRIMONIALE • • • a) reproducerea operei; b) distribuirea originalului sau a exemplarelor operei; c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de arhitectură şi a operelor de artă aplicată; d) importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecţionate cu consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor; e) demonstrarea publică a operei; f) interpretarea publică a operei; g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodifuziune), sau prin cablu; h) retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu; i) punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei; j) traducerea operei; k) transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei, 16 16. 03. 2018

Termenele de protecţie a dreptului de autor Ø REGULA GENERALĂ – viaţa autorului plus Termenele de protecţie a dreptului de autor Ø REGULA GENERALĂ – viaţa autorului plus 70 de ani după decesul acestuia; Ø OPERA DE ARTĂ DECORATIVĂ ŞI APLICATĂ - 25 de ani de la data apariţiei legale sau de la data creării, dacă nu au fost publicate; Ø OPERA ANONIMĂ sau apărute sub pseudonim - 70 de ani de la data publicării; Ø OPERA COLECTIVĂ - viaţa coautorilor şi 70 de ani după decesul ultimului coautor. 17 16. 03. 2018

Termenele de protecţie a drepturilor conexe Ø INTERPRETĂRILE – 50 ani de la data Termenele de protecţie a drepturilor conexe Ø INTERPRETĂRILE – 50 ani de la data primei imprimări; Ø FONOGRAMELE - 50 ani de la data primei difuzări; Ø VIDEOGRAMELE - 50 ani de la data primei difuzări; Ø EMISIUNILE ORGANIZAŢIILOR DE DIFUZIUNE - 50 ani de la data primei transmisiuni pe cale electrică (prin cablu); Ø BAZELE DE DATE – 15 ani din data cînd a fost finalizată baza de date 18 16. 03. 2018

Transmiterea drepturilor 19 16. 03. 2018 Transmiterea drepturilor 19 16. 03. 2018

Gestiunea colectivă Cei ce crează opere Intermediaru l relației 20 Cei ce utilizează opere Gestiunea colectivă Cei ce crează opere Intermediaru l relației 20 Cei ce utilizează opere 16. 03. 2018

Organizaţiile de gestiune colectivă din Republica Moldova avizate legal de către AGEPI • Asociaţia Organizaţiile de gestiune colectivă din Republica Moldova avizate legal de către AGEPI • Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) conform Deciziei nr. 1/57 din 12. 01. 2012 (în vigoare din 20. 01. 2012)* suspendată prin Încheierea Judecătoriei sectorului Rîşcani din 21. 02. 2013 • • Asociaţia “Drepturi de Autor şi Conexe” (As. DAC)*conform Deciziei nr. 2/2146 din 05. 12. 2012 Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA)* (valabilă în perioada 11. 12. 2012 – 03. 10. 2013) Asociaţia Naţională “Copyright” (ANCO) Asociaţia “Repro. Mold” conform Deciziei nr. 3/1566 din 20. 09. 2013 (în vigoare din 04. 10. 2013) 21

www. agepi. gov. md www. agepi. gov. md

Formele de apărare a drepturilor de autor şi conexe Persoana culpabilă de violarea drepturilor Formele de apărare a drepturilor de autor şi conexe Persoana culpabilă de violarea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe poartă răspundere în conformitate cu legislaţia v. Civilă v. Administrativă (art. 96 CCv) v. Penală (art. 185/1 CP) 23 16. 03. 2018

Răspunderea civilă Instanţa de judecată, la stabilirea despăgubirii, va ţine cont de necesitatea: • Răspunderea civilă Instanţa de judecată, la stabilirea despăgubirii, va ţine cont de necesitatea: • a) restabilirii situaţiei existente pînă la violarea dreptului şi a încetării acţiunilor care comportă violarea dreptului sau creează pericolul violării lui; • b) recuperării pierderilor, inclusiv a beneficiului ratat, suportate de partea lezată; • c) perceperii profitului obţinut ilegal de persoana care a violat drepturile; • d) achitării unei compensaţii de la 500 pînă la 500000 lei pentru dreptul încălcat. 24 16. 03. 2018

Răspunderea contravenţională Codul contraventional din 24. 10. 2008, în vigoare din 31. 05. 2009 Răspunderea contravenţională Codul contraventional din 24. 10. 2008, în vigoare din 31. 05. 2009 Amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale (200 -300 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 70 de unităţi convenţionale (300 -700 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 25 16. 03. 2018

Răspunderea penală Codul penal nr. 985/18. 04. 2002 amendă în mărime de la 800 Răspunderea penală Codul penal nr. 985/18. 04. 2002 amendă în mărime de la 800 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani. 26 16. 03. 2018

Mulţumesc pentru atenţie! Tel: (37322) 400 -555 Fax: (37322) 440119 E-mail: Olga. Belei@agepi. gov. Mulţumesc pentru atenţie! Tel: (37322) 400 -555 Fax: (37322) 440119 E-mail: Olga. [email protected] gov. md www. agepi. gov. md