Профільне навчання Форми організації профільного навчання у сільській

Скачать презентацию Профільне навчання Форми організації профільного навчання у сільській Скачать презентацию Профільне навчання Форми організації профільного навчання у сільській

41534-formy_organizac_prof_navch.ppt

 • Количество слайдов: 20

>Профільне навчання Форми організації профільного навчання у сільській місцевості Профільне навчання Форми організації профільного навчання у сільській місцевості

>Освітній округ Загальні положення Створення округів Організація навчально-виховного процесу в суб'єктах округу Рада округу Освітній округ Загальні положення Створення округів Організація навчально-виховного процесу в суб'єктах округу Рада округу Фінансово-господарська діяльність

>Освітній округ – добровільне об'єднання ЗНЗ різних типів і форм власності Дошкільних Освітній округ – добровільне об'єднання ЗНЗ різних типів і форм власності Дошкільних закладів Позашкільних закладів Установ охорони здоров'я Установ культури

>Суб'єкти округу ЗНЗ всіх типів і форм власності (не менше двох ЗНЗ, один з Суб'єкти округу ЗНЗ всіх типів і форм власності (не менше двох ЗНЗ, один з яких І-ІІІ ст) Дошкільні навчальні заклади Позашкільні навчальні заклади МНВК (МНВМ) Професійно-технічні навчальні заклади Установи культури (бібліотеки, будинки культури, музеї тощо) Установи охорони здоров'я

>Завдання округу Забезпечення єдиного освітнього простору Раціональне використання творчого потенціалу педагогів Створення належних умов Завдання округу Забезпечення єдиного освітнього простору Раціональне використання творчого потенціалу педагогів Створення належних умов для обдарованих дітей Забезпечення реалізації профільного навчання Раціональне використання та зміцнення і модернізація м/т бази суб'єктів округу Впровадження в н/в процес сучасних навчальних та виховних технологій

>Організовується за рішенням районної ради, прийнятим на підставі установчої угоди про Організовується за рішенням районної ради, прийнятим на підставі установчої угоди про спільну діяльність між суб'єктами округу

>

>Опорний заклад визначається з урахуванням Потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації, профілів навчання Ефективного Опорний заклад визначається з урахуванням Потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації, профілів навчання Ефективного менеджменту та кадрового забезпечення Наявного фонду підручників, науково-методичної літератури Наявного стану м/т бази, в т.ч. комп'ютерного забезпечення Зручності розташування та наявності відповідного транспортного забезпечення

>Опорний заклад забезпечує Проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають профільному навчанню і Опорний заклад забезпечує Проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають профільному навчанню і потребують відповідного технічного обладнання Проведення факультативних занять, елективних курсів для учнів базової та старшої школи суб'єктів округу Культурно-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю

>

>

>Рада округу Рада округу

>

>Директор школи має бути: психологічно готовим до впровадження інновацій у діяльність педагогічного колективу Директор школи має бути: психологічно готовим до впровадження інновацій у діяльність педагогічного колективу усвідомлювати відповідальність за підвищення якості освіти, отримуваної учнями на всіх етапах навчання делегувати певні функції іншим суб'єктам управління, тобто поступитися частиною своїх повноважень на користь спільної справи.

>Рада округу Вносить та узгоджує пропозиції щодо організації профільного навчання в старшій школі суб'єктів Рада округу Вносить та узгоджує пропозиції щодо організації профільного навчання в старшій школі суб'єктів округу Вносить відділу освіти пропозиції щодо перерозподілу навчальних годин варіативної складової н/п суб'єктів округу Вносить пропозиції до формування бюджету Вносить пропозиції щодо надбавок до заробітної плати педагогам опорних закладів Координує роботу міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу бібліотечного фонду підручників, науково-методичної та художньої літератури суб'єктів округу Інформує громадськість про успіхи та проблеми діяльності округу Здійснює координацію виховної роботи в окрузі

>Загальні вимоги, що висуваються до представників координаційного управлінського органу: володіння науково-методичними основами управління; уміння Загальні вимоги, що висуваються до представників координаційного управлінського органу: володіння науково-методичними основами управління; уміння передбачити стратегію розвитку школи уміння визначати цілі, завдання, основний зміст і напрями майбутньої діяльності освітнього об'єднання; наявність ділових якостей готовність до співпраці на партнерських засадах; здатність до прогнозування діяльності навчального закладу на близьку й далеку перспективу, уміння розробляти план спільної роботи на певний період; уміння проводити серед учителів, батьків, широких кіл громадськості роз'яснювальну роботу щодо переваг профільного навчання в умовах спільної діяльності кількох навчальних закладів; здатність до підготовки проектів діяльності суб'єктів навчального об'єднання.

>

>Фінансово-господарська діяльність Правова база: Фінансово-господарська діяльність Правова база:

>Моделі організації профільного навчання Школа – ресурсний центр (всі освітні ресурси в основному Моделі організації профільного навчання Школа – ресурсний центр (всі освітні ресурси в основному на базі одної школи) Міжшкільне об'єднання (організація навчання в кожній школі за 2-3 профілями) Асоціація шкіл (матеріально забезпечена і численна школа виконує роль опорної школи, її директор здійснює загальне керівництво асоціацією) Соціально-педагогічний комплекс (ПТУ, ДНЗ, Будинок культури, бібліотека, підприємства, органи місцевої адміністрації) Внутрішньошкільне профільне навчання (організація профільного навчання у різновікових групах)

>Типи освітніх мереж (залежно від величини території) Шкільний освітній округ (один ЗНЗ Типи освітніх мереж (залежно від величини території) Шкільний освітній округ (один ЗНЗ І-ІІІ ст. та кілька ЗНЗ нижчих ступенів) Міжшкільний освітній округ (кілька ЗНЗ І-ІІІ ст. та кілька ЗНЗ нижчих ступенів) Районний освітній округ (входять усі ЗНЗ адміністративного району)