Скачать презентацию Проект Подобряване качеството на живот в транс граничния Скачать презентацию Проект Подобряване качеството на живот в транс граничния

05fbd35cdbf1dcdead69cf6a44dbc01a.ppt

  • Количество слайдов: 21

Проект «Подобряване качеството на живот в транс граничния регион чрез промоция на екологично чисто Проект «Подобряване качеството на живот в транс граничния регион чрез промоция на екологично чисто земеделие» се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за транс гранично сътрудничество по ИПП България – Турция CCI № 2007 CB 16 IPO 008 Солидарно земеделие Community supported agriculture Поморие 14 -16. 10. 2011 Николай Тихов, Петър Киров ФБЗ “Биоселена

Концепцията LSPPC Local and Solidarity based Partnership between Producers and Consumers Нов работен подход Концепцията LSPPC Local and Solidarity based Partnership between Producers and Consumers Нов работен подход за фермерите Нов консуматорски подход за потребителите Истинско сътрудничество между фермерите и потребителите AMAP във Франция CSA в англосаксонските страни ASC в Квебек Teikei в Япония Reciproco в Португалия

Концепцията LSPPC - история n 1970 – 1975 г. , Япония - инициативата на Концепцията LSPPC - история n 1970 – 1975 г. , Япония - инициативата на майките – феномена Teikei n В наши дни – 15 милиона ферми n Био ферми – сертифицирани – 5000 n Био ферми – не сертифицирани 225 000

Френският опит – AMAP n Association pour le maintien d’une agriculture paysanne В основата Френският опит – AMAP n Association pour le maintien d’une agriculture paysanne В основата на всяка АМАР е договор между един фермер (най-често зеленчукопроизводител в крайградската зона) и група от 80 – 150 потребители (семейства) n Най-важен елемент за функционирането на системата е взаимното доверие n

Договорът – основата на AMAP n Потребителите купуват авансово цялата или част от продукцията Договорът – основата на AMAP n Потребителите купуват авансово цялата или част от продукцията на фермата за сезона на фиксирана цена, договорена с фермера n Платената цена включва всички разходи на фермата (семена, торове, вода, поддръжка на инвентара и машините, персонал и т. н. ) - справедлива цена за зеленчуците, гарантираща достоен живот за фермера и семейството му n Потребителите се задължават да подкрепят фермата през сезона, да споделят рисковете и ползите от производството на био зеленчуци

Договорът – основата на AMAP n Фермера се задължава да произведе биологични зеленчуци (плодове, Договорът – основата на AMAP n Фермера се задължава да произведе биологични зеленчуци (плодове, сирене, месо) n Фермера се задължава да предложи максимално голямо разнообразие от продукти и да отглежда с предимство стари и местни сортове n Фермера се задължава да достави един път седмично прясно набрани зеленчуци на групата от потребители на предварително уточнено място (във фермата, в магазин, в училищния двор …)

Среща на групата – един път седмично n Всяка седмица фермера се среща с Среща на групата – един път седмично n Всяка седмица фермера се среща с групата потребители на определеното за доставка място n Фермера доставя продукцията от седмицата съгласно договорените условия (например картофите да не бъдат мити, а морковите да са с листата …) n Семействата си поделят зеленчуците, доставени в касетки от фермера, дискутират, споделят

АМАР в цифри n n n Начало – април 2001 от Daniel Vuillon фермер АМАР в цифри n n n Начало – април 2001 от Daniel Vuillon фермер от Provence Днес има повече от 1000 AМАР във Франция, в които участват 250 000 потребители Спасени са 1600 семейни био ферми в цяла Франция Годишен оборот – 52 милиона евро, платени директно на фермерите, без субсидии и държавни помощи Търсенето от страна на потребителите е много голямо, цифрите се удвояват всяка година

voisinsdepanier. free. fr/ voisinsdepanier. free. fr/

Nicolas Haezebrouck зеленчукопроизводител Nicolas Haezebrouck зеленчукопроизводител

Основен договор Количество Единична цена Годишна цена ½ кошница Кошница и 1/2 8 Е Основен договор Количество Единична цена Годишна цена ½ кошница Кошница и 1/2 8 Е 15 Е 22 Е 400 Е 750 Е 1100 Е 50 доставки годишно, 1 път седмично

Допълнителни договори Яйца, бр. / седмица Цена Кокошка , Ед. цена /година бр. 6 Допълнителни договори Яйца, бр. / седмица Цена Кокошка , Ед. цена /година бр. 6 79, 20 1 10 12 156 2 20 48 доставки годишно, 1 път седмично

Допълнителни договори 26 февруари Ябълков сок Конфитюр малини Сироп касис 26 март Ябълков сок Допълнителни договори 26 февруари Ябълков сок Конфитюр малини Сироп касис 26 март Ябълков сок Конфитюр ягоди Сироп малини 30 април Ябълков сок Желе малини Сироп цвят акация Оцет ябълки + Конфитюр малини бъз малини Пюре ябълки + круши Цена – 45 евро за 3 доставки

Доставки Доставки

Доставки Доставки

URGENCI International Network n Обединява около тази концепция производители и потребители от цял свят URGENCI International Network n Обединява около тази концепция производители и потребители от цял свят n Представя концепцията в различни страни по света, споделяйки опита, натрупан в различни страни и при различни условияs n Координира дейности, обмен, подкрепа, развитие. . . 5 rue J. J. Rousseau 13400 Aubagne France www. urgenci. net [email protected] net

Първи стъпки в България Vincent Favreau и Francine Freulon Първи стъпки в България Vincent Favreau и Francine Freulon

Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим повече, но имаме по-малко, купуваме повече, но се радваме на по-малко. Имаме по-големи къщи и по-малки семейства, повече удобства, но по-малко време. Имаме повече образование, но по-малко разум, повече знания, но по-лоша преценка, имаме повече експерти, но и повече проблеми, повече медицина, но по-малко здраве.

Увеличихме притежанията си, но намалихме ценностите си. Говорим твърде много, обичаме твърде рядко и Увеличихме притежанията си, но намалихме ценностите си. Говорим твърде много, обичаме твърде рядко и мразим твърде често. Знаем как да преживяваме, но не знаем как да живеем. Добавихме години към човешкия живот, но не добавихме живот към годините. Отидохме до луната и се върнахме, но ни е трудно да прекосим улицата и да се запознаем с новия съсед. …. . Правим по-големи неща, но не и по-добри неща…. . Научихме се да бързаме, но не и да чакаме. George Carlin

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Проект «Подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Проект «Подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез промоция на екологично чисто земеделие» се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция CCI № 2007 CB 16 IPO 008