Скачать презентацию ПРИКЛАДНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО І ТЕОРІЯ МІСЦЯ У ЛАНДШАФТОЗНАВСТВІ Скачать презентацию ПРИКЛАДНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО І ТЕОРІЯ МІСЦЯ У ЛАНДШАФТОЗНАВСТВІ

l_prykl2.ppt

  • Количество слайдов: 9

ПРИКЛАДНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО І ТЕОРІЯ МІСЦЯ У ЛАНДШАФТОЗНАВСТВІ ПРИКЛАДНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО І ТЕОРІЯ МІСЦЯ У ЛАНДШАФТОЗНАВСТВІ

К. : Видавничо- поліграфічний центр К. : Видавничо- поліграфічний центр "Київський університет", 2005. -Т. 1. 431 с.

Ландшафт – це простір, образ якого формується кофігурацією місць, які займають і змінюють належні Ландшафт – це простір, образ якого формується кофігурацією місць, які займають і змінюють належні до нього елементи. Місце є простір, який “не має території” , тобто територіальні відмінності у межах якого, або не існують, або не мають значення для вирішення проблем що розглядаються. Компонент місця: 1 - наповненість місця (що в ньому є, чим воно представлене, з чого складається); 2 - місцеположення (де знаходиться місце); 3 - значення місця (яке воно має значення для людини, для людських спільнот, економіки, природи). Рематеріалізація місця - відродження на тому самому місцеположенні фізичного наповнення місця після його зникнення завдяки тому, що місце зберегло свої значення та цінності. Реінкарнація місця - виникнення місця, яке переймає на себе значення, цінності та функції місця, яке факично зникло.

Класифікація значень місць ландшафту Особистісні Cоціальні Біоекологіні Ландшафтно-конфігураційні Класифікація значень місць ландшафту Особистісні Cоціальні Біоекологіні Ландшафтно-конфігураційні

ОСОБИСТІСНІ Біологічні значення місця: Просторово-організаційні: Орієнтаційне Оглядове Пересування Схованки Значення небезпеки місця: Носія небезпеки ОСОБИСТІСНІ Біологічні значення місця: Просторово-організаційні: Орієнтаційне Оглядове Пересування Схованки Значення небезпеки місця: Носія небезпеки Індикатора небезпеки Лікувальні: бальнеологічне грязелікувальне фітотерапевтичне тощо Утилітарні значення місця Для городництва Для садівництва Для збирання грибів, ягід Для мисливства Для рибальства тощо ЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ Перцепційно-когнітивні значення: Гедоністичні Естетичні: значення величності довершеності витонченості та ін. Символічні: позитиву негативу нейтральні Почуттєві: гомоцентричні екофільні екоцентричні Пізнавальні Культурно-ідентифікаційні значення: Етно-ідентифікаційне Релігійно-ідентифікаційне Субкультурн -ідентифікаційні Соціо-ідентифікаційні значення Соціо-детермінантні Соціо-символічні

CОЦІАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ Соціофункціональні (діяльнісні) значення Виробничі: Символічні (духовні) значення Етнічні Лісогосподарські Сакральні Сільськогосподарські CОЦІАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ Соціофункціональні (діяльнісні) значення Виробничі: Символічні (духовні) значення Етнічні Лісогосподарські Сакральні Сільськогосподарські Політичні Водогосподарські Історичні Гірничовидобувні Меморіальні Промислові Транспортні Селитебні Захоронення відходів Рекультиваційні Невиробничі: Рекреаційні Созологічні Освітньо-виховні Наукові Белігеративні

БІОЕКОЛОГІНІ ЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ Для тварин Ресурсні значення: Харчової ділянки Своєї харчової території Чужої харчової БІОЕКОЛОГІНІ ЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ Для тварин Ресурсні значення: Харчової ділянки Своєї харчової території Чужої харчової території Етологічні значення: Гніздової території Території шлюбних ігор Кладки яєць Відгодівлі молоді та інші Міграційні значення: Шляху міграції Перешкоди чи небезпеки міграції Перепочинку Для рослин Значення реалізованої ніші Значення потенційної ніші

ЛАНДШАФТНО-КОНФІГУРАЦІЙНІ ЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ Природно-ландшафтні значення Архітектурно-композиційні значення Генетико-морфологічне Позиційно-динамічні: Дивергентне Конвергентне Градієнтне Парагенетичні: Значення ЛАНДШАФТНО-КОНФІГУРАЦІЙНІ ЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ Природно-ландшафтні значення Архітектурно-композиційні значення Генетико-морфологічне Позиційно-динамічні: Дивергентне Конвергентне Градієнтне Парагенетичні: Значення точки розкриття ландшафту: Розкриття панорами Розкриття силуету Розкриття вісти Композиційні значення: Значення домінанти Значення ядра збурення Значення детермінанти Значення локалізації збурення Басейнові: Міжбасейнові Внутріиіньобасейнові Біотично-міграційні: Джерела міграційних потоків Канал міграції Приймальника міграційних потоків Магнетичні значення Значення характерності

1. Значення місця і його місцеположення найчастіше продовжують існувати після зникнення його фізичного наповнення. 1. Значення місця і його місцеположення найчастіше продовжують існувати після зникнення його фізичного наповнення. Зникнення фізичного наповнення місця, його фізична смерть, ще не свідчить про зникнення значень, які це наповнення мало, цінностей, які воно становило, як не свідчить воно й про зникнення чи зміну місцеположення місця. 2. Продовження існування значень місця після його фізичного зникнення у ряді випадків дає місцю можливість знову відродитися фізично. Якщо це відродження відбувається в тому самому місцеположенні, то маємо рематеріалізацію місця, якщо в іншому чи в декількох інших - його реінкарнацію. 3. Можливість рематеріалізації та реінкарнації місць зумовлена тим, що вони мають потенціал рематеріалізації і потенціал реінкарнації. Чим вищі значення цих потенціалів, тим більша імовірність, або тим менше часу, через який місце знову фізично відродиться. Основними чинниками, що забезпечують ці потенціали, є значення та цінності місця (чим вони різноманітніші й глибші, тим вищий потенціал), сприятливість і характер фону місця, відповідність сучасному фону того місця, яке фізично і своїми значеннями зайняло місцеположення зниклого місця.