Презентация ZVIT Z KOMPLEKSNOYi NAVChAL NO-DOSLIDNITs KOYi

Скачать презентацию ZVIT Z KOMPLEKSNOYi NAVChAL NO-DOSLIDNITs KOYi Скачать презентацию ZVIT Z KOMPLEKSNOYi NAVChAL NO-DOSLIDNITs KOYi

zvit_z_kompleksnoyi_navchal_no-doslidnits_koyi.ppt

 • Размер: 35.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 38

Описание презентации Презентация ZVIT Z KOMPLEKSNOYi NAVChAL NO-DOSLIDNITs KOYi по слайдам

ЗВІТ З КОМПЛЕКСНОЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬК ОЇОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ У КРАСНОКУТСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконали:  ЗВІТ З КОМПЛЕКСНОЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬК ОЇОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ У КРАСНОКУТСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконали: студенти групи ГЦ-42 Керівники: к. геогр. н. , доцент Кандиба Ю. І. к. геогр. н. , доцент Ключко Л. В.

2  В 2012 році для комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції було обрано Краснокутський район Харківської2 В 2012 році для комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції було обрано Краснокутський район Харківської області. Об’єктом дослідження є Краснокутський район як адміністративна одиниця Харківської області. Предметом дослідження виступає просторова та функціональна структура Краснокутського району як соціогеосистеми. Мета дослідження – охарактеризувати територіальні особливості природно-ресурсного потенціалу, населення та господарства Краснокутського району, визначати проблеми та перспективи його розвитку.

3 Досягнення мети дослідження відбувалось через вирішення наступних завдань: - проаналізувати історико-географічні особливості розвитку Краснокутського району;3 Досягнення мети дослідження відбувалось через вирішення наступних завдань: — проаналізувати історико-географічні особливості розвитку Краснокутського району; — дати оцінку природним умовам та ресурсам; — охарактеризувати демографічну та соціальну ситуацію; — охарактеризувати систему розселення населення; — проаналізувати рівень розвитку виробничої сфери в Краснокутському районі; — дати оцінку розвитку основним галузям спеціалізації; — проаналізувати сучасний рівень розвитку транспортної системи району; — виявити особливості розміщення установ невиробничої сфери; — дослідити рекреаційний потенціал району; — охарактеризувати перспективні напрями соціально- економічного розвитку району.

4 Географічне положення Краснокутський район — район у північно-західній частині Харківської області. Площа —4 Географічне положення Краснокутський район — район у північно-західній частині Харківської області. Площа — 1040, 8 км². Адміністративний центр — смт Краснокутськ. На півночі район межує з Охтирським районом Сумської області, на заході — з Чутівським та Котелевським районами Полтавської області. На півдні — з Коломацьким, на сході — з Богодухівським районом Харківської області. Географічне положення

5 Фізико-географіч ні умови Особливістю фізико-географічних умов Краснокутського району є його рівнинність та приуроченість до5 Фізико-географіч ні умови Особливістю фізико-географічних умов Краснокутського району є його рівнинність та приуроченість до басейну річки Мерла. Район розташований в природній зоні лісостепу, має помірно-континентальний клімат. Такі умови сприятливі для розвитку сільського господарства. На території району наявні промислові запаси нафти (Козіївське та Західно-Козіївське нафтові родовища), а також мінерально-сировинних ресурсів. На території району переважає лісовий тип рослинності.

6

7  Краснокутський район почав свою історію більш як за десять тисяч років тому (відстань7 Краснокутський район почав свою історію більш як за десять тисяч років тому (відстань у часі між Мізинською та Трипільською культурами). Оселяли дану територію – Оріяни — первісні жителі Краснокутщини. Вони і почали заселення даної місцевості. Історичне минуле є невід’ємною частиною впливу на соціально-економічний стан сучасного району, тому необхідно розглянути розвиток району у різні історичні періоди. Історичний нарис

8 План повітового міста Краснокутська у Топографічний опис Харківського намісництва 1787 р. з гербом 1797 р.8 План повітового міста Краснокутська у «Топографічний опис Харківського намісництва» 1787 р. з гербом 1797 р. – Краснокутськ отримує статус заштатного міста й волосного центру 1861 р. – реформи землекористування 1872 р. – створений перший завод (цукроварня) 1 серпня 1925 р. – Краснокутський район увійшов до Харківського округу 27 лютого 1932 р. – Краснокутський район увійшов до Харківської області

9 1924 р. – створення перших кооперативних об'єктів 1946 р. – на Краснокутщині розпочалося9 1924 р. – створення перших кооперативних об’єктів 1946 р. – на Краснокутщині розпочалося будівництво смолоскипидарного заводу 1949 р. – в районі були закладені перші 126 га полезахисних лісосмуг 1950 р. – розпочали асфальтувати центральну вулицю селища 1971 р. – був розроблений комплексний план соціально-економічного розвитку Краснокутського району 1985 р. — розпочався промисловий видобуток газу та конденсату з Березівського родовища 1990 р. – глибока всеохоплююча криза 1999 -2000 рр. було введено в дію 3, 8 км газопроводів, у тому числі високого тиску — 1, 4 км, низького тиску — 2, 4 км. При плані 150 квартир у 1999 р. було газифіковано 186, а у 2000 р. при плані 100 газифікували 123 квартири. Наведені вище статистичні дані говорять про те, що у Краснокутському районі на рубежі двох століть намітилися позитивні тенденції соціально-економічного розвитку.

10

11 Демографічна ситуація Станом на 1 липня 2012 року, у Краснокутському районі мешкало 29130 осіб. Населення11 Демографічна ситуація Станом на 1 липня 2012 року, у Краснокутському районі мешкало 29130 осіб. Населення і трудові ресурси Динаміка демографічних показників населення Краснокутського району Харківської області за 2005 -2011 рр.

12 Територіальна диференціація показнику народжуваності у м ісцевих радах Краснокутського району у 2011 році Територіальна диференціація12 Територіальна диференціація показнику народжуваності у м ісцевих радах Краснокутського району у 2011 році Територіальна диференціація показнику смертності у місцевих радах Краснокутського району у 2011 році

13 Територіальна диференціація показнику природного приросту у м ісцевих радах Краснокутського району у 2011 році 13 Територіальна диференціація показнику природного приросту у м ісцевих радах Краснокутського району у 2011 році

14 Динаміка міграції населення Краснокутського району Харківської області за 2005 -2011 рр. 14 Динаміка міграції населення Краснокутського району Харківської області за 2005 -2011 рр.

15

16 Густота населення Краснокутського району Харківської області 16 Густота населення Краснокутського району Харківської області

17 Структура трудових ресурсів Краснокутського району Харківської області станом на 01. 2011 р. Статево-вікова структура17 Структура трудових ресурсів Краснокутського району Харківської області станом на 01. 2011 р. Статево-вікова структура Краснокутського району станом на 01. 2011 р.

18 Трудові ресурси Краснокутського району Харківської області станом на 01. 2011 р. 18 Трудові ресурси Краснокутського району Харківської області станом на 01. 2011 р.

19 Структура зайнятості населення Краснокутського району Харківської області в усіх сферах діяльності у 2011 р.19 Структура зайнятості населення Краснокутського району Харківської області в усіх сферах діяльності у 2011 р. Динаміка кількості не зайнятих трудовою діяльність та працевлаштованих громадян, навантаження на одне вільне місце в Краснокутському районі станом на 01. 2011 р.

20

21 Характеристика господарства району Структура сільськогосподарських угідь Краснокутського району Сільськогосподарські угіддя Краснокутського району у 2011 р.21 Характеристика господарства району Структура сільськогосподарських угідь Краснокутського району Сільськогосподарські угіддя Краснокутського району у 2011 р.

22 Структура посівних площ Краснокутського району у 2011 році Вирощування пшениці у сільськогосподарських підприємствах Краснокутського району22 Структура посівних площ Краснокутського району у 2011 році Вирощування пшениці у сільськогосподарських підприємствах Краснокутського району у 2011 р.

23 Урожайність сільськогосподарських культур Краснокутського району у 2011 році 23 Урожайність сільськогосподарських культур Краснокутського району у 2011 році

24

25 Тваринництвом в Краснокутському районі займається 8 сільгосппідприємств. Основною причиною зменшення поголів’я тварин є відсутність в25 Тваринництвом в Краснокутському районі займається 8 сільгосппідприємств. Основною причиною зменшення поголів’я тварин є відсутність в районі переробних підприємств, а також низькі закупівельні ціни на продукцію тваринництва.

26

27 Транспортна система і звзв ’’ язок 27 Транспортна система і звзв ’’ язок

28

29 Соціальна сфера Частка учнів у загальній кількості населення по сільським та селищним радам Краснокутського району29 Соціальна сфера Частка учнів у загальній кількості населення по сільським та селищним радам Краснокутського району за 2011 р. Наповненість шкіл учнями по сільським та селищним радах Краснокутського району за 2011 р.

30 Прийом учнів у 1 -й та 10 -й класи у 2010 та 2011 рр. по30 Прийом учнів у 1 -й та 10 -й класи у 2010 та 2011 рр. по Краснокутському району Основні завдання відділу освіти, навчальних закладів різних типів на 2012 рік: -зміцнення матеріально — технічної бази закладів освіти; -активне запровадження різних форм організації дошкільної освіти; -сприяння якісному кадровому забезпеченню навчальних закладів; -підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості; -збереження та розвиток мережі -позашкільних навчальних закладів; -всебічна підтримка обдарованої молоді; -сприяння інтеграції науки в освіту, забезпечення реалізації заходів щодо створення належних умов праці, побуту, матеріального та морального заохочення науково-педагогічних працівників.

31 Забезпеченість Краснокутського району культурними установами у 2011 р. Основні проблеми: -недостатнє фінансування для проведення поточних31 Забезпеченість Краснокутського району культурними установами у 2011 р. Основні проблеми: -недостатнє фінансування для проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень і системи опалення закладів культури; -незадовільна матеріально-технічна база закладів культури в сільській місцевості; -відсутність належної комп’ютеризації бібліотек району та доступу до мережі Інтернет. Пріоритетні завдання на 2012 рік : -поліпшення матеріально – технічної бази сільських клубних закладів та бібліотек шляхом проведення ремонтів, поновлення роботи системи опалення, придбання обладнання, музичних інструментів за рахунок коштів з усіх джерел фінансування; -інформатизація закладів культури району, подальша комп ’ ютерізація бібліотек; -покращення фінансово – господарської діяльності районних установ культури.

32 Пріоритетні завдання та основні заходи на 2012 рік, це: сприяти кількості кадрів базового рівня;32 Пріоритетні завдання та основні заходи на 2012 рік, це: сприяти кількості кадрів базового рівня; забезпечити збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл і тренерських кадрів; активізувати роботу з відновлення та введення посад інструкторів у штат сільських та селищних рад; активне залучення різних вікових груп населення до заняття футболом; підтримка ветеранського спорту в районі; забезпечити на рівні сучасних вимог підготовку та виступ спортсменів району в обласних змаганнях з олімпійських і не олімпійських видів спорту, юнацьких олімпійських іграх 2012 року; активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя, залучення усіх верств населення до занять фізичною культурою та спортом. Медичні заклади Краснокутського району та кількість медпрацівників в них у 2011 р.

33

34 Забезпеченість Краснокутського району туристсько-рекреаційними об’єктами у 2011 р. Основні проблеми розвитку туризму та рекреації у34 Забезпеченість Краснокутського району туристсько-рекреаційними об’єктами у 2011 р. Основні проблеми розвитку туризму та рекреації у районі: — вандалізм; — бюрократія; — відсутність фінансової підтримки з боку держави; — відсутність меценатів та приватних спонсорів.

35 НАТАЛІЇВКА КРАСНОКУТСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК 35 НАТАЛІЇВКА КРАСНОКУТСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК

36 СПІВОЧІ ТЕРАСИ ШАРІВКА ПАРХОМІВКА 36 СПІВОЧІ ТЕРАСИ ШАРІВКА ПАРХОМІВКА

37 Висновки Пріоритетними завданнями розвитку району на наступні роки мають стати: пошук інвесторів для розвитку сільського37 Висновки Пріоритетними завданнями розвитку району на наступні роки мають стати: пошук інвесторів для розвитку сільського господарства та промисловості, вирішення проблеми зайнятості населення, вдосконалення АПК району шляхом подальшого фінансування та державних дотацій, оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських та промислових підприємств, збільшення кількості маршрутів у віддалені села, комп’ютеризація шкіл, забезпечення охорони пам’яток культурної спадщини та проведення роботи щодо підвищення іміджу району для залучення туристів.

38 Дякуємо за увагу! Експедиційна група ГЦ-42 Географ, повар, фотограф и дуже хороша людина, виконуючий обов'язки38 Дякуємо за увагу! Експедиційна група ГЦ-42 Географ, повар, фотограф и дуже хороша людина, виконуючий обов’язки Л. В. Ключко – Ліхван Вадим Федорович
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.