Презентация ЗМ 1 Лекц. No. 4

Скачать презентацию ЗМ 1 Лекц. No. 4 Скачать презентацию ЗМ 1 Лекц. No. 4

zm_1_lekc._no._4.ppt

 • Размер: 2.7 Mегабайта
 • Количество слайдов: 38

Описание презентации Презентация ЗМ 1 Лекц. No. 4 по слайдам

 Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах

 План 1. Методика формування початкових уявлень про слово, речення, висловлювання. 2. Методика ознайомлення План 1. Методика формування початкових уявлень про слово, речення, висловлювання. 2. Методика ознайомлення учнів з фонетичними уявленнями. Розвиток фонетичного слуху. Робота над усуненням вад мовлення. 3. Методика підготовки першокласників до письма. Особливості навчання письма ліворуких учнів. 4. 4. Характеристика дидактичного матеріалу, засобів унаочнення.

 Основна література : М. М. Наумчук. Сучасний урок української мови в початковій школі Основна література : М. М. Наумчук. Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання). – Видання друге, доповнене. – Тернопіль: В-во Астон, 2005, — С. 46 -59; 78 -80; 81 -161. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1 -4 кл. К. : Поч. школа, 2006/07. — 432 с. Вашуленко М. С. Навчання грамоти в 1 кл. : Посіб. Для вчителя. –К. : Освіта, 2001. – 176 с. Прищепа О. Ю. Навчання письма в 1 класі: Посіб. для вчителя. – К. : Освіта, 2004. М. С. Вашуленко. Українська мова і мовлення в початковій школі. – К. , Освіта. – 2006. Г. Коваль. Звуко-буквений аналіз на уроках української мови в початкових класах. – Тернопіль, 2004 Підручники для початкової школи: Вашуленко М. С. , Ґудзик І. П. , Пономарьова К. І. , Прищепа О. Ю. Українська мова. – К. , 2006.

 1. Методика формування початкових уявлень про слово, речення, висловлювання 1. Методика формування початкових уявлень про слово, речення, висловлювання

 Речення Знати: - висловлювання складається з речень; - речення складається із слів; Речення Знати: — висловлювання складається з речень; — речення складається із слів; — у реченні може бути 1, 2, 3 і більше слів. Уміти: — вилучати речення з висловлювання; — аналізувати їх за кількістю слів; — складати речення за ілюстрацією; — вводити речення у висловлювання; — будувати графічну модель речення; — складати речення за моделлю.

 Прийоми ознайомлення з реченням - промовляння речення дітьми; - послідовне називання слів Прийоми ознайомлення з реченням — промовляння речення дітьми; — послідовне називання слів у реченні, — підрахунок кількості слів у реченні, — визначення місця кожного слова в реченні, — називання кожного слова окремо, — плескання в долоні по мірі промовляння слів, — викладання лічильного матеріалу, — “живі сценки”, — складання речень з певною кількістю слів, — складання моделі речення (смужки, графічно); — “живі слова” (деформоване речення).

 Схематичне зображення речень І____.  Осінь. І___ ____.  Пожовтіли дерева. Схематичне зображення речень І____. Осінь. І___ ____. Пожовтіли дерева. І___ ____. Перестали співати пташки. І___ _ ____. Тварини готуються до зими.

 Слово Знати: - слово називає, має значення, смисл; - слова в реченні Слово Знати: — слово називає, має значення, смисл; — слова в реченні промовляють послідовно, одне за одним; — слова бувають великі й маленькі; — слова поділяються на склади; — один склад у слові є наголошеним; — слово можна поділити на звуки.

 Слово Уміти: - аналізувати слова за складовим і звуковим аспектом; - Слово Уміти: — аналізувати слова за складовим і звуковим аспектом; — визначати наголошений склад; — будувати графічну звуко-складову модель слова; — добирати слова до поданої моделі.

 Графічне зображення слова Складова будова слова: І І — ліс, | Графічне зображення слова Складова будова слова: І І — ліс, | | І — липа, | | | | — осика. Позначення наголошеного складу: І ‘І І — ли’па, I I ‘ І І — оси’ка. Звуко-складова модель слів: І О’ І — ОІ — око; І — О І— О’ І — вода І — О’ —І — мак І — О‘І = О І — коні |= О | — О’ — І — літак І —О І — О’ І — ОІ — ракета І — О’ — І — лось Знайдіть помилку в моделі слова!!!

 Прийоми ознайомлення зі словом - читання художніх творів (“Айболить”, “Чарівне слово”); Прийоми ознайомлення зі словом — читання художніх творів (“Айболить”, “Чарівне слово”); — ігри (“Зіпсований телефон”, “Чорне і біле”, “Як назвати”, “Підкажи слово”); — загадки – складки; — словесні вправи: — “Хто я? ”, “Останнє слово предмет”, “Скажи інакше”, “Добери назву”, “Скажи одним словом”, “Утвори нові слова”, “Додай слово” (гриби – це опеньки, … ).

 Методика ознайомлення з фонетичними уявленнями Фонетичні одиниці: - склад, - наголос, - Методика ознайомлення з фонетичними уявленнями Фонетичні одиниці: — склад, — наголос, — наголошений склад, — звук, — голосний, — приголосний, — твердий приголосний, — м’який приголосний.

 Склад, наголос, наголошений склад 1. Знати: 2. - слова поділяються на склади; 3. Склад, наголос, наголошений склад 1. Знати: 2. — слова поділяються на склади; 3. — у слові може бути один і більше складів; 4. — склади слідують в слові один за одним; 5. — у складі один, два звуки й більше; 6. — у кожному складі є голосний звук; 7. — скільки в слові голосних, стільки й складів; 8. — один склад у слові вимовляється голосніше, 9. він наголошений; 10. — терміни “склад”, “наголос”, “наголошений — ненаголошений склад”.

 Склад, наголос, наголошений склад Уміти: - аналізувати слова за їх складом; - Склад, наголос, наголошений склад Уміти: — аналізувати слова за їх складом; — визначати наголошений склад; — будувати складові моделі слів; — добирати слова до складової моделі.

 Прийоми навчання складоподілу Репродуктивні Чуттєві Слухові Вправи на складоподіл: - який склад Прийоми навчання складоподілу Репродуктивні Чуттєві Слухові Вправи на складоподіл: — який склад далі в слові; -вгадай, який склад пропущено; — яким складом починається слово; — склади слово із поданих складів; — відніми склад і додай інший; — ігрові прийоми (шаради складів); — складове моделювання слів; — добір слів до складових моделей.

 Звук: голосний, приголосний, твердий, м'який Знати: - слово можна поділити на звуки; Звук: голосний, приголосний, твердий, м’який Знати: — слово можна поділити на звуки; — звуки бувають голосні й приголосні; приголосні звуки поділяються на тверді й м’які. Уміти: — розрізняти й пізнавати всі звуки мови; — визначати послідовність звуків у слові; — здійснювати звуковий аналіз слів; — давати якісну характеристику звукам; — будувати звукову модель слова; — добирати слова до поданої моделі.

 Прийоми ознайомлення із звуками - спостереження за артикуляцією звуків; - показ та Прийоми ознайомлення із звуками — спостереження за артикуляцією звуків; — показ та пояснення артикуляції; — показ зразка правильної вимови; — імітація; — інтонування для обстеження звукової будови слова ; — зіставлення опозиційних пар (тверді — м’які ); — звуковий аналіз слів; — позначення звуків фішками.

 Розвиток фонематичного слуху Фонематичний слух – уміння чути окремі звуки у слові й уміння Розвиток фонематичного слуху Фонематичний слух – уміння чути окремі звуки у слові й уміння відтворювати звукову форму слів під час внутрішнього їх промовляння (Д. Б. Ельконін).

 Прийоми розвитку фонематичного слуху - вимовити лише голосні (приголосні, тверді, Прийоми розвитку фонематичного слуху — вимовити лише голосні (приголосні, тверді, м’які ) звуки в слові; — назвіть звуки, що утворюються за допомогою губів (середньої, передньої частини язика); — який третій звук у слові? — назвіть склади з м’якими приголосними; — позначте послідовно звуки у слові; — послухайте слова й побудуйте їх звукові моделі.

 Робота з удосконалення звуковимови - Заучування скоромовок, лічилок; - спостереження за артикулюванням Робота з удосконалення звуковимови — Заучування скоромовок, лічилок; — спостереження за артикулюванням звуків; — звуконаслідування; — знайомство з органами артикуляції, — дидактичні ігри.

 3. Методика підготовки першокласників до письма 3. Методика підготовки першокласників до письма

 Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати) - правильно сидіти Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати) — правильно сидіти за партою, тримати олівець, ручку, зошит; — робити раціональні рухи рукою під час письма; — орієнтуватися на сторінці зошита; знаходити основний рядок і додаткові лінії в сітці зошита для письма; — обводити контури предметних малюнків, фігур за трафаретами; заштриховувати контурні малюнки різноспрямованими лініями. розфарбовувати малюнки; продовжувати початі орнаменти, узори; складати їх із різних графічних елементів;

 - - Спину тримай рівно, не спирайся грудьми на парту. - Лікті поклади — — Спину тримай рівно, не спирайся грудьми на парту. — Лікті поклади на стіл, вільною рукою притримуй : зошит, пересуваючи його вгору у міру потреби. — Ноги всією ступнею постав на підлогу чи підставку.

 Так має лежати зошит, якщо ти пишеш правою рукою Нижній кут сторінки, на якій Так має лежати зошит, якщо ти пишеш правою рукою Нижній кут сторінки, на якій ти пишеш, має бути напроти середини грудей. Так правильно тримати ручку, якщо ти пишеш правою рукою.

 Так має лежати зошит, якщо ти пишеш лівою рукою Нижній кут сторінки, на Так має лежати зошит, якщо ти пишеш лівою рукою Нижній кут сторінки, на якій ти пишеш, має бути напроти середини грудей. Так правильно тримати ручку, якщо ти пишеш лівою рукою.

 Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати) - проводити Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати) — проводити прямі лінії: вертикальні, горизонтальні, похилі (вліво, вправо); — проводити прямі, ламані, хвилясті, петельні лінії перервним і неперервним рухом руки (у межах можливого); — писати лінії , подібні до елементів літер: прямі з верхнім і нижнім закругленням, верхньою і нижньою петлею, овали, півовали.

 Психофізіологічні особливості дітей-шестирічок Недостатній розвиток: - окоміру, координації руху руки, просторового сприймання, вольових Психофізіологічні особливості дітей-шестирічок Недостатній розвиток: — окоміру, координації руху руки, просторового сприймання, вольових якостей, самоконтролю, довільної уваги, дрібних м’язів кисті; — знижена здатність до автоматизації рухів; — розкоординованість у роботі зорового й рухового аналізаторів; — відсутність перспективного бачення; — повільність сприйняття й запам’ятовування послідовності дій.

 Утруднення в оволодінні навичками письма - вихід елемента букви за межі рядка; Утруднення в оволодінні навичками письма — вихід елемента букви за межі рядка; — різна висота букви в одному слові; — різна відстань між окремими елементами, буквами; — різний нахил елементів букви; — неправильне поєднання букв у слові, тремтячі лінії; — зворотній порядок накреслення літери; — швидка стомлюваність руки; — письмо друкованої літери замість рукописної; — заміна однієї букви іншою.

 Види підготовчої до письма роботи у добукварний період - підготовчі графічні вправи: тримати Види підготовчої до письма роботи у добукварний період — підготовчі графічні вправи: тримати ручку, орієнтуватися в графічній сітці зошита, координувати рухи вістря ручки в межах верхньої й нижньої ліній робочого рядка; — штрихування контурів фігур, обведення трафаретів, поданих пунктирними лініями; — проведення прямих, ламаних і кривих ліній за зразком; — засвоєння основних елементів літер: — короткої й довгої прямої палички, — паличок з петлями, закругленням угорі і внизу, — лівого й правого півовалів, овалу.

 Корекційні вправи - показувати початок робочого рядка й міжрядковий простір; - давати зразки Корекційні вправи — показувати початок робочого рядка й міжрядковий простір; — давати зразки написання букв та їх сполучень; — конструювання окремих елементів букв, переконструювання однієї літери в іншу; — обведення зразка протилежним кінцем ручки; — перші букви писати олівцем, за необхідності використовувати гумку; — вправи на розслаблення м’язів кисті руки.

 4. Характеристика дидактичного матеріалу, засобів унаочнення - художнє слово; - предметна й 4. Характеристика дидактичного матеріалу, засобів унаочнення — художнє слово; — предметна й зображувальна наочність ( слова, рими, звуки; звуковий ланцюжок; знайди слово ); — графічні зображення речень, слів, складів, звуків; — демонстраційне набірне полотно, фішки; — звукові лінійки, звуковий годинник.

 Графічні зображення речень, слів, складів, звуків модель речення : /__ __ __. Графічні зображення речень, слів, складів, звуків модель речення : /__ __ __. складова модель : звукова модель слова: __ О

 Демонстраційне набірне полотно, фішки Магнітні полотна Фланелєграф Картонні смужки (25 * 5 см) Фішки Демонстраційне набірне полотно, фішки Магнітні полотна Фланелєграф Картонні смужки (25 * 5 см) Фішки

 Звукова лінійка № 1 Звукова лінійка №

 Звукова лінійка № 2 Звукова лінійка №

 Звукова лінійка № 3 Звукова лінійка №

 Звуковий годинник Звуковий годинник
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.