Презентация Zan 01 Organizatsiya RKhBz GZ 2 god Tema 1 zan 3

Скачать презентацию Zan 01 Organizatsiya RKhBz GZ 2 god Tema 1 zan 3 Скачать презентацию Zan 01 Organizatsiya RKhBz GZ 2 god Tema 1 zan 3

zan_01_organizatsiya_rkhbz_gz_2_god_tema_1_zan_3.ppt

 • Размер: 38.9 Mегабайта
 • Количество слайдов: 41

Описание презентации Презентация Zan 01 Organizatsiya RKhBz GZ 2 god Tema 1 zan 3 по слайдам

1 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ Кафедра загальновійськової підготовки Викладач кафедри полковник запасу Сажко Юрій Олександрович1 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ Кафедра загальновійськової підготовки Викладач кафедри полковник запасу Сажко Юрій Олександрович Навчальна дисципліна “РАДІАЦІЙНИЙ, ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ПІДРОЗДІЛІВ ”

2 ТЕМА ТА МЕТА ЗАНЯТТЯ Тема 1 : Предмет і завдання загальної тактики Навчальні цілі: 2 ТЕМА ТА МЕТА ЗАНЯТТЯ Тема 1 : Предмет і завдання загальної тактики Навчальні цілі: 1. Вивчити мету, завдання та заходи радіаційного, хімічного і біологічного захисту підрозділів. 2. Довести до студентів порядок роботи командира з організації РХБ захисту підрозділів. Вид заняття : групове заняття Час: 2 години. Заняття 3 : Організація радіаційного, хімічного і біологічного захисту

3 НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Мета і завдання радіаційного, хімічного і біологічного захисту підрозділів. 2.3 НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Мета і завдання радіаційного, хімічного і біологічного захисту підрозділів. 2. Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту.

4 Вивчення РХБз у 5 семестрі Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики ► Заняття4 Вивчення РХБз у 5 семестрі Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики ► Заняття 3 Організація радіаційного, хімічного і біологічного захисту Тема 2. Дії солдата в бою ► Заняття 3 Основні поняття про ядерну, хімічну і біологічну зброю ► Заняття 4 Засоби захисту від зброї масового ураження ► Заняття 8 Використання індивідуальних засобів захисту ВСЬОГО: — 2 години — 8 годин

5 Л ІТЕРАТУРА http: //dfiles. ru/files/ rl 0 hu 59 dk 5 Л ІТЕРАТУРА http: //dfiles. ru/files/ rl 0 hu 59 dk

6 Збройні Сили України 6 Збройні Сили України

7 Сухопутні війська ЗС України 7 Сухопутні війська ЗС України

8 Підготовка до бою 8 Підготовка до бою

9 ПІДГОТОВКА ДО БОЮ: ● з’ясування завдання та надання першочергових вказівок щодо найшвидшої підготовки взводу до9 ПІДГОТОВКА ДО БОЮ: ● з’ясування завдання та надання першочергових вказівок щодо найшвидшої підготовки взводу до його виконання; ● оцінка обстановки ; ● прийняття рішення та оформлення його на карті; ● проведення рекогносцировки ; ● постановка завдань підлеглим підрозділам (особовому складу, вогневим засобам) (бойовим наказом або бойовим розпорядженням); ● організація взаємодії та управління, бойового забезпечення , виконання заходів морально-психологічного, тилового і технічного забезпечення ► організація бойових дій ► підготовка взводу (особового складу, ОВТ) ► здійснення контролю готовності взводу до виконання поставленого завдання (практична робота в підрозділах) ► доповідь командиру роти (у встановлений час) СКЛАДОВІ: ► підготовка району бойових дій підрозділів, зайняття вказаного району

10 Всебічне забезпечення бою – комплекс заходів, спрямованих на створення військам сприятливих умов для10 Всебічне забезпечення бою – комплекс заходів, спрямованих на створення військам сприятливих умов для виконання поставлених перед ними завдань. Всебічне забезпечення бою проводиться безперервно як під час підготовки, так і в ході бою та складається з: Всебічне забезпечення бою ► бойового забезпечення; ► морально-психологічного забезпечення. ► матеріально-технічного забезпечення (тилове забезпечення , технічне забезпечення) ; ► медичного забезпечення;

11 БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ включає: розвідка охорона тактичне маскування інженерне забезпечення РХБ  захистрадіоелектронна11 БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ включає: розвідка охорона тактичне маскування інженерне забезпечення РХБ захистрадіоелектронна боротьба. Бойове забезпечення

12 ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ 1. Мета і завдання радіаційного, хімічного і біологічного захисту підрозділів.12 ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ 1. Мета і завдання радіаційного, хімічного і біологічного захисту підрозділів.

13 Радіаційний, хімічний, біологічний захист організовується і здійснюється з метою недопущення або13 Радіаційний, хімічний, біологічний захист організовується і здійснюється з метою недопущення або максимального зменшення втрат особового складу підрозділу від ЗМУ і забезпечення необхідних умов для виконання поставлених завдань під час дій в обстановці радіоактивного, хімічного, біологічного зараження, підвищення їх захисту від високоточної та інших видів зброї, а також маскування своїх дій димами (аерозолями). Радіаційний, хімічний і біологічний (РХБ) захист Завдання РХБ захисту військ виявлення та оцінювання РХБ обстановки підтримання живучості військ в умовах РХБ зараження ліквідація РХБ зараження маскування дій військ та об’єктів із застосуванням аерозолів

14 Завдання РХБ захисту військ виявлення та оцінювання РХБ  обстановки підтримання живучості військ14 Завдання РХБ захисту військ виявлення та оцінювання РХБ обстановки підтримання живучості військ в умовах РХБ зараження ліквідація РХБ зараження маскування дій військ та об’єктів із застосуванням аерозолів. Радіаційний, хімічний і біологічний (РХБ) захист ► радіаційна та хімічна розвідка; ► радіаційний контроль ► оповіщення про РХБ обстановку; ► застосування засобів індивідуального і колективного захисту, ► виконання режимно-обмежув альних заходів ► часткова спеціальна обробка ОВТ; ► часткова санітарна обробка особового складу; ► дегазація, дезактивація, дезінфекція фортифікаційних споруд ► застосування димів; ► застосування аерозолів Заходи РХБ захисту військ

15 ПОДОЛАННЯ ЗАРАЖЕНОЇ ДІЛЯНКИ 20 – Н . 09. 00 11. 03 15 ПОДОЛАННЯ ЗАРАЖЕНОЇ ДІЛЯНКИ 20 – Н . 09. 00 11.

16 ПОДОЛАННЯ ЗАРАЖЕНОЇ ДІЛЯНКИ Ав. – Зарін 09. 00 11. 03 16 ПОДОЛАННЯ ЗАРАЖЕНОЇ ДІЛЯНКИ Ав. – Зарін 09. 00 11.

17 Завдання радіаційного, хімічного, біологічного захисту виконуються силами і засобами: ► взводу 17 Завдання радіаційного, хімічного, біологічного захисту виконуються силами і засобами: ► взводу (відділення, екіпажу танка) з використанням табельних засобів у всіх видах воєнних дій, у різних умовах обстановки, у будь-який час року і доби; ► підрозділами радіаційного, хімічного, біологічного захисту — найбільш складні і специфічні завдання , які потребують особливої підготовки особового складу і застосування спеціальної техніки. Сили і засоби, які залучаються для виконання завдань

18 Виявлення та оцінювання РХБ обстановки проводиться з метою своєчасного забезпечення інформацією про РХБ18 Виявлення та оцінювання РХБ обстановки проводиться з метою своєчасного забезпечення інформацією про РХБ обстановку на місцевості, у повітрі, морській акваторії та оповіщення підрозділів про РХБ зараження і включає: ведення радіаційної, хімічної розвідки; радіаційний і хімічний контроль. У результаті РХБ розвідки (спостереження): ► одержуються дані про факт, масштаби радіаційного і хімічного зараження та фактичної радіаційної і хімічної обстановки, ► визначається необхідність використання засобів індивідуального і колективного захисту. Вона ведеться безперервно спеціальними підготовленими відділеннями (екіпажами, розрахунками) з використанням бортових (переносних) приладів радіаційної і хімічної розвідки. Дані про радіаційну, хімічну і біологічну обстановку наносяться командиром взводу на карту (схему) і передаються старшому командиру. Виявлення та оцінювання РХБ обстановки

19 Своєчасно виявити Встановленим сигналом оповістити підрозділи Контролювати зміну рівнів радіації та межі забруднення. Встановити та19 Своєчасно виявити Встановленим сигналом оповістити підрозділи Контролювати зміну рівнів радіації та межі забруднення. Встановити та позначити межі зон зараження Завдання радіаційної та хімічної розвідки

20 Завдання поста: ► виявлення радіоактивного й хімічного зараження; ► оповіщення своїх підрозділів20 Завдання поста: ► виявлення радіоактивного й хімічного зараження; ► оповіщення своїх підрозділів про зараження; визначення рівнів радіації й типу отруйних речовин; ► позначення кордонів ділянок зараження в районі свого розташування; ► візуальне спостереження за напрямком руху радіоактивної хмари; ► виявлення по зовнішніх ознаках застосування противником біологічних засобів; ► узяття проб і відправлення їх у лабораторію. Спостережний пост розміщається в окопі . У русі він звичайно перебуває в транспортному або бойовому засобі з командиром підрозділу. Завдання поста РХБ спостереження:

21 ЗРАЗКИ ЗАПИСІВ у журналах спостереження 21 ЗРАЗКИ ЗАПИСІВ у журналах спостереження

22 ДП-64 ДП-3 Б ІМД-21 Б ДП-5 В ВПХРПрилади радіаційної, хімічної розвідки ДП-64, ДП-322 ДП-64 ДП-3 Б ІМД-21 Б ДП-5 В ВПХРПрилади радіаційної, хімічної розвідки ДП-64, ДП-3 Б, ІМД-21 Б, ВПХР, ДП-5 В Прилади радіаційної, хімічної розвідки

23 Радіаційний та хімічний контроль організується з метою отримання даних для оцінювання боєздатності підрозділу 23 Радіаційний та хімічний контроль організується з метою отримання даних для оцінювання боєздатності підрозділу та визначення обсягу його спеціальної обробки, дезактивації та дегазації матеріальних засобів, ділянок місцевості, шляхів і споруд. Радіаційний і хімічний контроль у батальйоні (роті) проводиться з використанням військових вимірювачів доз опромінювання (дозиметрів) і приладів радіаційної і хімічної розвідки. ІД-

24 Журнал обліку доз опромінення особового складу 24 Журнал обліку доз опромінення особового складу

25 Картка обліку доз опромінення 25 Картка обліку доз опромінення

26 Виконання завдань РХБ захисту на марші 26 Виконання завдань РХБ захисту на марші

27 Підтримання живучості військ (сил) в умовах РХБ зараження організується та здійснюється з метою 27 Підтримання живучості військ (сил) в умовах РХБ зараження організується та здійснюється з метою максимального зменшення їх втрат під час дій на зараженій місцевості (повітрі) і включає: оповіщення про РХБ обстановку, застосування засобів індивідуального та колективного захисту, виконання режимно-обмежувальних заходів на зараженій території. Засоби індивідуального та колективного захисту застосовуються для зменшення ймовірності ураження отруйними (небезпечними, хімічними) речовинами, потрапляння в організм на шкірний покрив радіоактивних речовин і біологічних засобів. Для своєчасного застосування засобів індивідуального захисту особовий склад повинен під час дій у пішому порядку постійно мати їх на собі , а під час дій на бойовій техніці – поряд, у доступних місцях.

28 Підтримання живучості військ За сигналами оповіщення про радіоактивне, хімічне і біологічне зараження:28 Підтримання живучості військ За сигналами оповіщення про радіоактивне, хімічне і біологічне зараження: ► особовий склад, який діє в пішому порядку або на відкритих машинах , не припиняючи виконання бойового завдання, надягає засоби індивідуального захисту, ► особовий склад, який перебуває у закритих БТР, БМП і танках , – негайно надіває засоби захисту органів дихання, зачиняє люки, жалюзі, бійниці та вмикає систему захисту від ЗМУ. За сигналом: ► “ Радіаційна небезпека” особовий склад надіває респіратори (протигази); ► “ Хімічна тривога” – особовий склад надіває протигази. За необхідності спішування або залишення техніки особовий склад надягає індивідуальні засоби захисту шкіри.

29 Дії механізованого взводу в похідній охороні 29 Дії механізованого взводу в похідній охороні

30 Спеціальна обробка організується командирами підрозділів та полягає в проведенні дегазації, дезактивації, дезінфекції30 Спеціальна обробка організується командирами підрозділів та полягає в проведенні дегазації, дезактивації, дезінфекції озброєння, військової техніки, засобів індивідуального захисту та інших матеріальних засобів. Вона здійснюється силами та засобами самих підрозділів та підрозділами військ РХБ захисту. Залежно від обстановки, наявності часу та засобів спеціальної обробки вона виконується частково або в повному обсязі. Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8) Бучильна установка (БУ-4 М)Авторозливна станція (АРС – 14)

31 Маскування дій підрозділів Маскування дій підрозділів та об’єктів із застосуванням (димів, аерозолів)31 Маскування дій підрозділів Маскування дій підрозділів та об’єктів із застосуванням (димів, аерозолів) організується та здійснюється з метою зниження ефективності наземної та повітряно-космічної розвідки противника та його засобів ураження. Основними завданнями є: ► маскування розташування (базування), висування та бойових дій військ (окремих елементів), відкритих найбільш важливих ділянок маршрутів і доріг, переправ через водні перешкоди та інших об’єктів від засобів розвідки та наведення (самонаведення) зброї противника; ► осліплення спостережних пунктів, ПУ та розрахунків (екіпажів) вогневих засобів противника; ► участь у протидії засобам наземної і повітряно-космічної розвідки та системам наведення високоточної зброї противника.

32 ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ 2. Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту. 32 ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ 2. Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту.

33 ПІДГОТОВКА ДО БОЮ: ● з’ясування завдання та надання першочергових вказівок щодо найшвидшої підготовки взводу до33 ПІДГОТОВКА ДО БОЮ: ● з’ясування завдання та надання першочергових вказівок щодо найшвидшої підготовки взводу до його виконання; ● оцінка обстановки ; ● прийняття рішення та оформлення його на карті; ● проведення рекогносцировки ; ● постановка завдань підлеглим підрозділам (особовому складу, вогневим засобам) (бойовим наказом або бойовим розпорядженням); ● організація взаємодії та управління, бойового забезпечення , виконання заходів морально-психологічного, тилового і технічного забезпечення ► організація бойових дій ► підготовка взводу (особового складу, ОВТ) ► здійснення контролю готовності взводу до виконання поставленого завдання (практична робота в підрозділах) ► доповідь командиру роти (у встановлений час) СКЛАДОВІ: ► підготовка району бойових дій підрозділів, зайняття вказаного району

34 Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту Під час організації радіаційного, хімічного, біологічного захисту командир батальйону (роти)34 Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту Під час організації радіаційного, хімічного, біологічного захисту командир батальйону (роти) здійснює: ► безперервне виявлення, збирання, відображення, аналіз і оцінювання даних радіаційної, хімічної, біологічної обстановки; ► визначає завдання радіаційного, хімічного, біологічного захисту, послідовність, способи і терміни їх виконання; ► доводить завдання з радіаційного, хімічного, біологічного захисту до підлеглих; ► здійснює за потреби взаємодію з підрозділами військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту, ► контролює наявність і правильність експлуатації озброєння і засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

35 Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту Організовуючи радіаційний, хімічний, біологічний захист, командир взводу35 Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту Організовуючи радіаційний, хімічний, біологічний захист, командир взводу (відділення, танка) вказує: ► завдання і порядок щодо ведення радіаційної і хімічної розвідки (радіаційного, хімічного, біологічного спостереження) із застосуванням бортових (переносних) приладів радіаційної і хімічної розвідки (контролю); ► порядок застосування індивідуальних і колективних засобів захисту, захисних властивостей місцевості, техніки та інших об’єктів; порядок використання табельних радіопоглинальних матеріалів; ► порядок використання термодимової апаратури машин і аерозольних (димових) засобів; ► порядок забезпечення озброєнням хімічних військ і засобами захисту; ► місце і час технічної перевірки протигазів. ► порядок проведення часткової спеціальної обробки. Організовуючи взаємодію та управління , командир взводу відпрацьовує питання застосування димових шашок, ручних димових гранат, запалювальних димових патронів, термічної димової апаратури танків і БМП, доводить до особового складу сигнали оповіщення про радіоактивне, хімічне і біологічне зараження і порядок дій за ними.

36 ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ: ► оцінка противника ( склад, положення та можливий характер дій противника, місця36 ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ: ► оцінка противника ( склад, положення та можливий характер дій противника, місця розташування його вогневих засобів ) ► оцінка своїх військ ( стан, забезпеченість і можливості взводу та доданих підрозділів; склад, положення, характер дій сусідів і умови взаємодії з ними . ) ► оцінка району бойових дій (місцевості) ( характер місцевості, її захисні та маскувальні властивості, вигідні підступи, загородження та перешкоди, умови спостереження і ведення вогню) ► оцінка стану погоди, пори року, часу та інших факторів, які впливають на виконання бойового завдання.

37 ► Р ІШЕННЯ КОМАНДИРА : ● зосередження основних зусиль ( швидкість руху по37 ► Р ІШЕННЯ КОМАНДИРА : ● зосередження основних зусиль ( швидкість руху по ділянках маршруту і дистанції між машинами, час початку і закінчення маршу ); ● способи розгрому противника ( склад, завдання і віддалення похідної охорони; порядок відбиття ударів повітряного противника та дій під час вогневого ураження підрозділів батальйону під час маршу; порядок дій підрозділів батальйону (роти) у разі нападу противника ); ● похідний порядок. ( побудова похідного порядку та розподіл сил і засобів по колоні) ► замисел бою (тактичних дій); ► бойові завдання підрозділам; СКЛАДОВІ: ► основні питання взаємодії, управління і всебічного забезпечення. ЗМІСТ Р ІШЕННЯ НА МАРШ :

38 Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту в обороні Основними завданнями РХБ захисту батальйону (роти) в обороні38 Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту в обороні Основними завданнями РХБ захисту батальйону (роти) в обороні є: ► виявлення та оцінювання радіаційної, хімічної, біологічної обстановки; ► підтримання живучості підрозділів в умовах РХБ зараження; ► ліквідація РХБ зараження; ► маскування дій підрозділів та об’єктів із застосування аерозолів.

39 Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту у наступі Основними завданнями РХБ захисту батальйону (роти) у наступі39 Організація радіаційного, хімічного біологічного захисту у наступі Основними завданнями РХБ захисту батальйону (роти) у наступі і в зустрічному бою є: ► виявлення й оцінювання масштабів і наслідків застосування ЗМУ, руйнувань радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів на маршрутах перегрупування, висування в призначені райони, у вихідних (очікувальних) районах для наступу і на напрямках наступу батальйону (роти); ► забезпечення захисту особового складу від радіоактивних, отруйних, інших токсичних речовин і біологічних засобів під час здійснення маршу, висування в призначені райони, перебування у вихідних (очікувальних) районах для наступу, а також виконання батальйоном (ротою) бойових завдань на різних етапах наступу, особливо під час переходу до застосування противником ЗМУ, ведення бойових дій в умовах РХБ зараження. Військові частини (підрозділи), які ведуть бойові дії у першому ешелоні, спеціальну обробку проводять у своїх бойових порядках підрозділів, решта – у районах спеціальної обробки (на пунктах спеціальної обробки).

40 ТЕМА ТА МЕТА ЗАНЯТТЯ Тема 1 : Предмет і завдання загальної тактики Навчальні цілі: 40 ТЕМА ТА МЕТА ЗАНЯТТЯ Тема 1 : Предмет і завдання загальної тактики Навчальні цілі: 1. Вивчити мету, завдання та заходи радіаційного, хімічного і біологічного захисту підрозділів. 2. Довести до студентів порядок роботи командира з організації РХБ захисту підрозділів. Вид заняття : групове заняття Час: 2 години. Заняття 3 : Організація радіаційного, хімічного і біологічного захисту

41 Завдання на самостійну роботу Організовуючи радіаційний, хімічний, біологічний захист, командир взводу (відділення,41 Завдання на самостійну роботу Організовуючи радіаційний, хімічний, біологічний захист, командир взводу (відділення, танка) вказує: ► завдання і порядок щодо ведення радіаційної і хімічної розвідки (радіаційного, хімічного, біологічного спостереження) із застосуванням бортових (переносних) приладів радіаційної і хімічної розвідки (контролю); ► порядок застосування індивідуальних і колективних засобів захисту, захисних властивостей місцевості, техніки та інших об’єктів; порядок використання табельних радіопоглинальних матеріалів; ► порядок використання термодимової апаратури машин і аерозольних (димових) засобів; ► порядок забезпечення озброєнням хімічних військ і засобами захисту; ► місце і час технічної перевірки протигазів. ► порядок проведення часткової спеціальної обробки. Організовуючи взаємодію та управління , командир взводу відпрацьовує питання застосування димових шашок, ручних димових гранат, запалювальних димових патронів, термічної димової апаратури танків і БМП, доводить до особового складу сигнали оповіщення про радіоактивне, хімічне і біологічне зараження і порядок дій за ними.