Презентация ХІХ асырды зертеу арылы Ерекені басы дауа

Скачать презентацию  ХІХ асырды зертеу арылы Ерекені басы дауа Скачать презентацию ХІХ асырды зертеу арылы Ерекені басы дауа

hІh_asyrdy_zerteu_aryly_erekenі_basy_daua.ppt

  • Размер: 170.5 Кб
  • Количество слайдов: 5

Описание презентации Презентация ХІХ асырды зертеу арылы Ерекені басы дауа по слайдам

 “ “ ХІХ асырды зертеу ар ылы Ереке ні басы ғ қ ң ң дау “ “ ХІХ асырды зертеу ар ылы Ереке ні басы ғ қ ң ң дау а ал ан еді ғ қ ғдау а ал ан едіғ қ ғ ”” Е. Бекмахановты ж байы Халима Бекм хамедованы с хбаты бойынша ң ұ ұ ң ұЕ. Бекмахановты ж байы Халима Бекм хамедованы с хбаты бойыншаң ұ ұ ң ұ Рамазан бдіжаппар Ә

ЕРМҰХАНМЕН ӨТКІЗГЕН ӘР КҮНІМЕ РИЗАМЫН — — Мен ол кезді өмірі ұмытпайтын шығармын.  Бізді таныстырып,ЕРМҰХАНМЕН ӨТКІЗГЕН ӘР КҮНІМЕ РИЗАМЫН — — Мен ол кезді өмірі ұмытпайтын шығармын. Бізді таныстырып, табыстырған да, мәңгілікке ажыратқан да мамыр айы. Бұл сұраққа толық жауап бермес бұрын Ерекеңнің өмірбаянынан мағлұмат беріп, кішкене шегініс жасай кетейін.

 • Ерм хан Бекмахан лы ұ ұ Бекмаханов (15. 02. 1915, Т ре ауылы, • Ерм хан Бекмахан лы ұ ұ Бекмаханов (15. 02. 1915, Т ре ауылы, ө Баянауыл ауданы , Павлодар облысы — 06. 05. 1966, Алматы) — тарихшы алым, ғ тарих ылымдарыны докторы (1946 ғ ң жылы), профессор, аза КСР ылым Қ қ ғ академиясыны корреспондент м шесі ң ү (1962 жыл).

“ Тарихшы ” т л асыны жасалуыұ ғ ң  Тамбов аласында ы педагогикалы институтты тарих“ Тарихшы ” т л асыны жасалуыұ ғ ң Тамбов аласында ы педагогикалы институтты тарих қ ғ қ ң факультеті жабылып, 1936 жылды к зінде Ерм хан Воронежге ң ү ұ келеді. 1937 жылы Ресейді Воронеж аласында ы педагогикалы ң қ ғ қ институтын бітіргеннен кейін аза КСР халы а арту Қ қ қ ғ комиссариатыны жанында ы ылыми зерттеу институтында е бек ң ғ ғ ң еткен. Алматыны жо ар ы о у орында стазды ызмет ң ғ ғ қ ұ қ қ ат ар ан. қ ғ 1947 жылдан бастап, міріні со ына дейін, ягни 1966 жыл ы ө ң ң ғ мамырды айына дейін аза мемлекеттік университетінде зі ң Қ қ ө йымдастыр ан аза стан тарихы кафедрасын бас арды ұ ғ Қ қ қ. Е бегіні бастысы 1947 жылы Алматыда орыс тілінде жары ң ң қ к рген «XIX асырды 20-40 жылдарында ы аза стан» атты ө ғ ң ғ Қ қ монографиясы болды. Осы та ырыпта 1946 жылы М скеуде тарих қ ә маманды ы бойынша докторлы диссертация ор а ан. ғ қ қ ғ ғ

алымны басы айы пас дау а алдыҒ ң қ ғ қ алымны басы айы пас дау а алдыҒ ң қ ғ қ