Презентация халыа жалпы смпаттама

Скачать презентацию халыа жалпы смпаттама Скачать презентацию халыа жалпы смпаттама

halya_ghalpy_smpattama.ppt

 • Размер: 9.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 42

Описание презентации Презентация халыа жалпы смпаттама по слайдам

Д ние ж зі ү ү хал ы қ Д ние ж зі ү ү хал ы қ

Дүние жүзі халқының өсуі Жылдар Халы саны, млн. адам. қ Жылды суі, млн. адам. (%)қДүние жүзі халқының өсуі Жылдар Халы саны, млн. адам. қ Жылды суі, млн. адам. (%)қ ө Б. э. д. 7000 жыл 10 — Б. э. д. 2000 жыл 50 0, 03 % 0 (жа а эра) ң 230 0, 1 % 1000 305 0, 02 % 1500 440 0, 1 % 1650 550 0, 3 % 1800 952 0, 5 % 1900 1 656 0, 8 % 1950 2 555 37 (1 %) 1960 3 038 41 1965 3 345 70 1970 3 704 78 1975 4 086 73 1980 4 457 77 (1, 9 %) 1985 4 856 83 1990 5 295 86 1995 5 732 87 2000 6 158 90 (1, 5 %) 2020 9000 (болжам)

Халық санының өсу динамикасы Халық санының өсу динамикасы

Халы ты орташа жылды су ар ынық ң қ ө қ қ , % ЖылдарХалы ты орташа жылды су ар ынық ң қ ө қ қ , % Жылдар Айма тар мен б кіл лем қ ү ә лем Ә Европа Азия Солт стік ү Америка Латын Америкасы Африка 1700 0, 24 0, 23 0, 20 0, 74 0, 80 0, 15 1750 0, 31 0, 49 0, 39 0, 82 0, 70 0, 01 1800 0, 50 0, 71 0, 49 1, 90 0, 51 0, 01 1850 0, 59 0, 80 0, 35 3, 10 1, 46 0, 00 1940 0, 62 0, 72 0, 30 1, 70 1, 60 0, 50 1940 0, 93 0, 60 1, 50 1, 00 2, 10 1, 70 1950 1, 5 1, 00 1, 72 1, 51 2, 75 2, 00 1980 1, 83 0, 50 2, 22 0, 90 2, 50 2, 80 1985-1990 1, 7 0, 30 1, 90 0, 80 2, 10 3, 00 1990-1995 1, 57 0, 27 1, 70 1, 06 1, 84 2, 81 1995-2000 1, 5 0, 10 1, 50 0, 90 1, 70 2010-2015 1, 2 0, 14 1, 14 0, 66 1, 18 2,

100 млн. арты адам саны тіркелген қ алып мемлекеттер Мемлекет Халы саны, қХалы саны, қ100 млн. арты адам саны тіркелген қ алып мемлекеттер Мемлекет Халы саны, қХалы саны, қ 2010ж. , млн. адам. Боджам, 2025ж, млн. адам. ытай Қ 1294 1490 ндістан Ү 1041 1330 А Ш Қ 288 275 Индонезия 217 275 Бразилия 175 220 П кістан ә 149 265 Ресей 143, 8 130130 Бангладеш 143, 4 180 Жапония (Мексика) 127 130 Нигерия

Таби и суді е жо ары ж не е т мен ғ ө ң ң ғТаби и суді е жо ары ж не е т мен ғ ө ң ң ғ ә ң ө к рсеткіші бай алатын 10 мемлекет ө қк рсеткіші бай алатын 10 мемлекетө қ Мемлекет Таби и су +++, ғ ө ‰‰ Мемлекет Таби и су, — ‰ғ ө Оман 49 Украина — 6, 2 Того 36 Латвия — 5, 9 Йемен 36 Болгария — 5, 4 Ирак 36 Ресей — 5, 2 Кот-д´Ивуар 35 Белоруссия — 4, 0 Сирия 35 Венгрия — 3, 7 Нигер 34 Эстония — 2, 9 Сенегал 34 Румыния — 2, 5 Ливия 34 Чехия — 2, 1 Иордания 34 Германия — 1,

 «Халы ты алыптасуы» ымы қ ң қ ұғ Халы ты алыптасуы қ «Халы ты алыптасуы» ымы қ ң қ ұғ Халы ты алыптасуы қ ң қ – б л туу, лім ж не таби и су ұ ө ә ғ ө былыстарыны жиынты ы, сонды тан немі адамдар құ ң ғ қ ү тобыны алыптасуын, жас рылымыны згеруін ң қ құ ң ө амтамасыз етеді. қ

Демографиялы саясат қ – – халы ты алыптасуын қ ң қ амтамасыз ететін былыс, Демографиялы саясат қ – – халы ты алыптасуын қ ң қ амтамасыз ететін былыс, зімен бірге кімшілік, қ құ ө әамтамасыз ететін былыс, зімен бірге кімшілік, қ құ ө ә экономикалы , т. б. іс-шараларды біріктіре отырып, қэкономикалы , т. б. іс-шараларды біріктіре отырып, қ халы ты суін з ба ытына с йкес реттеу. қ ң ө ө ғ ә Демографиялық саясат ұғымы

Демографиялық өткел теориясы Демографиялы ткел теориясық ө – – демографиялы суді кезектесіп келуі ,Демографиялық өткел теориясы Демографиялы ткел теориясық ө – – демографиялы суді кезектесіп келуі , қ ө ңдемографиялы суді кезектесіп келуі , қ ө ң олар 4 этапты біріктіреді: 1) лім мен тууды те жо ары к рсеткіші, таби и суді е Ө ң ө ғ ө ң ң т мен де гейі ( азір кездеспейді); ө ң қ 2) Тууды те жо ары, ал лімні т мен к рсеткіші ң ө ғ ө ң ө ө демографиялы жарылысты ту ызады; қ ғ 3) лімні т менгі к рсеткіші мен тууды с л т мендеуі Ө ң ө ө ң ә ө халы ты алыпты суіне сер етеді; қ ң қ ө ә 4) Туу мен лімні те д режеде болуы халы ты т ра ты ө ң ң ә қ ң ұ қ дамуына сер етеді. ә

 «Халы ты сапалы рамы» қ ң қ құ ымы ұғымыұғ Сапалы рамы қ «Халы ты сапалы рамы» қ ң қ құ ымы ұғымыұғ Сапалы рамы қ құСапалы рамық құ – – те к рделі, жиынты ым, ө ү қ ұғ экономикалы (е бек етуі, табысы, д рыс тама тануы), қ ң ұ қэкономикалы (е бек етуі, табысы, д рыс тама тануы), қ ң ұ қ т рмысты (денсаулы , мір с ру за ты ы, ауіпсіздіктері, ұ қ қ ө ү ұ қ ғ қт рмысты (денсаулы , мір с ру за ты ы, ауіпсіздіктері, ұ қ қ ө ү ұ қ ғ қ демографиялы дамуы), м дени (сауаттылы де гейі, м дени қ ә қ ң ә орталы тары, баспа німдері), экологиялы ( орша ан орта қ ө қ қ ғ жа дайы) т. б. ғ Айма қАймақ мір с ру за ты ы, жыл Ө ү ұ қ ғмір с ру за ты ы, жылӨ ү ұ қ ғ Сауаттылы ы, ғ %% Жалпы халы қхалы қ Ерлер йелдер ӘйелдерӘ Шетелдік Европа 74 70 77 Шетелдік Азия 66 64 67 42, 2 Африка 54 53 56 52, 7 Солт стік Америка ү 75 72 79 Латын Америкасы 69 66 72 15 , 2 Австралия, Океания 72 71 74 Жалпы саны

Халы ты сапалы к рсеткішіқ ң қ ө ЭКОНОМИКАЛЫ Қ (т сім, ж мыс аХалы ты сапалы к рсеткішіқ ң қ ө ЭКОНОМИКАЛЫ Қ (т сім, ж мыс а камтылу ү ұ қ м лшері, тама тану) ө қМ ДЕНИ Ә (сауаттылы де гейі, қ ң театр, кітапхана саны)ЛЕУМЕТТІК Ә (денсаулы , қ демографиялы қ институттар) Орташа мір с ру за ты ы 66 жас. ө ү ұ қ ғ 80 жастан жоғары Андорра Жапония АВСТРАЛИЯ ШВЕЦИЯ КАНАДА 36 жас СЬЕРРА-ЛЕОНЕ ГВИНЕЯ ГАМБИЯ БУРКИНА-ФАСО

15 жастан жо ары сауатсыз т р ындары ғ ұ ғ бар мемлекеттер1E 06 260A 0F15 жастан жо ары сауатсыз т р ындары ғ ұ ғ бар мемлекеттер

Халықтың жастық-жыныстық құрамы (пирамидасы) Жасты -жынысты пирамида қ қ – б л ерекше диаграмма тХалықтың жастық-жыныстық құрамы (пирамидасы) Жасты -жынысты пирамида қ қ – б л ерекше диаграмма т рі, ұ ү жасты ж не жынысты рам на ты к рсетіледі. қ ә қ құ қ ө

Жыныстық құрамы Аймақ 1000 йелге есептегенде ер адамдарды саныә ң Барлы ы ғБарлы ығЖыныстық құрамы Аймақ 1000 йелге есептегенде ер адамдарды саныә ң Барлы ы ғБарлы ығ 0 – 14 жас 15 – 64 жас 65 жо арығ ТМД елдері 891 1029 937 444 Шетелдік Европа 952 1060 1000 649 Шетелдік Азия 1042 1050 1049 879 Африка 986 1008 979 889 Америка 982 1029 990 741 Австралия, Океания 1016 1059 1039 818 Д ние ж зі ү ү

Діндердің таралуы Діндер П. б. уа ыты қ мен орны. Тартыл а ғТартыл ағ нДіндердің таралуы Діндер П. б. уа ыты қ мен орны. Тартыл а ғТартыл ағ н адам саны, млн. адам. Таралу айма тары қТаралу айма тарық 1. Христиан, соны ішінде: ң I асыр, ғ Палестина 1900 Католик 1058 Франция, Испания, Португалия, Италия, Австрия, Ирландия, Польша, Литва, Чехия, Словения, Хорватия, А Ш, Канада, Латын Америкасы , Филиппины, Қ Батыс Украина. Протестант 469 Швеция, Норвегия, Финляндия, лыбритания, Германия, Нидерланд, Ұ Швейцария, А Ш, Канада, Австралия, Жа а Зеландия, Латвия, Эстония. Қ ң Православ 174 Ресей, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Румыния, Югославия, Греция, Кипр. 2. М сылман ұ (ислам), соны ң ішінде: VII асыр, ғ Аравия т бегі ү 1033 Сунниттер 857 Таяу Шы ыс, Солт стік Африка, Орталы Азия, ндістан, Индонезия, ғ ү қ Ү П кістан, Ау аныстан, Бангладеш, Солт стік-Батыс ытай, Малайзия, ә ғ ү Қ Бруней, Тропиктік Африка елдері, Босния мен Герцеговина, Македония, Албания, Ресейде– Баш ртстан, Татарстан, Солт стік Кавказ құ ү Шииттер 165 Иран, зербайжан, Ирак, Йемен. Ә 3. Будда VI б. э. д. , ндістан Ү т бегі ү 339 О т стік, О т стік-Шы ыс ж не Орталы Азия, Ресейде – Бурятия, Тыва ң ү ғ ә қ мен Калмыкия.

Халықтық діндер Діндер П. б. уа ыты қ мен орны. Тартыл ан адам ғ саны, млн.Халықтық діндер Діндер П. б. уа ыты қ мен орны. Тартыл ан адам ғ саны, млн. адам. Таралу айма тары қТаралу айма тарық Индуизм Б. э. д. орта асыр, ғ ндістан Ү т бегі ү 764 ндістан, Шри-Ланка, Непал, Малайзия, Гайана, Ү Суринам. Конфуцианство VI – V б. э. д. , ытай Қ 155 ытай, Корея. Қ Синтоизм Жапония 90 Жапония Иудаизм Б. э. д. орта асыр ғ , Палестина 13 Ежелгі діндерді бірі: Израиль, А Ш. ң Қ Негізгі діни орталы тар: қ Иерусалим — христиан, м сылман и иудаистер, ұ Рим — католиктер, Мекка мен Медина — м сылмандар, ұ Варанаси мен Ганг — индуистер, Лумбини — буддистер, Лхаса — ламаистер.

Діндерді таралу айма тарың қ 0103 Діндерді таралу айма тарың қ

Діндерді пайызды ң қ к рсеткіштері ө 0103 27 02 Діндерді пайызды ң қ к рсеткіштері ө

Халы ты оныстануы қ ң қ Д ние б ліктері ү өД ние б ліктеріүХалы ты оныстануы қ ң қ Д ние б ліктері ү өД ние б ліктеріү ө Те із де гейімен салыстыр анда ы биіктік ң ң ғ ғТе із де гейімен салыстыр анда ы биіктікң ң ғ ғ т мен ө 200 жо ары ғ 500 жо ары ғ 1000 жо ары ғжо ары ғ Халы , % қ Европа 69 24 7 — — Азия 56 24 12 7 1 Африка 32 24 21 21 2 Солт стік Америка ү 47 33 8 8 4 О т стік Америка ң ү 42 15 23 9 11 Австралия, Океания 73 18 8 1 — Д ние ж зі ү ү ( Антарктида мен Гренландияны есептемегенде)

Орналасу тығыздығына байланысты елдерді топтастыру Орналасу тығыздығына байланысты елдерді топтастыру

 « ала» ымы Қ ұғ • Дания, Швеция, Финляндия – ≥ 200 адам; « ала» ымы Қ ұғ • Дания, Швеция, Финляндия – ≥ 200 адам; • Канада, Австралия – 1 мы нан астам адам; ң • Германия, Франция – 2 мы нан астам адам; ң • А Ш, Мексика – 2, 5 мы нан астам адам; Қ ң • ндістан, Иран – 5 мы нан астам адам; Ү ң • Швейцария, Малайзия – 10 мы нан астам адам; ң • Нигерия – 20 мы нан астам адам; ң • Жапония – 30 мы нан астам адам; ң • О т стік Корея – 40 мы нан астам адам; ң ү ң

 «Урбандалу» ұғымы Урбандалу – ала хал ыны саныны суі. қ қ ң «Урбандалу» ұғымы Урбандалу – ала хал ыны саныны суі. қ қ ң ң өжыл ала хал ы, Қ қ млн. адам. Жалпы халы қ санында ы ғ лесі, % ү 1850 81 6 1900 220 14 1950 730 29 1960 1030 34 1970 1350 37 1980 1820 39 1990 2280 43 1995 2585 45 2000 3190 51 ала хал ы те ты ыз Қ қ ө ғ орналас ан қ д ние ж зі ү ү бойынша — Париж , 1 км² -32000 т р ын. ұ ғ те урбандалу жо ары Ө ғ мемлекет Океания елдері , ала хал ы — 76 %. қ қ

Қала халқының санының өсу деңгейі Айма тарқ ала хал ыны лесі, %Қ қ ң үҚала халқының санының өсу деңгейі Айма тарқ ала хал ыны лесі, %Қ қ ң ү Жылды орташа су, %қ ө ТМД 66 1, 2 Шетелдік Европа 73 0, 6 Шетелдік Азия 34 3, 3 Африка 34 4, 4 Солт стік Америка ү 75 1, 3 Латын сы Америка 72 2, 6 Австралия мен Океания 71 1, 5 Д ние ж зі ү ү 45 2, 5 Мемлекет топтары 1950 1960 1970 1980 1990 2010 Д ние ж зі ү ү 29 34 37 39 43 47, 5 Дамы ан елдер ғ 55 67 67 70 74 75 Дамушы елдер

Қала мен ауыл халқының саны, дүние жүзі бойына (млрд. адам. ) Қала мен ауыл халқының саны, дүние жүзі бойына (млрд. адам. )

Жоғары және төмен урбандалған мемлекеттер Жо арығ ала хал ыны Қ қ ң лесі, % үлесі,Жоғары және төмен урбандалған мемлекеттер Жо арығ ала хал ыны Қ қ ң лесі, % үлесі, %ү Т мен ө ала хал ыны Қ қ ң лесі, % үлесі, %ү Сингапур 100 Руанда 6 Бельгия 97 Бутан 6 Кувейт 97 Бурунди 8 Венесуэла 93 Эфиопия 13 Исландия 92 Уганда 13 Израиль 91 Оман 13 Уругвай 90 Непал 14 лыбритания Ұ 89 Малави 14 Нидерланд 89 Папуа-Новая Гвинея 16 Аргентина 88 Нигер 17 Германия 87 Эритрея 17 Ливан 87 Бангладеш 18 Ливия 86 Ау аныстан ғ 20 Жа а Зеландия ң 86 Таиланд 20 Австралия 85 Чад 21 Вьетнам

 «Қала агломерациясы» ұғымы ала агломерациясыҚ – ірі ала (астана, қ ірі к сіпорын орталы «Қала агломерациясы» ұғымы ала агломерациясыҚ – ірі ала (астана, қ ірі к сіпорын орталы ы, портты ала ә ғ қ т. б. ) ма ына алалар мен ауылдарды ң қ ңт. б. ) ма ына алалар мен ауылдарды ң қ ң шо ырланып, топтасуы, бірігуі. ғшо ырланып, топтасуы, бірігуі. ғ Е ірі ң ала агломерациясы — қ Токио , 27 млн. халы т рады немесе Жапония қ ұ хал ыны 23 % райды. қ ң құ

Ірі қала агломерациялары Агломерация Ме млекет Халы саны, қ млн. адам 1990ж. 2000ж. 2015ж. Токио ЖапонияІрі қала агломерациялары Агломерация Ме млекет Халы саны, қ млн. адам 1990ж. 2000ж. 2015ж. Токио Жапония 25, 0 26, 4 28, 7 Нью-Йорк А Ш Қ 16, 1 18, 1 27, 4 Мехико Мексика 15, 1 18, 8 Сан-Паулу Бразилия 14, 8 17, 8 20, 8 Шанхай ытай Қ 13, 5 16, 6 17, 6 Бомбей ндістан Ү 12, 2 13, 4 … Лос-Анджелес А Ш Қ 11, 5 13, 1 14, 3 Пекин ытай Қ 10, 9 12, 9 23, 4 Калькутта ндістан Ү 10, 7 12, 9 17, 6 Буэнос-Айрес Аргентина 10, 7 12, 6 12, 4 Сеул О т стік Корея ң ү 10, 6 12, 0 19, 4 Осака Жапония 10, 5 11, 5 13, 1 Рио-де-Жанейро Бразилия 9, 5 11, 0 21, 2 Париж Франция 9, 3 10, 5 10, 6 Тяньцзинь ытай Қ 9, 3 10, 4 17,

 «Мегаполис» ұғымы Мегалополис – ірі агломерацияларды бір-бірімен ң осылуы қосылуық Е ірі «Мегаполис» ұғымы Мегалополис – ірі агломерацияларды бір-бірімен ң осылуы қосылуық Е ірі ң мегалополис — Токайдо (Токио — Осака) 70 млн. халы т рады, 19 аланы біріктірген. қ ұ қ Бостон – Вашингтон (Босваш) 40 агломерацияны осып қ ал ан, соны ішінде Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, ғ ң Бостон; 40 млн. халы т рады қ ұ С л кішірек: ә Чипитс (Чикаго-Питсбург), Сан-Сан (Сан-Диего, Сан-Франциско), А ылшын ғ (Лондон-Ливерпуль), Рейн (Рандстадт-Рейн-Рур-Рейн-Майн).

Японский - Токайдо 70 млн. адам Солт стік ү –Шы ыс ғ Босваш 50Японский — Токайдо 70 млн. адам Солт стік ү –Шы ыс ғ Босваш 50 млн. адам Приозерный -Чипитс – 35 млн. адам. Тыны қ м хитты – ұ қ Сансан – 20 млн. адам. Прирейн – 40 млн. адам. А ылшынды ғ қ — 40 млн. адам.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.