Презентация WZBM I 2015

Скачать презентацию WZBM I 2015 Скачать презентацию WZBM I 2015

wzbm_i_2015.ppt

 • Размер: 37 Кб
 • Количество слайдов: 8

Описание презентации Презентация WZBM I 2015 по слайдам

 Pojęcie, istota i źródła zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego Pojęcie, istota i źródła zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego

   bezpieczeństwo  aspekt negatywny aspekt pozytywny bezpieczeństwo aspekt negatywny aspekt pozytywny (brak zagrożeń dla przetrwania) (swoboda rozwoju) bezpieczeństwo stan proces bezpieczeństwo państwa (narodowe) międzynarodowe

 Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego bezpieczeństwo międzynarodowe oznacza układ stosunków międzynarodowych zapewniający wspólne bezpieczeństwo Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego bezpieczeństwo międzynarodowe oznacza układ stosunków międzynarodowych zapewniający wspólne bezpieczeństwo państw tworzących system międzynarodowy. Jest to nie tylko wąskie i statyczne pojmowanie tego terminu. Obejmuje również aspekt dynamiczny w postaci dążeń i działalności społeczności międzynarodowej podejmowanej w celu utrzymania i utrwalania pokoju przez stanowienie norm prawa międzynarodowego, tworzenie instytucji i organizacji między-narodowych umożliwiających pokojowe regulowanie sporów i eliminowanie zagrożeń.

 Kategorię bezpieczeństwo klasyfikuje się wg kryteriów: - przedmiotowego – polityczne, militarne, Kategorię bezpieczeństwo klasyfikuje się wg kryteriów: — przedmiotowego – polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne; — przestrzennego – lokalne, subregionalne, ponadregionalne, globalne; — sposobu zorganizowania – indywidualne (hegemonizm mocarstwowy, izolacjonizm, neutralność lub niezaangażowanie), system równowagi sił (klasyczny koncert mocarstw, system bipolarny, system równowagi strachu), system blokowy (sojusze), system bezpieczeństwa kooperacyjnego, system bezpieczeństwa zbiorowego (uniwersalnego lub regionalnego).

 Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego – relacje między pojęciami Wyzwania – nowe sytuacje, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego – relacje między pojęciami Wyzwania – nowe sytuacje, w których pojawiają się potrzeby wymagające sformułowania odpowiedzi i podjęcia stosownych działań. Nierozwiązane wyzwania mogą dopiero przekształcić się w zagrożenia dla bezpieczeństwa państw. Zagrożenia – rzeczywiste działania innych uczestników życia społecznego, niekorzystne i niebezpieczne dla żywotnych interesów oraz podstawowych wartości danego podmiotu.

   Zagrożenia bezpieczeństwa przenoszenie się różnej natury negatywnych zjawisk w skali międzynarodowej Zagrożenia bezpieczeństwa przenoszenie się różnej natury negatywnych zjawisk w skali międzynarodowej kataklizmy wewnętrzne zagrożenia typu terrorystycznego zagrożenia ekologiczneinwazja zewnętrzna

   zagrożenie bezpieczeństwa    wg kryteriów zagrożenie bezpieczeństwa wg kryteriów Przedmiotowe — polityczne — militarne — ekonomiczne — społeczne — ekologiczne Źródła zagrożeń — naturalne — techniczne — ustrojowe — demograficzne — ideologiczne — gospodarcze — edukacyjne — psychologiczne — kulturowe — inne Skala zagrożeń — światowe — międzynarodowe — państwa — jednostki administracyjnej

 Zjawiska i procesy tworzące zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego: - wzrost dostępu do technologii produkcji broni Zjawiska i procesy tworzące zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego: — wzrost dostępu do technologii produkcji broni masowego rażenia , zwłaszcza broni jądrowej — większe możliwości działania transnarodowych grup przestępczych, grup terrorystycznych — zmiany w środowisku naturalnym, których efektem są globalne problemy ekologiczne w postaci efektu cieplarnianego, zaniku warstwy ozonowej czy ginięcia gatunków — wzrost społecznych napięć wewnątrz państw, które zagrażają ich spójności i stabilności, a także środo-wisku międzynarodowemu — spory terytorialne, konflikty etniczne i religijne; — migracje międzynarodowe
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.