Презентация тла блшыет

Скачать презентацию тла блшыет Скачать презентацию тла блшыет

tla_blshyet.ppt

 • Размер: 433 Кб
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Презентация тла блшыет по слайдам

лкен кеуде б лшы етү ұ қ алды ы тісті б лшы ет ңғ ұ қлкен кеуде б лшы етү ұ қ алды ы тісті б лшы ет ңғ ұ қ ішті сырт ы и аш б лшы еті ң қ қ ғ ұ қ шандыр Кеуде б лшы еттері ұ қ

алды ы тісті ңғ б лшы ет ұ қ ар аны аса жалпа қ ңалды ы тісті ңғ б лшы ет ұ қ ар аны аса жалпа қ ң қ б лшы еті ұ қ ішті ішкі и аш ң қ ғ б лшы еті ұ қ Т л а б лшы еттері ұ ғ ұ қ

лкен кеуде б лшы етіү ұ қ ішкі абыр а аралы қ ғ қ б лшылкен кеуде б лшы етіү ұ қ ішкі абыр а аралы қ ғ қ б лшы ет ұ қ сырт ы абыр а қ қ ғ аралы б лшы ет қ ұ қ ішті ішкі и аш ң қ ғ б лшы еті ұ қ Пирамида б лшы еті ұ қ ішті к лдене ң ө ң б лшы еті ұ қ ішті тік б лшы еті ң ұ қ Т л а б лшы еттері ұ ғ ұ қ

т сө сырт ы абыр а қ қ ғ аралы б лшы ет қ ұ қт сө сырт ы абыр а қ қ ғ аралы б лшы ет қ ұ қ ішкі абыр а қ ғ аралы б лшы ет қ ұ қ а сызы қ қ ішті к лдене ң ө ң б лшы еті ұ қ алды ы тісті б лшы ет ңғ ұ қ иы ты екі басты қ ң б лшы еті ұ қішкі кеуде б лшы еті ұ қ б ана асты б лшы еті ұғ ұ қ Т л а б лшы еттері ұ ғ ұ қ

кеудені к лденең ө ң б лшы еті ұ қк кет ө Кеуде б лшы еттерікеудені к лденең ө ң б лшы еті ұ қк кет ө Кеуде б лшы еттері ұ қ

 абыр а асты б лшы етіқ ғ ұ қ белді шаршы ң б лшы еті абыр а асты б лшы етіқ ғ ұ қ белді шаршы ң б лшы еті ұ қ Кеуде мен ішті арт ы абыр асыны б лшы еттері ң қ қ ғ ң ұ қ

басты айыс т різдің қ ә б лшы еті ұ қ трапеция т різді ббасты айыс т різдің қ ә б лшы еті ұ қ трапеция т різді б лшы ет ә ұ қ лкен ромб т різді б лшы ет ү ә ұ қ ар аны аса жалпа б лшы еті қ ң қ ұ қ Ар а б лшы еттері қ ұ қ

 басты айыс т різді б лшы етің қ ә ұ қ мойынны басты айыс т різді б лшы етің қ ә ұ қ мойынны айыс т різді ң қ ә б лшы еті ұ қ жауырын к теруші ө б лшы еті ұ қ ар аны аса жалпа қ ң қ б лшы еті ұ қ кіші ромб т різді ә б лшы еті ұ қ арт ы т менгі б лшы ет қ ө ұ қ Ар а б лшы еттері қ ұ қ

 басты айыс т різдің қ ә б лшы еті ұ қ мойынны басты айыс т різдің қ ә б лшы еті ұ қ мойынны айыс т різді ң қ ә б лшы еті ұ қ арт ы жо ар ы тісті қ ғ ғ б лшы еті ұ қ арт ы т менгі тісті қ ө б лшы еті ұ қ Ар а б лшы еттері қ ұ қ

 мойын абыр алық ң қ б лшы ет ұ қ зын бойлы б мойын абыр алық ң қ б лшы ет ұ қ зын бойлы б лшы ет ұ қ жоталы б лшы ет қ ұ қ Ар аны тере б лшы еттері қ ң ң ұ қ

 белдік б лігіө ол а тесігі қ қ сі ірлі орталы ң қ т стік белдік б лігіө ол а тесігі қ қ сі ірлі орталы ң қ т стік б лігі ө ө т менгі уысты вена ө қ абыр алы б лігі қ ғ қ ө К кет, ө diaphragma

ш ует шылбырыә Шат зегі, ө canalis inguinalis ш ует шылбырыә Шат зегі, ө canalis inguinalis

 жатырды б мыр ң ұ байламы Шат зегі, ө canalis inguinalis жатырды б мыр ң ұ байламы Шат зегі, ө canalis inguinalis