Презентация tema 7 for students part2

Скачать презентацию tema 7 for students part2 Скачать презентацию tema 7 for students part2

tema_7_for_students_part2.ppt

 • Размер: 258 Кб
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации Презентация tema 7 for students part2 по слайдам

Алла Озеран, к. е. н. , доцент 1 Тема 7 Облік фінансових інвестицій та консолідованаАлла Озеран, к. е. н. , доцент 1 Тема 7 Облік фінансових інвестицій та консолідована фінансова звітність

Алла Озеран, к. е. н. , доцент 2 Облік фінансових інвестицій та консолідована фінансова звітністьАлла Озеран, к. е. н. , доцент 2 Облік фінансових інвестицій та консолідована фінансова звітність 1. 1. Види фінансових вкладень, їх характеристика 2. 2. Облік короткострокових фінансових інвестицій. 3. 3. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання (облігації). 4. 4. Облік довгострокових інвестицій у акції. 5. 5. Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності.

Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 34. Облік довгострокових інвестицій в акції ЧасткаАлла Озеран, к. е. н. , д оцент 34. Облік довгострокових інвестицій в акції Частка власності Метод Оцінка на дату придбання Оцінка після дати придбання Інвестиція Дохід 1. 0– 20% випущених простих акцій. Не здійснює значного впливу Метод собівартості С обівартіст ь придбання Інвестор відображає інвестицію в балансі за нижчою з двох оцінок – собівартістю або ринковою вартістю Інвестор визнає доход кожного періоду, коли дивіденди оголошуються компанією, в яку вкладений капітал. Реалізований доход або збиток визнаються, коли інвестиція продана 2. 20 -50% випущених простих акцій. Інвестор може значно впливати, але не контролювати операційну та фінансову політику компанії Метод участі в капіталі Те ж саме, що і зазначене вище Балансова вартість інвестиції збільшується або зменшується на частк у доходу /збитку інвестора і зменшується на дивіденди отримані Інвестор визнає як доход кожного періоду пропорційну частку доходу (або збитку) інвестора, що відображається компанією, в яку вкладений капітал. 3. Більше, ніж 50% простих акцій компанії -емітента. Інвестор з дійснює контроль за операційною та фінансовою політиками компанії Метод консолідації Те ж саме, що і зазначене вище Складається консолідована фінансова звітність. Оцінка довгострокових інвестицій в прості акції

Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 44. Облік довгострокових інвестицій в акції. Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 44. Облік довгострокових інвестицій в акції. Метод участі в капіталі На існування чи наявність значного впливу звичайно вказують: — Присутність інвестора у раді директорів контрагента; — участь його в процесах прийняття рішень; — матеріальні відносини між партнерами; — обмін управлінським персоналом; — забзпечення важливою технічною інформацією.

Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 54. Облік довгострокових інвестицій в акції. Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 54. Облік довгострокових інвестицій в акції. Метод участі в капіталі – метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об”єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Водночас балансова вартість інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від інвестованого підприємства.

Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 6 Облік довгострокових інвестицій в акції. Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 6 Облік довгострокових інвестицій в акції. Метод участі в капіталі Приклад 5. Компанія “Ніка” 15. 03. 2006 р. придбала частку у розмірі 40% у власному капіталі компанії “Лада” за £ 120, 000. Чистий прибуток компанії “Лада” за 2006 рік становив £ 80, 000. Наприкінці року компанія “Лада” оголосила і виплатила дивіденди грошима у розмірі £ 40, 000. Бухгалтерські записи: 15. 03. 2006 р. Дт Кт

Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 7 Облік довгострокових інвестицій в акції. Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 7 Облік довгострокових інвестицій в акції. Метод участі в капіталі Дохід від участі в капіталі = Дт Кт Відображення в обліку оголошених інвестицій = Дт або Кт

Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 8 Метод участі в капіталі. Відображення уАлла Озеран, к. е. н. , д оцент 8 Метод участі в капіталі. Відображення у звітності У Балансі: Необоротні активи: Довгострокові фінансові інвестиції (акції) ……. . У Звіті про прибутки і збитки: Доходи за інвестиціями (фінансові доходи) ……. .

Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 9 Облік довгострокових інвестицій в акції. Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 9 Облік довгострокових інвестицій в акції. Метод участі в капіталі Приклад 6. Умови прикладу 5. Чистий збиток компанії “Лада” за 2006 рік становив £ 30 , 000. Збитки від участі в капіталі = Дт Кт Балансова вартість інвестицій на дату балансу: У Балансі: Необоротні активи: Довгострокові фінансові інвестиції (акції) ……. . У Звіті про прибутки і збитки: Втрати за інвестиціями (фінансові витрати) ……. .

Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 105. Консолідована фінансова звітність Алла Озеран, к. е. н. , д оцент 105. Консолідована фінансова звітність
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.