Презентация Сапарова А

Скачать презентацию Сапарова А Скачать презентацию Сапарова А

saparova_a.ppt

 • Размер: 523 Кб
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Презентация Сапарова А по слайдам

 С. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты ғ Қ қ Ұ қ С. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты ғ Қ қ Ұ қ Медицина Университеті Кафедра: Та ырыбы: Герпес вирусы қ Орында ан: Сапарова А. ғ Факультет: Жалпы медицина Тобы: 015-2к Алматы

ЖОСПАР: I. Кіріспе I. Негізгі б лімө : -этиологиясы -эпидемиологиясы -патогенезі -клиникалы к рінісі қЖОСПАР: I. Кіріспе I. Негізгі б лімө : -этиологиясы -эпидемиологиясы -патогенезі -клиникалы к рінісі қ ө -диагностикасы -емі -болжамы — алдын алу шаралары III. орытынды Қ

ГЕРПЕСТІК ИНФЕКЦИЯ Герпестік инфекция - вирустармен оздырылатын, ауалы - тамшылы қ берілетін, жиі теріні , шырыштыГЕРПЕСТІК ИНФЕКЦИЯ Герпестік инфекция — вирустармен оздырылатын, ауалы — тамшылы қ берілетін, жиі теріні , шырышты ң абаттарды ж не ішкі а заларды қ ң ә ғ ң за ымдануымен сипатталатын ауру. қ

ЭТИОЛОГИЯСЫ Herpesviridae т ымдасты ыұқ ғ А, В, Г герпесвирустар болып б лінеді: ө А-герпесЭТИОЛОГИЯСЫ Herpesviridae т ымдасты ыұқ ғ А, В, Г герпесвирустар болып б лінеді: ө А-герпес вирустар а: ғ 1. арапайым герпес вирусы қ 2. желшешек вирусы 3. герпес вирусы В-герпес вирустар а ғ : 1. Цитомегаловирус 2. герпестік 6-7 типтері Г- герпес вирусына : Эпштейн — Барр

ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ Ауру оздыр ышы –қ ғ ауру адам ж не вирус ә тасымалдаушы ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ Ауру оздыр ышы –қ ғ ауру адам ж не вирус ә тасымалдаушы

    Эпидемиологиясы Берілу механизмі: - тамшылы - Эпидемиологиясы Берілу механизмі: — тамшылы — жанаспалы — гемоконтакттық Берілу жолдары: — ауалы-тамшылы — жынысты қ — жанасу ар ылы қ — вертикальды, анадан–бала а ғ

ПАТОГЕНЕЗІ Герпес вирустары адам а засына шырышты абаттары ғ қ ар ылы енеді, олар эпителийде кПАТОГЕНЕЗІ Герпес вирустары адам а засына шырышты абаттары ғ қ ар ылы енеді, олар эпителийде к бейіп, залалдан ан қ ө ғ жасушаларды некрозына келеді, б л жерде некроз ң ә ұ оша тары ж не везикулалар пайда болады. Организмге қ ә т скен оздыр ыш бірден ан а теді, ішкі а залар а ү қ ғ ө ғ ғ патогенді серін тигізеді. Вирусемия кезінде организмге ә вирус а арсы антиднелер т зіледі. Антиденелер титрі қ қ ү ал аш ы екі аптада пайда болып, ауруды же ілдетіп, мір ғ қ ң ө бойы са талады. Ал вирусты зі паравертебральды қ ң ө сенсорлы ганглийлерде, лимфа т йіндерінде са талады. ү қ Иммунитетті к шін т мендететін факторлар серінен ң ү ө ә ауруды рецидивтері пайда болады (суы тигізу, арты ң қ қ инсоляция, стресс, ж ктілік). ү

Ж ре пайда бол ан: ү ғ -манифестік -симптомсыз Туа пайда бол ан: ғ -манифестік -симптомсызЖ ре пайда бол ан: ү ғ -манифестік -симптомсыз Туа пайда бол ан: ғ -манифестік -симптомсыз Орналасуы бойынша: -тері -шырышты абы қ қ -к з ө -жыныс м шелері ү -нерв ж йесі ү -ішкі органдар Таралуы бойынша: -жергілікті -тарал ан ғ -жайылмалы Типі бойынша: 1. типті 2. атипті: -абортивті -ісі кі ң -зостериформалы -геморрагиялы қ -жаралы-некротикалы қ Ауырлы д режесіне байланысты: қ ә -же іл ң -орташа -ауыр А ымы бойынша: ғ 1. за ты ы бойынша: Ұ қ ғ -жедел -созылмалы 2. Сипаты бойынша: — тегіс емес. КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

КЛИНИКАЛЫ К РІНІСІҚ Ө Ж ре пайда бол ан герпестік инфекция 90% симтомсыз ү ғ отеді.КЛИНИКАЛЫ К РІНІСІҚ Ө Ж ре пайда бол ан герпестік инфекция 90% симтомсыз ү ғ отеді. 4 кезе і бар: ң -инкубациялы (2-14 т улік) қ ә -продромальды — ршу кезе і ө ң -айы у кезе і ғ ң

НЕОНАТАЛЬДЫ ГЕРПЕС НЕОНАТАЛЬДЫ ГЕРПЕС

    Клиникасы арапайым герпес элементтері жиі ауыз айналасында, Қ Клиникасы арапайым герпес элементтері жиі ауыз айналасында, Қ ерінні шетінде, ла ма ында бай алады. Ал аш ыда ң құ қ ң қ ғ қ б ртпелерді орнында ызу ж не шаншу сезімі, кейін ызару ө ң қ ә қ ж не ісіну пайда болады. Сосын тері мен шырышты ә абаттарда везикулалар пайда болады. Тері мен шырышты қ абаттарда ы біріне жа ын орналас ан са 0, 1- қ ғ қ қ ұ қ 0, 3см к піршікті элементтер ызарып, ісінген фонда орналасады ө қ ж не ауру сезімімен сипатталады. ызару 1-2 апта а дейін ә Қ ғ са талады, жо ары ызба, жалпы лсіздік бай алады. қ ғ қ ә қ Айма ты лимфа т йіндері лкейеді. К піршік ішіндегі қ қ ү ү ө с йы ты к бінесе серозды, ал екіншілік инфекция ұ қ қ ө осыл анда ірі болады. 3-5 к ннен кейін ісінулер, қ ғ ң ү ызарулар азая бастайды. К піршік ішіндегі серозды-ірі ді қ ө ң с йы ты жарылып, абырша а айналады. 7-9 к ннен кейін ұ қ ққ ү осы оша ты айма тар ізсіз жо ала бастайды. қ қ ғ

ГЕРПЕСТІ КЕЗДЕСЕТІН ЖЕРЛЕРІ. Ң ГЕРПЕСТІ КЕЗДЕСЕТІН ЖЕРЛЕРІ. Ң

ТЕРІЛІК ЗА ЫМДАНУҚ Бастап ы кезе інде интоксикация, дене қ ң ызуыны к терілуі, б ртпеТЕРІЛІК ЗА ЫМДАНУҚ Бастап ы кезе інде интоксикация, дене қ ң ызуыны к терілуі, б ртпе дамитын қ ң ө ө жерлерде ышыну болады. ршу қ Ө сатысында б ртпе, да , серозды ө қ с йы ты а толы везикула а айналады. ұ қ ққ ғ Б л абыну процессі 10-14 к нге ұ қ ү созылады.

НЕРВ Ж ЙЕСІНІ ЗА ЫМДАНУЫҮ Ң Қ Жергілікті ж не тарал ан т рлері теді -НЕРВ Ж ЙЕСІНІ ЗА ЫМДАНУЫҮ Ң Қ Жергілікті ж не тарал ан т рлері теді — ганглионеврит, ә ғ ү ө радикулоневрит, радикулоганглионеврит, полирадикулоганглионеврит. Б ларда типті б ртпелер ұ ө болады. Дене ызуы 39-40 градус а дейін жо арылайды, қ қ ғ интоксикация белгілері к шейеді, регионарлы лимфа ү т йіндері л аяды. ү ұ ғ Жайылмалы т рінде к бінесе ОЖЖ за ымданады ү ө қ (энцефалит, менингоэнцефалит, миелит, серозды менингит).

ШЫРЫШТЫ АБЫ ТЫ Қ Қ Ң ЗА ЫМДАНУЫ Қ Гингивостоматит жедел біріншілік сипатта, сонымен атар созылмалыШЫРЫШТЫ АБЫ ТЫ Қ Қ Ң ЗА ЫМДАНУЫ Қ Гингивостоматит жедел біріншілік сипатта, сонымен атар созылмалы қ рецидивті инфекция жиі балаларда кездеседі. Ауруды басталуы жедел, ң температура 39градус, интоксикация симптомы, т бетті ә ң т мендеуі, регионарлы лимфа ө т йіні к леміні л аюы. ү ң ө ң ұ ғ Мойынны , тілді , та дайды , ң ң та дай миндалинасыны ж не ң ң ә ж т ынша ты арт ы ұ қ қ ң қ абыр асыны ісінген шырышты қ ң ң абатында бір немесе бірнеше қ к піршіктер дамиды. Сілекей а у, қ ғ б рткен жерде ауру сезімі пайда ө болады. 2-3 аптадан кейін жазылады.

К ЗДІ ЗА ЫМДАНУЫӨ Ң Қ Біріншілік офтальмогерпес к бінесе ө 6 айдан 5 жасК ЗДІ ЗА ЫМДАНУЫӨ Ң Қ Біріншілік офтальмогерпес к бінесе ө 6 айдан 5 жас а дейінгі қ балаларда дамиды ж не ә ауыр а ымда ғ теді. СИМПТОМДАРЫ: ө керотоконьюктивит, блефароконьюктивит, везикулалы қ кератитэписклерит, иридоциклит, сирек к ру ө нервісіні невриті ң кездеседі.

ЖЫНЫС А ЗАЛАРЫНЫ ГЕРПЕСІҒ Ң Генитальды герпес к біне ө симптомсыз теді. Еркектерде ө зЖЫНЫС А ЗАЛАРЫНЫ ГЕРПЕСІҒ Ң Генитальды герпес к біне ө симптомсыз теді. Еркектерде ө з р шы ару жолында, ал ә ғ йелдерде жатыр ә мойнында, уретрада, ынапта қ кездеседі. Белгілері: — ызба, интоксикация қ — жыныс м шелеріні ісінуі мен ү ң ызаруы қ — атты ауру сезімі қ — везикулалы б ртпелер, қ ө эрозивті ж не эрозивті ә — жаралы сипатта — региональды лимфаденит

ДИАГНОСТИКАСЫ 1. Эпид. анамнез: -интоксикация синдромы - ызбақ -тері мен шырышты абаттарда типті везикулезді б ртпелерДИАГНОСТИКАСЫ 1. Эпид. анамнез: -интоксикация синдромы — ызбақ -тері мен шырышты абаттарда типті везикулезді б ртпелер қ ө 2. Лабораторлы диагностикасы: қ -вирусологиялы діс қ ә -серологиялы діс қ ә -ИФА -цитологиялы зерттеу қ 3. Экспресс дістер: ә -иммунохимиялы қ -ИФА -РИА — биохимиялы қ -серодиагностика

ЕМІ I. Этиотропты терапия: ацикловир, теброфен, бонафтон, риодоксол, идоксуридин, видарабин, изопринозин. II. Патогенетикалы ем:ЕМІ I. Этиотропты терапия: ацикловир, теброфен, бонафтон, риодоксол, идоксуридин, видарабин, изопринозин. II. Патогенетикалы ем: интерферон та айындалады. қ ғ (рекомбенантты — виферон, реоферон, рофферон, велферон; интерферон индукторлары — циклоферон, полудан, неовир; интерлейкиндер — ронколейкин, бетталейкин) III. Симптоматикалы ем: жайыл ан т рінде ж не екіншілік қ ғ ү ә бактериалды инфекция осыл анда антибиотиктер қ ғ та айындалады. Витаминотерапия (В 1, В 6, В 12, аскорбин ғ ыш ылы, рутин, антигистаминді препараттар), мазьдар: қ қ бонафтон, бромуридин, теброфен, флоренал, оксолин.

БОЛЖАМЫ Белдемелі герпесті гангренозды т рі к зді ң ү ө за ымда ан кезде менингоэнцефалитБОЛЖАМЫ Белдемелі герпесті гангренозды т рі к зді ң ү ө за ымда ан кезде менингоэнцефалит дамуы қ ғ м мкін. айталамалы арапайым герпес ү Қ қ йелдерді жыныс м шелеріне сер етіп, жатыр ә ң ү ә мойныны атерлі ісігіне келуі м мкін. ң қ ә ү

АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ I. Санитарлы а арту ж мыстарық ғ ұ II. Герпетикалы инфекцияны белсендіретін факторлардыАЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ I. Санитарлы а арту ж мыстарық ғ ұ II. Герпетикалы инфекцияны белсендіретін факторларды қ жою (стресс, физикалы ж ктемелер, созылмалы қ ү инфекция оша тары) қ III. Экземамен, атопиялы дерматитпен ауыратын қ балалар а к п к іл б лу керек. ғ ө өң ө IV. Жыныс м шесінде герпетикалы б ртпесі бар ж кті ү қ ө ү йелдерге кесір тілігі жасалады. ә V. Рецидивтерді алдын алу шін белсенділіксіз ң ү (инактивациялан) герпестік вакцинаны олдану а болады. қ ғ

ПАЙДАЛАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕР: Ғ Ә 1. В. Н. Тимченко, Инфекционные болезни у детей, 2008г 2. ИвановПАЙДАЛАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕР: Ғ Ә 1. В. Н. Тимченко, Инфекционные болезни у детей, 2008г 2. Иванов К. С, Казанцев А. П, Инфекционные болезни, 1989г 3. Н. И. Нисевич, В. Ф. Учайкин, Инфекционные болезни у детей, 1990г 4. Шувалова Е. П, Инфекционные болезни, 1995г 5. Бунин К. В, Инфекционные болезни, 1977г
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.