Презентация СА practice

Скачать презентацию СА practice Скачать презентацию СА practice

sa_practice.ppt

 • Размер: 1.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Презентация СА practice по слайдам

При клади до за в дан ня 1 При клади до за в дан ня

Приклад 1: Визначити множину Парето, якщо задані наступні цільові функції Порогові значення і обмеженняПриклад 1: Визначити множину Парето, якщо задані наступні цільові функції Порогові значення і обмеження задані: xxf xxxf 540 515051 2 2 1 ; . . ** **. 2211 213053 fxffxf ff

Рис. 1. 1 Рис. 1.

 Задачу вирішуємо графічно, для чого будуємо графіки f 1 i f 2. Задачу вирішуємо графічно, для чого будуємо графіки f 1 i f 2. З р и с. 1. 1 видно, що для виконання нерівності f 1 (x) ≤ f 1 * необхідно щоб x ≤ 2 , а для f 2 (x) ≤ f 2 * необхідно x ≥ 2. Тоді отримуємо, що множину Парето складає одна точка х=2. На цьому можна зупинитися, але корисно провести якийсь розрахунок, який дає підтвердження цього результату:

Табличне подання х 1 2 3 4 5 F 1 =f 1 (x) / f 1Табличне подання х 1 2 3 4 5 F 1 =f 1 (x) / f 1 * 0, 571 1 1, 714 2, 714 4 F 2 =f 2 (x) / f 2 * 1, 167 1 0, 833 0, 667 0, 5 min ( F 1 , F 2 ) 0, 571 1 0, 833 0, 667 0, 5 max ( F 1 , F 2 ) 1, 167 1 1, 714 2,

 З таблиці видно, що в крапці 2. В даному випадку ми просто звузили З таблиці видно, що в крапці 2. В даному випадку ми просто звузили область [1; 5], використовуючи принципи мінімакса і макс и міна для сітки з кроком 1. Робота полягала в нормуванні величин функцій у вузлах сітки, використовуючи технічні обмеження, після — виборі величин і . ** maxminminmax i i ixf xf *minmax i i ixf xf *maxmin ii ix f xf

 Звужена область - та, яка між стратегіями, що дають ці величини. Отже, розумно припустити, Звужена область — та, яка між стратегіями, що дають ці величини. Отже, розумно припустити, що множина Парето х=2.

Приклад 2: Знайти область Парето і звузити її (хоч би з одного боку) ** **Приклад 2: Знайти область Парето і звузити її (хоч би з одного боку) ** ** , ; 2211 21 2 2 2 1 10715 50105 1001025 fxffxf ff xxxf якщо дано

Рис. 1. 2 Область Парето шукаємо графічно. Будуємо графіки f 1 i f 2Рис. 1. 2 Область Парето шукаємо графічно. Будуємо графіки f 1 i f 2 (рис. 1. 2 ).

 а) Шукаємо область, що задовольняє нерівності для f 1 :  б) а) Шукаємо область, що задовольняє нерівності для f 1 : б) Шукаємо область, що задовольняє нерівності для f 2 : 1011 151025 121 2 ; , f. Пxx x 10750105 2 xx, 808 50 95 221; , , f. Пxx

 в) Загальну область шукаємо як перетин: [1; 10] ∩ [0; 8]=[1; 8] , в) Загальну область шукаємо як перетин: [1; 10] ∩ [0; 8]=[1; 8] , x [1; 8] — область Парето, яку за умовою завдання необхідно звузити. Звужуватимемо за принципом max min * i i xi f xf F 107 x 5, 0 x 105 x. F 15 x 1025 x. F 2 2 2 1 віднормовані функції:

Такбличне представлення F 1 min ( F 1 , F 2 ) х=1 1 0,Такбличне представлення F 1 min ( F 1 , F 2 ) х=1 1 0, 05 х=2 -1 0, 158 -1 х=3 -4, 3 0, 275 -4, 3 х=4 -10, 3 0, 4 -10, 3 х=5 -15 0, 537 -15 х=6 -22, 3 0, 682 -22, 3 х=7 -31 0, 836 -31 х=8 -41 1 —

 Максимальним значенням з мінімальних є 0, 05. Наслідком цього є те, що відсікаємо всі Максимальним значенням з мінімальних є 0, 05. Наслідком цього є те, що відсікаємо всі x <1 , це не призводить до звуження. Оскільки при вибраному кроці не відбулося звуження області, то зменшимо крок:

Табличне подання F 1 F 2 min ( F 1 , F 2 ) XТабличне подання F 1 F 2 min ( F 1 , F 2 ) X =1 1 0, 05 X=1, 1 0, 86 0, 06 X=1, 2 0, 706 0, 072 X=1, 3 0, 54 0, 082 X=1, 4 0, 36 0, 093 X=1, 5 0, 166 0, 103 X=1, 6 -0, 04 0, 114 -0,

 Максимальним значенням з мінімальних є 0, 103. Наслідком цього є те, що відсікаємо усі Максимальним значенням з мінімальних є 0, 103. Наслідком цього є те, що відсікаємо усі x <1, 5. Тобто x = [1, 5; 8] — звужена знизу область Парето.

Приклад 3 Для заданих цільових функцій, граничних обмежень і нерівностей знайти область Парето і звузитиПриклад 3 Для заданих цільових функцій, граничних обмежень і нерівностей знайти область Парето і звузити її. Використовувати відомі принципи (при звуженні крок сітки брати рівним 0. 1). ** ** ; 2211 21 2 2 1 2022 1035 207510 fxffxf ff xxxxf якщо дано

Рис. 1. 3 Рис. 1.

Шукаємо область Парето як множину, що задовольняє системі нерівностей:   Аналітичне вирішення системиШукаємо область Парето як множину, що задовольняє системі нерівностей: Аналітичне вирішення системи нерівностей: х є [1; 1, 5]. Це і є множина Парето. Звузимо його використовуючи принципи мінімакса і максміна , крок сітки рівний 0. 1: 201035 221057 2 x xx

Табличне подання Х 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 f 1 ( xТабличне подання Х 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 f 1 ( x )/ f 1 * 1 1. 089 1. 185 1. 288 1. 396 1. 511 f 2 ( x )/ f 2 * 1. 25 1. 2 1. 15 1. 1 1.

 З таблиці видно, що в точці х=1. 2. Згідно теорії звужена область Парето лежить З таблиці видно, що в точці х=1. 2. Згідно теорії звужена область Парето лежить між крапками, в яких досягається і , тобто між х=1. 2 і х=1. 2. Отже, відповідь х=1. 2. * i i ixf xf maxmin f xf minmax * i i ixf xf maxmin * i i ixf xf minmax

 Якщо в процесі вирішення системи нерівностей виходить декілька інтервалів множини Парето, то після їх Якщо в процесі вирішення системи нерівностей виходить декілька інтервалів множини Парето, то після їх визначення звужують кожен з них окремо.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.