Презентация repair 2011

  • Размер: 7.4 Mегабайта
  • Количество слайдов: 41

Описание презентации Презентация repair 2011 по слайдам

  DSB Recombination repair DSB Recombination repair

  NER NER

  DDB

  UV-DDB GG-NER XPC TC-NER CSA, CSB DCAF family and ? ? ? UV-DDB GG-NER XPC TC-NER CSA, CSB DCAF family and ? ? ?

  Mut. S Mut. S

  Mut. L a Mut. L a

  SOS SOS

  Rec. A Rec.