Презентация Презентація1 Х NEW

Скачать презентацию Презентація1 Х NEW Скачать презентацию Презентація1 Х NEW

prezentacіya1_h_new.ppt

 • Размер: 1.9 Mегабайта
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Презентация Презентація1 Х NEW по слайдам

 • 19 ст. • Журнал Русского физико-химического общества» • « Berichte der • 19 ст. • Журнал Русского физико-химического общества» • « Berichte der deurshen chemischen Gesselchaft » ( Німеччина) • « Journal of the Chemical Society » ( Великобританія) • • 30 -ті рр. 20 ст. • « Journal of Organic Chemisrty » • « Журнал общей химии» • «Журнал прикладной химии» • 60 -70 рр. 20 ст. • «Журнал органической химии» • «Химия гетероциклических соединений» • «Журнал биоорганической химии» • 2003 р. • «Журнал органічної та фрамацевтичної хімії» • ОСНОВНІ ДОВІДНИКИ ПО ХІМІЇ • ДОВІДНИКИ З НЕОРГАНІЧНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ • Довідник Гмеліна • « Handbuch der theoretishen Chemie » ( 1817 -1819 рр, об’єм 1588 с. ) • . До 2000 року було випущено понад 450 томів загальним об ’ ємом понад 180 тис. сторінок. В 1975 -1980 рр. вийшов 12 -томний формульний вказівник , який охватив основне видання і додаткові томи. • «Принцип найпізнішого місця» • Довідник Меллора (1922 р. ) • 1937 р – видано 16 томів • 1946 -1948 рр. – нове видання і доповнення до нього

 • ЛЕКЦІЇ 1 -3 • ВСТУП ДО ХІМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ • “ Pharmazeutishes Centralblatt ” ( • ЛЕКЦІЇ 1 -3 • ВСТУП ДО ХІМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ • “ Pharmazeutishes Centralblatt ” ( 1830 р. ) • “ Chemish — Pharmazeutishes Centralblatt ” ( 1850. ) • “ Chemishes Centralblatt ” ( з 1856 р ) ( в 1970 р. припинив існування) • Реферативный журнал Химия» (РЖХим) (1953 р. ) • 24 номери в рік, реферування біля 1200 профільних видань • “ Chemical Abstracts ” ( CA ) (1907 р. ) • Джерела : 12000 наукових та технічних журналів, патенти понад 30 країн • Число рефератів в рік – біля 500 000, серед них патенти – 17% • Початок 18 століття – 1000 вчених • 1900 р — 100000 вчених • 1950 р — 1000000 вчених • 2000 р — понад 4000000 вчених • « Робота з літературою засобом, а не ціллю в науковому дослідженні. Літературні пошуки … треба проводити максимально економлячи сили і час» ( О. П. Терентєв) • КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ • «Доклади Академии наук» (Росія) • « Nature » ( Великобританія) • « Naturwissenschaften » ( ФРН)

 • Енциклопедія хімічних реакцій Якобсона (1946 р , США) • Зібрано більше 20 000 реакцій • Енциклопедія хімічних реакцій Якобсона (1946 р , США) • Зібрано більше 20 000 реакцій • Довідник Брауера з препаративної неорганічної хімії ( в трьох томах) • ( з 1975 р – третє видання) • Довідник Фрезеніуса ( 1940 р, Німеччина) • I – загальні методи; • II – якісний аналіз; • III — методи кількісного визначення і розділення; • IV – спеціальні методи • ДОВІДНИКИ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ • Довідник Бельштейна • 1860 р. — відомо 3000 орг. сполук • 1883 р. – I видання ( включено понад 15 000 орг. сполук) • 1885 -1889 рр. – II видання • 1892 -1899 рр. – III видання (об ’ єм 6800 стор. , охоплювало біля 50 тис. сполук) • На даний час довідник складається з : • основного видання – 31 том ( відомості про 144 000 орг. сполук)

 • ІНШІ ДОВІДНИКИ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ • Довідник Тейльгеймера « Synthetic Methods of Organic • ІНШІ ДОВІДНИКИ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ • Довідник Тейльгеймера « Synthetic Methods of Organic Chemistry » почав видаватись в 1947 р на німецькій мові, а з 1948 р на англійській з ключем-вказівником на німецькій мові. В довіднику реєструються методи синтезу органічних сполуке; кожний том охоплює інформацію, що з ’ явилась в літературі приблизно за 1 рік. • Довідник Губена по синтетичних методах в органічній хімії був заснований ще в минулому віці Вейлем і пізніше продовжений Губеном. В кінці 50 -х років минулого століття почвло виходити 4 -е видання, в 80 -х роках видання було завершене : вийшло 16 томів. З 1982 р. почався випуск додаткових томів. • Словник органічних сполук. Чотиритомне англійське видання « Dictionary of organic compounds » є довідником по будові і іластивостях органічних сполук. Розміщені сполуки по алфавіту їх назв. Для кожної сполуки наведені сумарна і структурна формули, основні фізичні константи, властивості похідних ; дані 1 -3 посилання на літературу.

 • Реферативний журнал « Chemical Abstracts » • Біохімія - рубрики 1 -20 • • Реферативний журнал « Chemical Abstracts » • Біохімія — рубрики 1 -20 • Органічна хімія – рубрика 21 -34 • — Загальна органічна хімія • — Фізична органічна хімія • — Аліфатичні сполуки • — Аліциклічні сполуки • — Бензол, його похідні, конденсовані бензольні системи • — Бімолекули і їх синтетичні аналоги • — Гетероциклічні сполуки з 1 гетероатомом • — Гетероциклічні сполуки з декількома гетеро атомами • — Елементоорганічні сполуки • — Терпени і терпеноїди • — Алкалоїди • — Стероїди • — Вуглеводи • — Амінокислоти, пептиди, протеїни • Високомолекулярні сполуки — рубрики 35 -46 • Прикладна хімія і хімічна технологія – рубрики 47 -64 • Фізична, неорганічна і аналітична хімія – рубрики 65 -80 • Всі документи, які реферуються в СА діляться на такі основні типи : • журнальні статті; • повідомлення конгресів і симпозіумів; • збірники, дисертації; • технологічні повідомлення; • депоновані документи; • нові книги; • патенти;

 • Вказівники « Chemical Abstracts » • Пономерні вказівники • Піврічні вказівники • Пономерні • Вказівники « Chemical Abstracts » • Пономерні вказівники • Піврічні вказівники • Пономерні вказівники • Subject index • Author index • Patent index • Піврічні вказівники • 1. General subject index • Author index • Formula index • Patent index • Ring systems index

 • Пошук хімічної літератури в Інтернеті • Портали видавців академічних публікацій : • Science • Пошук хімічної літератури в Інтернеті • Портали видавців академічних публікацій : • Science Direct ( www. sciencedirect. com ) • Портал журналів ACS ( www. pubs. acs. org ) • Сайти найбільших видавців: • Springer ( www. springer. com ) • Wiley Interscience ( www. interscience. wiley. com ) • Oxford University Press ( www. oup. co. uk ) • Наука ( « Биоорганическая химия» , «Биохимия» , «Журнал органической химии» ) • ( www. maik. rssi. ru / win / online / index. htm. ) • Спеціалізовані системи пошуку бібліографічної інформації • Scirus ( www. scirus. com ) належить видавництву Elsevier. • Зд ійснює пошук серед журналів видавництва ( Tetrahedron , Biorganic and Medicinal Chemistry • Інші пошукові системи : • Scopus ( www. scopus. com ) • Google Scholar ( www. scholar. google. com) • Системи повнотекстового пошуку х імічної та фармацевтичної літератури • Хіміко-інформаційний центр FIZ CHEMIE Berlin ( www. fizchemie. de / index. html. en ) • Пошук ведеться в базах Chem. Inform, Infoterm, Chem. Guide, Med. Pharm. Guide • ПАТЕНТИ В ІНТЕРНЕТІ • Патенти США вільно доступні за адресою : • ( www. uspto. gov/patft/index. html. ) • Європейський патентний союз ( www. ep. espacenet. com ) • М іжнародна система Patent Cooperation Treaty ( PCT) • (www. wipo. int/pctdb/en ) • База Британського патентного офіса ( www. ipo. gov. uk / patent. htm
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.