Презентация Презентация Вакцинация и права человека 1 Автосохраненный

Скачать презентацию   Вакцинация и права человека 1 Автосохраненный Скачать презентацию Вакцинация и права человека 1 Автосохраненный

prezentaciya_vakcinaciya_i_prava_cheloveka_1_avtosohranennyy.ppt

  • Размер: 289.5 Кб
  • Количество слайдов: 15

Описание презентации Презентация Презентация Вакцинация и права человека 1 Автосохраненный по слайдам

 «Вакцинация ж не адамны ә ң ы тары» құқ қ «Вакцинация ж не адамны ә ң ы тары» құқ қ

Вакцинация Ауруды себептері туралы білімні дамуымен, ж палы ауруларды ң ң ұқ ң дамуында микробтар менВакцинация Ауруды себептері туралы білімні дамуымен, ж палы ауруларды ң ң ұқ ң дамуында микробтар мен вирустарды р лі вакцинацияны дамуына ң ө ң алып келді. 18-ші асырда ж палы аурулар а иммунитетті ғ ұқ ғ алыптастыру, адам денесі лсіреп микроорганизмдерді енгізу дісі қ ә ң ә миллионда ан адамны мірін аман алып алды, медициналы ылым ғ ң ө қ қ ғ саласында ы к рнекті жетістігі болды. ғ ө

 Вакцинация алатын адам ылы: құқ К нтізбе бойынша барлы екпелерді алу а;  ү қ Вакцинация алатын адам ылы: құқ К нтізбе бойынша барлы екпелерді алу а; ү қ ғ зіне ж не к мелет жасына толма ан баласына Ө ә ә ғ жазбаша т рде бас тарту а. ү ғ Б л жа дайда ауыратын болса ауру а азына а ы ұ ғ қ т ленбейді. ө Вакцинациядан кейін жанама серлер пайда болса тегін ә медициналы к мек алу а қ ө ғ

Профилактикалы екпелер мектеп жасына дейінгі қ балаларда емханаларда мекен-жайы бй ойынша һ алынады. Ж мыс орында,Профилактикалы екпелер мектеп жасына дейінгі қ балаларда емханаларда мекен-жайы бй ойынша һ алынады. Ж мыс орында, мектептерде арнайы ұ мамандандырыл ан медбикені атысуымен екпелер ғ ң қ салынады, Б л жа дайда ата т рде асептика, ұ ғ қ ң ү антисептика са талады. Ата-аналарына салын ан екпе қ ғ жайлы м лімет беріп, жанама серлерін, ә ә поствакцинациялы реакцияларды т сіндіріп айту керек. қ ү Ата-аналар жылына 1 рет екпе алу а жазбаша т рде ғ ү келісім беруі тиіс

Екпеден бас тартатын болса м мкін болатын ү жа дайларды т сіндіріп айту керек. Профилактикалы Екпеден бас тартатын болса м мкін болатын ү жа дайларды т сіндіріп айту керек. Профилактикалы ғ ү қ екпеден бас тарту жазбаша т рде толтырыл ан ү ғ медициналы жат болып табылады, қ құ о ан бас тарт ан адам ж не медбике ол ояды ғ қ ә қ қ Екпе міндетті т рде сапалы болуы тиіс, егер ү ауыр поствакцинациялы реакцияларды саны қ ң к бейетін болса ол екпе олданудан алынады. ө қ

Д рігерлер ж рдемдесу, халы ты денсаулы ын са тау ә ә қ ң ғ қД рігерлер ж рдемдесу, халы ты денсаулы ын са тау ә ә қ ң ғ қ саласында ы вакцина алдын алу ж не оны р лін ғ ә ң ө тетіктерін ай ын білуі тиіс қ — Жанама серлеріні алдын алу шін іс-шараларды іске ә ң ү асыру — егу ж не иммундау кестелерін, жеке иммундау кестесін ә жасау а тиіс. ғ Сонымен атар, олар белсенді т рде бала а екпе қ ү ғ салынбауы мірі мен денсаулы ын б зады деп ө ғ ұ ата-аналарына т сіндіру ажет. ү қ

Жедел вакцинация - о амды денсаулы са тау мекемелерінде, Қ ғ қ қ қ медициналы саЖедел вакцинация — о амды денсаулы са тау мекемелерінде, Қ ғ қ қ қ медициналы са тандыру полисі бар жо ына қ қ ғ арамастан тегін ж ргізіледі. Мысалы, қ ү жануарларды , сіресе жабайы т лкі ж не ң ә ү ә а ыбас иттерінен жара ат алатын болса, қ ңғ қ тыру ауруына арсы егу ж зеге асырылады. құ қ ү

Жоспарлы вакцинация: лтты к нтізбеге с йкес профилактикалы егу. Ұ қ ү ә қ Профилактикалы егуЖоспарлы вакцинация: лтты к нтізбеге с йкес профилактикалы егу. Ұ қ ү ә қ Профилактикалы егу лтты к нтізбедегі қ ұ қ ү инфекциясына арсы вакцинациялау. За мен бекітілген қ ң лтты к нтізбесіне с йкес, р адам тегін егу алу а Ұ қ ү ә ә ғ ы ы бар «ж палы ауруларыны туралы» , 17. 09. 98 құқ ғ ұқ ң жыл ы № 157. ғ

Жоспарлы вакцинация  Вакцинация ж нінде м селемен мемлекет айналысады ж не ө ә ә иммунизацияЖоспарлы вакцинация Вакцинация ж нінде м селемен мемлекет айналысады ж не ө ә ә иммунизация ма сатында олдан ан егу мемлекет қ қ ғ аражатынан т ленеді. қ ө

Жоспарлы вакцинация Профилактикалы егу лтты к нтізбесі – кадрларды, қ Ұ қ ү мерзімдерді тіркеп отыратынЖоспарлы вакцинация Профилактикалы егу лтты к нтізбесі – кадрларды, қ Ұ қ ү мерзімдерді тіркеп отыратын ресми жат болып құ табылады. К нтізбелер р елдерде ж палы ауруды ү ә ұқ ң ерекшеліктеріне байланысты згереді. Профилактикалы ө қ егу лтты К нтізбеде туберкулез, гепатит В, к кж тел, Ұ қ ү ө ө дифтерия, сіреспе, полиомиелит, ызылша, ызамы , қ қ қ эпидемиялы паротит ж не т мау а арсы егуді қ ә ұ ғ қ енгізілген.

. .

р адам рбір 10 жыл сайын Ә ә дифтерия ж не сіреспеге ә арсы вакцинация алуыр адам рбір 10 жыл сайын Ә ә дифтерия ж не сіреспеге ә арсы вакцинация алуы тиіс. қ (25, 35, 45, ж не т. б. ). ә.

 15. 07. 1999 жылдан бастап № 825 аулысымен бекітілген қ міндетті профилактикалы егуді, талап етілетін 15. 07. 1999 жылдан бастап № 825 аулысымен бекітілген қ міндетті профилактикалы егуді, талап етілетін қ ж мыстарды тізімі, оларды ішінде білім беру ж не ұ ң ң ә медициналы мекемелерді барлы т рлеріні қ ң қ ү ң ж мысшылары болып табылады. ұ

Ас ынуы: қ 1. Анафилактикалы шок. қ 2. Ауыр генерализациялан ан аллергические ғ реакции 3. Энцефалит.Ас ынуы: қ 1. Анафилактикалы шок. қ 2. Ауыр генерализациялан ан аллергические ғ реакции 3. Энцефалит. 4. Вакцино-ассоциирленген полиомиелит.

Ас ынуы: қ 5. М гедектікке алып келетін ОЖЖ ү за ымданулары: энцефалопатия, серозді қ менингит,Ас ынуы: қ 5. М гедектікке алып келетін ОЖЖ ү за ымданулары: энцефалопатия, серозді қ менингит, неврит, полиневрит. 6. Генерализациялан ан инфекция, остеит (остит, ғ остеомиелит), БЦЖ вакцинасын енгізгеннен кейін пайда болады 7. Артрит ( ызамы а арсы егуден кейін) қ ққ қ
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.