Презентация Презентація Шлюбні договори last

Скачать презентацию Презентація Шлюбні договори last Скачать презентацию Презентація Шлюбні договори last

prezentacіya_shlyubnі_dogovori_last.ppt

 • Размер: 6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 28

Описание презентации Презентация Презентація Шлюбні договори last по слайдам

Практичні аспекти укладення та забезпечення виконання шлюбних договорів, огляд судової практики Гаро Ганна адвокат, кандидатПрактичні аспекти укладення та забезпечення виконання шлюбних договорів, огляд судової практики Гаро Ганна адвокат, кандидат юридичних наук Ganna Garo Legal Agency

І. Загальні положення шлюбного договору 1. 1. Поняття, укладення шлюбного договору Відповідно до ч. 1І. Загальні положення шлюбного договору 1. 1. Поняття, укладення шлюбного договору Відповідно до ч. 1 ст. 92 Сімейного кодексу України шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. Це різновид подружніх договорів про встановлення чи зміну майнових прав та обов’язків подружжя на період шлюбу та/або на випадок розірвання шлюбу. Погоджені умови шлюбного договору покладаються в основу основного договору про поділ майна при розірванні шлюбу чи судового рішення про розподіл подружнього майна. Ganna Garo Legal Agency

Досі не з’ясованим залишається питання галузевої належності правового інституту шлюбного договору до сімейного чи цивільного праваДосі не з’ясованим залишається питання галузевої належності правового інституту шлюбного договору до сімейного чи цивільного права України , місце в системі договірного права , так як це договір, що регулюється сімейним та цивільним матеріальним правом. До елементів цивільного та сімейного матеріального права, проникають процесуальні (процедурні) норми з нотаріального процесу. Ganna Garo Legal Agency

Між чоловіком та жінкою, які перебувають у так званому цивільному шлюбі , шлюбний договір не можеМіж чоловіком та жінкою, які перебувають у так званому цивільному шлюбі , шлюбний договір не може бути укладений. Дозволеним є укладення інших договорів : — про правовий режим майна осіб, які проживають однією сім’єю і ведуть спільне господарство, — про встановлення правового режиму роздільної приватної чи спільної часткової власності на набуте в період спільного життя майно, — про врегулювання зобов’язальних правовідносин. Ganna Garo Legal Agency

Шлюбний договір, що укладений нареченими, починає діяти тільки з моменту укладення шлюбу. Укладення шлюбного договоруШлюбний договір, що укладений нареченими, починає діяти тільки з моменту укладення шлюбу. Укладення шлюбного договору через представника є неможливим в силу сімейно-правового характеру предмету договору. Ganna Garo Legal Agency

Ganna Garo Legal Agency 1. 2. Можливі умови шлюбного договору Основними напрямками змісту шлюбного договору є:Ganna Garo Legal Agency 1. 2. Можливі умови шлюбного договору Основними напрямками змісту шлюбного договору є: речові правовідносини подружжя (щодо права володіння, користування та розпоряджання подружнім майном) зобов’язальні правовідносини подружжя (щодо порядку несення сімейних витрат, надання утримання, виплати аліментів)

Умовами шлюбного договору можна закріпити : перелік майна , яке належить кожному з подружжяУмовами шлюбного договору можна закріпити : перелік майна , яке належить кожному з подружжя на праві особистої приватної власності на момент укладення шлюбу; передачу для спільного користування нерухомого чи рухомого майна , як ее належал о на праві особистої приватної власності одному з наречених до шлюбу; визначити, що у випадку розлучення речі для професійних занять будуть особистою приватною власністю того з подружжя, хто займається відповідною діяльністю. Ganna Garo Legal Agency

визначити, що майно, набуте за час шлюбу є особистою приватною власністю того із подружжя, навизначити, що майно, набуте за час шлюбу є особистою приватною власністю того із подружжя, на чиє ім’я воно буде оформлено та/або зареєстровано Ganna Garo Legal Agency боргові зобов’язання кожного з з подружжя зробити спільними частковими закріпити, що чоловік буде погашати кредит, який був оформлений дружиною до заміжжя узгодити порядок несення сімейних витрат

обов’язок кожного з подружжя при укладенні правочинів на обумовлену ними суму залежно від доходів сім’ї, обов’язок кожного з подружжя при укладенні правочинів на обумовлену ними суму залежно від доходів сім’ї, отримувати попередню письмову згоду іншого з подружжя Ganna Garo Legal Agency НАВПАКИ, не отримувати згоду іншого з подружжя при укладенні одним з подружжя будь-яких правочинів щодо спільного сумісного майна

Ganna Garo Legal Agency припинення права на матеріальне утримання одного з подружжя у зв’язку зGanna Garo Legal Agency припинення права на матеріальне утримання одного з подружжя у зв’язку з отриманням майнової (грошової) компенсації дитини (дітей) у зв’язку з отриманням права власності на нерухоме майно

У шлюбному договорі можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків (ч. 2У шлюбному договорі можуть бути визначені майнові права та обов’язки подружжя як батьків (ч. 2 ст. 93 СК України). Також можна закріпити обов’язок чоловіка матеріально утримувати непрацездатну матір своєї дружини. При цьому слід пам’ятати, щощо треті особи не отримують самостійного права вимагати виконання умов договору. Ganna Garo Legal Agency

Ganna Garo Legal Agency Об’єктом шлюбного договору не може бути майно дитини подружжя. Заборонені положення дляGanna Garo Legal Agency Об’єктом шлюбного договору не може бути майно дитини подружжя. Заборонені положення для включення до тексту шлюбного договору Не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації Об’єктом шлюбного договору не може бути майно дитини подружжя. Шлюбним договором не можна регулювати немайнові (особисті) відносини Не можна зменшувати встановлений законодавством обсяг прав дитини Не можна ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище , настання якого встановлюється за рішенням суду

Протизаконними , а відтак нікчемними будуть вважатися положення шлюбного договору, за якими один з подружжя отримуєПротизаконними , а відтак нікчемними будуть вважатися положення шлюбного договору, за якими один з подружжя отримує одноосібне право розпоряджатися майном, що знаходиться у спільній сумісній власності подружжя. Ganna Garo Legal Agency

ІІ. Припинення шлюбного договору, відповідальність сторін Згідно ст. 103 СКУ шлюбний договір на вимогу одногоІІ. Припинення шлюбного договору, відповідальність сторін Згідно ст. 103 СКУ шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України. Чомусь законодавець на зазначає про підстави, встановлені Сімейним кодексом України. Розірвання шлюбного договору може відбуватися за згодою обох сторін, а також в односторонньому порядку, яке може бути ініційоване постраждалою стороною за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення. Ganna Garo Legal Agency

Шлюбний договір вважатиметься абсолютно недійсним (нікчемним) повністю або у відповідній частині , , зокрема внаслідокШлюбний договір вважатиметься абсолютно недійсним (нікчемним) повністю або у відповідній частині , , зокрема внаслідок : : Ganna Garo Legal Agency недодержання сторонами вимоги закону про його обов’язкове нотаріальне посвідчення (ст. 94 СКУ) включення умови про передачу у власність одному з подружжя нерухомого майна та іншого майна, право на яке підлягає державній реєстрації (ч. 5 ст. 93 СКУ)

Шлюбний договір можна визнавати недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених ЦКУ, якщо цим договоромШлюбний договір можна визнавати недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених ЦКУ, якщо цим договором порушені права та інтереси одного з подружжя або іншої особи , , у випадках : : Ganna Garo Legal Agency якщо зміст суперечить ЦКУ, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільстваукладення під впливом насильства, якщо волевиявлення учасника правочину не було вільним і не відповідало його внутрішній волі укладення особами, які згідно норм чинного законодавства не мають на це право

укладення під впливом помилки , коли одна зі сторін помилася щодо обставин, які мають істотнеукладення під впливом помилки , коли одна зі сторін помилася щодо обставин, які мають істотне значення Ganna Garo Legal Agency зменшення умовами обсягу прав дитини (ч. 4 ст. 93 СКУ)укладення лише для виду ( мнимий правочин ) чи з метою приховати інший договір ( прихований правочин ))укладення під впливом тяжкої для неї обставини чи на вкрай невигідних умовах ставлення одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище (ч. 4 ст. 93 СКУ)

Ganna Garo Legal Agency Критерії оцінки поставленн я одного з подружжя в в надзвичай но ноGanna Garo Legal Agency Критерії оцінки поставленн я одного з подружжя в в надзвичай но но невигідне матеріальн е е становище за умовами шлюбного договору стан особистого доходу та розмір особистого майна кожного з подружжя можлива частка в майні у випадку застосування законного правового режиму надання за умовами шлюбного договору одному з подружжя тільки прав та та покладення на другу сторону лише обов’язків коли одна із сторін правочину має менші права та обов’язки стосовно майна передача одному з подружжя всього нерухомого майна, а іншому тільки рухомого майна (www. reyestr. court. gov. ua/Review/32701889)

Кожен з подружжя, між якими укладений шлюбний договір, у випадку не виконання чи неналежного виконання умовКожен з подружжя, між якими укладений шлюбний договір, у випадку не виконання чи неналежного виконання умов договору іншою стороною має право вимагати відшкодування матеріальних збитків (шкоди), упущеної вигоди та застосування неустойки, що буде засобом забезпечення зобов’язання у сімейно-правовому контексті. Відшкодування моральної шкоди за його умовами є можливим лише у тому разі, якщо договір містить таку умову Ganna Garo Legal Agency

ІІІ. Судові спори щодо укладених шлюбних договорів 1. 1. Про визнання недійсним шлюбного договоруІІІ. Судові спори щодо укладених шлюбних договорів 1. 1. Про визнання недійсним шлюбного договору у зв’язку з наявним спором про поділ майна подружжя (( www. reyestr. court. gov. ua/Review/38200224 )) 2. 2. Про поділ спільного майна подружжя та зустрічний позов про визнання права власності, у зв’язку з укладеним шлюбним договором www. reyestr. court. gov. ua // Review /35325950 )) Ganna Garo Legal Agency

Ganna Garo Legal Agency. Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавст ваGanna Garo Legal Agency. Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавст ва при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, виз нання його недійсним та поділ с пільного майна подружжя» від 21 грудня 2007 року № 11 встановлено, що якщо шлюбним договором змінено передбачений законом режим спільної сумісної власності, то при розгляді спору про поділ майна подружжя суду необхідно виходити з умов такого договору.

3. Визнання недійсними, зміни чи розірвання на вимогою зацікавлених осіб (наприклад, кредитори, спадкоємці) Норми3. Визнання недійсними, зміни чи розірвання на вимогою зацікавлених осіб (наприклад, кредитори, спадкоємці) Норми про те , що подружжя зобов’язане у спосіб, встановлений законом, повідомляти своїх кредиторів, спадкоємців та всіх інших зацікавлених осіб про укладення, набрання чинності, зміну, розірвання чи відмову від шлюбного договору в законодавстві немає. Ganna Garo Legal Agency

ІV. Медіація при укладенні, виконанні та припиненні шлюбних договорів Не може існувати єдиної стандартної форми шлюбногоІV. Медіація при укладенні, виконанні та припиненні шлюбних договорів Не може існувати єдиної стандартної форми шлюбного договору, його об’єм – нестійкий, кожний шлюбний договір втілює волю конкретної пари. Шлюбний договір або зміни до нього неможливо оформити по зразку та погодити за декілька годин. Ganna Garo Legal Agency

Як медіатор (за умови проходження навчання) можна допомогти сторонам обговорити та погодити умови, що будутьЯк медіатор (за умови проходження навчання) можна допомогти сторонам обговорити та погодити умови, що будуть враховувати інтереси кожної сторони, так як шлюб закріплює довготривалі відносини між подружжям. Ganna Garo Legal Agency Можлива роль юриста/адвоката в процесі медіації при укладенні, виконанні та припиненні шлюбних договорів

Або брати активну участь у процесі підготовки чи безпосередньо у процесі медіації, будучи адвокатом (представником) однієїАбо брати активну участь у процесі підготовки чи безпосередньо у процесі медіації, будучи адвокатом (представником) однієї зі сторін. Зокрема, при обговоренні можливих варіантів розв’язання спору, на предмет практичного виконання умов чи додаткових юридичних формальностей виконання. Ganna Garo Legal Agency

Як юрист-консультант: - вчинити аналіз усіх документів, обставин справи, положень законодавства із визначеного питання іЯк юрист-консультант: — вчинити аналіз усіх документів, обставин справи, положень законодавства із визначеного питання і надати юридичну консультацію щодо правової позиції у спорі; — допомогти проаналізувати інтереси; — скласти текст медіаційної угоди. Ganna Garo Legal Agency

Дякую за увагу! Дякую за увагу!

Дякую за увагу!Ganna Garo Legal Agency Дякую за увагу!Ganna Garo Legal Agency