Презентация Презентація до виступу Гордінко О.А.

Скачать презентацию  Презентація до виступу Гордінко О.А. Скачать презентацию Презентація до виступу Гордінко О.А.

prezentacіya_do_vistupu_gordіnko_o.a..ppt

  • Размер: 941.5 Кб
  • Количество слайдов: 25

Описание презентации Презентация Презентація до виступу Гордінко О.А. по слайдам

Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури для дітей у контексті діалогу культур Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури для дітей у контексті діалогу культур

Лев Миколайович Толстой Лев Миколайович Толстой

Євген Павлович Брандіс Євген Павлович Брандіс

Тамара Григорівна Габбе Тамара Григорівна Габбе

Людмила Юліївна Брауде Людмила Юліївна Брауде

Євген Еткінд Євген Еткінд

  Корній Чуковський Корній Чуковський

Михайло Давидович Яснов Михайло Давидович Яснов

Дмитро Володимирович Затонський Дмитро Володимирович Затонський

Олександр Семенович Чирков Олександр Семенович Чирков

Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури • Виховання кваліфікованого читача,  прищеплення інтересу до читання літератури, вихованняАктуальні проблеми викладання зарубіжної літератури • Виховання кваліфікованого читача, прищеплення інтересу до читання літератури, виховання читацької культури. • Вивчення зарубіжної літератури у контексті діалогу культур. • Проблема відбору літератури для дитячого та юнацького читання, добір найкращого перекладу.

 • Робота над поняттям «переклад» ,  знайомство з перекладачами творів зарубіжної літератури на українську • Робота над поняттям «переклад» , знайомство з перекладачами творів зарубіжної літератури на українську мову. • Порівняння образів і сюжетів творів різних народів, осмислення національної специфіки творів.

 • Формування професійної компетентності педагога – майбутнього вчителя, який володіє і вміло впроваджує методи, • Формування професійної компетентності педагога – майбутнього вчителя, який володіє і вміло впроваджує методи, прийоми, форми навчання, що спонукатимуть активність учнів, перетворюють їх на суб’єкт навчання під час викладання творів зарубіжної літератури. • Позааудиторні заняття як засіб підвищення загального культурного рівня учнів та студентів, розширення їхнього кругозору, формування світогляду.

Марія Олександрівна Рибнікова Марія Олександрівна Рибнікова

Складники культури читача (За Т. Поляковою): — висока вимогливість до вибору книги; — наявність фактичних знаньСкладники культури читача (За Т. Поляковою): — висока вимогливість до вибору книги; — наявність фактичних знань з історії, теорії літератури та літературної критики; — загальна начитаність, літературна ерудиція; — глибоке проникнення в текст, розуміння ідеї твору, авторської позиції та засобів її вираження; — правильність організації процесу читання: вибір способу роботи з книгою, залежно від її змісту та мети читання; — уміння усно й письмово висловлювати власні роздуми з приводу прочитаного; — здатність самостійно і критично оцінити прочитане на основі особистих почуттів та свого культурного досвіду.

Методика виховання читацької культури учнів передбачає проходження чотирьох рівнів (за І. С. Збарським):  І —Методика виховання читацької культури учнів передбачає проходження чотирьох рівнів (за І. С. Збарським): І — формування інтересу до читання, книги, мистецтва слова, уроків літератури; II — оволодіння опорними літературними знаннями та загальними читацькими вміннями та навичками; III — переростання знань і способів діяльності в переконання, перетворення їх на особисті смаки та ідеали; IV — перетворення переконань у світогляд, мотиви поведінки, в активну життєву позицію.

Гравюра Т. Шевченка “Король Лір” (бл. 1843 р. ) Гравюра Т. Шевченка “Король Лір” (бл. 1843 р. )

Айрі Олджрідж Айрі Олджрідж

Підручники з літературного читання Підручники з літературного читання

Брати Грімм Брати Грімм

Шарль Перро Шарль Перро

Дякую за увагу! Дякую за увагу!