Презентация Практичне заняття No.1

Скачать презентацию Практичне заняття No.1 Скачать презентацию Практичне заняття No.1

praktichne_zanyattya_no.1.ppt

 • Размер: 6.6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 34

Описание презентации Презентация Практичне заняття No.1 по слайдам

 Практичне заняття № 1. Зміст, задачі і методи вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Практичне заняття № 1. Зміст, задачі і методи вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Історія дисципліни. Хірургічний інструментарій.

 Топографічна (клінічна, хірургічна) анатомія – наука про будову, форму і взаємне розташування органів Топографічна (клінічна, хірургічна) анатомія – наука про будову, форму і взаємне розташування органів та тканин в різних ділянках тіла людини з метою використання цих знань в практичній діяльності лікаря Ділянка – частина тіла людини відмежована природними або умовними утворами або лініями • Напрямки вивчення топографічної анатомії • 1. Межі ділянок • 2. Кістково-м”язові орієнтири • 3 • . • 4. Кровопостачання (артеріальне і венозне) • 5. Іннервація • 6. Лімфовідтік Ділянки Органи Пошарова будова Скелетотопія розташування органу по відношенню до скелету Регіотопія – проекцція органу на ділянки тіла Голотопія – проекція органу на поверхню тіла Сінтопія – взаємне розташування органів

 Оперативна хірургія – вчення про принципи, способи і техніку хірургічних оперативних втручань. Оперативна хірургія – вчення про принципи, способи і техніку хірургічних оперативних втручань. Хірургічна операція – це механічне втручання на органах і тканинах, проведене з метою діагностики, полегшення стану або лікування від хвороб. Принципи хірургічного втручання ( принципи Бурденко). • 1. Принцип анатомічної доступності, відповідно до якого операція повинна бути здійсненна без ушкодження життєво важливих органів й не приводить до смерті хворого ( при пухлина довгастого мозку операція анатомічно неможлива). • 2. Принцип фізіологічного дозволу, відповідно до якого операція повинна створювати або покращувати умови життя хворого (фізіологічно не можна видаляти повністю всю тонку кишку, печінку, обидві нирки). • 3. Принцип технічної можливості, відповідно до якого обраний спосіб операції повинен відповідати рівню кваліфікації операційної бригади і матеріально-технічним можливостям лікарні, а ризик операції не повинен перевищувати ризику самого захворювання. . • 4. Принцип юридичного дозволу, відповідно до якого операція повинна проводитися за згодою хворого або близьких, її проведення повинне обґрунтовуватись чинними законами, • 5. Принцип морального або етичного дозволу, відповідно до якого операція не повинна порушувати моральні, етичні й релігійні погляди хворого і суспільства.

 Класифікація оперативних втручань. За наявністю кровотечі під час втручання • Безкровні операції: інструментальні (наприклад, Класифікація оперативних втручань. За наявністю кровотечі під час втручання • Безкровні операції: інструментальні (наприклад, цистоскопія, бронхоскопія, гастроскопія, колоноскопія) і не інструментальні (вправляння вивиху стегна, плеча, нижньої щелепи) втручання. • Криваві операції — всі операції, що супроводжуються порушенням цілості тканин. За метою, характеру і обсягу втручання • Радикальна операція —. спрямовані на повне усунення патологічного процесу й повне лікування хворого • Паліативна операція — спрямована на полегшення стану хворого, коли не можливо повністю усунути патологічний процес За кількістю етапів • Одномоментна операція здійснюється в один етап, у ході якого усуваються всі причини хвороби (наприклад — видалення зуба). • Двохмоментна операція, при якій небезпека виникнення ускладнень або стан хворого не дозволяють усунути причини хвороби в один етап ( наприклад – накладення свищів порожніх органів) • Багатоетапна операція, при якій відновлення функції або органа здійснюється в кілька етапів (наприклад — шкірна пластика за Філатовим).

 За строками виконання • Екстрені проводяться за життєвими показниками, коли невиконання приводить до За строками виконання • Екстрені проводяться за життєвими показниками, коли невиконання приводить до негайної смерті (наприклад — зупинка артеріальної кровотечі, трахеотомія при закупорці дихального горла). • Невідкладні проводяться в терміновому порядку, коли стан хворого дозволяє уточнити діагноз і підготувати хворого до операції (наприклад — запальні захворювання) • Планові робляться при захворюваннях, що не вимагають негайного хірургічного втручання. Їх виконують після ретельного обстеження, встановлення діагнозу й підготовки хворого. За терміном виконання • Первинні проводяться відразу після встановлення діагнозу • Вторинні проводяться через кілька діб (8 -10) після встановлення діагнозу • Повторні проводяться кілька разів із приводу того самого захворювання. За цільовою спрямованістю • Лікувальні операції — видалення вогнища захворювання або відновлення порушеної функції органів. • Діагностичні операції спрямовані на уточнення діагнозу (наприклад, біопсія, пункція плевральної порожнини і суглобів, лапароскопія).

 Етапи хірургічних втручань 1. Оперативний доступ забезпечує підхід до органа, кровоносної Етапи хірургічних втручань 1. Оперативний доступ забезпечує підхід до органа, кровоносної судини або нервового стовбуру. а) виконуватися в зоні проекції органа або пучка, забезпечуючи найкоротший і раціональний підхід, б) створювати оптимальний простір при хірургічному втручанні, в) бути мало травматичним, г) проводитися пошарово, д) проводитися уздовж ліній Лангера, е) проводитися уздовж великих судин і нервів. • L — довжина операційної рани — відстань між кутами розрізу • H — глибина операційної рани — відстань від поверхневого покрову до поверхні органа • a — кут операційної дії – кут утворений лініями через крайні точки операційної рани до поверхні органа (мінімально припустимий – 25 о , оптимальний — 90 о – 120 о ), • OS — вісь операційної дії — умовна лінія від ока хірурга до об’єкта операції • b — кут нахилу осі операційної дії – кут між віссю операційної дії й поверхнею органа (оптимальний — 90 о ).

 2. Оперативний прийом - це ті або інші хірургічні маніпуляції на органі, які й 2. Оперативний прийом — це ті або інші хірургічні маніпуляції на органі, які й становлять мету проведеної операції Punctio прокол(наприклад, punctio fornicis posterioris — прокол заднього склепіння піхви). Incisio надсічення Tomia розріз або розсічення органа або порожнини (наприклад, розсічення трахеї -tracheotomia, стінки шлунка — gastrotomia) Sectio розтин (наприклад, sectio alta — високий розтин сечового міхура). Stomia утворення зовнішнього свища органа (наприклад, шлунка — gastrostomia, товстої кишки — colostomia), Anastomosi s утворення співустя між органами або судинами. Resectio часткове видалення органа , (наприклад, resectio ulcus ventriculi — резекція шлунку з приводу виразкової хвороби). Amputatio видалення периферичної частини органа Exarticulatio видалення периферичної частини кінцівки на рівні суглобу. Ectomia повне видалення органа — (червоподібного відростка — appendectomia, жовчного міхура — holecystectomia) Rrhaphia накладання шва (наприклад, gastrorrhaphia — накладання шва на стінку шлунку). Trepanacio розкриття кісткових порожнин

 • 3. Вихід з операції – етап закінчення хірургічного втручання, що включає відновлення цілісності • 3. Вихід з операції – етап закінчення хірургічного втручання, що включає відновлення цілісності тканин, порушених оперативним доступом — Глухий (повне закриття рани) — До дренажу (неповне закриття рани) — відкритий ( рана не закривається, загоєння вторинним натягом)

 Хірургічний інструментарій — сукупність інструментів, пристосувань, пристроїв, що призначені для виконання хірургічних операцій. Хірургічний інструментарій — сукупність інструментів, пристосувань, пристроїв, що призначені для виконання хірургічних операцій. Хірургічні інструменти за функціональному призначенню розподіляються на групи: 1 Хірургічні інструменти для роз’єднання і проколу тканин 2. Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. 3. Хірургічні інструменти для зупинки кровотечі і кровообігу 4. Хірургічні інструменти для з’єднання тканин 5. Хірургічні інструменти спеціального призначення, для виконання спеціальних оперативних прийомів на окремих органах (мозок, серце, легені, кістки, матка, судини й ін. ).

 Хірургічні інструменти для роз'єднання і проколу тканин • Ножі хірургічні: • а Хірургічні інструменти для роз’єднання і проколу тканин • Ножі хірургічні: • а — скальпелі: гострокінцевий і червцевий; б – скальпель зі змінним лезом, в — ампутаційний ніж, г — резекційні ножі, д — ніж для фаланг пальців, е — клаптевий ніж, ж — міжкістний ніж з обоюдогострим лезом, з — ніж для окістя з распатором.

 Варіанти положення скальпеля в руці • . 1 — як писаче перо, • Варіанти положення скальпеля в руці • . 1 — як писаче перо, • 2 — як смичок, • 3 — як столовий ніж, • 4 — спосіб утримання в кулаці

 Хірургічні інструменти для роз'єднання і проколу тканин • Хірургічні ножиці. а— стандартна модель Мейо, Хірургічні інструменти для роз’єднання і проколу тканин • Хірургічні ножиці. а— стандартна модель Мейо, б — судинні ножиці Келлі, в— ножиці Кеплана для розтину перегородок, г — анатомічні ножиці для ентеротомії, д — ножиці Лістера для пов’язок,

 Хірургічні інструменти для роз'єднання і проколу тканин Хірургічні інструменти для нейрохірургічних, ортопедичних і травматологічних Хірургічні інструменти для роз’єднання і проколу тканин Хірургічні інструменти для нейрохірургічних, ортопедичних і травматологічних операцій • Медичні долота — для видалення кісткової тканини • 1 — плоскі, • 2 — жолобоваті , • 3 — ложкоподібні долота,

 • Медичні распатори - для звільнення відламків кістки від рубцевих тканин або їх підокістного • Медичні распатори — для звільнення відламків кістки від рубцевих тканин або їх підокістного виділення • 1 — распатор Фарабефа прямий; 2 — распатори Фарабефа вигнуті, • 3 — овальний, • 4 – жолобуватий з півколовою виїмкою, • 5 – закруглений • 6 – жолобуватий з кутовою виїмкою прямий, 7 – жолобуватий з кутовою виїмкою вигнутий • 8 — для першого ребра; • 11 — реберні Дуайена Хірургічні інструменти для роз’єднання і проколу тканин Хірургічні інструменти для нейрохірургічних, ортопедичних і травматологічних операцій

 Хірургічні інструменти для роз'єднання і проколу тканин Хірургічні інструменти для нейрохірургічних, ортопедичних і травматологічних Хірургічні інструменти для роз’єднання і проколу тканин Хірургічні інструменти для нейрохірургічних, ортопедичних і травматологічних операцій Хірургічні пілки. А —дугова пила Біра, б —листова пила Саттерлі, в — дротяна пилка Олівекрона з тримачами Джиглі

 Хірургічні інструменти для роз'єднання і проколу тканин Хірургічні інструменти для нейрохірургічних, ортопедичних і травматологічних Хірургічні інструменти для роз’єднання і проколу тканин Хірургічні інструменти для нейрохірургічних, ортопедичних і травматологічних операцій • Медичні щипці, а — прирізні щипці Лістона, б — кістковий фіксатор Олье , в — костотримач Фергюссона, г — кусачки Люера , д – реброві кусачки

 Хірургічні інструменти для роз'єднання і проколу тканин Хірургічні інструменти для нейрохірургічних, ортопедичних і травматологічних Хірургічні інструменти для роз’єднання і проколу тканин Хірургічні інструменти для нейрохірургічних, ортопедичних і травматологічних операцій • А — Нейрохірургічний коловорот (ручний бор Штілле), • Б — фрези Хадсона і Кушинга.

 Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Пінцети: а - Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Пінцети: а — анатомічний пінцет , б – хірургічний

 Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Гачки • Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Гачки • Тупі – а— Фарабефа, • Гострі – б— Фолькмана, в — Гутріє, – г — Тирелла,

 Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. Лопатки и шпателі для Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. Лопатки и шпателі для органів • 1 -дзеркало печінкове; 2 — дзеркало для стінки живота; • 3 -дзеркало для виділення нирки, • 4 — елеватор м’яких тканин; • 5 — дзеркало для серця; • 6 — лопаточка Буяльского; • 8 -лопатки Фарабефа. ),

 Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Брюшні дзеркала Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Брюшні дзеркала • а — Дуайена , • б — Мейо

 Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Ранорозширювачи • Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Ранорозширювачи • б — Кулі, • г — Копліна,

 Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Зонди — інструменти, Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Зонди — інструменти, призначені для введення з діагностичною або лікувальною метою в природні або патологічні канали або порожнини, а також взяття проб вмісту цих порожнин для дослідження • 1 — пуговчаті зонди – а—Дуайена, – б— Стойка, – в—Мойніхена), • 2 – жолобоваті зонди – а — Дуайена, – б — Нелатона.

 Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Кишкові жоми Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Кишкові жоми • а — Кохера, • в — Мейо-Робсон а), • Шлунковий жом Пайра

 Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Затискачи-ут римувачи: Хірургічні інструменти для фіксації, відведення і зондування тканин і органів. • Затискачи-ут римувачи: а- затискач Елліса, • б – цапка для білизни, • в- затискач для ниркових каменів

 Хірургічні інструменти для зупинки кровотечі і кровообігу. • Кровоспинні затискачи: – а - Хірургічні інструменти для зупинки кровотечі і кровообігу. • Кровоспинні затискачи: – а — Пеана, – б — Крайла, – в — Стілла, – г — Кохера, – д — Більрота,

 Хірургічні інструменти для зупинки кровотечі і кровообігу. • Судинні затискачи або клеми – Хірургічні інструменти для зупинки кровотечі і кровообігу. • Судинні затискачи або клеми – для тимчасового повного або часткового виключення кровообігу в судинах • а — затискач Кулі-Гепфнера, б — затискач Гловера • а — клема Діффвнбаха, б, в — клема Де-Бвйкі, г — клема Гловера.

 Хірургічні інструменти для зупинки кровотечі і кровообігу. • Судинні затискачи: • а Хірургічні інструменти для зупинки кровотечі і кровообігу. • Судинні затискачи: • а – вікончаті затискачи Поттса, • б — подвійні зігнуті затискачи Доліотті-Вішневського для одночасного виключення частини просвітів двох судин

 Хірургічні інструменти для з'єднання тканин • А – хірургічні голки – а — Хірургічні інструменти для з’єднання тканин • А – хірургічні голки – а — зогнуті, б — прямі, в — з зогнутим кінцем, • Б – голкотримачи – а — Мате, б — Мейо-Хегара, в — Кастровьехо, г — бумеранговий Янга

 Техніка фіксації голки і нитки. • а — правильна і неправильна (пунктиром) фіксація Техніка фіксації голки і нитки. • а — правильна і неправильна (пунктиром) фіксація голки голкотримачем, • б — просмикування нитки в голку

 Інструменти для урологічних операцій • Урологічні катетери: а— катетер Нелатона, б— катетер Тимана, в Інструменти для урологічних операцій • Урологічні катетери: а— катетер Нелатона, б— катетер Тимана, в — катетер Петцера, г — катетер Малеко, д — катетер Померанцева-Фолвя, е – чоловічий уретральний катетер, ж – жіночий уретральний катетер,

 Інструменти для операцій на прямій кишці • Проктологічні інструменти: • а — розширювач Рігбі, Інструменти для операцій на прямій кишці • Проктологічні інструменти: • а — розширювач Рігбі, • б — аноскоп Хіршманна, • в — проктоскоп Келлі, • г — ректоскоп Пратта, • д —дитячий ректоскоп Кілліана.

 Акушерсько-гінекологічні інструменти • Гінекологічні інструменти: а — двостворчате дзер кало Куско, б — Акушерсько-гінекологічні інструменти • Гінекологічні інструменти: а — двостворчате дзер кало Куско, б — ложкоподібне піхвове дзеркало Крістеллера, а — зонд маточний Сімпсона, б — щипці двозубі Мюзо, в — щип ці кульові Брауна (однозубі).

 Інструменти для трахеостомії • Інструменти для трахеостомії: . 1 - гострий гачок; 2 - Інструменти для трахеостомії • Інструменти для трахеостомії: . 1 — гострий гачок; 2 — розширник трахеї; 3 – трахеостомічна канюля; 4 — внутрішня трубка канюлі.