Презентация популяция санына сер ететін факторлар

Скачать презентацию популяция санына сер ететін факторлар Скачать презентацию популяция санына сер ететін факторлар

populyaciya_sanyna_ser_etetіn_faktorlar.ppt

 • Размер: 2.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Презентация популяция санына сер ететін факторлар по слайдам

Сабақ мақсаты: Популяция санына әсер ететін факторларды анықтау. Сабақ мақсаты: Популяция санына әсер ететін факторларды анықтау.

Да дылар ғ Жетістік критерийлері Егер т мендегі жетістік критерийлерін ө орындаса, о ушыДа дылар ғ Жетістік критерийлері Егер т мендегі жетістік критерийлерін ө орындаса, о ушы о у ма сатына жетеді қ қ қ Білімін олдану қ Популяцияны санына сер ететін ң ә факторлар туралы ал ан білімдерін ғ олданады. Популяция саныны згеруіне қ ң ө сер ететін барлы м мкін факторларды ә қ ү д рыс аны тайды ( оректі , суды болуы, ұ қ қ ң ң жаулары, паразиттер, абиотикалы қ факторларды сері, т. б) кем дегенде 3 ң ә фактор.

Жер бетінде андай тірі а залар мекен етеді? қ ғ Жер бетінде андай тірі а залар мекен етеді? қ ғ

Популяциялар а сер ғ ә ететін факторлар Популяция – тіршілік ортасы ж не бейімделу абілеті бірдей,Популяциялар а сер ғ ә ететін факторлар Популяция – тіршілік ортасы ж не бейімделу абілеті бірдей, ә қ бір-бірімен еркін ша ылысып, ғ рпа бере алатын бір т рге ұ қ ү жататын дараларды айтады.

Популяция дара тар қ - биологиялық бір түр Тіршілік орта шығу тегі генофонд ( еркінПопуляция дара тар қ — биологиялық бір түр Тіршілік орта шығу тегі генофонд ( еркін шағылысады) орта қ Популяция (латын тілінде халы , т р ын халы ) — белгілі бір қ ұ ғ қ ке істікте генетикалы ж йе т зетін, бір т рге жататын ж не ң қ ү ү ү ә к бею ар ылы зін- зі жа ыртып отыратын аз алар тобы. ө қ ө ө ңғ ғ

Канадада ы солт стік б ылардығ ү ұғ ң екі лкен популяция территориясы ү. БірКанадада ы солт стік б ылардығ ү ұғ ң екі лкен популяция территориясы ү. Бір түр – екі популяция.

Популяция болып есептелуі шін: ү тарихи алыптас ан ареалы ж не қ қ ә здіксіз згеріпПопуляция болып есептелуі шін: ү тарихи алыптас ан ареалы ж не қ қ ә здіксіз згеріп т ратын сырт ы ү ө ұ қ орта жа дайында зіні саны мен ғ ө ң рылымын са тау а абілетті құ қ ғ қ болуы; сол т рді зге топтарынан ү ң ө андай да бір таби и кедергілермен қ ғ ажыратылып т руы; бір немесе ұ бірнеше экож йені рамына кіріп, ү ң құ оларда ы зат алмасу, энергия ғ тасымалдау процестеріне атысуы қ тиіс.

 Популяция терминін 1903 ж. дат биологы В. Иогансен (1857 — 1927) енгізді. Эволюция за дылы Популяция терминін 1903 ж. дат биологы В. Иогансен (1857 — 1927) енгізді. Эволюция за дылы тарын, т рлерді пайда болуын ң қ ү ң зерттейтін алымдар популяцияны ғ микроэволюциялы процесті е ша ын бірлігі қ ң ң ғ ретінде арастырса, ал экологтар популяцияны қ т р аралы серлесу мен німділік т р ысынан ү қ ә ө ұ ғ зерттейді. Популяцияны зерттеудегі микроэволюциялы , генетикалы , экологиялы қ қ қ ба ыттарды біріктіретін биологияны жа а ғ ң ң саласы — популяциялы биология қ алыптасты. қ

Популяция - дарақтар тобы Популяцияның негізгі сипаттамалары саны тығыздық жыныстық құрам өсу қарқыны өсімжас құрамыПопуляция — дарақтар тобы Популяцияның негізгі сипаттамалары саны тығыздық жыныстық құрам өсу қарқыны өсімжас құрамы өлім-жітім

р популяция зіне ана т н статистикалы Ә ө ғ ә қ сипаттамалары (саны, ты ыздыр популяция зіне ана т н статистикалы Ә ө ғ ә қ сипаттамалары (саны, ты ызды ы, ареалы, ғ ғ орналасуы, жас ерекшелігі, жынысты қ рамы) ж не динамикалы сипаттамалары құ ә қ (саны мен ты ызды ыны уа ыт а атысты ғ ғ ң қ қ қ згеруі) бойынша ерекшеленеді. ө Популяцияны статистикалы сипаттамалары ң қ популяцияны белгілі бір с ттегі к йін ң ә ү к рсетіп, лшеу, санау ар ылы ыс а мерзімде ө ө қ қ қ аны талады. Популяцияны динамикалы қ ң қ сипаттамаларын аны тау за мерзімді (бір қ ұ қ рпа жа аратындай) ажет етеді. Популяция ұ қ ң қ саныны динамикасы белгілі бір уа ыт ң қ аралы ында ы тірі а заларды мірге келуі ғ ғ ғ ң ө мен лімі к рсеткіштеріні ара салма ы ө ө ң ғ бойынша аны талады қ.

ызана ты Қ қ ң рбір сорты – ә зіні гендік ө ң орымен қызана ты Қ қ ң рбір сорты – ә зіні гендік ө ң орымен қ (генофонд) жеке популяция

Популяция дарақтарын топтарға бөлу тұқымтоп табын топ тұрақты үйір (прайд) Популяция дарақтарын топтарға бөлу тұқымтоп табын топ тұрақты үйір (прайд)

алыптастырушы ба алау тапсырмаларыҚ ғ Тапсырма 1: Популяция ымыны аны тамасын жазы ыз. ұғ ң қалыптастырушы ба алау тапсырмаларыҚ ғ Тапсырма 1: Популяция ымыны аны тамасын жазы ыз. ұғ ң қ ң. . . . . . . . Тапсырма 2: Популяциялар а т н сипаттамалар а (кем дегенде 3) ғ ә ғ то талы ыз. қ ң * Саны * Ты ызды ы ғ ғ * Туып – к беюшілік ө * лім – жітім Ө * Жас рамы құ * Жынысты рам қ құ * су ар ыны Ө қ қ * Популяция сімі ө. . . . . . . . Тапсырма 3: Популяция рылымына сер ететін факторларды құ ә (абиотикалы , антропогендік) сипатта ыз (кем қ қ ң дегенде 2). рбір фактор а мысалдар келтірі із (кем дегенде 3). Ә ғ ң. . . . . . . .

Назарлары ыз а рахмет!ң ғ Спасибо за внимание! Thank you for your attention Назарлары ыз а рахмет!ң ғ Спасибо за внимание! Thank you for your attention
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.