Презентация Политология П-я Л. і п-ка.

Скачать презентацию Политология П-я Л. і п-ка. Скачать презентацию Политология П-я Л. і п-ка.

politologiya_p-ya_l._і_p-ka..ppt

 • Размер: 83.5 Кб
 • Количество слайдов: 9

Описание презентации Презентация Политология П-я Л. і п-ка. по слайдам

 Людина і політика. ПЛАН 1. Особа як головний суб ’єкт політики. 2. Поняття політичної Людина і політика. ПЛАН 1. Особа як головний суб ’єкт політики. 2. Поняття політичної поведінки. 3. Типи політичної поведінки. 4. Основні форми політичної участі.

 Особа - (від лат. – “ persona ”) , особистість - (від Особа — (від лат. – “ persona ”) , особистість — (від лат. – “ personalitas ”) людина зі своїми індивідуально вираженими й соціально зумовленими рисами, стійка система соціально значущих рис, які характеризують індивіда як члена того чи іншого суспільства чи спільноти

 О С О Б А – головний с у б ’є к т політики О С О Б А – головний с у б ’є к т політики Б і о л о г і ч н а підструктура Д у х о в н а підструктура темперамент освіта культура моральність. П с и х о л о г і ч н а підструктура. С о ц і а л ь н а підструктура політична направленість соціальний досвід інтелектхарактер

 Політична поведінка • взаємодія суб ’єкта з політичною реальністю, яка охоплює його дії та Політична поведінка • взаємодія суб ’єкта з політичною реальністю, яка охоплює його дії та орієнтації щодо політичної практики, • б удь-яка форма участі у здійсненні влади або протидії її здійсненню

 Типологія політичної поведінки ( за М. Вебером) • «політики за випадком» • Типологія політичної поведінки ( за М. Вебером) • «політики за випадком» • «політики за сумісництвом» • «політики за професією»

 Типологія політичної поведінки ВІДКРИТИЙ т и п (політична дія) П о л Типологія політичної поведінки ВІДКРИТИЙ т и п (політична дія) П о л і т и ч н і р о л і: • громадянин з незначним політичним впливом; • громадянин – член громадської організації тощо; • громадянин – член суто політичної організації; • громадський, політичний діяч; • професійний політик; • політичний лідер. ЗАКРИТИЙ т и п (політична бездіяльність) Ф о р м и: • виключенність з політ відносин ; • політична апатія • політичний бойкот

 Типологія політичної поведінки ( за ступенем активності) • «лідери» • «послідовники» Типологія політичної поведінки ( за ступенем активності) • «лідери» • «послідовники» • «активісти» • «лідери думки»

 Політична участь Форми: • участь у виборах • участь в референдумах • демонстрації, Політична участь Форми: • участь у виборах • участь в референдумах • демонстрації, страйки пікетування

 Р Е Ф Е Р Е Н Д У М (від лат. - Р Е Ф Е Р Е Н Д У М (від лат. — “те, що має бути повідомленим”) всенародне волевиявлення (голосування чи опитування) з важливого державного або суспільного питання
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.