Презентация paszporty dyplomatyczne i konsularne MSZ

Скачать презентацию  paszporty dyplomatyczne i konsularne MSZ Скачать презентацию paszporty dyplomatyczne i konsularne MSZ

paszporty_dyplomatyczne_i_konsularne_msz.ppt

  • Размер: 999.5 Кб
  • Количество слайдов: 8

Описание презентации Презентация paszporty dyplomatyczne i konsularne MSZ по слайдам

Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W paszporcie dyplomatycznym • zamieszcza się dodatkowo  • stopień dyplomatyczny,  • funkcję,  •W paszporcie dyplomatycznym • zamieszcza się dodatkowo • stopień dyplomatyczny, • funkcję, • stanowisko • lub tytuł posiadacza paszportu

Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są:  • 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;  • 2) MarszałekUprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są: • 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; • 2) Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu; • 3) Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu; • 4) Prezes i Wiceprezesi Rady Ministrów; • 5) Ministrowie, Sekretarze i Podsekretarze Stanu; • 6) posłowie i senatorowie; • 7) posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej

Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje:  • wUprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje: • w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny; • związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych; • w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych. • Paszport dyplomatyczny przysługuje członkom rodziny jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę. • Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r.

Paszportem dyplomatycznym i paszportem służbowym • Ministerstwa Spraw Zagranicznych można się legitymować wyłącznie w trakcie podróżyPaszportem dyplomatycznym i paszportem służbowym • Ministerstwa Spraw Zagranicznych można się legitymować wyłącznie w trakcie podróży służbowej lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych poza granicami kraju. • Ograniczeń nie stosuje się do osób jeżeli zostały wyznaczone do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.