Презентация олданбалы программа Fine Reader СРС

Скачать презентацию олданбалы программа Fine Reader СРС Скачать презентацию олданбалы программа Fine Reader СРС

oldanbaly_programma_fine_reader_srs.ppt

 • Размер: 1.4 Mегабайта
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Презентация олданбалы программа Fine Reader СРС по слайдам

Колбаева А. А. 110 топ ЖМФ Колбаева А. А. 110 топ ЖМФ

 Кіріспе Негізгі б лімө Сканер технологиясымен ж мыс. ұ Fine. Reader программасыны ж мыс Кіріспе Негізгі б лімө Сканер технологиясымен ж мыс. ұ Fine. Reader программасыны ж мыс істеу ң ұ рекеті ә Fine. Reader программасыны терезесі ң жатты деу процесстеріні адамдары Құ өң ң қ

Fine. Reader программасыны ж мыс істеу рекеті келесі ң ұ ә адамдардан т радыFine. Reader программасыны ж мыс істеу рекеті келесі ң ұ ә адамдардан т рады : қ ұ Кез келген м тінді сканирлеуге болады, осыдан кейін ә м тін суреті “к дімгі электронды м тінге” айналады. ә ә қ ә Пайдаланушы а тек ана сканирленген м тінді дискіге ғ қ ә са тау ж не буферге жіберу ар ылы, кез келген м тіндік қ ә редакторге к шіруге болады. ө

Fine. Reader программасыны к мегімен к птеген ң ө ө жат пакеттерін деуге болады.Fine. Reader программасыны к мегімен к птеген ң ө ө жат пакеттерін деуге болады. Сапасыз жазыл ан құ өң ғ м тіндерді немесе к рделі шрифтерді тану а болады. ә ү ғ Оны м мкіндіктері таныл ан м тіндерді MS Excel, MS ң ү ғ ә Word м тіндік редакторінде са тап, оларды ә қ ң орфографиясын тексеріп, са тау а болады. Б л қ ғ ұ программа сканрилеумен ж не тануда бір операция ә бойынша біріктіруге м мкіндік береді. ү

Scan&Read панеліні батырмалары а аз жаттарын ң қ ғ құ электронды т ргеScan&Read панеліні батырмалары а аз жаттарын ң қ ғ құ электронды т рге ауыстыру барысында олданылады. қ ү қ Бірінші батырма тану (сканирлеу) операцияны жалпы а ғ бірдей операция т рінде орындайды. ү ал ан батырмалар сканирлеуді б лек этаптар а б лінген Қ ғ ө ашыл ан меню командаларыны к мегімен б ліктеп ғ ң ө ө орындайды. Тану (распознавание) панелі шрифті т рін ж не ң ү ә жатты тілін к рсетуге м мкіндік береді. жатты тілін құ ң ө ү Құ ң к рсету оны сапасы т мен бол ан жа дайда олданылады. ө ң ө ғ ғ қ

рал – саймандарҚұ панелін кескінні негізгі т рімен ң ү ж мыс жаса андарал – саймандарҚұ панелін кескінні негізгі т рімен ң ү ж мыс жаса анда олданылады. Ол жатты ұ ғ қ құ ң сегментациясын бас ару кезінде олданылады. Осы қ қ панелді бас ару элементіні к мегімен орытынды ң қ ң ө қ жатты фрагменттеріні орналасу реті к рсетіледі. құ ң ң ө Форматтау панель элементтері сыныл ан дайын ұ ғ м тінге згеріс енгізуге немесе оны пішімдеу кезінде ә ө олданылады. қ

 жатты деу процесстері келесі Құ өң адамдардан т рады: қ ұ • жатты сканирлеу Құ жатты деу процесстері келесі Құ өң адамдардан т рады: қ ұ • жатты сканирлеу Құ • жатты сегментациялау Құ • жатты тану (распознавание) Құ • Редактирлеу ж не орытындыны тексеру ә қ • жатты са тау Құ қ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.