Презентация ocena ryzyka dla srodowiska i zdrowia czlowieka

Скачать презентацию ocena ryzyka dla srodowiska i zdrowia czlowieka Скачать презентацию ocena ryzyka dla srodowiska i zdrowia czlowieka

ocena_ryzyka_dla_srodowiska_i_zdrowia_czlowieka.ppt

 • Размер: 1.5 Mегабайта
 • Количество слайдов: 36

Описание презентации Презентация ocena ryzyka dla srodowiska i zdrowia czlowieka по слайдам

 1 Wyraźną tendencją w zarządzaniu środowiskowym ostatnich lat jest rosnąca rola środków o charakterze 1 Wyraźną tendencją w zarządzaniu środowiskowym ostatnich lat jest rosnąca rola środków o charakterze zapobiegawczym.

 2 Ocena ryzyka (dla środowiska) stwarzanego przez prowadzoną działalność gospodarczą należy do takich środków. 2 Ocena ryzyka (dla środowiska) stwarzanego przez prowadzoną działalność gospodarczą należy do takich środków.

 3 W zarządzaniu środowiskowym rozróżnia się: Zagrożenie – hazard Ryzyko – risk 3 W zarządzaniu środowiskowym rozróżnia się: Zagrożenie – hazard Ryzyko – risk

 4 Zagrożenie – sytuacja, która może doprowadzić do powstania szkody w środowisku lub zdrowiu. 4 Zagrożenie – sytuacja, która może doprowadzić do powstania szkody w środowisku lub zdrowiu.

 5 Ryzyko – iloczyn prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia powodującego zagrożenie i rozmiarów negatywnych skutków. 5 Ryzyko – iloczyn prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia powodującego zagrożenie i rozmiarów negatywnych skutków.

 6 Audyty środowiskowe przedsiębiorstwa identyfikują zagrożenia a nie ryzyko, 6 Audyty środowiskowe przedsiębiorstwa identyfikują zagrożenia a nie ryzyko,

 7 Wielkość negatywnych skutków (szkód ekologicznych) zależy od dróg rozchodzenia się zagrożenia. Do oceny 7 Wielkość negatywnych skutków (szkód ekologicznych) zależy od dróg rozchodzenia się zagrożenia. Do oceny ryzyka potrzebna jest znajomość procesów technologicznych,

 8 Zarządzanie ryzykiem jest związane z regulacjami dotyczącymi prawa obywateli do informacji o środowisku 8 Zarządzanie ryzykiem jest związane z regulacjami dotyczącymi prawa obywateli do informacji o środowisku i społeczną odpowiedzialnością biznesu,

 9 Zarządzenia unijne i krajowe obejmują: Identyfikację zagrożeń, Ocenę zależności dawka (stężenie)- skutek, Ocena 9 Zarządzenia unijne i krajowe obejmują: Identyfikację zagrożeń, Ocenę zależności dawka (stężenie)- skutek, Ocena narażenia, Charakterystyka ryzyka, Łączna ocena ryzyka.

 10 Organizacje, które wprowadziły i utrzymują system zarządzania środowiskowego wg. ISO 14001 lub wg. 10 Organizacje, które wprowadziły i utrzymują system zarządzania środowiskowego wg. ISO 14001 lub wg. rozporządzenia EMAS są zobowiązane do przeglądów środowiskowych, zapisów monitorowania i pomiarów i audytu

 11 Organizacje, które uwzględniają aspekty środowiskowe, informują o tym swoich klientów za pomocą tzw. 11 Organizacje, które uwzględniają aspekty środowiskowe, informują o tym swoich klientów za pomocą tzw. etykiet środowiskowych.

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.