Презентация Нашаорлыа — жол жо

Скачать презентацию Нашаорлыа — жол жо Скачать презентацию Нашаорлыа — жол жо

nashaorlya_-_ghol_gho.ppt

 • Размер: 205.5 Кб
 • Количество слайдов: 9

Описание презентации Презентация Нашаорлыа — жол жо по слайдам

НАША ОРЛЫ – О АМДЫ Қ Қ Қ Ғ Қ ДЕРТ НАША ОРЛЫ – О АМДЫ Қ Қ Қ Ғ Қ ДЕРТ

 • Есірткіге уестенген адамны мірі ыс а болады ә ң ө қ қ дейді. • Есірткіге уестенген адамны мірі ыс а болады ә ң ө қ қ дейді. Оны себебі неде? ң • Наша орлы пен ауратындарды мірі за а қ қ ң ө ұ ққ бармайды. Ал аш ыда ляззат алу шін, кейіннен ғ қ ү ауырмау шін ана олданатын болады. Демек, ү ғ қ ал аш ыда ляззат алу шін к ніне 0, 1 грамм кететін ғ қ ү ү болса, кейін 0, 2 грамм олдануы керек болады. қ С йтіп, дозаны бірден сіріп алады да, денелерін ө ө улап тастайды н тижесінде миды тыныс алу ә ң орталы ы то тайды. ғ қ

Марихуана – кептірілген, са ұ қ турал ан жапыра ты , т ымдар ғМарихуана – кептірілген, са ұ қ турал ан жапыра ты , т ымдар ғ қ ң ұқ мен жасыл, о ыр немесе с р қ ң ұ т сті сора г лдеріні осындысы. ү ү ң қ Марихуана – к птеген елдерде, ө оны ішінде аза станда к п ң Қ қ ө тарал ан за сыз есірткі. ғ ң Марихуананы шегуді кейбіреулер денсаулы а зиян емес деп ққ санайды. Алайда, ол денсаулы а ққ лкен зиян келтіреді. ү Марихуананы ы палында ы адамны ң қ ғ ң басы айналады, ж рісі б зылады, немі ү ұ ү к ле береді ж не есте са тау абілеті ү ә қ қ т мендейді. ө

Героин - е алдымен опий пайда ң болды, содан кейін одан морфин алынды, Героин — е алдымен опий пайда ң болды, содан кейін одан морфин алынды, одан героин шы арылды. ғ Героин зіні есірткілік ө ң белсенділігімен морфийннен лде айда асып т седі. Ол ә қ ү ыздыр аннан кейін тамыр а қ ғ ғ егіледі, шегіледі, онымен демалады. 2008 жылды 8 айы ң ішінде Астана аласында героинні қ ң дозасын асырып олдан аннан 19 қ ғ жастан 30 жас а дейін 48 адам к з қ ө ж м ан. ұ ғ Наша орларды т н й ылары қ ң ү ұ қ б зылады, артериалды ан ұ қ қ ысымы т мендейді, ине салу қ ө н тижесінен тамырлары ә тесіледі, бауыры мен б йректері ауырады, организмі ү дене ж не психологиялы ә қ жа ынан лсірейді, гепатит пен ғ ә СПИД-ке шалды ады, ғ а ырында лімге кеп со ады. қ ө ә ғ

Кокаин – коки сімдігінен ө шы арыл ан, негізінен а нта ғ ғКокаин – коки сімдігінен ө шы арыл ан, негізінен а нта ғ ғ қ ұ қ т різдес есірткі. Кокаин нта ын ә ұ ғ са тап м рын ар ылы тартады ұ қ немесе тамыр а енгізу шін ғ ү езеді. Кокаинді тек бай адамдар олдана алады, себебі оны сатып қ алу шін аптасына мы ү ң доллардан астам а ша қ ж мсалады. О ан тез йреніп ұ ғ ү кетуге болады. Кокаинді олданушылар паранойд болып қ келеді, олар миына ан йылуынан, ж ректі қ құ ү ң ысылуынан кенеттен ліп кетеді. қ ө Ал аш ы дозадан ал ан жа сы серлерді ғ қ ә сезіну шін кокаинді жиі ж не к птеп олдану ү ә ө қ керек болады. Есірткіні ал аш ыда ғ қ эйфорияны сезіну шін енгізсе, кейін тек зін ү ө жа сы сезініп, к йзелу немесе шарша ан қ ү ғ жа дайын кетіру шін олданады. ғ ү қ олдануды а ыры – сандыра тау а, дем Қ ң қ қ ғ алуыны б зылуына, есінен тануына, ң ұ а ырында лімге келіп со ады. қ ө ә ғ

 Р ылмысты іс-ж ргізу кодексіҚ Қ қ ү : аса ірі к лемде Р ылмысты іс-ж ргізу кодексіҚ Қ қ ү : аса ірі к лемде есірткі ө контрабандасы шін – 15 жылдан 20 жыл а дейін немесе мір бойы ү ғ ө бас бостанды ынан айыру а; лауазымды т л аны ызметтік ғ ғ ұ ғ ң қ жа дайын пайдаланып, есірткіні сат аны шін — 10 жылдан 15 жыл а ғ қ ү ғ дейін бас бостанды ынан айыру а; о у орында ж не к мелетке ғ ғ қ ә ә толма андарды есірткіні сат аны шін – 15 жылдан 20 жыл а дейін ғ ң қ ү ғ немесе мір бойы бас бостанды ынан айыру а; йымдас ан ө ғ ғ ұ қ ылмысты топпен есірткіні сат аны шін — 15 жылдан 20 жыл а қ қ қ ү ғ дейін немесе мір бойы бас бостанды ынан айыру а; к мелетке ө ғ ғ ә толма андарды, екі немесе одан да к п адамдарды, сондай-а к ш ғ ө қ ү к рсетумен есірткіні пайдалану а тарт аны шін — 7 жылдан 10 жыл а ө ғ қ ү ғ дейін бас бостанды ынан айыру а; есірткіні пайдалану а тартып, ғ ғ ғ соны негізінде адам ліміне келіп со аны шін — 15 жылдан 20 ң ө ә ққ ү жыл а дейін немесе мір бойы бас бостанды ынан айыру а; есірткіні ғ ө ғ ғ пайдалану шін притондар йымдастыр аны шін – 3 жылдан 7 ү ұ ғ ү жыл а дейін, ал ызметтік жа дайын пайдалан аны немесе ғ қ ғ ғ йымдас ан топпен йымдастыр аны шін 7 жылдан 12 жыл а дейін. ұ қ ұ ғ ү ғ Сонымен атар, есірткі ылмысы тікелей за сыз табыс табумен қ қ ң байланысты бол анды тан, осындай ылмысты рбір рамы шін ғ қ қ ң ә құ ү м ліктерін міндетті т рде т ркілеу енгізілген. ү ү ә

 • Есірткіні алдында адам сонша д рменсіз ң ә бе? Неге тез беріледі? • • Есірткіні алдында адам сонша д рменсіз ң ә бе? Неге тез беріледі? • Есірткіні азір к п тарап отыр аны героин, ң қ ө ғ я ни а нта. ғ қ ұ қ Одан адам санасы тез уланады. Бірінші рет к ргенде л ззат ө ә алады, сосын а за т уелді болып іздеумен ғ ә теді. олданбаса й ысы б зылады, ө Қ ұ қ ұ буын-буыны сыр ырыйды. С йтіп, қ ө бара-бара тек ауырмау шін іздейді. ү

 • ыз балалар да нашаны олданатын жиі естиміз. Қ қ Оларды ауыздандыратын біреулер барма? • ыз балалар да нашаны олданатын жиі естиміз. Қ қ Оларды ауыздандыратын біреулер барма? • Адамны з- зінен б зылып кетпейтіні белгілі ой. ң ө ө ұ ғ Біреуге йтеуір ы пал етеді. Жастарды арасында ә қ ң «мода» деген т сінік бар. Еліктейді, бір-бірінен ү арты болып к рінгісі келеді. азір не к п т нгі клуб қ ө Қ ө ү к п. Наркотикалы д рілерді т рлі сері болады. ө қ ә ң ү ә Бірулерін пайдаланса, адамны к ілі к теріледі, ң өң ө немі о ал ысы келіп т рады, біреін ішіп алса ү қ ғ ғ ұ шаршамайды, та а дейін билегу бар. уелі осындай ңғ Ә же іл т рінен бастайды, со ында бірте – бірте а ң ү ң қ нта а к шеді. ұ ққ ө

Наша орлы салдарық қ Наша орлы салдарық қ