Презентация Наркозға арналған дәрілік заттар 111

Скачать презентацию Наркозға арналған дәрілік заттар 111 Скачать презентацию Наркозға арналған дәрілік заттар 111

narkozғa_arnalғan_dәrіlіk_zattar_111.ppt

 • Размер: 4 Mегабайта
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Презентация Наркозға арналған дәрілік заттар 111 по слайдам

Тексерген: Орындаған: Тобы: Факультеті: Алматы, 2015ж. Қазақстан – Ресей Медициналық Университеті Кафедра:Тексерген: Орындаған: Тобы: Факультеті: Алматы, 2015ж. Қазақстан – Ресей Медициналық Университеті Кафедра: Жалпы және клиникалық фармакология

  Жоспар I. Кіріспе Наркоз а арнал ан заттар а жалпы сипаттама. ғ Жоспар I. Кіріспе Наркоз а арнал ан заттар а жалпы сипаттама. ғ ғ ғ II. Негізгі б лім ө 1. Ингаляциялы наркоз а арнал ан заттар қ ғ ғ а) С йы ш ыш заттар ұ қ б) Газ т різді заттар ә 2. Ингаляциялы емес наркоз а арнал ан заттар қ ғ ғ 3. Этил спирті III. орытынды Қ

Наркоз (грек. narkosіs – мелшию, йып алу) – орталы ж йке ұ қ қ үНаркоз (грек. narkosіs – мелшию, йып алу) – орталы ж йке ұ қ қ ү ж йесіне арнайы д рілер жіберу ар ылы организмде жасанды т рде ү ә қ ү ша ырыл ан тере й ы. Наркоздан кейін адам есінен толы не қ ғ ң ұ қ қ жартылай айырылып, ауыру сезімін жо алтып, тіндер жансызданады. ғ Негізінен к рделі хирургиялы операциялар кезінде ауру сезімін ү қ болдырмау ма сатында наркоз беріледі. Я ни наркозды- наркоз а қ ғ ғ арнал ан д рілік заттар ша ырады. ғ ә қ Наркоз а арнал ан заттарды барлы негізгі серлеріні дамуы ғ ғ ң қ ә ң оларды ОЖЖ – де нейронаралы (синаптикалы ) берілуді тежеуіне ң қ қ байланысты. Б л кезде афферентті импульстерден берілуді б зылуы , ұ ң ұ ыртыс – ыртысасты байланыстарды , аралы миды , орта миды , қ қ ң ң ж лыннын ж не т. б. ызметтері згереді. Синаптикалы берілулерді ұ ә қ ө қ ң б зылуына байланысты пайда бол ан ОЖЖ-ны функционалды ұ ғ ң дезинтеграциясы наркозды дамуын ша ырады. ң қ

-Наркоз а ОЖЖ-ны сезімталды ы бойынша р ғ ң ғ ә т рлі. ү Олар:-Наркоз а ОЖЖ-ны сезімталды ы бойынша р ғ ң ғ ә т рлі. ү Олар: те сезімтал ми ыртысы ыртыс асты ө қ қ ж лын сопа ша ми. ұ қ -Сопа ша ми бас аларына ара анда т зімді, себебі қ қ қ ғ ө онда ж йкелік ж не гуморальды реттелу ү ә қ орналас ан. қ

I. - анельгезия кезе ің II. - озу кезе і қ ң III. - хирургиялы наркозI. — анельгезия кезе ің II. — озу кезе і қ ң III. — хирургиялы наркоз кезе і қ ң 1-ші де гей — беткейлік наркоз ң 2-ші де гей — же іл наркоз ң ң 3-ші де гей – тере наркоз ң ң 4-ші де гей – те тере наркоз ң ө ң IV. – агония ( жанталас ) кезе і. ңНаркозды кезе дері: ң ң

Наркоз аспабы. рделі Қү операция алдында ауамен немесе оттекпен осыл ан қ ғ еліткіш заттыНаркоз аспабы. рделі Қү операция алдында ауамен немесе оттекпен осыл ан қ ғ еліткіш затты тыныс жолдарына жіберіп, еште е сезбейтіндей, ң ( оз алтпау, ауыртпау, қ ғ б лшы еттерді ұ қ боса сыту) жа дай а ң ғ ғ келтіретін рал. құ

 Наркоз а арнал ан заттар а ойылатын ғ ғ ғ қ талаптар: Оларды олдан Наркоз а арнал ан заттар а ойылатын ғ ғ ғ қ талаптар: Оларды олдан анда наркоз жылдам басталуы керек ж не қ ғ ә м мкіндігінше ү озу кезе ісіз. Операция а ажетті жа дай ту ызатын наркоз қ ң ғ қ ғ ғ жеткіктей тере болуы керек. Наркоз а арнал ан заттарды олдануда ң ғ ғ қ наркозды тере дігіні жа сы бас арылуы ма ызды к рсеткіш болып ң ң ң қ қ ң ө саналады. Наркоздан шы у кезе і жылдам ж руі тиіс ж не салдары ғ ң ү ә болмауы керек. Б л наркоздан кейінгі кезе ді же ілдетеді. ұ ң ң Наркоз а арнал ан заттарды олдан анда олар техникалы ауіпсіз ғ ғ қ қ болуы керек. ойылатын талаптарды бірі препараттарды рт жа ынан Қ ң ң ө ғ ауіпсіздігі: олар жанбауы ж не атылмауы тиіс. қ ә

Жалпы наркоз: -Ми а тежегіш сер ғ ә к рсетеді. ө -Барлы операция қ уа ытындаЖалпы наркоз: -Ми а тежегіш сер ғ ә к рсетеді. ө -Барлы операция қ уа ытында ес т ссіз қ ү алыпта болады. қ -Есі тек бірнеше уа ытта қ алып а келеді. қ қ -Наркоздан кейін ж тел ө ж не бас ауру к рініс ә ө береді. Жергілікті анестезия: -Журек аритмиясы, гипоксия -Операция уа ытында қ есін біліп жатады. -Кішкене уа ытта есін қ жинайды. -Операциядан кейін бас ауруы ж не ар а т сында ә қ ұ ауру сезіміні болуы ң бай алады. қ

Наркоз а арнал ан заттарғ ғ Ингаляциялы : қ а) ш ыш заттар ұ қ -Наркоз а арнал ан заттарғ ғ Ингаляциялы : қ а) ш ыш заттар ұ қ — эфир — фторотан — Энфлуран — Изофлуран — севофлуран б) наркозды газдар қ — циклопропан — Азотты шала ң тоты ы ғ Ингаляциялы емес: қ а) барбитураттар: 1. тиопентал-натрий 2. гексенал б) Барбитурат емес: 1. пропанидид 2. натрия оксибутират 3. кетамина гидрохлорид 4. пропофол 5. мидазолам

-Ингаляциялы наркоз а арнал ан заттармен тыныс қ ғ ғ ал анда диффузия жолымен оккпеден ан-Ингаляциялы наркоз а арнал ан заттармен тыныс қ ғ ғ ал анда диффузия жолымен оккпеден ан а т седі ғ қ ғ ү -Ингаляциялы наркоз — наркотикалы затты тыныс қ қ жолдары ар ылы енгізеді. қ -Ингаляциялы заттар жа сы бас арылатын наркоз қ қ қ ша ырады, озу ша ыратын да т рі кездеседі (Эфир). қ қ қ ү -Наркотикалы ке дігі — ол тыныс алатын ауада ы затты қ ң ғ ң концентрациясы. Ингаляциялы наркоз қ

 ФТОРОТАН Фармакологиялы сері: қ ә - Брадикардия -А т мендейді Қ ө - ФТОРОТАН Фармакологиялы сері: қ ә — Брадикардия -А т мендейді Қ ө — Тамырлар а тікелей миотропты серді т мендетеді. ғ ә ө -Сілекей , бронхиалды ж не ас азан бездеріні секреторлы ә қ ң қ белсенділігін т мендетеді ө олдану а к рсеткіштері Қ ғ ө -Наркозды хирургиялы кезе ін ша ыру шін ң қ ү -Фторотанды бронхиалды астмамен ауыратын нау ас а олдану а қ қ қ ғ болады -Фторотанды азот тоты ымен бірге олдану а болады ғ қ ғ Жанама сері: ә — Ж рек аритмиясы ү -гипосаливация -ло су, су. қ құ ГАЛОТАН

 Наркотикалы белсенділігі ай ын, наркотикалы ке дігі қ қ қ ң жеткілікті, уыттылы ы т Наркотикалы белсенділігі ай ын, наркотикалы ке дігі қ қ қ ң жеткілікті, уыттылы ы т мен. ғ ө Біріншілік саты — Анальгезиялы : қ аура сезіміні ң жойылуы, есте са тау, естен тану, оз алысты б зылуы к рініс қ қ ғ ң ұ ө береді. Ми ыртысын наркозды заттар а сезімталды ымен қ ң қ ғ ғ сипатталады. Б л кезде ша ын операциялар (тіс ж лу, абсцестік ұ ғ ұ ашылулар) ж ргізуге болады. ү Екіншілік саты – озу Қ (10 – 20 мин): Б л ОЖЖ еш андай ұ қ атысы жо , ми ыртысы ж не ыртыс асты абаттарыны қ қ қ ә қ қ ң наркозды заттар а сезімталды ымен сипатталады. қ ғ ғ Психомоторлы озулар, естен тану, шартты рефлекс, тыныс қ қ алуды жиілеуі, тахикардия, А згеруі к рініс береді. ң Қ ө ө Наркозға арналған эфир

шіншілік саты – хирургиялы Ү қ : ми , ж лынжа нейроналды ұ тежелу ж реді.шіншілік саты – хирургиялы Ү қ : ми , ж лынжа нейроналды ұ тежелу ж реді. сана – сезімі, ауру сезімі жо. арашы тарыл ан, ү қ Қ қ ғ пульс сирейді. Наркозды тере енгізгенде пульс згереді. ң ө Артериялы ысым згереді, ж рек аритмиясы бай алады, тыныс қ қ ө ү қ аздап тежеледі, а а б лшы еттеріні операция а олайлы қ ңқ ұ қ ң ғ қ релаксациясы бай алады. қ — шінші сатыда операция ж ргізіледі. Ү ү Т ртіншілік саты – наркзодан айы у ө ғ : Бірінші ж лын ұ функциясын алып а келтіру, миорелаксация жойылады. Содан қ қ кейін – ыртысасты озу болуы м мкін, ми ыртысы ж не есті қ қ ү қ ә ң алып а келуі ж реді. Наркоздан айы у наркозды депрессия деп қ қ ү ғ қ аталады. Жанама сері: ә к п м лшерде енгізсе ми, тамыр оз алт ыш ө ө қ ғ қ орталы тарыны к рт т мендеуі агония, тынысты т мендеуі, қ ң ү ө ң ө асфиксия, арашы тар агония кезінде ке ейеді. Егер ажетті қ қ ң қ шараларды дер кезінде ж ргізбесе нау ас тыныс алу орталы ы ү қ ғ салданады, ж рек то тауынан леді. ү қ ө

Ингаляциялы қ емес: Ингаляциялы емес наркозды келесі т сілдермен енгізеді: қ ә -К ре тамыр арИнгаляциялы қ емес: Ингаляциялы емес наркозды келесі т сілдермен енгізеді: қ ә -К ре тамыр ар ылы ү қ -Тері астына -Б лшы етке ұ қ -Тік ішекке сер ету уа ытына байланысты: Ә қ -Аз уа ыт сер ететіндер (10-15мин) пропанидид, кетамин. қ ә -Орташа уа ыт сер ететіндер (20-40мин) гексобарбитат, тиопентал қ ә натрий. -Уза уа ыт асер ететіндер (60-мин) нартий оксибутират. қ қ Наркотикалы ке дігі — ол затты енгізілгендегі қ ң ң концентрациясы.

Кетамин – нта т різді зат, к к тамыр а ж не ұ қ ә өКетамин – нта т різді зат, к к тамыр а ж не ұ қ ә ө ғ ә б лшы етке ерітінді ретінде енгізеді. Ауру сезімін ұ қ басады, же іл йы тат ыш сер к рсетеді. сері ыс а. ң ұ қ қ ә ө Ә қ қ Фармакологиялы сері: қ ә — а а б лшы еттері боса сымайды, ол – ая та Қ ңқ ұ қ ң қ қ еріксіз оз алыстар бай алады. қ ғ қ — А ысым, пульс жиілігі жо арылайды. Қ қ ғ — Гиперсаливация, к з іші ысымы аздап к теріледі. ө қ ө олдану а корсеткіштер: Қ ғ -А т мен нау астар а з тынысын са тау шін Қ ө қ ғ ө қ ү -Жедел хирургияда эвакуация ретінде. -Стоматологиялы , офтальмологиялы , қ қ оториноларингологиялы практикада. қ -акушерлік практикада кесерево сеченияда Жанама сері ә : Жа ымсыз т стер к ру, психомоторлы реакциялар, ғ ү ө қ галлюцинация бай алады. А жо арылауы м мкін. қ Қ ғ ү

Этил спирті Фармакологиялы сері: қ ә Ас орыту ж йесіне ай ын сер к рсетеді.Этил спирті Фармакологиялы сері: қ ә Ас орыту ж йесіне ай ын сер к рсетеді. ОЛ ас азан ж не сілекей қ ү қ ә ө қ ә бездеріні секреторлы белсенділігін к шейтеді. Т з ыш ылыны ң қ ү ұ қ қ ң секрециясын к шейтеді. Ас азанны моторикасын згертеді. ү қ ң ө олданылу а к рсеткіштер: Қ ғ ө -шок а арсы зат ретінде қ қ — йы тат ыш немесе тыныштандыр ыш зат ретінде сирек олданылады ұ қ қ ғ қ -тым ары нау астар а қ қ ғ Жанама сері: ә -Маск немдік ү -жеделуланулар дамуы м мкін ү -Физикалы ж не психикалы т уелділік қ ә — су, ло су т. б жанама серлері бар. құ қ ә

Маск немдікті емдеуге арнал ан ү ғ препараттар: • Тетурам- этил спиріні аз ң •Маск немдікті емдеуге арнал ан ү ғ препараттар: • Тетурам- этил спиріні аз ң • м лшерімен осып абылдауды ө қ қ та айындайды. ғ • Эспераль (радотер) таблеткасын тері асты клечаткасына орналастырады. • Апоморфин • Налтрексон

Наркоз (грек. narkosіs – мелшию, ұйып қалу) – орталық жүйке жүйесіне арнайы дәрілер жіберу арқылы организмдеНаркоз (грек. narkosіs – мелшию, ұйып қалу) – орталық жүйке жүйесіне арнайы дәрілер жіберу арқылы организмде жасанды түрде шақырылған терең ұйқы. Наркоздан кейін адам есінен толық не жартылай айырылып, ауыру сезімін жоғалтып, тіндер жансызданады. Ингаляциялық емес наркозға: тиопентал-натрий, этомидат, пропанидид, кетамин, предион, натрий оксибутираты, альтезин жатады. Ингаляциялық наркоз — наркотикалық затты тыныс жолдары арқылы енгізеді. Ингаляциялық емес наркоз — наркотикалық затты баска жолдармен енгізеді.

1 ) Д. А. Харкевич «Фармакология» 2004ж 2) М. Д. Машковский «Лекарственные средства» 3) Алексеев1 ) Д. А. Харкевич «Фармакология» 2004ж 2) М. Д. Машковский «Лекарственные средства» 3) Алексеев С. В. , Усенко В. Р. – Гигиена труда: Учебник, М. , Медицина, 1998 4) В. Г. Артамонова — Неотложная помощь при проф. интоксикациях, М. , 1981 г 5) Архипова О. Г. , Шацская Н. Н. , Семенова Л. С. и др. Методы исследования в профпатологии, М. , Медицина, 1988 6) Брицко Н. П. , Хейфиц А. С. , Экспертиза временной нетрудоспособности. Сборник нормативных документов с комментариями, М. , Медицина, 1988 7)http: //yandex. kz/ 8)www. youtube. com олданыл ан дебиеттер тізімі: Қ ғ ә

Назарлары ыз а рахмет!ң ғ  Назарлары ыз а рахмет!ң ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.