Презентація на тему: «Біологічна роль білків та

Скачать презентацию Презентація на тему: «Біологічна роль білків та Скачать презентацию Презентація на тему: «Біологічна роль білків та

himiya.pptx

 • Размер: 6.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Презентація на тему: «Біологічна роль білків та по слайдам

Презентація на тему: «Біологічна роль білків та амінокислот» Підготувала учениця 11 класу БіликПрезентація на тему: «Біологічна роль білків та амінокислот» Підготувала учениця 11 класу Білик Вікторія.

Зміст 1. Роль амінокислот в організмі людини. 2. Роль білків в організмі людини. 3.Зміст 1. Роль амінокислот в організмі людини. 2. Роль білків в організмі людини. 3. Роль амінокислот в природі. 4. Роль білків в природі. 5. Цікаві факти про білки.

Роль білків в організмі людини Усі без винятку хімічні реакції в організмі відбуваються уРоль білків в організмі людини Усі без винятку хімічні реакції в організмі відбуваються у присутності спеціальних каталізаторів — ферментів, які являють собою білкові молекули. Вони прискорюють реакції в мільйони разів, причому кожну реакцію каталізує свій власний фермент. Деякі білки виконують транспортні функції — переносять молекули або йони в місця синтезу або накопичення речовин. Наприклад, в крові міститься білок гемоглобін, що переносить кисень до тканин і вуглекислий газ від них, а білок міоглобін накопичує кисень у м’язах.

Білки — це будівельний матеріал клітин. З них побудовані опорні, м’язові, покривні тканини.Білки — це будівельний матеріал клітин. З них побудовані опорні, м’язові, покривні тканини. Білки-рецептори сприймають і передають сигнали, що надходять від сусідніх клітин або з навколишнього середовища. Наприклад, дія світла на сітківку ока сприймає білок родопсин. Білки життєво необхідні будь-якому організму і тому є найважливішою складовою частиною продуктів харчування. У процесі травлення вони гідролізуються до амінокислот, які служать вихідною сировиною для синтезу інших білків, необхідних даному організму. Існують такі амінокислоти, які організм не в змозі синтезувати сам і одержує тільки з їжею, — їх називають незамінними.

Роль амінокислот в організмі людини Найпростіше визначення амінокислот полягає в простій формулюванні: «Роль амінокислот в організмі людини Найпростіше визначення амінокислот полягає в простій формулюванні: « будівельні елементи білків » . Саме вони служать будівельним матеріалом для білків, що містяться в нашому організмі. Роль амінокислот в організмі людини воістину величезна , оскільки саме завдяки їх існуванню вийшли всі наші органи , м’язи, зв’язки , абсолютно все гормони і ферменти. Навіть для того , щоб добре сформувалися кістки , нігті і волосся необхідно наявність певних амінокислот.

Без цих речовин нашого організму просто не існувало б і в природі. Для тогоБез цих речовин нашого організму просто не існувало б і в природі. Для того щоб дитина росла повноцінним і позитивно розвивався йому необхідно надходження амінокислот в організм , оскільки вони сприяють підтримці життєдіяльності сформованих органів , допомагають в їх оновленні , а так само в регенерації. Роль амінокислот в організмі людини велика ще й тому , що вони є необхідним елементом для виробництва крові , лімфи , а так само для гормонів та ферментів.

Роль амінокислрот в природі Роль амінокислот в природі в тому, що з них утворюютьсяРоль амінокислрот в природі Роль амінокислот в природі в тому, що з них утворюються білкові всіх рослин і тварин. Білки відіграють виняткову роль у харчуванні людини і тварин, частина амінокислот тваринні організми синтезувати не можуть і отримують їх у складі білкової їжі. Такими незамінними амінокислотами є: валін, лейцин, ізолейцин, метіонін. Функції білків дуже різноманітні. Прикладами білків є гемоглобін, ферменти, гормони.

Роль білків в природі Білки відіграють важливу роль в живій природі. Життя неможливе безРоль білків в природі Білки відіграють важливу роль в живій природі. Життя неможливе без різних по будові і функціям білків. Білки відіграють важливу роль в життєдіяльності всіх організмів. При травленні білкові молекули перетравлюються до амінокислот, які, добре розчинні у водному середовищі, проникають в кров і надходять до всіх тканин і клітин організму. Тут найбільша частина амінокислот витрачається на синтез білків різних органів і тканин, частину на синтез гормонів, ферментів і інших біологічно важливих речовин, а останні служать як енергетичний матеріал.

Тобто білки виконують каталітичні (ферменти), регуляторні (гормони), транспортні (гемоглобін, міоглобін іТобто білки виконують каталітичні (ферменти), регуляторні (гормони), транспортні (гемоглобін, міоглобін і ін. ), захисні (антитіла, тромбін і ін. ) функції. Окрім довгих полімерних ланцюгів, побудованих із залишків амінокислот (поліпептидних ланцюгів), в макромолекулу білка можуть входити також залишки або молекули інших органічних сполук. Властивості білка можуть змінюватися при заміні однієї амінокислоти іншою. Це пояснюється зміною конфігурацій пептидних ланцюгів і умов утворення просторової структури білка, яка визначає його функції в організмі.

Цікаві факти про білки Число амінокислотних залишків, що входять в молекули окремих білків, Цікаві факти про білки Число амінокислотних залишків, що входять в молекули окремих білків, дуже різне: у інсуліні 51, в міоглобіні — близько 140. Тому і відносна молекулярна маса білків коливається в дуже широких межах — від 10 тисяч до багатьох мільйонів. На основі визначення відносної молекулярної маси і елементарного аналізу встановлена емпірична формула білкової молекули — гемоглобіну крові (C 738 Н 1166 О 208 S 2 Fe)4. Менша молекулярна маса може бути в простих ферментів і деяких гормонів білкової природи. Наприклад, молекулярна маса гормону інсуліну близько 6500, а білка вірусу грипу — 320 000.

Д я к у ю з а у в а г уД я к у ю з а у в а г у