Скачать презентацию Презентація на тему Альтернативні джерела енергії Охорона довкілля Скачать презентацию Презентація на тему Альтернативні джерела енергії Охорона довкілля

shevchenko-alt-sources.pptx

  • Количество слайдов: 24

Презентація на тему: «Альтернативні джерела енергії. Охорона довкілля» Підготувала: студентка групи Ф 9 -12 Презентація на тему: «Альтернативні джерела енергії. Охорона довкілля» Підготувала: студентка групи Ф 9 -12 МК ЗДМУ Чорна Оксана

Альтернативні джерела енергії 1. Енергія Сонця 2. Енергія вітру 3. Енергія річок Альтернативні джерела енергії 1. Енергія Сонця 2. Енергія вітру 3. Енергія річок

Енергія сонця В останній час інтерес до проблеми використання сонячної енергії різко збільшився. Можливості Енергія сонця В останній час інтерес до проблеми використання сонячної енергії різко збільшився. Можливості саме безпосереднього використання сонячної енергії; хоча більшість всієї енергії, що потрапляє на Землю є сонячною, та основна частина її зосереджується у атмосфері та гідросфері.

Енергія сонця Енергія сонця

Енергія сонця Потенціальні можливості використання безпосередньо сонячної енергії дуже великі. Якщо ми зможемо використовувати Енергія сонця Потенціальні можливості використання безпосередньо сонячної енергії дуже великі. Якщо ми зможемо використовувати 0, 0125% всієї цієї енергії, то людство було б повністю забезпеченє енергією зараз, а використання 0, 5% повністю б покрило всі потреби людства назавжди (якщо вважати, що населення Землі не перевищить 20 млрд. )

Енергія сонця Зрозуміло, що існують різні фактори, що обмежують потужності сонячної енергетики. Окрім ціни Енергія сонця Зрозуміло, що існують різні фактори, що обмежують потужності сонячної енергетики. Окрім ціни та ресурсоємкості ще існує проблема площі. Наприклад, якщо у 2100 році людство повністю забезпечуватиме свої енергетичні потреби за рахунок Сонця, то площа коллекторів повинна буде сягати 1 -3 млн. км 2.

Енергія сон ця Енергія сон ця

Енергія сонця Отже зараз ще годі і казати про масштабне використання сонячного проміння. Звісно, Енергія сонця Отже зараз ще годі і казати про масштабне використання сонячного проміння. Звісно, у курортних та віддалених від електромережі регіонах сонячні електростанції можуть бути необхідними, але загальна частка сонячної енергії надзвичайно мала. Та і навіщо будувати коллектори, якщо в природі існують набагато більші і потужніші коллектори: атмосфера та гідросфера?

Енергія вітру Енергія повітряних мас, що постійно рухаються, у сотні разів перевищує запаси гідроенергії Енергія вітру Енергія повітряних мас, що постійно рухаються, у сотні разів перевищує запаси гідроенергії усіх річок планети. Всюди і постійно на землі дмуть вітри: від легкого вітерця до могутніх ураганів. Ці вітри могли б повністю задовольнити потреби людства. Але частка вітряних електростанцій становить лише 0, 1%. Чому ж тоді такий доступний та екологічно чистий спосіб видобутку енергії так слабо використовується?

Енергія вітру Енергія вітру

Енергія вітру Людство використовує енергію вітру більш ніж 5 тис. років. Спочатку вітер використовувався Енергія вітру Людство використовує енергію вітру більш ніж 5 тис. років. Спочатку вітер використовувався для того, щоб приводити у рух човни, потім - щоб молоти зерно та підіймати воду. Зараз вітер використовується для видобутку електроенергії. Хоча зараз ціна видобутої з вітру енергії порівняно невисока , але всі проекти по будівництву нових вітряків зазвичай дуже повільно окуповують себе. Найбільш вдалим можна вважати проект будівництва вітряків на Гавайському острові. Скоріш за все постійне зростання цін на паливні ресурси зробить такі проекти ще більш рентабельними, а згодом і зросте частка “вітрової” електроенергії.

Енергія вітру Енергія вітру

Енергія річок Багато тисячолітть вірно служить людині енергія, що міститься в текучій воді. Запаси Енергія річок Багато тисячолітть вірно служить людині енергія, що міститься в текучій воді. Запаси ціеї енергії величезні. Люди навчились використовувати цю енергію раніше за всі інші. Коли настала доба електрики, водяне колесо заново відродилося, але тепер вже у вигляді водяної турбіни. Можна сказати, що ще у 1891 р. почалася доба гідроенергетики. Гідроелектростанції мають багато переваг: постійно відновлювальний запас енергії, простота в користуванні, відносна відсутність забруднення оточуючого середовища.

Енергія річок Енергія річок

Енергія річок Отже повний перехід на видобування енергії лише з річкових потоків може бути Енергія річок Отже повний перехід на видобування енергії лише з річкових потоків може бути не менш небезпечним, ніж використання паливних ресурсів. Зараз ми можемо казати лише про часткове енергокористування річками у тих місцях, де постійні розливи річок стають справжніми стихійними лихами. У таких регіонах небезпечні розливи річок перетворюються за допомогою гребель на корисні джерела енергії. Як прикад можна навести каскад плотин корпорації “TVA” на річці Теннесі, США. 51 плотина захищає орні землі. На 38 з них працюють гідроелектростанції. До будівництва цих плотин ведення сільськогосподарської діяльності було майже неможливим.

Енергія річок Енергія річок

Охорона довкілля Охорона довкілля

Охоро на довкі лля — система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо Охоро на довкі лля — система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу людської діяльності на навколишнє середовище.

Охорона навколишнього середовища Включає охорону атмосферного повітря, вод суші та вод Світового океану, земель, Охорона навколишнього середовища Включає охорону атмосферного повітря, вод суші та вод Світового океану, земель, флори і фауни, геологічного середовища. Мета Охорони навколишнього вередовища – протидія негативним змінам у навколишньому середовищі, які мали місце в минулому, відбуваються зараз або можуть бути. Актуальність Охорони навколишнього середовища, що перетворилася в глобальну проблему, пов’язана головним чином зі зростаючим антропогенним впливом.

Заходи спрямовані на охорону довкілля: 1. Обмеження викидів в атмосферу та гідросферу з метою Заходи спрямовані на охорону довкілля: 1. Обмеження викидів в атмосферу та гідросферу з метою поліпшення загальної екологічної обстановки. 2. Створення заповідників, заказників і національних парків з метою збереження природних комплексів. 3. Обмеження лову риби, полювання з метою збереження певних видів. 4. Обмеження несанкціонованого викидання сміття. Використання методів екологічної логістики для тотального очищення від несанкціонованого засмічення території регіону.

Охорона довкілля Викиди промислових підприємств забруднюють ґрунти свинцем, сіркою, залізом, цинком, марганцем, хромом, ртуттю, Охорона довкілля Викиди промислових підприємств забруднюють ґрунти свинцем, сіркою, залізом, цинком, марганцем, хромом, ртуттю, міддю, натрієм, калієм, магнієм та багатьма іншими інгредієнтами і також стають причиною отруєння людей через рослинні і тваринні продукти харчування та воду.

Наслідками інтенсивного видобутку нафти є початок просідання ґрунту над родовищем Наслідками інтенсивного видобутку нафти є початок просідання ґрунту над родовищем

Відповідальність за розливи нафти - складний і скрутний процес, особливо при великих розливах. Ступінь Відповідальність за розливи нафти - складний і скрутний процес, особливо при великих розливах. Ступінь відповідальності визначається розмірами і місцем розливу.

Дякую за увагу Дякую за увагу