Презентация Мусин А.

Скачать презентацию Мусин А. Скачать презентацию Мусин А.

musin_a..ppt

 • Размер: 782 Кб
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Презентация Мусин А. по слайдам

ара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ С Ж Ө Та ырыбы: ріптестерді зара арымара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ С Ж Ө Та ырыбы: ріптестерді зара арым қ Ә ң ө қ – атынастарыны қ ң ерекшелігі Орында ан: Мусин А. К. ғ 209 топ ЖМФ Тексерген : Балабиева М. А. ара анды Қ ғ 2015ж.

Жоспар Кіріспе Негізгі бөлім Әріптестер арасындағы қарым – қатынас: Сипаттамасы, механизмдері Жоғары дәрежелі дәрігерлерЖоспар Кіріспе Негізгі бөлім Әріптестер арасындағы қарым – қатынас: Сипаттамасы, механизмдері Жоғары дәрежелі дәрігерлер — әріптестер арасындағы қатынас Жоғары дәрежелі дәрігер мен өтілі төмен жас маман — әріптестер арасындағы қатынас Жас мамандар — әріптестер арасындағы қатынас Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе Дәрігер – ол біріншіден, жеке тұлға, өзінің өмірге деген ұстанымы мен мақсаттарыКіріспе Дәрігер – ол біріншіден, жеке тұлға, өзінің өмірге деген ұстанымы мен мақсаттары бар, екіншіден, қоғамдық қатынастардың тікелей, белсенді қатысушысы болып табылады. Сол себепті де жан – жа қты коммуникациялы болуы керек. Ондай қасиет дәрігердің қызметі барысында: науқаспен тығыз қарым – қатынасында, сонымен қатар дәрігер — әріптестер арасындағы байланысында көрінеді.

ріптестер арасында ы арым Ә ғ қ – атынасқ  Әріптестер – « collegaріптестер арасында ы арым Ә ғ қ – атынасқ Әріптестер – « collega ” латын тілінен аударғанда бірге жұмыс жасау, көмек беру деген сөз. Қызмет барысында бірге жұмыс атқаратын, ұжымдағы қызметтің алға басуына бірігіп себепкер болатын адамдар. Әріптестер арасындағы қарым – қатынас – кез – келген мамандықтың тынысы. Себебі жақсы қарым — қатынас арқылы тиімді нәтижелерге жетуге болады.

арым Қ – атынасты механизміқ ң арым Қ – атынас негізделеді: қ Орта ма саттар менарым Қ – атынасты механизміқ ң арым Қ – атынас негізделеді: қ Орта ма саттар мен міндеттерге; қ қ Бір – б ірін сыйлау; ріптесті біліміне сену; Ә ң Орта шешім таба білу; қ Екіжа ты к з арастарды сыйлау. қ қ ө қ

Жо ары д режелі д рігерлер ғ ә ә – ріптестер ә арасында ы атынас ғЖо ары д режелі д рігерлер ғ ә ә – ріптестер ә арасында ы атынас ғ қ Д режесі жо ары д рігер ә ғ ә — ріптестер арасында ы атынас ә ғ қ – з саласында жемісті е бек ө ң еткен, лкен жетістіктерге ол ү қ жеткізген адамдар арасында ы ғ атынас. Ол иынды тар мен қ қ қ айшылы тар а толы. Себебі қ қ ғ екі маман да к шбасшы, бір ө – біріні к з арасын абылдай ң ө қ қ алмай, орта шешімді таба қ алмай жатады. Осындай кезде толеранттылы қ сия ты асыл қ асиет к мекке келеді. қ ө Н тижесінде ріптестер ә ә арасында жа сы байланыс қ орнап, ж мыс н тижелі болады. ұ ә

 Дәрігерлер арасындағы ақылдасу Дәрігерлер арасындағы ақылдасу

 Жоғары дәрежелі дәрігер мен өтілі төмен жас маман - әріптестер арасындағы қатынас Дәрежесі жоғары дәрігер Жоғары дәрежелі дәрігер мен өтілі төмен жас маман — әріптестер арасындағы қатынас Дәрежесі жоғары дәрігер мен өтілі төмен жас маман дәрігер — әріптестер арасындағы қатынас – ең бастысы, дәрежесі мен өтілінің, білім деңгейінің сәйкес келмеуімен сипатталады. Бұл жерде дәрежесі жоғары дәрігер уйретуші, үлгі беруші ретінде қызмет атқарады.

 Теория ж зінде ана емес, практикада бар білімін ү ғ йрету, болша та Теория ж зінде ана емес, практикада бар білімін ү ғ йрету, болша та зі сия ты жо ары д режелі ү қ ө қ ғ ә маман болу а т рбилеу ғ ә – нег ізгі ызмет. Ал жас қ мамандар жа а ана о у бітірген, лі де теориялы ң ғ қ ә қ білімі практикамен штаспа ан, білімін шы дауды ұ ғ ң талап етеді. Осы кезде жо ары д режелі д рігер ғ ә ә к мекке келеді, оны олдап, анаттандырады. Біра ө қ қ қ кейбір жас мамандар осындай к мекті керек ө етпейді, оларды ойынша, тілі жо ары д рігер ң ө ғ ә жа а технологиялармен, медицина саласында ы ң ғ жа алы тармен таныс емес, йрететін білімі ң қ ү жеткіліксіз деп есептеп, зімшілдікті басшылы а ө ққ алады. Б л т сініспеушлікке келеді. Оны басты ұ ү ә ң себебі — тілі жо ары д рігерді жас маман а ө ғ ә ң ғ білімін, е бастысы, сенімді тудыра алмауы. ң Сонды тан да д рігерден к шбасшылы асиет қ ә ө қ қ к ріну керек. ө

Жас мамандар а ке есғ ң Жас мамандар а ке есғ ң

Жас мамандар - ріптестер арасында ы атынасә ғ қ Жас мамандар арасынағы қатынас дәрежелерінің теңдігімен ерекшеленеді.Жас мамандар — ріптестер арасында ы атынасә ғ қ Жас мамандар арасынағы қатынас дәрежелерінің теңдігімен ерекшеленеді. Жеке тұлға ретіндегі мінез – құлық қақтығысы, келіспеушіліктер көптеп туындайды. Кезекшілік барысы, науқастармен жұмыс кезіндегі ортақ шешімге келе алмаушылық, басшылық тарапынан дәрежесін көтеру сұрақтары негізінде туындайды. Басты шешім: Бірігіп нәтижеге жету, бірігіп үйрену және бірігіп әрекет ету.

орытындыҚ Дәрігерлер - әріптестер арасындағы қарым – қатынастың тиімді де нәтижелі болуы тараптарға байланысты. Әр адамныңорытындыҚ Дәрігерлер — әріптестер арасындағы қарым – қатынастың тиімді де нәтижелі болуы тараптарға байланысты. Әр адамның психологиялық ерекшелігі мен кәсіптік компитенттілігі қатынасты құрады. Әріптестер арасындағы қатынас ең әуеліден ортақ мақсаттар мен міндеттерге негізделсе, болашақта қақтығыстар мен шиеленістер болмайды.

олданыл ан дебиеттер тізіміҚ ғ ә 1. Antony Garelick и Leonard Fagin. “ Врачи: олданыл ан дебиеттер тізіміҚ ғ ә 1. Antony Garelick и Leonard Fagin. “ Врачи: налаживание отношений с коллегами» . 2004 Royal College of Psychiatrists. 2. Интернет беттері: google. ru : Суреттер. 3. Матвеев В. М. “ Основы Эмедицинской 4. психологии, этика и деонтологии ”. М. : Медицина 1991. 5. П. И. Сидиров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева “Деловое общение” 6. Карбасарский “Психология” 7. www. google. ru 8. www. wikipedia. ru