Презентация Мнайа серік газдар

Скачать презентацию Мнайа серік газдар Скачать презентацию Мнайа серік газдар

mnaya_serіk_gazdar.ppt

 • Размер: 1.3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 26

Описание презентации Презентация Мнайа серік газдар по слайдам

Химия п ніә Химия п ніә

К мірсутектерді таби и к здері. ө ң ғ ө Таби и ж не м найК мірсутектерді таби и к здері. ө ң ғ ө Таби и ж не м най а серік газдар. ғ ә ұ ғ Оларды рамы, олданылуы. ң құ қ М найды деу дістері ұ өң ә

Білімділік: О ушылар а таби и газ, қ ғ ғ м най, м най а серікБілімділік: О ушылар а таби и газ, қ ғ ғ м най, м най а серік газдар. М найды ұ ұ ғ ұ деу дістері ж не німдері туралы өң ә ә ө ма л маттар беру. аза ты ара ғ ұ Қ қ ң қ алтыны атан ан м найды рамы мен ғ ұ ң құ жер ыртысында таралуына қ то талу, ту ан лкедегі азба байлы тар қ ғ ө қ қ мекенін таныстыру. аза станны м най Қ қ ң ұ ндіретін орындарымен таныстыру. ө Ма саты: қ

Т рбиелікә :    К мірсутектерді олданылу ө ң қТ рбиелікә : К мірсутектерді олданылу ө ң қ салалары, экологиялы проблемалары қ туралы м ліметтер беру. орша ан ә Қ ғ ортаны ор ау а, таби атты с юге қ ғ ғ ғ ү т рбиелеу. М найды ма ызын, лем ә ұ ң ң ә ке істігіндегі р лін т сіндіру. ң ө ү

Дамытушылық : О ушыларды қ ң б рын ы тілген материалды жа а ұ ғ өДамытушылық : О ушыларды қ ң б рын ы тілген материалды жа а ұ ғ ө ң та ырыппен байланыстыра қ алу абілетін, ой- рісін, ойлай қ ө абілеттерін дамыту. қ

М най-газ нерк сібіұ ө ә М най-газ нерк сібіұ ө ә

аза станда ы минералды отынны орыҚ қ ғ қ ң қ аза станда ы минералды отынны орыҚ қ ғ қ ң қ

Жекелеген елдерді м най ндіру к лемі (Д/ж 5 280 ң ұ ө ө млн. т)Жекелеген елдерді м най ндіру к лемі (Д/ж 5 280 ң ұ ө ө млн. т)

ндіріс динамикасыӨ ндіріс динамикасыӨ

Газдар табиғи Мұнайға серік Газдар табиғи Мұнайға серік

Таби и газғ Ба алы шикізат ғ Ба алы шикізатғ 80-96% метаннан, ал алТаби и газғ Ба алы шикізат ғ Ба алы шикізатғ 80-96% метаннан, ал ал ан б лігі қ ғ ө этан, пропан, бутаннан рал ан. Сонымен атар, те құ ғ қ ө аз м лшерде пентан, к кіртсутек, к мір ыш ыл ө ү ө қ қ газы, азот, т. б газдар болуы м мкін. ү К мірсутектерді тоты тырып, органикалы ыш ылдар, ө қ қ спирттер, бояулар, д рі-д рмектер, пластмасса, каучук алады ә ә.

М най а серік газдарды ш фракция а ұ ғ ү ғ б леді: ө рМ най а серік газдарды ш фракция а ұ ғ ү ғ б леді: ө р а газ (СН Құ ғ қ 4 , С 2 Н 6 ) Пропан –бутан оспасы (С қ 3 Н 8 , С 4 Н 10 ) Газды бензин (С 5 Н 12 , С 6 Н 14 )

Мұнайдың химиялық құрамы: Көмірсутектер (79-88%) Сутек (11-14%) Оттек, азот және т. б элементтер күкірт (0, 1-5%)Мұнайдың химиялық құрамы: Көмірсутектер (79-88%) Сутек (11-14%) Оттек, азот және т. б элементтер күкірт (0, 1-5%)

М найды деуұ өң Физикалы діс қ ә Химиялы дісқ ә М найды фракцияларМ найды деуұ өң Физикалы діс қ ә Химиялы дісқ ә М найды фракциялар а б лу ұ ғ ө крекинг, риформинг

М найды деу ондыр ысыұ өң қ ғ К лдене абаттас ан тМ найды деу ондыр ысыұ өң қ ғ К лдене абаттас ан т релкелер ө ң қ қ ә

М найды фракциялар а жіктелуіұ ң ғ Фракциялары Қайнау Температурасы, °С Бензин М найды фракциялар а жіктелуіұ ң ғ Фракциялары Қайнау Температурасы, °С Бензин фр. т. benzine) 90-200 Лигроин, нафта (нафта» парсы тілінен алынған «нафт» – «шұқыр» ) 150-230 Керосин (гоек т. «керос» – «воск» ) 180-300 жеңіл газойль (от англ. gas oil – «бензин майы» ) 230-350 Ауыр газойль 350-430 Мазут (от араб. «махзу-лат» – «отбросы» ) >

1топ : 2 топ: 0, 5 моль этанды дегидрлегенде т зілген сутегіні к лемін табы ыздар.1топ : 2 топ: 0, 5 моль этанды дегидрлегенде т зілген сутегіні к лемін табы ыздар. ү ң ө ң 112 л метан жан анда т зілген ғ ү к йені зат м лшерін табы ыздар. ү ң ө ң 1 1 22 М най ж не м най німдеріні ұ ә ұ ө ң олданылуы қ Таби и ж не м най а серік ғ ә ұ ғ газдарды олданылуы ң қ

Таби и газды олданылуығ ң қ Таби и газды олданылуығ ң қ

М найды олданылуыұ ң қ М найды олданылуыұ ң қ

1. М най а серік газдарұ ғ 2. Таби и газды негізгі рамы ғ ң құ1. М най а серік газдарұ ғ 2. Таби и газды негізгі рамы ғ ң құ 3. М найды рамы ұ ң құ 4. М найды ндіру дістері ұ ө ә 5. М найды айдау ондыр ысы ұ қ ғ 6. М най фракциясы ұ 7. М най а серік газдарды б лу ұ ғ ө 8. Крекинг дегеніміз не? Білімді тияна тау қ

Білім а ашы (рефлексия)ғ Білім а ашы (рефлексия)ғ

Назар ойып қ ты да андары ыз а ң ғ рахмет! Назар ойып қ ты да андары ыз а ң ғ рахмет!