Презентация Мkad PREZENT NEW

Скачать презентацию Мkad PREZENT NEW Скачать презентацию Мkad PREZENT NEW

mkad_prezent_new.ppt

 • Размер: 19.7 Mегабайта
 • Количество слайдов: 26

Описание презентации Презентация Мkad PREZENT NEW по слайдам

МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР – ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ОНОВЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 2013 ДП «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР – ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ОНОВЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 2013 ДП «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» ІМЕНІ Ю. М. БІЛОКОНЯ Доповідач — ПАЛЕХА Юрій Миколайович, заступник директора з наукової роботи, доктор географічних наук

2013 СИСТЕМА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ Генеральна схема планування території України Схеми планування2013 СИСТЕМА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ Генеральна схема планування території України Схеми планування окремих частин території України РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ Схем и планування території АР Крим та областей Схеми планування території адміністративних районів МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ Генеральні план и населених пунктів Плани зонування території Детальні плани території

РІВНІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 2013 РІВНІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

РІВНІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ СХЕМА ЗОНУВАННЯ СПТ – розроблена – 2012 р. ,РІВНІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ СХЕМА ЗОНУВАННЯ СПТ – розроблена – 2012 р. , В стадії затвердження Площа території області — 28, 8 тис. км 2 Районів — 25 Н аселених пунктів – 1838 міст – 15, селищ -21, сіл — 1802 Населення області — 48, 1 т ис. о сіб

Р А Й О Н С Х Е М А П Л А Н УР А Й О Н С Х Е М А П Л А Н У В А Н Н Я Т Е Р И Т О РІ ЇПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН ПРОЕКТНИЙ ПЛАНРІВНІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ Площа території району 102, 3 тис. га Н аселених пунктів ( сіл ) – 79 Населення району — 48, 1 т ис. о сіб. РОЗРОБЛЕНІ С ХЕМИ ПЛАНУВАННЯ РАЙОНІВ – Кременчуцький -2011 р. , Козельщинський – 2012 р. .

Г Е Н Е Р А Л Ь Н И Й П Л А НМ. КРЕМЕНЧУКГ Е Н Е Р А Л Ь Н И Й П Л А НМ. КРЕМЕНЧУК ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН С. ДМИТРІВКА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН Н А С Е Л Е Н И Й П У Н К ТРОЗРОБЛЕНІ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ: ПОЛТАВА, КРЕМЕНЧУК , ЛУБНИ

Д Е Т А Л Ь Н И Й Й П Л А Н Т ЕД Е Т А Л Ь Н И Й Й П Л А Н Т Е Р И Т О Р ІЇН А С Е Л Е Н И Й П У Н К Т

Д Е Т А Л Ь Н И Й П Л А НН А СД Е Т А Л Ь Н И Й П Л А НН А С Е Л Е Н И Й П У Н К Т

П Л А Н З О Н У В А Н Н ЯН А СП Л А Н З О Н У В А Н Н ЯН А С Е Л Е Н И Й П У Н К Т

АТРИБУТИВНА ІНФОРМАЦІЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНІ АТРИБУТИВНА ІНФОРМАЦІЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНІ

АТРИБУТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ПО ОКРЕМОМУ ОБ ’ ЄКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ АТРИБУТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ПО ОКРЕМОМУ ОБ ’ ЄКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

РІВЕНЬ РЕАЛЬНОГО ОНОВЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ РІВЕНЬ РЕАЛЬНОГО ОНОВЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» . 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» . 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» . 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр» . 4. Постанова Кабінету міністрів України від 25. 05. 2011 № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» 5. Рішення Київської міської ради від 24. 05. 2012 № 588/7925 «Про Службу містобудівного кадастру» . 6. Рішення Київської міської ради від 20. 09. 2012 № 70/8354 «Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 -2015 роки» . НОРМАТИВНА ПРАВОВА БАЗА РОЗРОБКИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

РОЗРОБЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИЗНАЧЕНО ЯК ОБ ’ ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ у вигляді наборів профільних геопросторових данихРОЗРОБЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИЗНАЧЕНО ЯК ОБ ’ ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ у вигляді наборів профільних геопросторових даних на картографічній основі в державній системі координат та єдиній системі класифікації і кодування об’єктів містобудування для формування баз даних містобудівного кадастру МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР ВИЗНАЧЕНО ЯК ДЕРЖАВНУ ГЕОІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, а також як основа формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ 1. Узгодженість завдань із створення та розвитку містобудівного кадастру ізОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ 1. Узгодженість завдань із створення та розвитку містобудівного кадастру із завданнями створення та розвитку державного земельного кадастру, національної інфраструктури геопросторових даних та Національної програми інформатизації; 2. Обов’язковість реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі документів, даних про об’єкти містобудування, відомостей необхідних для провадження містобудівної діяльності; 3. Відкритість та доступність інформації з містобудівного кадастру, законність її одержання, поширення і зберігання; 4. Гармонізація із системою електронного урядування; 5. Моніторинг безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про об’єкти містобудування, що змінюються; 6. Інтероперабельність з інформаційними системами державного земельного кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать до державних інформаційних ресурсів; 7. Координація діяльності суб’єктів містобудівного кадастру, які забезпечують виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання інформаційних ресурсів містобудівного кадастру

2013 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ВОДНИЙ КАДАСТР Інформаційне забезпечення юридичних та фізичних осіб. Служба містобудівного кадастру2013 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ВОДНИЙ КАДАСТР Інформаційне забезпечення юридичних та фізичних осіб. Служба містобудівного кадастру БАНК ДАНИХ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУДАНІ ВІДОМЧИХ КАДАСТРІВ ТА ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЛІСОВИЙ КАДАСТР ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА КУРОРТОВ КАДАСТР КОРИСНИХ КОПАЛИН КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ ’ ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ГЕОЛОГІЧНІ ДАНІ ПРО ТЕРИТОРІЮ АДРЕСНА СИСТЕМА (ДОВІДНИКИ) КАДАСТРИ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСТА Містобудівний паспорт об’єкту Департамент містобудування та архітектури Витяг Аналітичний звіт. Кадастрова довідка ДАН І МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУДАНІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

КЛАСИ ФІКАЦІЙНІ ГРУПИ ОБ’ЄКТІВФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ІНФРАСТРУКТУРА БАЗОВИХ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ (КАДАСТРОВА МОДЕЛЬ ДАНИХ) ЖИТЛОВАКЛАСИ ФІКАЦІЙНІ ГРУПИ ОБ’ЄКТІВФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ІНФРАСТРУКТУРА БАЗОВИХ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ (КАДАСТРОВА МОДЕЛЬ ДАНИХ) ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬ НА СТРУКТУРА ЗОНУВАННЯ ( ЗОНІНГ ) БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ КЛАСИФІКАТОР ОБ'ЄКТІВ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ТА ЇХ КОДУВАННЯ КОАТУУ КОД ОБЛАСТІ, РАЙОНУ Елементи кодуРЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ КЛАСИФІКАТОР ОБ’ЄКТІВ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ТА ЇХ КОДУВАННЯ КОАТУУ КОД ОБЛАСТІ, РАЙОНУ Елементи коду МК_код ОБ ’ ЄКТНИЙ СКЛАД k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 КЛАС ОБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬН ОГО УСТРОЮ 01 01 00 00 державний кордон 01 01 00 00 00 межі областей та АР Крим 02 01 02 00 00 00 межі адміністративних районів 03 01 03 00 00 00 межі населених пунктів 01 03 01 00 00 межі районів в місті 02 КЛАС ОБ’ЄКТІВ ТЕРИТОРІЙ 01 02 01 00 00 00 міста 02 02 00 00 00 селища міського типу 03 02 03 00 00 00 селища 04 02 04 00 00 00 села 01 02 01 01 00 00 квартали житлової та промислової забудови 0 2 02 01 02 00 00 ландшафтно-рекреаційні території 01 02 01 00 ліси 01 02 01 01 природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 02 02 01 02 рекреаційно-оздоровчі ліси 03 02 01 03 захисні ліси 04 02 01 04 експлуатаційні ліси 02 02 01 02 02 00 лісопарки 03 02 01 02 03 00 рослинний покрив (луки, лугопарки) 04 02 01 02 04 00 болота (прохідні, непрохідні) 05 02 01 02 05 00 заболочені території 06 02 01 02 06 00 території зелених насаджень загального користування 07 02 01 02 07 00 пляжі 03 02 01 03 00 00 сільськогосподарські території 01 02 01 03 01 00 дачна забудова 02 02 01 03 02 00 садівницькі товариства 03 02 01 03 03 00 с/г угіддя 04 02 01 04 00 00 території сільськогосподарських підприємств 05 02 01 05 00 00 ВОДНІ ПОВЕРХНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯКОДУВАННЯ

МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ КЛАСИФІКАТОР ОБ'ЄКТІВ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ТА ЇХ КОДУВАННЯ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯКОДУВАННЯ 02 02 00 00МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ КЛАСИФІКАТОР ОБ’ЄКТІВ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ТА ЇХ КОДУВАННЯ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯКОДУВАННЯ 02 02 00 00 КЛАС ОБ’ЄКТІВ ТЕРИТОРІЙ 01 02 01 00 00 00 міста 01 02 01 01 00 00 квартали житлової та промислової забудови 01 02 01 01 01 00 житлової забудови 01 02 01 01 одноквартирної садибної забудови 02 02 01 01 01 02 одноквартирної блокованої 03 02 01 01 01 03 багатоквартирної житлової забудови малоповерхової 04 02 01 01 01 04 багатоквартирної житлової забудови середньоповерхової 05 02 01 01 01 05 багатоквартирної житлової забудови багатоповерхової 06 02 01 01 01 06 житлової забудови змішаної поверховості 02 02 01 01 0 2 00 громадської забудови 01 02 01 01 0 2 01 адміністративно-громадських центрів 02 02 01 01 0 2 загальноміських центрів 0 3 02 01 01 0 2 0 3 інші громадські території 03 02 01 01 0 3 00 закладів науки та освіти 01 02 01 01 0 3 01 науково-дослідних та проектних організацій 02 02 01 01 0 3 02 вищих навчальних закладів 03 02 01 01 0 3 03 професійно-технічної освіти 04 02 01 01 0 3 04 позашкільних закладів 05 02 01 01 0 3 05 шкільних закладів 06 02 01 01 0 3 06 дошкільних закладів 04 02 01 01 0 4 00 лікувальних, оздоровчих та профілактичних закладів 01 02 01 01 0 4 0 1 лікарні 02 02 01 01 0 4 0 2 поліклініки (всіх типів) 03 02 01 01 0 4 0 3 лікувально-профілактичні заклади 04 02 01 01 0 4 санаторно-курортні заклади 05 02 01 01 0 4 0 5 лікувальні курорти (різних профілів) 06 02 01 01 0 4 0 6 соціальні заклади 05 02 01 01 0 5 00 закладів фізкультури і спорту 01 02 01 01 0 5 0 1 спортивні комплекси 02 02 01 01 0 5 0 2 стадіони 06 02 01 01 0 6 00 закладів культури та мистецтва

2013 ТЕРИТОР І АЛЬНА СТРУКТУРА СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ЦЕНТРИ КАДАСТРУ ДЕРЖАВНОГО ТА РІГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ 2013 ТЕРИТОР І АЛЬНА СТРУКТУРА СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ЦЕНТРИ КАДАСТРУ ДЕРЖАВНОГО ТА РІГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

2013 МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР – ОСНОВА РОЗРОБКИ ГЕНПЛАНІВ, СПТ 2013 МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР – ОСНОВА РОЗРОБКИ ГЕНПЛАНІВ, СПТ

2013 МІСТОБУДІВН ИЙ КАДАСТР –ОСНОВА СТВОРЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ГІС НА РІЗНИХ РІВНЯХ 2013 МІСТОБУДІВН ИЙ КАДАСТР –ОСНОВА СТВОРЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ГІС НА РІЗНИХ РІВНЯХ

2013ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 2013ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

9 8 14 10 18 19 1221 16 13 11 17 15 20 4 2 59 8 14 10 18 19 1221 16 13 11 17 15 20 4 2 5 6 7 1 3Ëåí³íñüêèé ðàéîíÑàêñüêèé ðàéîí Äæàíêîéñüêèé ðàéîí Á³ëîãîðñüêèé ðàéîí ʳðîâñüêèé ðàéîí ѳìôåðîïîëüñüêèé ðàéîí ×îðíîìîðñüêèé ðàéîí Áàõ÷èñàðàéñüêèé ðàéîí Ïåðâîìàéñüêèé ðàéîí Êðàñíîãâàðä³éñüêèé ðàéîí Ñîâºòñüêèé ðàéîí Ðîçäîëüíåíñüêèé ðàéîíÍèæíüîã³ðñüêèé ðàéîí Êðàñíîïåðåêîïñüêèé ðàéîí Ñóäàê (ì³ñüêðàäà) Àëóøòà (ì³ñüêðàäà) ßëòà (ì³ñüêðàäà) Ôåîäîñ³ÿ (ì³ñüêðàäà) Êåð÷ (ì³ñüêðàäà) ѳìôåðîïîëü (ì³ñüêðàäà) Àðìÿíñüê (ì³ñüêðàäà) ªâïàòîð³ÿ (ì³ñüêðàäà)2013 ТЕРИТОР І АЛЬНА СТРУКТУРА СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ Бахчисарайський Білогорський Джанкойський Кіровський Красногвардійський Красноперекопськи й Ленінський Нижньогірський Первомайський Роздольненський Сакський Сімферопольський Совєтський Чорноморський МІСЬКРАДИ Алушта Євпаторія Керч Сімферополь Судак Феодосія Ялта. ЦЕНТРИ КАДАСТРУ РАЙОННОГО РІВНЯ

ß Ë Ò È Í Ñ Ê È É Ð À É Î Í Àß Ë Ò È Í Ñ Ê È É Ð À É Î Í À Ë Ó Ï Ê È Í Ñ Ê È É Ð À É Î Í Ñ È Ì Å È Ç Ñ Ê È É Ð À É Î Í Ã Ó Ð Ç Ó Ô Ñ Ê È É Ð À É Î Í Ô Î Ð Î Ñ Ñ Ê È É Ð À É Î Í Îëèâà Íèêèòà îñõîä Îïîëçíåâîå Îðåàíäà èíîãðàäíîå Ñàíàòîðíîå Êðàñíîêàìåíêà Ïîíèçîâêà Êóéáûøåâî Êàöèâåëè Ïàðêîâîå Äàíèëîâêà Êóðïàòû Ãîëóáîé çàëèâ Áåðåãîâîå Îòðàäíîåûñîêîãîðíîå Ñîâåòñêîå Ïàðòèçàíñêîå Ëèíåéíîå ßËÒÀ ÃÓÐÇÓÔ ÀËÓÏÊÀ ÃÀÑÏÐÀ ÑÈÌÅÈÇ ÊÎÐÅÈÇ ÌÀÑÑÀÍÄÐÀ ËÈÀÄÈß ÔÎÐÎÑ 5ÖÅÍÒÐÈ ÊÀÄÀÑÒÐÓ Ì²ÑÖÅÎÃΠвÍß ÌÅƲ ѲËÜÑÜÊÈÕ ÐÀÄ ÌÅƲ ÀÄ̲ÍÐÀÉÎͲ (ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß) ÖÅÍÒÐÈ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ ÐÀÄ2013 МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ (на прикладі структури Ялтинської міськради)ТЕРИТОР І АЛЬНА СТРУКТУРА СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

2013 ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя ДЯКУЮ ЗА2013 ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !! www. dipromisto. gov. ua 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26 +38 044 285 63 38 +38 044 285 63 72 — факс