Презентация Медико-биологиялы апаратты алу тіркеу жне жеткізуді рылымды сызба кестес

Скачать презентацию Медико-биологиялы апаратты алу тіркеу жне жеткізуді рылымды сызба кестес Скачать презентацию Медико-биологиялы апаратты алу тіркеу жне жеткізуді рылымды сызба кестес

mediko-biologiyaly_aparatty_alu_tіrkeu_ghne_ghetkіzudі_rylymdy_syzba_kestes.ppt

 • Размер: 417 Кб
 • Количество слайдов: 29

Описание презентации Презентация Медико-биологиялы апаратты алу тіркеу жне жеткізуді рылымды сызба кестес по слайдам

ара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ Медициналы биофизика ж не қ ә информатика кафедрасыара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ Медициналы биофизика ж не қ ә информатика кафедрасы С Ж ӨС ЖӨ Та ырыбы: қ Медико-биологиялы а паратты алу, қ қ тіркеу ж не жеткізуді рылымды сызба ә ң құ қ кестесі Орында ан: ғ Шардарова Н. Ж. 1 24 -топ ЖМФ Тексерген: ара анды-20 Қ ғ

МАЗМ НЫҰ 1. 1. Медициналы ралдар мен қ құ аппараттарды жіктелуі ңаппараттарды жіктелуің 2.МАЗМ НЫҰ 1. 1. Медициналы ралдар мен қ құ аппараттарды жіктелуі ңаппараттарды жіктелуің 2. 2. Медико-биологиялы қ Медико-биологиялық зерттеу ерекшеліктері, схемалары 3. 3. лшеуіш т рлендіргіш. Ма саты. Ө ү қ Т рлендіретін энергия типтері үТ рлендіретін энергия типтеріү 4. 4. Медико-биологиялы а паратты қ қ Медико-биологиялы а паратты қ қ статистикалы ндеу дістері. қ ө әстатистикалы ндеу дістері. қ ө ә Гистограмма. 5. 5. Медико-биологиялы а парат алу қ қ ралдары мен аппараттары құралдары мен аппараттарықұ

КІРІСПЕ азіргі заман – ылыми техникалы прогресті Қ ғ қ ң шары та ан заманы. АдамзатКІРІСПЕ азіргі заман – ылыми техникалы прогресті Қ ғ қ ң шары та ан заманы. Адамзат биология леміні сан қ ғ ә ң илы ж мба былыстарды ыр-сырын ашып, неше қ ұ қ құ ң қ т рлі реакцияларды, процестерді, ауыт уларды зерттеп, ү қт рлі реакцияларды, процестерді, ауыт уларды зерттеп, ү қ зіні ба ылауына алуда. Ж не де осы атал ан ө ң қ ә ғ жетістікке жету жолында н тижелілігіне, на тылы ына, ә қ ғжетістікке жету жолында н тижелілігіне, на тылы ына, ә қ ғ ы айлы т рде к ркемделуіне жауап беретін, сонымен ңғ ү ө атар зі де бір жа ынан сол ере е бекті н тижесі, қ ө ғ ң ң ң әатар зі де бір жа ынан сол ере е бекті н тижесі, қ ө ғ ң ң ң ә жемісі болып табылатын адамзатты айнымас негізгі ң к мекшілері – б л р-т рлі аппараттар мен ралдар, ө ұ ә ү құк мекшілері – б л р-т рлі аппараттар мен ралдар, ө ұ ә ү құ я ни бір с збен айт анда ғ ө қ техника. Ал б л ұ к мекшілерді берген к мегі жо ары н тижелі болуды ө ң ө ғ ә ңк мекшілерді берген к мегі жо ары н тижелі болуды ө ң ө ғ ә ң басты ал ышарты – алын ан а паратты ндеп, жеткізу ғ ғ қ ө дістерін толы т рде ме геру. ә қ ү ң

МЕДИЦИНАЛЫ Қ АППАРАТТАР МЕН РАЛДАР ҚҰ МЕДИЦИНАЛЫ Қ АППАРАТТАР МЕН РАЛДАР ҚҰ

олданылуы Қ бойынша лшеулер ө классификациясы Диагностикада олданылатын қолданылатынқ Терапияда олданылатын қолданылатынқ Гигиена практикасында олданылатын қолданылатынқолданылуы Қ бойынша лшеулер ө классификациясы Диагностикада олданылатын қолданылатынқ Терапияда олданылатын қолданылатынқ Гигиена практикасында олданылатын қолданылатынқ

Зерттеу дістемелеріні ә ң классификациясы Өмір сүру қабілетінің механикалық көріністері Электр көріністері Оптикалық Жылу-физикалық ИндикаторлыЗерттеу дістемелеріні ә ң классификациясы Өмір сүру қабілетінің механикалық көріністері Электр көріністері Оптикалық Жылу-физикалық Индикаторлы әдістер Биоинтроскопия Магнитті көріністер Физико-механикалық әдістер Физико-химиялық әдістер Атом- физикалық әдістер

Медико-биологиялы лшеу қ ө т рлері: ү Сызықты өлшеулер Шығын мен сыйымдылық өлшеу Механикалық өлшеулерМедико-биологиялы лшеу қ ө т рлері: ү Сызықты өлшеулер Шығын мен сыйымдылық өлшеу Механикалық өлшеулер Аккустикалық Электр өлшеулер Магнитті Жылу-физикалық Оптикалық Физико-химиялық Сәулелену параметрлерін өлшеу Психофизикалық өлшеулер

лшеуіш Ө т рлендіргіш үМедико-биологиялы қМедико-биологиялы қ зерттеулерді жалпы схемасы ңзерттеулерді жалпы схемасың Зерттеленетін объектлшеуіш Ө т рлендіргіш үМедико-биологиялы қМедико-биологиялы қ зерттеулерді жалпы схемасы ңзерттеулерді жалпы схемасың Зерттеленетін объект Сигнал к шейткіші ү А парат қ регистраторы. Логикалық блок. Біріншілік ндеуө ралы құ

лшеуіш т рлендіргішӨ ү Негізгі мақсаты: энергия түрлендіру Түрлендіретін энергия типтері : : 1. Механикалықлшеуіш т рлендіргішӨ ү Негізгі мақсаты: энергия түрлендіру Түрлендіретін энергия типтері : : 1. Механикалық 2. Аккустикалық 3. Жылу 4. Электр 5. Магнитті 6. Электромагнитті 7. Химиялық

лшеуіш т рлендіргіште Ө ү олданылатын физикалы қ қолданылатын физикалы қ қ параметрлер: Электромагнитнаялшеуіш т рлендіргіште Ө ү олданылатын физикалы қ қолданылатын физикалы қ қ параметрлер: Электромагнитная индукция Фотоэлектрлік эффект Термоэлектрлік эффект Люминесценция Пъезокристаликалық эффект электрохимиялық құбылыстар Механикалық эффект

Медико-биологиялы зерттеулер қ ж ргізуді ерекшеліктері: ү ң Өзара байланыстың күрделілігі Бөгде факторларды, (( психофизиологиялықМедико-биологиялы зерттеулер қ ж ргізуді ерекшеліктері: ү ң Өзара байланыстың күрделілігі Бөгде факторларды, (( психофизиологиялық )) тіркеудің қиындығы Өлшеу әдістерінің көбі – жанама Жеке қасиеттердің әр-түрлілігі. Топішілік өзгерушілік Объект қозғалғыштығы Құрам тұрақтылығын бұзбай өлшеу қиындығы Түрлендіргіштің зерттеліп жатқан процестерге әсері Өлшеуді қайталау және нәтижелерді статистикалық өндеуден өткізу

  Кез-келген тәжірибенің (( физикалық, медициналық, биологиялық ) ) мақсаты болып, зерттеліп Кез-келген тәжірибенің (( физикалық, медициналық, биологиялық ) ) мақсаты болып, зерттеліп жатқан объект туралы сенімді және толық ақпарат алу болып табылады. Бұл мақсатқа тек өлшеумен ғана жету мүмкін емес. Өлшеу нәтижелерін міндетті түрде анализге жіберіп, математикалық өндеуден өткізу керек. Тек осы шарттар орындалғаннан кейін ғана, алынған ақпараттан қорытынды шығаруға болады.

Медициналы статистика қ шін гистограмманы ү ңшін гистограмманы ү ң олданылуы қолданылуық  БелгіліМедициналы статистика қ шін гистограмманы ү ңшін гистограмманы ү ң олданылуы қолданылуық Белгілі бір өлшемді бірнеше рет өлшегенде тәжірибе жасаушы әр-түрлі көрсеткіштерді алу мүмкін. Оның өз себептері бар. Мысалы: тәжірибенің өте кішкентай, бақылануы мүмкін емес бастапқы шарттарынан ауытқу. Немесе клиникада дәрігер пациенттің физиологиялық көрсеткішін бірнеше рет өлшесе (( температура, артериалды қысым, пульс )) нәтижесінде әр-түрлі өлшемдерге тап болады. Сондықтан осы типті олшеулер жүргізгенде салыстырмалы өлшем деген ұғым пайдаланылады. .

Салыстырмалы өлшем – бұл тәжірибе нәтижесінде әр-түрлі мағынаға ие болып отыратын, алдын ала болжануы мүмкін емесСалыстырмалы өлшем – бұл тәжірибе нәтижесінде әр-түрлі мағынаға ие болып отыратын, алдын ала болжануы мүмкін емес өлшем. дискретті үздіксіз 2 т рі ү барбар

Дискретті салыстырмалы өлшем – – санамалы көрсеткіштерге ие болатын, яғни нөмірлеуге болатын өлшемдер. Мысалы:Дискретті салыстырмалы өлшем – – санамалы көрсеткіштерге ие болатын, яғни нөмірлеуге болатын өлшемдер. Мысалы: Микроскоппен қарау кезіндегі жасушалар саны, науқастың қалпы жайлы көрсеткіштер, т. б. Үздіксіз өлшем — белгілі бір интервалда болып үлгеретін сансыз көп көрсеткіш өзгерістері. Мысалы: ЭКГ тісшелерінің арасындағы интервалдар ұзақтығы. Аталған кездейсоқ құбылыстардың табиғатта кездесуі Гаусстың қалыпты реттелу заңымен сипатталады.

2, 5 1, 5 0, 05 35 36 37 38 39 40 41 Температура, град. СМысалда2, 5 1, 5 0, 05 35 36 37 38 39 40 41 Температура, град. СМысалда адам температурасының патология (( мысалы тұмаумен ауырғанда )) және қалыпты жағдайдағы қалыпты реттелу заңы көрсетілген.

Гистограммалар - - (( грек сөзі “histos” - баған, “gramma” – жазу ) ) тік төртбұрыштарданГистограммалар — — (( грек сөзі “histos” — баған, “gramma” – жазу ) ) тік төртбұрыштардан құралған баспалдақты фигура. 0, 008 0, 007 о и | 0, 006- I-D | 0, 005 8 | 0, 004 -О о % 0, 003 о 0, 002 0, 001 RRRR интервал ұзақтығы (( қалыпты ))0, 00 8 0, 00 7 0, 00 6- ш 0, 00 5 0, 00 4 I 0, 00 3 0, 00 2 0, 00 1 RRRR интервал ұзақтығы (( аритмия ))

Спектрофотометрді ң медико-биологиялы зерттеулерде қ олданылуы қолданылуық  Атомдар мен молекулалардың белгілі бір толқын ұзындығыСпектрофотометрді ң медико-биологиялы зерттеулерде қ олданылуы қолданылуық Атомдар мен молекулалардың белгілі бір толқын ұзындығы бойымен жарықты жұту қасиеттері кең көлемде медицина мен фармация салаларында сапалық және сандық зерттеулерде қолданылуында. Жұту спетрлерін өлшеу биологиялық жүйелердің қалпы мен заттардың химиялық құрамы туралы айтуға мүмкіндік береді. Жұту спетрлерін тіркеу үшін арнайы құрал спектрофотометрлер қолданылады.

Спектрофотометрияны биологияда, ң медицинада ж не фармацияда олданылу ә қ мысалдары: А уыздар мен нуклеинСпектрофотометрияны биологияда, ң медицинада ж не фармацияда олданылу ә қ мысалдары: А уыздар мен нуклеин ыш ылдарыны қ қ қ ңА уыздар мен нуклеин ыш ылдарыны қ қ қ ң концентрацияларын лшеу. ө Гемоглобин оксигенациясыны д режесін лшеу ң ә ө негізінде лпаларды анмен амтамасыз етілуін ұ ң қ қ ба алау. ғба алау. ғ р. Н ортаны боя ыштар ар ылы лшеу, ғ қ өр. Н ортаны боя ыштар ар ылы лшеу, ғ қ ө боя ыштарды р. Н-ті згерткен жа дайында ж ту ғ ң ө ғ ұ спектріні згеруі. ң ө Сипаттамалы ж ту спектрі (рутин, берберин) бар ұ т рлі д рілік заттарды концентрацияларын ү ә ң аны тау. қаны тау. қ Микроа заларды с ріп жат ан ортаны ғ ң ү қ ңМикроа заларды с ріп жат ан ортаны ғ ң ү қ ң ты ызды ыны згерісі бойынша су динамикасын ғ ғ ң ө ө ба ылау. қ

Спектрофотометр схемасы. . Жары к зіқ ө ( ( ЖКЖК ), ), монохроматор (М), Спектрофотометр схемасы. . Жары к зіқ ө ( ( ЖКЖК ), ), монохроматор (М), лшеуіш өлшеуішө кювет алары (К 1) ж не ә салыстыру кювет алары (К 2), фото абылда ыш қ ғабылда ышқ ғ (Ф) ж не ә тіркегіш (индикатор) ( РР ). ).

 Спектр бойынша зат концентрациясын аны тауда қ фотоэлектроколориметр олданылады қолданыладық И-жары к Спектр бойынша зат концентрациясын аны тауда қ фотоэлектроколориметр олданылады қолданыладық И-жары к зі; СФ-жары фильтрі; қ ө қИ-жары к зі; СФ-жары фильтрі; қ ө қ К 1-салыстыру кюветасы; К 2- зерттелетін ерітінді шін кювета; Ф 1, Ф 2-фотоэлементтер үшін кювета; Ф 1, Ф 2-фотоэлементтерү

Ультрадыбысты қ эхолокация Қазіргі кезде медицинада ультрадыбыстық диагностика кеңінен қолданылады. Осы әдіс арқылы адам ағзасыныңУльтрадыбысты қ эхолокация Қазіргі кезде медицинада ультрадыбыстық диагностика кеңінен қолданылады. Осы әдіс арқылы адам ағзасының ішінде пайда болған түрліше бітімдердің пішінін, өлшемдерін және орнын дәл анықтауға болады. Онкологияда, гинекологияда, хирургияда кеңінен қолданылады.

УД-локация ондыр ысы генератордан Г, қ ғ УД-импульс тарататын датчиктен Д ж не ә абылдаушыдан а,УД-локация ондыр ысы генератордан Г, қ ғ УД-импульс тарататын датчиктен Д ж не ә абылдаушыдан а, б, электронды қ қабылдаушыдан а, б, электронды қ қ осциллографтан т рады. ұ Г Д Э а в

 Ең кең тараған ультрадыбыс тық аппарат – импульстық-т олқындық аппарат Ең кең тараған ультрадыбыс тық аппарат – импульстық-т олқындық аппарат

Жедел диагностика ма сатында қ же іл, ңже іл, ң тасымалдау а ғ олайлы қЖедел диагностика ма сатында қ же іл, ңже іл, ң тасымалдау а ғ олайлы қ портативті ультрадыбыст ы аппарат қы аппаратқ

Рентген с улесіә Адам а засы рентген ғ с улесін т. рліше ә ж татын тіндерРентген с улесіә Адам а засы рентген ғ с улесін т. рліше ә ж татын тіндер мен ұ м шелерден т рады. ү ұм шелерден т рады. ү ұ Сонды тан рентген қ с улесі адам а засынан ә ғ ткенде т рліше ө ү ж тылып, экранда ішкі ұ м шелерді а — ара ү ң қ қ т сті бейнесін береді үт сті бейнесін бередіү

Қорытынды: Бұл жұмыста мен тірі ағзаларды медико-биолоигялық аппараттар мен құралдар негізінде зерттеуді қарастырдым. Жұмыс барысындаҚорытынды: Бұл жұмыста мен тірі ағзаларды медико-биолоигялық аппараттар мен құралдар негізінде зерттеуді қарастырдым. Жұмыс барысында медико-биологиялық зерттеулер классификациясы, қолданылатын құрылғылардың жұмыс істеу принциптері, олардың құрылымдық схемаларын және жалпы қазіргі күнгі қолданыста болып жатқан аппараттар мен әдістемелермен таныстым. Медициналық электрондық аппараттардың дамуының негізгі бағыты – күрделі жүйе түрінде қарастыру, блоктары мен бөлшектерін стандарттау, көлемін кішірейту, тұтынатын электр энергиясын азайту, беріктігін арттыру және басқару жүйесін қарапайым ету. .

 Қолданылған әдебиеттер тізімі: • Орлов В. Н. «Руководство по электрокардиографии» - М. Қолданылған әдебиеттер тізімі: • Орлов В. Н. «Руководство по электрокардиографии» — М. : «Медицина» 1983г. с. 528 • Антонов В. Ф. и соавт. «Практикум по биофизике» М. ВЛАДОС 2001. • Мурашко В. В. Струтынский А. В. «Электрокардиография: учебное пособие» , М. : МЕДпрессинформ 2005 г. , 320с. • Антонов В. Ф. (редактор). Биофизика. Москва, 2000 гг , 256 с. • Мешков А. П. «Азбука клинической электрокардиографии» Н-Новгород 1998 г. 150с. • Бират Көшенов “Медициналық биофизика”, Алматы-
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.