Презентация lesson

Скачать презентацию lesson Скачать презентацию lesson

lesson.ppt

 • Размер: 458.5 Кб
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Презентация lesson по слайдам

Хлорсутектің зертханада алу жолын, қасиеттерін меңгеру. Тұз қышқылының ортақ және өзіне тән қасиеттерін білу. Тұз қышқылыХлорсутектің зертханада алу жолын, қасиеттерін меңгеру. Тұз қышқылының ортақ және өзіне тән қасиеттерін білу. Тұз қышқылы және хлоридтерді басқа заттардан ажырата білуге үйрету. Т о п т ы қ “ Іздесе – табасы ң ң Алысса – аласы ” ң ң М. уезов ӘХлорсутек сапалы реакция қ

І . Ұйымдастыру ІІ. “Галогендер”, “Хлор” тақырыптарын пысықтау ІІІ. Жаңа сабақ Хлорсутек ( проблемалық сұрақтар)І . Ұйымдастыру ІІ. “Галогендер”, “Хлор” тақырыптарын пысықтау ІІІ. Жаңа сабақ Хлорсутек ( проблемалық сұрақтар) Тұз қышқылы (эксперименттік зерттеу) Хлоридтер (тірек – сызба, мәтінмен жұмыс ) ІҮ. Деңгейлік тапсырма Ү. Бағалау ҮІ. Рефлексия ҮІІ. Үй тапсырмасы

ІІ. “Галогендер”, “Хлор” тақырыптарына арналған пысықтау сұрақтары 1. Галогендер периодтық жүйеде қай топ , қай топшадаІІ. “Галогендер”, “Хлор” тақырыптарына арналған пысықтау сұрақтары 1. Галогендер периодтық жүйеде қай топ , қай топшада орналасқан (ҮІІ А топ) 2. Қаншасы табиғатта кездеседі ( 4 – еуі, жасанды жолмен алынады) 3. Галоген, галогенсутек, галогенидтердің химиялық байланыс типін анықтаңдар осылыс т ріҚ ү Химиялы байланыс типіқ Hal 2 HHal Т здары ұ

HFHBr. HCl. HF№ 1 Проблемалы с ра қ ұ қ Хлор молекуласы ж не хлорсутек молекуласындаHFHBr. HCl. HF№ 1 Проблемалы с ра қ ұ қ Хлор молекуласы ж не хлорсутек молекуласында ы ә ғ химиялы байланыс типі андай? қ қ № 2 Проблемалы с ра қ ұ қ Хлорсутекті химиялы байланыс типін біле ң қ отырып оны андай физикалы асиеттерін ң қ қ қ болжау а болады? ғ Cl. Cl Cl. H

Хлорсутектің химиялық байланыс типін біле отырып, оның қандай физикалық қасиеттерін болжауға болады? Хлорсутектің химиялық байланыс типін біле отырып, оның қандай физикалық қасиеттерін болжауға болады?

HCl. Суда жа сы еридіқ 1 л HCl – 1, 64 г Т ссіз, ткірHCl. Суда жа сы еридіқ 1 л HCl – 1, 64 г Т ссіз, ткір иісті ү ө тыныс алу жолдарын тітіркендіретін газ t б =-114, 2 0 САуадан 1, 26 есе ауыр t = қ -85 0 CЖанбайды, жануды олдамайды қ

1. HCl ыш ылды асиет т н емесҚ қ қ қ ә 2. Сумен1. HCl ыш ылды асиет т н емесҚ қ қ қ ә 2. Сумен реакцияласады 1 V H 2 O – 500 V HCl (О о С) 1 V H 2 O – 450 V HCl (15 о С) 1 моль HCl – 17, 3 ккаль жылу

2 Cl. Na 2 Cl. Fe OHСl 224. Та би атта хлор андай осылыстар ғ қ2 Cl. Na 2 Cl. Fe OHСl 224. Та би атта хлор андай осылыстар ғ қ қ т рінде кездеседі. Неліктен бос к йінде ү ү кездеспейді? ( Na. Cl , KCl ; К Cl ·Na. Cl ; KCl·Na. Cl ; КС l·Mg 2 · 6 H 2 O )

нерк сіптеӨ ә зертханада H 2 + Cl 2   2 HCl Na.нерк сіптеӨ ә зертханада H 2 + Cl 2 2 HCl Na. Cl + H 2 SO 4 (конц) Na. HSO 4 + HCl ↑ 2 Na. Cl + H 2 SO 4 (конц) Na 2 SO 4 + 2 HCl ↑ № 3 Проблемалы с ра қ ұ қ Хлорсутекті алу шін неліктен концентрациялы к кірт ү ү ыш ылы алынады? қ қ

( “спиритус салями”) ( “спиритус салями”)

Т з ұ ыш ылыны қ қ ң т рлері ү Концен- трациясы Ты ыздыТ з ұ ыш ылыны қ қ ң т рлері ү Концен- трациясы Ты ызды ы ғ ғ см 3 Т тіндегіш ү 37 – 38 1, 17 – 1, 19 Синтетикалы қ 31 – 32 1, 16 Техникалы қ 27, 5 1,

І топ.  “Т з ыш ылыны индикаторлар а ұ қ қ ң ғІ топ. “Т з ыш ылыны индикаторлар а ұ қ қ ң ғ сері” ә ІІ топ. “Т з ыш ылыны негіздік ұ қ қ ң оксидтермен рекеттесуі” ә ІІІ топ. “Т з ыш ылыны негіздермен ұ қ қ ң рекеттесуі” ә

Т з ыш ылыны орта ұ қ қ ң қ химиялы асиеттері қ қ ТТ з ыш ылыны орта ұ қ қ ң қ химиялы асиеттері қ қ Т з ыш ылыны зіне т н ұ қ қ ң ө ә химиялы асиеттері қ қ 1. Индикаторлар а сер етеді ғ ә Лакмус Фенолфтамин метилоранж 2. Негіздік оксидтермен а) OHCu. Cl. HCl. Сu. O 22 OHFe. Cl. HCl. Fe. O 22 2 )ә 1. Металдармен 22 HZn. Cl. HCl. Zn HCl. Cu 2. К міс (1)нитраты мен (сапалы ү қ реакция) 3 3 HNOAg. Cl Ag. NOHCl 3 3 Na. NOAg. Cl Ag. NONa. Cl 3. Негіздермен OHNa. Cl. HCl. Na. OH 2 а) 424)(2 SONa. OHCu. SO OHCu. Cl. HCl. OHCu 2222)( ) ә

Т з ыш ылыны ұ қ қ ң олданылуы қ  Т з ыш ылыны ұ қ қ ң олданылуы қ

(м тінмен ж мыс)ә ұ 1. Неліктен ас т зы р ашан ал аш ы ұ(м тінмен ж мыс)ә ұ 1. Неліктен ас т зы р ашан ал аш ы ұ ә қ ғ қ та ам ретінде абылданады? ғ қ 2. аза станда ас т зыны андай ке Қ қ ұ ң қ ң орындары бар? 3. “ Алмас” деп нені атайды?

1) б реакциясы эндотермиялы лде экзотермиялы қ ә қ 2) в реакциясы Mg химиялы байланыс1) б реакциясы эндотермиялы лде экзотермиялы қ ә қ 2) в реакциясы Mg химиялы байланыс типі қ 3) а реакциясы тоты сыздандыр ышты аны та қ ғ қ 4) г реакциясы НС l химиялы байланыс қ ІІІ де гей ( 5 пай) ң ұ Шыны ыдыс бірдей к лемде алын ан хлор ж не сутек ө ғ ә газдарымен толтырылды. Осы ыдысты аузын ты ындап к н с улесіне ой анда не ң ғ ү ә қ ғ бай алады? деген с ра а , ш о ушы былай деп жауап берді: қ ұ ққ ү қ Арман: — Сутек же іл сонды тан ол жо ары а к теріледі ң қ ғ ғ ө Н рлан: ұ — Газдар араласады, біра еште е бай алмайдық ң қ Аман: — рі т райы , опарылыс болады! Ә ұ қ қ ай о ушыны пікіріне осыласы ? Қ қ ң

Сипаттама та ырыпқ барлы ын ғ т сіндік ү мені ң с ра тарым ұСипаттама та ырыпқ барлы ын ғ т сіндік ү мені ң с ра тарым ұ қ бар т сінген ү жо пын қ рылысы Құ хлорсутек т з ұ ыш ылы қ қ асиеттері Қ хлорсутек т з ұ ыш ылы қ қ олданылуы Қ хлоридтер т з ұ ыш ылы қ қ

( Х а б а р л а м а )& 70 6, 7, 8( Х а б а р л а м а )& 70 6, 7, 8 есептер (196 б)

арт ақ арт ақ