Презентация Лекция 4 new

Скачать презентацию  Лекция 4 new Скачать презентацию Лекция 4 new

lekciya_4_new.ppt

  • Размер: 10 Mегабайта
  • Количество слайдов: 18

Описание презентации Презентация Лекция 4 new по слайдам

Оцінка похибок результатів вимірів 1. 1. Оцінка похибок результатів вимірів. 2. 2. Способи позбавлення систематичних похибок.Оцінка похибок результатів вимірів 1. 1. Оцінка похибок результатів вимірів. 2. 2. Способи позбавлення систематичних похибок. 3. 3. Закони розподілу випадкових похибок. 4. 4. Визначення похибки вимірювання.

Оцінка похибок результатів вимірів. . Середня арифметична похибка. Якщо кількість вимірів достатньо велика,  то середняОцінка похибок результатів вимірів. . Середня арифметична похибка. Якщо кількість вимірів достатньо велика, то середня арифметична похибка може бути обчислена за формулою (1)(1)

Середньоквадратична похибка Випадкову похибку найчастіше оцінюють за допомогою середньої квадратичної похибки σσ. .  На практиціСередньоквадратична похибка Випадкову похибку найчастіше оцінюють за допомогою середньої квадратичної похибки σσ. . На практиці вона визначається за результатами вимірів відповідно до теорії ймовірностей за наближеною формулою: (2)(2)

Довірчі ймовірність та інтервал (3)(3) Довірчі ймовірність та інтервал (3)(3)

Систематичні похибки можуть бути постійними (зберігають свій знак та значення протягом всього часу вимірювання) та змінюватисяСистематичні похибки можуть бути постійними (зберігають свій знак та значення протягом всього часу вимірювання) та змінюватися за певним законом — прогресивні, періодичні та більш складні

Методи позбавлення систематичних похибок Інший прийом позбавлення систематичних похибок – компенсація похибки за знаком.  ДляМетоди позбавлення систематичних похибок Інший прийом позбавлення систематичних похибок – компенсація похибки за знаком. Для цього виміри проводять так, щоб систематична похибка входила до результатів виміру двічі: один раз з одним знаком, другий – з оберненим. Наприклад

Закони розподілу випадкових похибок A Рис.  1 — Граф ічне зображення результатів вимірів Закони розподілу випадкових похибок A Рис. 1 — Граф ічне зображення результатів вимірів

Закон розподілу похибок (5)(5) Закон розподілу похибок (5)(5)

Розподіл похибок Рис. 2 — Закон розпод ілу дискретних похибок Рис. 3 — Гістограм аа Розподіл похибок Рис. 2 — Закон розпод ілу дискретних похибок Рис. 3 — Гістограм аа

  Щільність ймовірності похибки (6)(6) (7)(7) Щільність ймовірності похибки (6)(6) (7)(7)

Закони розподілу випадкових величин Деякі закони розподілу похибок, що зустрічаються на практиці,  можна зобразити уЗакони розподілу випадкових величин Деякі закони розподілу похибок, що зустрічаються на практиці, можна зобразити у вигляді графіків, наведених на рис. 4. Рис. 4 — Закони розпод ілу похибок: а) рівноймовірний, б) лінійний, в) параболічний, г) нормальний

Нормальний закон розподілу (закон Гауса) (( 88 )) Нормальний закон розподілу (закон Гауса) (( 88 ))

Середньоквадратична похибка і і дисперсія (( 99 )) Середньоквадратична похибка і і дисперсія (( 99 ))

Довірча ймовірність Довірча ймовірність

Довірча ймовірність (( 1010 )) (( 1111 )) Довірча ймовірність (( 1010 )) (( 1111 ))

Таблиця для розрахунків довірчих ймовірностей Таблиця 1. Таблиця для розрахунків довірчих ймовірностей Таблиця 1.

Порядок обробки результатів вимірів Порядок обробки результатів вимірів

Приклад обробки результатів вимірів Приклад обробки результатів вимірів
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.