Презентация Лекция 11 Release

Скачать презентацию Лекция 11 Release Скачать презентацию Лекция 11 Release

lekciya_11_release.ppt

 • Размер: 3.4 Mегабайта
 • Количество слайдов: 34

Описание презентации Презентация Лекция 11 Release по слайдам

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

 К АФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ОБ ` ЄКТІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ К АФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ОБ ` ЄКТІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій,Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 185 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 5 осіб, 65 будівель та 6 од. автотракторної техніки.

Львівська область Об 11 год. 37 хв. 23 березня у м. Новий РозділЛьвівська область Об 11 год. 37 хв. 23 березня у м. Новий Розділ на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку виникла пожежа. О 12 год. 30 хв. пожежу ліквідовано. Під час ліквідації пожежі врятовано 3 особи, які отримали опіки під час спроби самостійного гасіння пожежі. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Львівській області.

ТЕМА 2. 1. Забезпечення безпеки потенційно небезпечних об’єктів • Тема лекції 1 1 : ТЕМА 2. 1. Забезпечення безпеки потенційно небезпечних об’єктів • Тема лекції 1 1 : Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх класифікація. Ознаки надзвичайних ситуацій.

План лекції Вступ 1. Коди та ознаки надзвичайних ситуацій, види небезпек. 2. ПроцедураПлан лекції Вступ 1. Коди та ознаки надзвичайних ситуацій, види небезпек. 2. Процедура ідентифікації. 3. Класифікація надзвичайних ситуацій. Висновки Завдання на самопідготовку

1. КОДИ ТА ОЗНАКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ВИДИ НЕБЕЗПЕК. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. 1. КОДИ ТА ОЗНАКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ВИДИ НЕБЕЗПЕК. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофиНаказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 98 від 23. 02. 2006 року Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів.

Надзвичайна ситуація- порушення нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об י єкті, Надзвичайна ситуація- порушення нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об י єкті, спричинене аварією, катастрофою, яка призвела або може призвести до загибелі чи ураженню людей

Потенційно небезпечне підприємство - промислове підприємство, що використовує в своїй діяльності або має на своїйПотенційно небезпечне підприємство — промислове підприємство, що використовує в своїй діяльності або має на своїй території потенційно небезпечні об’єкти.

Аварійна ситуація – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на території загрозу для життя. ЗавдаєАварійна ситуація – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на території загрозу для життя. Завдає шкоди будівлям, життю людей…

 Класифікаційна ознака НС – технічна або інша характеристика аварійної ситуації, що дає змогу віднесення її Класифікаційна ознака НС – технічна або інша характеристика аварійної ситуації, що дає змогу віднесення її до надзвичайної

Ідентифікація потенційно небезпечного об'єкта - процедура виявлення на об'єкті джерел та чинників небезпеки, на підставіІдентифікація потенційно небезпечного об’єкта — процедура виявлення на об’єкті джерел та чинників небезпеки, на підставі яких об’єкт визнається потенційно небезпечним

Код НС Назва НС 10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 10100 Аварії (катастрофи) на транспортіКод НС Назва НС 10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 10100 Аварії (катастрофи) на транспорті 10110 Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних та шкідливих речовин 10112 Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР Додаток 1 до пункту 13 Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Код НС Назва НС 10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 10100 Аварії (катастрофи) на транспортіКод НС Назва НС 10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 10100 Аварії (катастрофи) на транспорті 10200 Пожежі, вибухи 10300 Аварії з викиданням (загрозою викидання) НХР на інших об’єктах (крім аварій на транспорті) 10400 Наявність у навколишньому середовищі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10500 Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР (крім аварій на транспорті) 10600 Раптове руйнування будівель і споруд 10700 Аварії в електроенергетичних системах 10800 Аварії в системах життєзабезпечення 10900 Аварії систем зв’язку та телекомунікацій 11000 Аварії на очисних спорудах 20000 НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

2. Процедура ідентифікації 2. Процедура ідентифікації

Процедура ідентифікації здійснюється за такими етапами: • вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об'єктіПроцедура ідентифікації здійснюється за такими етапами: • вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об’єкті господарської діяльності, згідно з Класифікацією надзвичайних ситуацій, наведеною у додатку 1 (Наказ № 98 ); • аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, та визначення їх порогових значень з використанням Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 22 квітня 2003 року N 119 ( z 0656 -03 ) та зареєстрованих в Мін’юсті України 29. 07. 2003 за N 656/7977; • виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які при певних умовах (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС (для цього використовується Перелік основних джерел небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об’єктам, наведений у додатку 2(Наказ № 98 ));

 • визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки з використанням додатка 3 • визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки з використанням додатка 3 (Наказ № 98 ); ; • визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на об’єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки за допомогою нормативних документів у сфері визначення небезпечних речовин; • оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які можуть ініціювати кожне з виявлених джерел небезпеки за допомогою Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті, затвердженої наказом МНС України, Мінагрополітики України, Мінекономіки України, Мінекоресурсів України від 27. 03. 2001 N 73/82/64/122 ( z 0326 -01 ) та зареєстрованої у Мін’юсті України 10. 04. 2001 за N 326/5517, а також Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці від 17. 06. 99 N 112 ( z 0424 -99 ) та зареєстрованого в Мін’юсті 30. 06. 99 за N 424/3717;

 • оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість загиблих, постраждалих, тих, • оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності, матеріальні збитки) з використанням Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 175 ( 175 -2002 -п ) (із змінами); • встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного з джерел небезпеки згідно з Класифікацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, наведеною у додатку 4 (Наказ № 98 ); ; • визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об’єкт господарської діяльності з використанням Переліку затверджених державних (галузевих) реєстрів України для обліку небезпечних об’єктів, наведеного у додатку 5; • визначення відповідності об’єкта діючим нормативно-правовим актам у сфері визначення небезпечних об’єктів, наведеним у пунктах 14 та 15 Методики.

За результатами ідентифікації складається повідомлення за формою з Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій таЗа результатами ідентифікації складається повідомлення за формою з Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 338 від 18. 12. 2000 року Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів .

Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів - автоматизована інформаційно-довідкова система обліку та обробки інформації щодо потенційно небезпечнихДержавний реєстр потенційно небезпечних об’єктів — автоматизована інформаційно-довідкова система обліку та обробки інформації щодо потенційно небезпечних об’єктів

паспорт потенційно небезпечного об'єкта - документ визначеної форми, який містить структуровані дані про окремий потенційно небезпечнийпаспорт потенційно небезпечного об’єкта — документ визначеної форми, який містить структуровані дані про окремий потенційно небезпечний об’єкт

1. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської1. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 98 від 23. 02. 2006 року Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. 2. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 338 від 18. 12. 2000 року Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів 3. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 425 від 06. 11. 2003 року Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. 4. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 119 від 22. 04. 2003 року Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій. 5. Конституція України (28. 06. 1996 р. ). Основні нормативні документи

Міжнародні документи з питань техногенної безпеки • Питаннями техногенної безпеки займаються Організація Об’єднаних Націй (ООН),Міжнародні документи з питань техногенної безпеки • Питаннями техногенної безпеки займаються Організація Об’єднаних Націй (ООН), Європейський Союз (ЄС), Європейська економічна комісія (ЄЕК), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та інші міжнародні організації. • Документи — Конвенція про трансграничні дії промислових аварій, Директиви ЕС з питань техногенної безпеки, Програми дій ЕС.

Класифікація НС • за сферою виникнення; • за характером протікання; • за масштабами таКласифікація НС • за сферою виникнення; • за характером протікання; • за масштабами та ступенем нанесеного матеріального збитку; • за відомчою належністю.

За сферою виникнення: • техногенні; • природні; • біолого-соціальні та соціальні; •За сферою виникнення: • техногенні; • природні; • біолого-соціальні та соціальні; • екологічні; • воєнного характеру.

НС техногенного та природного характеру класифікуються: • за характером походження; • за ступенем поширення;НС техногенного та природного характеру класифікуються: • за характером походження; • за ступенем поширення; • за розміром людських втрат та матеріальних збитків.

Залежно від обсягів заподіяних збитків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідаціїЗалежно від обсягів заподіяних збитків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації НС • — державний; • — регіональний; • — місцевий; • — об’єктовий.

НС техногенного характеру за сферою виникнення • радіаційна небезпека; • хімічна небезпека; •НС техногенного характеру за сферою виникнення • радіаційна небезпека; • хімічна небезпека; • пожежовибухонебезпека; • гідродинамічна небезпека; • небезпека на транспорті; • небезпека на об’єктах життєзабезпечення

Надзви чайна подія Віднесення події за пороговим значенням до НС Наказ МНС України від 22. 04.Надзви чайна подія Віднесення події за пороговим значенням до НС Наказ МНС України від 22. 04. 03 р. № 119 -НС техногенного х-ру НС природного х-ру НС соціально-політичног о х-ру НС воєнного х-ру. Класифікація НС за походженням -НС державного рівня НС регіонального рівня НС місцевого рівня НС об’єктового рівня Класифікація НС за рівнем. Алгоритм класифікації надзвичайних ситуацій.

 Завдання на самопідготовку: 1. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту Завдання на самопідготовку: 1. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 98 від 23. 02. 2006 року Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. 2. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 338 від 18. 12. 2000 року Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів 3. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 425 від 06. 11. 2003 року Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів.

 Завдання на самопідготовку: • Повторити основні положення Закону України „Про правові засади цивільного захисту”. Завдання на самопідготовку: • Повторити основні положення Закону України „Про правові засади цивільного захисту”. • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями”. • Ознайомитись із статистикою НС в Україні. • Конспект лекції

Бажаю успіхів!!! Бажаю успіхів!!!