Презентация lecture synaptic transmission-final 2011

Скачать презентацию lecture synaptic transmission-final 2011 Скачать презентацию lecture synaptic transmission-final 2011

lecture_synaptic_transmission-final_2011.ppt

 • Размер: 1.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 36

Описание презентации Презентация lecture synaptic transmission-final 2011 по слайдам

Синаптична передача в центральній нервовій системі • Вступ • Типи синапсів • Основний принцип передачі збудженняСинаптична передача в центральній нервовій системі • Вступ • Типи синапсів • Основний принцип передачі збудження через електричний синапс • Основний принцип передачі збудження через хімічний синапс • Властивості синапсів • Принципи інтеграції синаптичної передачі • Висновки

Вступ • in 1897 Charles Sherrington,  synapses • In 1921 Otto Loewi •Вступ • in 1897 Charles Sherrington, synapses • In 1921 Otto Loewi • In 1951 John Eccles • In 1959 Edwin Furshpan & David Potter electrical synapses • In 1970 Bernard Katz

Типи синапсів За способом передачі збудження • Електричні синапси • Хімічні синапси За морфологічним принципом: Типи синапсів За способом передачі збудження • Електричні синапси • Хімічні синапси За морфологічним принципом: • Нервово-м ’ язові • Нейро-секреторні • Нейро-нейрональні Аксо-соматичні Аксо-аксональні Аксо-дендритні За фізіологічним ефектом • Збудливі • Гальмівні

Хімічний синапс Електричний синапс Постсинаптична мембрана. Синаптичне закінчення Поперечний каналець Синаптична бляшка Пресинаптична мембрана Синаптична щілинаХімічний синапс Електричний синапс Постсинаптична мембрана. Синаптичне закінчення Поперечний каналець Синаптична бляшка Пресинаптична мембрана Синаптична щілина Постсинаптична мембрана. Синаптичний міхурець

 • Основний принцип передачі збудження через електричний синапс • Основний принцип передачі збудження через електричний синапс

Хімічні синапси • Синаптична щілина 20 -50 нм • Наявність медіаторів • Пресинаптична мембрана Хімічні синапси • Синаптична щілина 20 -50 нм • Наявність медіаторів • Пресинаптична мембрана • Постсинаптична мембрана • Активна зона

Типи синапсів в центральній нервовій системі • Аксодендритні • Аксосоматичні • Аксоаксональні • Дендродендритні Типи синапсів в центральній нервовій системі • Аксодендритні • Аксосоматичні • Аксоаксональні • Дендродендритні

10

Типи синапсів в ЦНС • Тип 1 : постсинаптична частина синапса є більшою у даметріТипи синапсів в ЦНС • Тип 1 : постсинаптична частина синапса є більшою у даметрі , a симетричний синапс , збудливий • Тип 2 : однакова товщина пре- та постсинаптичної частини синапса, симетричний синапс, інгібіторний

Тип 1 – збудливий Тип 2 – гальмівний Тип 1 – збудливий Тип 2 – гальмівний

Нейро-м ’ язові синапси • Пресинаптична мембрана • Синаптична щілина • Кінцева пластинка (постсинаптичнаНейро-м ’ язові синапси • Пресинаптична мембрана • Синаптична щілина • Кінцева пластинка (постсинаптична мембрана), яка належить м ’ язовому волокну. • Медіатор – ацетилхолін • Передача збудження — однобічна

Принципи передачі збудження через хімічний синапс • Наявність нейротрансміттерів • 1. амінокислоти 2. Принципи передачі збудження через хімічний синапс • Наявність нейротрансміттерів • 1. амінокислоти 2. аміни 3. пептиди моноам і н и (адренал і н, норадренал і н, ацетилхол і н та ін. ); ам і нокислоты (гамма-ам і номасляна кислота (ГАМК), глутамат, гл і цин, таурин); пептиды (эндорф і н, нейротензин, бомбезин, энкефал і н та ін. ); інші мед і атор и (NO , АТФ). • Швидкі нейротрансміттери: — глутаміт, гліцин, ацетилхолін, G

Утворення та зберігання нейротрансміттерів • Наявність специфічних ферментів, що забезпечують синтез нейротранс-міттерів • транспортери Утворення та зберігання нейротрансміттерів • Наявність специфічних ферментів, що забезпечують синтез нейротранс-міттерів • транспортери

Вивільнення нейротрансміттерів • Потенціало-залежні іонні канали • Екзоцитоз • Утворення локальних “ мікродоменів навколо активнихВивільнення нейротрансміттерів • Потенціало-залежні іонні канали • Екзоцитоз • Утворення локальних “ мікродоменів » навколо активних зон за наявності не менше 0. 1 м M кальцію • Докінг ефект • ендоцитоз

v-SNAREs t-SNAREs v-SNAREs t-SNAREs

 Вивільнення нейротрансміттерів • Зв ’ язування вивільняємого пулу із цитоскелетом • Секреторні гранули, що Вивільнення нейротрансміттерів • Зв ’ язування вивільняємого пулу із цитоскелетом • Секреторні гранули, що знаходяться поза межами активних зон вивільняються тільки при тривалому підвищенні кальцію

Рецептори до нейротрансміттерів та ефектори • Трансміттер-чутливі іонні канали Рецептори до нейротрансміттерів та ефектори • Трансміттер-чутливі іонні канали

excitatory postsynaptic potential (EPSP)Збудливий пост- синаптичний потенціал excitatory postsynaptic potential (EPSP)Збудливий пост- синаптичний потенціал

Inhibitory postsynaptic potential (IPSP) 30 Гальмівний пост- синаптичний потенціал Inhibitory postsynaptic potential (IPSP) 30 Гальмівний пост- синаптичний потенціал

Узагальнююча схема передачі збудження через хімічний синапс Узагальнююча схема передачі збудження через хімічний синапс

Термінування дії нейротрансміттерів • Дифузія • Ферментативне розщеплення у синаптичній щілині – ацетилхолінестераза (ACh. E)Термінування дії нейротрансміттерів • Дифузія • Ферментативне розщеплення у синаптичній щілині – ацетилхолінестераза (ACh. E) • Десенситизація

Принципи синаптичної інтеграції • Сумація збудливих постсинаптичних потенціалів -15 Принципи синаптичної інтеграції • Сумація збудливих постсинаптичних потенціалів —

Сумація збудливих постсинаптичних потенціалів • Просторова сумація • Часова сумація в межах 1 -15 мсСумація збудливих постсинаптичних потенціалів • Просторова сумація • Часова сумація в межах 1 -15 мс

Властивості електрични х та хімічних синапсів Властивість Электрич ні синапс и Х імічні синапсВластивості електрични х та хімічних синапсів Властивість Электрич ні синапс и Х імічні синапс и Проведен ня збудження Дв обічне О дно бічне Втома Низ ька Ви сока Лаб і льн і сть Ви сока Н из ь ка Синаптич н а за тримка К оротка Д овга Трансформац і я ритм у ПД не відбувається Відбувається Чут л и вість до д ії Електромагнітних випромінювань Хімічних агентів