Презентация Л 2 Ректиф release

Скачать презентацию Л 2 Ректиф release Скачать презентацию Л 2 Ректиф release

l_2_rektif_release.ppt

 • Размер: 6.5 Mегабайта
 • Количество слайдов: 33

Описание презентации Презентация Л 2 Ректиф release по слайдам

 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

  КК АФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ОББЕЗПЕКИ ОБ `` ЄКТІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙТА ТЕХНОЛОГІЙ КК АФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ОББЕЗПЕКИ ОБ « ЄКТІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙТА ТЕХНОЛОГІЙ

 РОЗДІЛ 2. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТИПОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ПРОЦЕСІВ ТЕМА 1 2 РОЗДІЛ 2. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТИПОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕМА 1 2 : ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПРОЦЕСІВ РЕКТИФІКАЦІЇ Тема лекції: ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА РЕКТИФІКАЦІЙНИХ УСТАНОВОК

 План лекції 2. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА РЕКТИФІКАЦІЙНИХ КОЛОН 1. СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ План лекції 2. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА РЕКТИФІКАЦІЙНИХ КОЛОН 1. СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ

 1. СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ Рідина є бінарною (складається з 2 -х компонентів): 1. СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ Рідина є бінарною (складається з 2 -х компонентів): 1. БЕНЗОЛ — Ткип = 80 º C, 2. ТОЛУОЛ — Ткип = 110 º C. Дист иляцію та ректифікацію використовують для переробки рідких сумішей – розчинів, що складаються з декількох компонентів, частково або повністю взаємно розчинних. У найпростішому випадку рідкий розчин, що складається із двох рідких компонентів, називають бінарним.

 ОСНОВНІ ФРАКЦІЇ НАФТИ: - бензин - 40 -180 о C; - гас - 180 ОСНОВНІ ФРАКЦІЇ НАФТИ: — бензин — 40 -180 о C; — гас — 180 -240 о C; — газойль — 240 -360 о C; — мазут — залишок перегонки.

 ПЕРЕГОНКА – ПРОЦЕС ПОДІЛУ РІДКИХ (ГАЗОВИХ, ПАРОВИХ) СУМІШЕЙ ШЛЯ-ХОМ ВИПАРУ (КОНДЕНСАЦІЇ) ЧАСТИНИ ПЕРЕГОНКА – ПРОЦЕС ПОДІЛУ РІДКИХ (ГАЗОВИХ, ПАРОВИХ) СУМІШЕЙ ШЛЯ-ХОМ ВИПАРУ (КОНДЕНСАЦІЇ) ЧАСТИНИ ВИХІДНОЇ РІДКОЇ (ГАЗОВОЇ, ПАРОВОЇ) СУМІШІ. РЕКТИФІКАЦІЯ — ПРОЦЕС ПОДІЛУ РІДКИХ СУМІШЕЙ НА ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ АБО ЇХ СУМІШІ (ФРАКЦІЇ) ШЛЯХОМ ВЗАЄМОДІЇ ПОТОКІВ ПАРИ І РІДИНИ. .

 В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИСКУ РК ПОДІЛЯЮТЬСЯ: • АТМОСФЕРНІ (Р – 0, 05 МПа); В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИСКУ РК ПОДІЛЯЮТЬСЯ: • АТМОСФЕРНІ (Р – 0, 05 МПа); • ВАКУУМНІ ( Р – 4 -10 к. Па); • ПРАЦЮЮЧІ ПІД ТИСКОМ (Р – 4 МПа).

 ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТАКТУВАННЯ ФАЗ РК ОБЛАДНАНІ ВНУТРІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ: • НАСАДКАМИ; ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТАКТУВАННЯ ФАЗ РК ОБЛАДНАНІ ВНУТРІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ: • НАСАДКАМИ; • ТАРІЛКАМИ.

 • НАСАДКИ - тверді тіла різної форми (шматки заліза, коксу, металеві чи • НАСАДКИ — тверді тіла різної форми (шматки заліза, коксу, металеві чи скляні кульки, трубчасті насадки та ін. ), які завантажують у корпус РК внавал або укладають певним чином. Розвинута поверхня насадок створює ефективну поверхню контакту пари і рідини.

 Конструкція тарілок РК : - КОВПАЧКОВІ, - СІТЧАТІ; - НАСАДОЧНІ.  Конструкція тарілок РК : — КОВПАЧКОВІ, — СІТЧАТІ; — НАСАДОЧНІ.

 КОВПАЧКОВІ ТАРІЛКИ В КОЛОНАХ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГАРНИЙ КОНТАКТ МІЖ ПАРОЮ І РІДИНОЮ, ЕФЕКТИВНЕ ПЕРЕМІШУВАННЯ НА КОВПАЧКОВІ ТАРІЛКИ В КОЛОНАХ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГАРНИЙ КОНТАКТ МІЖ ПАРОЮ І РІДИНОЮ, ЕФЕКТИВНЕ ПЕРЕМІШУВАННЯ НА ТАРІЛЦІ ТА ІНТЕНСИВНИЙ МАСООБМІН МІЖ НИМИ. ЗА ФОРМОЮ КОВПАЧКИ МОЖУТЬ БУТИ: — КРУГЛИМИ; — БАГАТОГРАННИМИ; — ПРЯМОКУТНИМИ. ТАРІЛКИ — ОДНО — І БАГАТОКОВПАЧКОВИМИ.

 СІТЧАСТІ ТАРІЛКИ В КОЛОНАХ МАЮТЬ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ОТВОРІВ МАЛОГО ДІАМЕТРУ (ВІД 0, 8 ДО СІТЧАСТІ ТАРІЛКИ В КОЛОНАХ МАЮТЬ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ОТВОРІВ МАЛОГО ДІАМЕТРУ (ВІД 0, 8 ДО 3 мм). ТАКИЙ ВИД РК ЗАСТОСОВУЮТЬ У ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ КОЛОНУ ЗА УМОВАМИ ВИРОБНИЦТВА ПОТРІБНО ЧАСТО ЗУПИНЯТИ. ДУЖЕ ЧУТЛІВІ ДО ЗАБРУДНЕНЬ (ВІДКЛАДЕНЬ).

 Улаштування ковпачкової колони : 1 - дно тарілки; 2 - ковпачок; 3 - Улаштування ковпачкової колони : 1 — дно тарілки; 2 — ковпачок; 3 — парові патрубки; 4 — зливальні патрубки.

 2. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ТА ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РЕКТИФІКАЦІЙНИХ КОЛОН. 2. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ТА ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РЕКТИФІКАЦІЙНИХ КОЛОН.

 2. 1. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА РЕКТИФІКАЦІЙНИХ КОЛОН ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ: • Пожежонебезпечними властивостями речовин, 2. 1. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА РЕКТИФІКАЦІЙНИХ КОЛОН ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ: • Пожежонебезпечними властивостями речовин, що обертаються (ЛЗР, ГГ); • Їх кількістю (парів 60 т/ год. , флегми 20 — 40 т/ год. ); • Режимом роботи установки (Т, Р); • Складністю апаратурного оформлення ( H від 6 -8 до 60 м, D від 1 до 6 м); • Можливістю ушкодження апаратів; • Джерелами запалювання, • Наявністю шляхів поширення пожежі.

 УМОВИ УТВОРЕННЯ ГОРЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА При нормальному режимі роботи РУ го-рюче середовище усередині апаратів не УМОВИ УТВОРЕННЯ ГОРЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА При нормальному режимі роботи РУ го-рюче середовище усередині апаратів не утворюється ( параметри процесу — в межах норми, окисник відсутній ).

 Горюче середовище в РУ може утворитися в періоди зупинки їх на ремонт, пуску в експлуатацію Горюче середовище в РУ може утворитися в періоди зупинки їх на ремонт, пуску в експлуатацію , а також при проведенні ремонтних робіт. Головною причиною небезпеки працюючих колон і поєднаних з ними апаратів є вихід назовні горючих парів і флегми при наявності нещільностей і ушкоджень.

 ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ НЕЩІЛЬНОСТЕЙ І УШКОДЖЕНЬ РУ: - МЕХАНІЧНІ ВПЛИВИ (УДАРИ, ВІБРАЦІЯ, ЕРОЗІЯ, ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ НЕЩІЛЬНОСТЕЙ І УШКОДЖЕНЬ РУ: — МЕХАНІЧНІ ВПЛИВИ (УДАРИ, ВІБРАЦІЯ, ЕРОЗІЯ, ГІДРОУДАРИ); — ТЕМПЕРАТУРНІ ВПЛИВИ НА МАТЕРІАЛ АПАРАТІВ; — ХІМІЧНИЙ ЗНОС МАТЕРІАЛІВ ; — ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ.

 ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В РК МОЖЕ БУТИ ПРИ: • ПОРУШЕННІ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ; • ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В РК МОЖЕ БУТИ ПРИ: • ПОРУШЕННІ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ; • ПІДВИЩЕННІ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ; • ПОРУШЕННІ ПРОЦЕСУ КОНДЕНСАЦІЇ ПАРІВ; • ВЛУЧЕННІ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ КОЛОНИ РІДИН З НИЗЬКОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ КИПІННЯ.

 ХАРАКТЕРНІ ДЖЕРЕЛА ЗАПАЛЕННЯ - відкритий вогонь, розпечені про-дукти горіння і нагріті ними ХАРАКТЕРНІ ДЖЕРЕЛА ЗАПАЛЕННЯ — відкритий вогонь, розпечені про-дукти горіння і нагріті ними поверхні ; — теплові прояви механічної енергії; — теплові прояви електричної енергії; — теплові прояви хімічних реакцій.

 ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ : - ПО ПАРО- ЧИ ГАЗОПОВІТРЯНІЙ ХМАРІ; - ПО РОЗЛИВАХ НАФТОПРОДУКТУ ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ : — ПО ПАРО- ЧИ ГАЗОПОВІТРЯНІЙ ХМАРІ; — ПО РОЗЛИВАХ НАФТОПРОДУКТУ АБО КОНДЕНСАТУ; — ПО ПРОСОЧЕНІЙ ГОРЮЧИМИ ПРОДУКТАМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ РК; — ПО УСТАТКУВАННЮ, ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМУНІКАЦІЯМ І Т. Д. — ВИПРОМІНЮВАННЯМ ВІД СМОЛОСКИПА ПОЛУМ’Я; — ПОВТОРНІ ЗАПАЛЕННЯ ВІД ВИСОКО-НАГРІТИХ ПОВЕРХОНЬ.

 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ: 1. 1. НАПБ А. 01. 001 -2004 Правила пожежної безпеки в НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ: 1. 1. НАПБ А. 01. 001 -2004 Правила пожежної безпеки в Україні. . ( Наказ МНС України № 126 від 19. 10. 2004. Зареєстровано в мінюст України 4. 11. 2004 р. за № 1410/10009 ( Зі змінами, Наказ МНС 18. 02. 2008 N 128 ). 2. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Сб. Н. Д. № 30 с. 471. 3. ВУПП — 88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. сб. № 31 с. 242.

 ЛІТЕРАТУРА : 1. О. П. Михайлюк, В. В. Олійник, І. Я. Кірса, П. А. ЛІТЕРАТУРА : 1. О. П. Михайлюк, В. В. Олійник, І. Я. Кірса, П. А. Білим, О. О. Тесленко Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки. – Х. : НУЦЗУ, 2010, — 249 с. 2. Михайлюк О. П. , Олійник В. В. , Мозговий Г. О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів. 3. Клубань В. С. , Петров А. П. , Рябиков В. С. Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса. с. 152 -164. 4. Алексеев М. В. , Волков О. М. и др. Пожарная профилактика в технологических процессах производства. с. 215 -242. 5. Котов Г. М. и др. Пожарно-профилактические мероприятия на нефтеперабатывающих заводах. 1981 с. 32 -37. 6. Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. ВУПП-88. (Сб. № 31)

 ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ - законспектувати окремі положення нормативних документів, що регламентують питання забезпечення пожежної ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ — законспектувати окремі положення нормативних документів, що регламентують питання забезпечення пожежної безпеки стосовно РК (РУ). — опрацювати наданий матеріал за допомогою літератури, що наведена;