Презентация Куатбекова А

Скачать презентацию Куатбекова А Скачать презентацию Куатбекова А

kuatbekova_a.ppt

 • Размер: 2.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Презентация Куатбекова А по слайдам

    Орында ан: ғ Куатбекова А  Орында ан: ғ Куатбекова А 3045-топ ЖМФ Тексерген: Ашимов Т. К. ара анды 2014ж. Қ ғ

 Кіріспе Негізгі бөлім Дәлелді Медицина түсінігі 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспар С. Кіріспе Негізгі бөлім Дәлелді Медицина түсінігі 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспар С. Д Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық Медицина Университетінің дәлелді медицина орталығы Қорытынды Қолданылған әдебиееттер

  Б л оптимальды клиникалы ұ қ шешім абылдау а к мектесетін қ ғ Б л оптимальды клиникалы ұ қ шешім абылдау а к мектесетін қ ғ ө медицинаны а паратты ң қ іздеу, талдау, жалпылау ж не ә олдану технологиясы. қ

аза стан РеспубликасҚ қ ы кіметіні Ү ң 2008 ж 23 желто санда ы қаза стан РеспубликасҚ қ ы кіметіні Ү ң 2008 ж 23 желто санда ы қ ғ № 1213 аулысымен қ Бекітілген Р денсаулы са тау министрлігіні Қ қ қ ң 2009-2011ж арнал ан стратегиялы ғ қ жоспарына с йкес медициналы к мек сапасын арттыру, ә қ ө саланы о ам ажеттілігін қ ғ қ е сай білікті к адрлармен амтамасыз ету бойынша қ ж не бас ада іс –шаралар ә қ ж ргізілуі жоспарланды. ү

Технологияларды ж нең ә д лелді медицина принциптеріне ә негізделген дістерді ке ә ң олдануТехнологияларды ж нең ә д лелді медицина принциптеріне ә негізделген дістерді ке ә ң олдану ма сатында он ылыми қ қ ғ йымда д лелді медицина ұ ә орталы тары қ рылды. құ GSP, GLP, GSP стандарттары бойынша ылыми ызметкерлерді сертификациясы ткізілуде ғ қ ң ө.

 Денсаулы са тау саласында ы қ қ ғ 14 мы нан астам кадрды ел Денсаулы са тау саласында ы қ қ ғ 14 мы нан астам кадрды ел ң ң ішінде, 200-ден астам маманны ң шетелді жетекші медицина ң орталы тарында біліктерін қ арттыруда, аза стан а 38 жетекші Қ қ ғ шетел мамандарын тарту а ғ арнал ан мемлекеттік тапсырыс ғ бекітілді.

 А ымда ы жылды басынан бері ғ ғ ң облыстарды , Астана ж не А ымда ы жылды басынан бері ғ ғ ң облыстарды , Астана ж не Алматы алаларыны ң ә қ ң денсаулы са тау бас армаларында медициналы қ қ ж не фармацевтикалы ызметті ба ылу комитетіні ә қ қ қ ң аума ты б імшелері ызметкерлерін енгізу ар ылы қ қ ө қ қ ж мысшы топты рамы белгіленіп, денсаулы ұ ң құ қ са тау мемлекеттік йымдарда медициналы қ ұ қ жабды тар паркіні ішкі аудитін жургізу қ ң йымдастырылды. ұ

 2009жылы 29 ыркуйек айында қ рыл ан. азір б л орталы ты құ 2009жылы 29 ыркуйек айында қ рыл ан. азір б л орталы ты құ ғ Қ ұ қ ң директоры –д. м. н Турдалиева Б. С болып табылады

2009жылды 27 азан айынан ң қ бастап Х. Досм хамедовты ұ ң атында ы о2009жылды 27 азан айынан ң қ бастап Х. Досм хамедовты ұ ң атында ы о амды денсаулы ғ Қ ғ қ қ са тау рамына кіреді. қ құ

Б л д лелді медицина ұ ә орталы ыны ғ ң негізгі принциптері Д лелді медицинадаБ л д лелді медицина ұ ә орталы ыны ғ ң негізгі принциптері Д лелді медицинада а паратты ж не ә қ қ ә дістемелік м ліметтерді ә ә Іздеу к нделікті негіздегі жо ары білікті ү ғ о ытушылар рамын дайындау қ құ ма сатында ж не о ыту процесін қ ә қ дамыту ма сатында ж ргізіледі. қ ү Жо ары медициналы білім алуда ы ғ қ ғ жа а критерийлер ң Идеологиялы ж не дістемелік қ ә ә база а с йкес алыптасуда ы ғ ә қ ғ Д лелденген негіздермен деледі. ә өң

ДМ орталы ыны базасында ДМ негізіндегі студенттерді, ғ ң магистранттарды, резиденттерді, ППС-тарды о ыту. қ СтуденттікДМ орталы ыны базасында ДМ негізіндегі студенттерді, ғ ң магистранттарды, резиденттерді, ППС-тарды о ыту. қ Студенттік орталы базасында санитарлы –а арту ж мыстарын технологиялы қ қ ғ ұ қ йымдастыруларды ұ ж ргізу шін студенттер резиденттер арасында денсаулы ты ны айту ү ү қ ғ шін тренерлер дайындау. ү <> клубыны базасында денсаулы ты ны айт мен ор ауда ың қ ғ ғ машы тармен білімдерді игеру ма сатында тринерлер дайындау. қ қ

Қорыта келгенде қазіргі мамандардың айтуы бойынша дәлелді медицина орталықтарын көбейту, олардың жаңа әдістермен және біліктіҚорыта келгенде қазіргі мамандардың айтуы бойынша дәлелді медицина орталықтарын көбейту, олардың жаңа әдістермен және білікті мамандармен жұмыс жасауы халыққа медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.