Презентация information viskozob ato

Скачать презентацию information viskozob ato Скачать презентацию information viskozob ato

information_viskozob_ato.ppt

 • Размер: 4.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 53

Описание презентации Презентация information viskozob ato по слайдам

Всеукраїнський Кадровий Конгрес – 2014 Одеса – Харків – Київ – Львів Всеукраїнський Кадровий Конгрес – 2014 Одеса – Харків – Київ – Львів

Трудові відносини з мобілізованими працівниками і особами, які переміщуються із зони бойових дій Лектори : Трудові відносини з мобілізованими працівниками і особами, які переміщуються із зони бойових дій Лектори : Юлія Вікторівна ВИДИБОРЕЦЬ, головний редактор е кспертно-правової системи « Expertus : Кадри» Ірина Альбертівна ІВАНЧЕНКО, шеф-редактор журналу «Кадровик-01»

Частина 1 Трудові відносини з мобілізованими працівниками Частина 1 Трудові відносини з мобілізованими працівниками

Часткова мобілізація оголошена та проводилася на підставі Указів Президента України «Про часткову мобілізацію» від: Часткова мобілізація оголошена та проводилася на підставі Указів Президента України «Про часткову мобілізацію» від: • 17. 03. 2014 № 303/2014 (затверджений Законом України від 17. 03. 2014 № 1126 — VII, набрав чинності 18. 03. 2014); • 06. 05. 2014 № 454/2014 (затверджений Законом України від 06. 05. 2014 № 1240 — VII, набрав чинності 07. 05. 2014); • 21. 07. 2014 № 607/2014 (затверджений Законом України від 22. 07. 2014 № 1595 — VII, набрав чинності 24. 07. 2014)

Працівники, мобілізовані до 01. 04. 2014, підлягали звільненню на підставі пункту 3 статті 36 КЗп. ППрацівники, мобілізовані до 01. 04. 2014, підлягали звільненню на підставі пункту 3 статті 36 КЗп. П (у зв’язку із призовом на військову службу)

Перша зміна у законодавстві Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведенняПерша зміна у законодавстві Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» № 1169 — VII від 27. 03. 2014, який набрав чинності 01. 04. 2014, внесено зміни до: • Кодексу законів про працю України; • Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25. 03. 1992 № 2232 — XII. Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку

Мобілізація комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки на функціонування в умовах особливогоМобілізація комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України — на організацію і штати воєнного часу стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21. 10. 1993 № 3543 — XII

Особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних СилОсобливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21. 10. 1993 № 3543 — XII

Увільнення від роботи (рос. освобождение от работы) має тимчасовий характер і не передбачає припинення (розірвання) трудовогоУвільнення від роботи (рос. освобождение от работы) має тимчасовий характер і не передбачає припинення (розірвання) трудового договору. За працівником, увільненим від роботи, зберігається робоче місце (посада), а у визначених законодавством випадках — і середній заробіток

Документи, які є підставою для видання наказу про увільнення, визначені у листі Міноборони України «ЩодоДокументи, які є підставою для видання наказу про увільнення, визначені у листі Міноборони України «Щодо документа, який підтверджує призов під час мобілізації та проходження військової служби» від 21. 08. 2014 № 322/2/

Підставами для видання наказу про увільнення у зв’язку з призовом за мобілізацією можуть бути: 1) відміткиПідставами для видання наказу про увільнення у зв’язку з призовом за мобілізацією можуть бути: 1) відмітки у військовому квитку; 2) довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів — витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною. Вказані документи можуть видаватися родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги. (відповідно до листа Міноборони України від 21. 08. 2014 № 322/2/7142)

Наказ про увільнення працівника у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації (фрагмент) Наказ про увільнення працівника у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації (фрагмент) Керуючись статтею 119 Кодексу законів про працю України, частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25. 03. 1992 № 2232 — XII, НАКАЗУЮ: 1. Увільнити МАРЧЕНКА Віктора Володимировича, організатора зі збуту відділу збуту, від роботи з 2 квітня 2014 року у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку, на строк не більше одного року…

Запитання Працівник приніс повістку з військкомату про призов на військову службу у зв’язку з частковою мобілізацієюЗапитання Працівник приніс повістку з військкомату про призов на військову службу у зв’язку з частковою мобілізацією з 21 березня 2014 року. Ми звільнили працівника на підставі його заяви та повістки військкомату за пунктом 3 статті 36 КЗп. П. Чи правильно ми вчинили? Відповідь Так, це відповідало нормам законодавства, що діяло на момент звільнення

Позиція щодо необхідності збереження місця роботи за працівниками, мобілізованими до 01. 04. 2014, викладена уПозиція щодо необхідності збереження місця роботи за працівниками, мобілізованими до 01. 04. 2014, викладена у роз’ясненнях: • Міноборони України «Роз’яснення щодо забезпечення гарантій збереження за громадянами, призваними на військову службу під час мобілізації, робочого місця (посади) та середнього заробітку» від 29. 04. 2014; • Державної інспекції України з питань праці «Щодо мобілізації» від 30. 04.

Друга зміна у законодавстві 08. 06. 2014 набрав чинності Закон України «Про внесення змін доДруга зміна у законодавстві 08. 06. 2014 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20. 05. 2014 № 1275 — VII За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток

Працівники, звільнені на підставі пункту 3 статті 36 Кодексу законів про працю України, мають бути поновленіПрацівники, звільнені на підставі пункту 3 статті 36 Кодексу законів про працю України, мають бути поновлені на роботі

Поновлення на роботі здійснюється шляхом скасування наказу про звільнення (роз’яснення Державної інспекції України з питань праціПоновлення на роботі здійснюється шляхом скасування наказу про звільнення (роз’яснення Державної інспекції України з питань праці «Щодо поновлення на роботі працівників, які були звільнені у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації» від 17. 06. 2014)

Відмова роботодавця від скасування наказу про звільнення працівника у зв’язку із призовом на військову службу підВідмова роботодавця від скасування наказу про звільнення працівника у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації та/або невиплата середньої заробітної плати є порушенням законодавства про працю і тягне за собою відповідальність: • кримінальну (ст. 172 Кримінального кодексу України); • адміністративну (ч. перша ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення); • дисциплінарну (ст. 147 Кодексу законів про працю України)

Виплата заробітної плати, яка зберігається за мобілізованим працівником, має здійснюватись у строки, встановлені для виплати заробітноїВиплата заробітної плати, яка зберігається за мобілізованим працівником, має здійснюватись у строки, встановлені для виплати заробітної плати на підприємстві, в установі, організації (роз’яснення Державної інспекції України з питань праці «Щодо поновлення на роботі працівників, які були звільнені у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації» від 17. 06. 2014)

Запитання На період щорічної відпустки основного працівника прийняли нового працівника за строковим трудовим договором, якого призвалиЗапитання На період щорічної відпустки основного працівника прийняли нового працівника за строковим трудовим договором, якого призвали на військову службу під час мобілізації. Чи можна звільнити такого працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору, чи маємо зберігати за ним посаду і зарплату цілий рік? Відповідь Так, організація має право звільнити такого працівника в останній день строкового трудового договору

Запитання Під час щорічної відпустки працівник отримав повістку про призов на військову службу у зв’язку зЗапитання Під час щорічної відпустки працівник отримав повістку про призов на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Чи можна відкликати працівника з відпустки? Відповідь Закон про відпустки не передбачає відкликання працівника зі щорічної відпустки у разі призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Однак рішення є, якщо працівник, який перебуває у щорічній відпустці, передав в організацію повістку, якою його призивають на військову службу у зв’язку з мобілізацією, роботодавець видає наказ про увільнення працівника від роботи і про перенесення невикористаної частини щорічної відпустки працівника на період, який припадає на строк після його демобілізації

Запитання Працівник був попереджений про звільнення у зв’язку із скороченням посади. Строк попередження спливав 30. 04.Запитання Працівник був попереджений про звільнення у зв’язку із скороченням посади. Строк попередження спливав 30. 04. 2014. Однак 28. 04. 2014 працівник був призваний на військову службу у зв’язку із мобілізацією. Чи можемо ми скоротити працівника під час служби? Якщо ні, то чи потрібно повторно повідомляти працівника про скорочення після демобілізації і знову чекати 2 місяці, чи можна звільнити його на підставі вже врученого повідомлення? Відповідь За умов дотримання процедури скорочення, звільнення можливе у перший день роботи після демобілізації або після спливу одного року з дня призову на військову службу під час мобілізації, якщо працівник продовжує проходити військову службу (не був демобілізований) і роботодавець має підтвердження цьому

Запитання Чи зараховувати до стажу роботи для відпусток час, коли працівник проходив військову службу за призовомЗапитання Чи зараховувати до стажу роботи для відпусток час, коли працівник проходив військову службу за призовом під час мобілізації? Відповідь Час, коли працівник проходив військову службу за призовом під час мобілізації, зараховується до стажу роботи в організації, що дає право на щорічну основну відпустку, утім, не зараховується до стажу роботи в організації, що дає право на щорічну додаткову відпустку

Час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь в АТО в особливий період, Час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь в АТО в особливий період, зараховують до стажу державної служби у трикратному розмірі

Запитання Чи зберігається за працівниками, які призвані на військову службу у зв’язку із мобілізацією, пільговий стажЗапитання Чи зберігається за працівниками, які призвані на військову службу у зв’язку із мобілізацією, пільговий стаж для призначення пенсії за Списком № 2 на час проходження служби? Відповідь Ні, час проходження військової служби у зв’язку із мобілізацією до пільгового стажу для призначення пенсії за Списком № 2 не зараховується. Однак в цей час опрацьовується питання щодо внесення змін до Закону № 2011 в частині надання можливості зарахування до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, також і військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період

Запитання Чи можна на час мобілізації основного працівника прийняти іншого? Відповідь Так, за строковим трудовим договором.Запитання Чи можна на час мобілізації основного працівника прийняти іншого? Відповідь Так, за строковим трудовим договором. Формулювання у наказі може бути таким: ПРИЙНЯТИ … за строковим трудовим договором … на час проходження (прізвище, ім’я, по батькові) військової служби у зв’язку з призовом під час мобілізації до дати демобілізації або дати початку фактичного виконання обов’язків

Запитання Як табелювати мобілізованих працівників? Відповідь Буквеним кодом «ІН» ( «Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством» ),Запитання Як табелювати мобілізованих працівників? Відповідь Буквеним кодом «ІН» ( «Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством» ), або цифровим — « 22»

Запитання Працівник нашої організації був мобілізований для проходження військової служби. У наказі військової частини про звільненняЗапитання Працівник нашої організації був мобілізований для проходження військової служби. У наказі військової частини про звільнення з військової служби, який надав працівник, написано «з 12 жовтня 2014 року виключити із списків особового складу частини та всіх видів забезпечення» . З якої дати працівник має приступити до роботи? Відповідь Працівник має стати до роботи 13 жовтня.

Громадяни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,Громадяни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, визнаються учасниками бойових дій — у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (згідно зі ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22. 10. 1993 № 3551 -XII)

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України іПорядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 08. 2014 №

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнанняРішення про надання статусу учасника бойових дій приймається Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій при Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Адреса Служби у справах учасників АТО: м. Київ, пров. Музейний, 12 Адреса Служби у справах учасників АТО: м. Київ, пров. Музейний,

Документи, на підставі яких Міжвідомча комісія прийматиме рішення про надання особі статусу учасника бойових дій, Документи, на підставі яких Міжвідомча комісія прийматиме рішення про надання особі статусу учасника бойових дій, подає не сама особа, а командир військової частини (або начальник підрозділу), де особа проходила службу (у місячний термін після завершення виконання особою завдань АТО)

Пільги учасникам бойових дій визначені статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіїПільги учасникам бойових дій визначені статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Частина 2 Трудові відносини з переселенцями із зони АТО Частина 2 Трудові відносини з переселенцями із зони АТО

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 19 серпня 2014 рокуЗа даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 19 серпня 2014 року в Україні нараховувалось понад 190 087 внутрішньо переміщених осіб (15 707 з Автономної Республіки Крим та 174 380 зі східних областей України)

За працівниками, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах, зберігається місцеЗа працівниками, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах, зберігається місце роботи: • лист Міністерства соціальної політики України «Про збереження місця роботи працівників, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах» від 08. 07. 2014 № 7302/3/14 -14/13; • лист Міністерства освіти і науки України «Про збереження місця роботи педагогічних працівників» від 08. 09. 2014 № 1/11 -14372; • роз’яснення Міністерства освіти і науки України «Роз’яснення МОН щодо оплати праці в установах та закладах освіти, які знаходяться в зоні АТО» від 19. 09.

20 жовтня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених20 жовтня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі — Закон про ВПО)

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший видЗареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеного вкладеної до нього такої заяви). Ст. 7 Закону про ВПО

Особи, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції і не звільнені з останнього місця роботи, Особи, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції і не звільнені з останнього місця роботи, можуть бути працевлаштовані на умовах сумісництва

Особи, які переїхали із зони АТО та які не мають трудової книжки, для працевлаштування на роботуОсоби, які переїхали із зони АТО та які не мають трудової книжки, для працевлаштування на роботу за сумісництвом не зобов’язані надавати ані копію трудової книжки, ані довідки із зазначенням графіка роботи за основним місцем роботи

Наказом Мінсоцполітики і Мін’юсту від 06. 10. 2014 № 720/1642/5 внесено зміни до Інструкції про порядокНаказом Мінсоцполітики і Мін’юсту від 06. 10. 2014 № 720/1642/5 внесено зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників у частині оформлення новим роботодавцем дублікату трудової книжки за відсутності доступу до неї

Дублікат трудової книжки також може бути виданий за новим місцем роботи у зв'язку з відсутністю доступуДублікат трудової книжки також може бути виданий за новим місцем роботи у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник…

Дублікат видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому вигляді інформації зі штабу зДублікат видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому вигляді інформації зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичного центру при Службі безпеки України проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник, що надається в довільній формі…

У разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносяться до трудовоїУ разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому на першій сторінці дубліката робиться напис: «Дублікат анульовано», посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника та дублікат повертається його власнику. п. 5. 6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

Страховий стаж для оплати листків непрацездатності особам, які виїхали із зони АТО і не мають можливостіСтраховий стаж для оплати листків непрацездатності особам, які виїхали із зони АТО і не мають можливості надати трудові книжки, визначається на підставі Індивідуальних відомостей про застраховану особу за Формою ОК-7 (окрім тих категорій працівників, для яких законодавством передбачена зазначена допомога у розмірі 100% середнього заробітку незалежно від тривалості страхового стажу)

Рекомендації профільних міністерств щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: • лист Міністерства соціальної політики України, Рекомендації профільних міністерств щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: • лист Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України «Щодо забезпечення працевлаштування вчителів загальноосвітніх шкіл та вихователів дошкільних навчальних закладів із зони АТО» від 15. 08. 2014 № 9209/0/14 -14/21, № 1/12 -5698; • лист Міністерства освіти і науки України «Щодо підтвердження відомостей про присвоєння кваліфікаційної категорії» від 12. 09. 2014 № 1/9 -464; • лист Міністерства охорони здоров’я України «Щодо працевлаштування медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників закладів охорони здоров’я, які переміщуються з районів проведення АТО та через непереборні обставини не звільнені за основним місцем роботи» від 20. 08. 2014 № 11 -02 -09/10 -65/

Порядок надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведенняПорядок надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг затверджено Постановою КМУ від 01. 10. 2014 №

Дякую за увагу! Дякую за увагу!

Після проведення останнього Конгресу (07. 11. 2014) завантажити презентацію Ви зможете на порталі Гаряча Лінія КадровикаПісля проведення останнього Конгресу (07. 11. 2014) завантажити презентацію Ви зможете на порталі Гаряча Лінія Кадровика : www. kadrovik 01. com. ua Справжній кадровик — з вогником
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.