Презентация Фук.проба Калжанова А.И.

Скачать презентацию Фук.проба Калжанова А.И. Скачать презентацию Фук.проба Калжанова А.И.

fuk.proba_kalghanova_a.i..ppt

 • Размер: 1.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Презентация Фук.проба Калжанова А.И. по слайдам

 ры жа дайын Ұ қ ғ ба алайтын ғ диагностикалы қ фукциональді сынамалар. ры жа дайын Ұ қ ғ ба алайтын ғ диагностикалы қ фукциональді сынамалар. АРА АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА Қ Ғ УНИВЕРСИТЕТІ Акушерства ж не гинекология кафедрасы ә Оырда ан: Калжанова А. И. ғ интерн 6-001 топ. Тексерген: Жанабаева С. У. Караганда

Жоспар: 1. Функциональді сынама жіктелуі. 2. К йзелісті емес тест. ү 3. Окситоцинді оздырушы тест.Жоспар: 1. Функциональді сынама жіктелуі. 2. К йзелісті емес тест. ү 3. Окситоцинді оздырушы тест. қ 4. Мамарлы к йзелісті тест. ү 5. Атропинді тест. 6. Тыныс алу мен тыныс шы аруда ы демді ғ ғ стап алу тесті. ұ қ 7. Термиялы тест қ 8. Б лшы ет к штемесі сынамасы. ұ қ ү 9. Инсулин енгізу сынамасы.

Функциональді сынама • • К йзелісті емес тест ү • • Функциональді сынама • • К йзелісті емес тест ү • • Контрактильді к йселісті тест ү • – окситоцинді к йзелісті тест ү • – маммарлы к йзелісті тест ү • – ана тынысын стап т ру тесті ұ ұ • – суы ты тест қ қ • – степ-тест ( физикалы ж ктемемен) қ ү • – атропинді тест • – ингаляционды (оттегілі) тест • – дыбысты оздыру тесті қ http: //twinsy. ru/2011-02-01-10-46-20/158-perinatolog. html

К йзелісті емес тест: ү http: //www. medideal. ru/zlpregn/pregn-0188. shtml. Тестті негізі ры оз алысынаК йзелісті емес тест: ү http: //www. medideal. ru/zlpregn/pregn-0188. shtml. Тестті негізі ры оз алысына оны ң ұ қ қ ғ ң ж рек антамыр ж йесіні жауабын аны тау. ү қ ү ң қ Зерттеу 30 минут бойы ж кті йелді сол ү ә ң жа б йіріне жату алпында ж ргізіледі. қ ү ры ты оз алыс белсенділігі Ұ қ ң қ ғ тензометрикалы датчик немесе кнопка — қ маркер, ( оз алысты ж кті йел зі қ ғ ү ә ө белгілеіді ) ар ылы тіркейді. Тесті аш арын а қ қ ғ немесе тама абылда аннан со қ қ ғ ң 2 са аттан ғ кейін ж ргізу керек, себебі гипергликемияны ү жою шін, ол з кезегінде ры ты белсенді ү ө ұ қ ң оз алысына сер етеді. қ ғ ә

Реактивті (о ) 15 ж не одан жо ары со ы минутына екі ң әРеактивті (о ) 15 ж не одан жо ары со ы минутына екі ң ә ғ ққ немесе одан жо ары акцелерация, за ты ы 15 ж не одан ғ ұ қ ғ ә жо ары секунд 20 — 40 минут ба ыла анда. ғ қ ғ

Ареактивный (теріс) ры оз алысына жауап ретінде ұ қ қ ғ акцелерацияны болмауы немесеАреактивный (теріс) ры оз алысына жауап ретінде ұ қ қ ғ акцелерацияны болмауы немесе тек бір ана акцелерация. ң ғ

Тесті ареактивтілігі ры гипоксиясы немесе ң ұ қ зерттеу кезінде ры «тынышты Тесті ареактивтілігі ры гипоксиясы немесе ң ұ қ зерттеу кезінде ры «тынышты й ыда» ұ қ қ ұ қ (теріс-ареактивті НСТ), немесе медикаментозды сер ( транквилизаторлар, барбитураттар, ә седативті, нейролептиктер, анальгетиктер, антигистаминдер, сульфат магния), немесе гестация мерзімі кішкентай (физиологиялы қ ареактивтілік). Тесті 28 апта а дейін ткізуді ма насы жо , ғ ө ң ғ қ себебі ры ты миокардиальді рефлексі ұ қ ң ж ктілікті 28 аптасында орнатылады. ү ң Ареактивті тест к йзелісті тесті ткізуге к рсеткіш ү ө ө болып табылады.

К йзелісті тесті негізі ү ң миометрии жиырылуы кезінде жатыр - плацентарлы қ анайналымны К йзелісті тесті негізі ү ң миометрии жиырылуы кезінде жатыр — плацентарлы қ анайналымны азаюы. Дені сау, қ ң компенсаторлы м мкіндікке ие ры та ү ұ қ анайналым азаюы мен оксигенацияны қ ң т мендеуі, оны реактивті ж не ж рек ө ң ә ү ызметін згертпейді. қ ө Егер жатыр — плацентарлы анайналымы қ б зылысы болса, осымша ж ктемеге ұ қ ү компенсаторлы механизмні б зылысы ң ұ ЖЖЖ згерістермен, децелерацияны ө ң пайда болуымен к рінеді. ө

К йзелісті тесті клиникада ал аш ы ү ғ қ олдануы 1972 ж Ray ж неК йзелісті тесті клиникада ал аш ы ү ғ қ олдануы 1972 ж Ray ж не бас а да қ ә қ серіктестерімен ж ргізілді. Олар тест ү критерииін, оны ткізу жиілігін ң ө орнаттты. Сынама окcитоцинді оздырушы тест (oxytocin challenge test қ — OCT) деп аталды.

 Окситоцинді к йзелісті тесті ж ргізуү ү • Ж кті йелді сол жа Окситоцинді к йзелісті тесті ж ргізуү ү • Ж кті йелді сол жа б йіріндегі алпында ү ә ң қ ү қ ж ргізіледі. ү • р10-15 минут сайын А лшеп отыру керек, Ә ҚҚ ө оны т мендеуін ткізіп алмау шін, ол теріс ң ө ө ү н тижені себебі болуы м мкін. ә ң ү • 15-20 минут к лемінде жатыр белсендігі мен ө ры ты ЖЖЖ ба аланады. ұ қ ң ғ • Егер 10 минутта 3 тол а , за ты ы 40-60 ғ қ ұ қ ғ секундтан болмай т рып кеш децелерация пайда ұ болса окситоцинді енгізуді то тату керек. қ • Тестке детте 1, 5 ә — 2 са ат кетеді. Жатырды ғ ң адекватты жиырылуы шін аз дегенде 16 м. ЕД/мин. ү окситоцин ( 8-12 м. ЕД/мин. немесе 16-24 тамшы/мин. 5 ЕД в 500 мл. 5% глюкоза ерітіндісінде) керек.

ОСТ арсы к рсеткіштер: қ ө • Плацентаны алда жатуы ң • АнамнезіндеОСТ арсы к рсеткіштер: қ ө • Плацентаны алда жатуы ң • Анамнезінде классикалы кесар тілігі қ • ры апшы ыны жарылуы Ұ қ қ ғ ң • К псулылы ө қ • Мерзімінен б рын босану ұ • К п ры ты ж ктілік ө ұ қ ү ОСТ ж ктілікті 34 аптасынан бастап олдануды ү ң қ сынады. ұ Тест кемшілігі: амбулаторлы жа дайда олдану ғ қ м мкін емес. ү

Маммарлы к йзелісті тестү С т безі шын тітіркендіру ар ылы жатыр ү ұ қ жиырылуынМаммарлы к йзелісті тестү С т безі шын тітіркендіру ар ылы жатыр ү ұ қ жиырылуын ша ыру. МКТ эндогенді окситоцинді қ тест ретінде санлады, арапайым, д рілік заттарды қ ә енгізуді ажет етпейді. қ 5 минут бір шын, 5 минут келесі шын, сосын 5 ұ ұ минут екі жа ында біруа ытта у алайды. ғ қ қ • р айысына жылы, ыл алды д ке ойылады, Ә қ ғ ә қ егер 10 мин. Жатыр жиырылуы болмаса, ж кті ү йел жатыр белсенділігі бол анша же іл сипаумен ә ғ ң стимулдайды. • Ж кті ійел с т безін 2 мин. у алайды 5 мин. ү ү қ зіліспен. ү • С т безі терісін сауса пен тітіркендіру 1 мин. 3 ү қ минутты интервалмен, 6 рет.

Атропин плацента ар ылы тіп, кезбе нервке сер қ ө ә етіп, ры тахикардиясын туАтропин плацента ар ылы тіп, кезбе нервке сер қ ө ә етіп, ры тахикардиясын ту ызады. Атропинні ұ қ ғ ң сері плацентарлы тос ауылды жа дайына ә қ ң ғ байланысты. Плацентада дегенеративті згерістер ө болатын болса, оны ткізгіщтігі б зылады, ң ө ұ ры ты ЖЖЖ реакциясы атропинге жауап ұ қ ң ретінде пайда болады. Атропинді тест ры тахикардиясы 20-35 со ы/мин, атропинді Ұ қ ққ енгізген со 10 мин кейін пайда болады. ң Атропин 1, 5-2 мг м лшерде 5 мл 40 % глюкоза ө ерітіндісімен беріледі ж не 40-70 мин жал асады. ә ғ

Тыныс алу мен тыныс шы аруда демді ғ стап алу сынамасы ұ қ  алыптыТыныс алу мен тыныс шы аруда демді ғ стап алу сынамасы ұ қ алыпты жа дайда демді стап алу Қ ғ ұ қ ЖЖЖ згерісі орта есеппен ± 7 со ы ө ққ минутына. Демді тыныс ал анда стап ғ ұ ал анда сиреуі, ал тыныс шы ар анда – қ ғ ғ ғ ры ты ЖЖЖ жиілейді. Гипоксия ұ қ ң кезінде ЖЖЖ б л згеірстері ұ ө бай алмайды. қ

 Ж кті йел ішіне орамал а орал ан ү ә ғ ғ грелканы(температура 80°) Ж кті йел ішіне орамал а орал ан ү ә ғ ғ грелканы(температура 80°) немесе м зды ұ ояды. Екі жа дайда да шараны қ ғ ң орындалу за ты ы — 3 минут. алыпта ұ қ ғ Қ суы пен тітіркендіргенде ж ректі қ ү ң жиырылу жиілігі минутына 8-9 со ы а ққ ғ азаяды, ал жылы тітіркендіргіштен кейін ж ректі со ысы орта есеппен ү ң ғ минутына 13-14 со ы а жиелейді. ққ ғ Термиялы сынама қ

Б лшы ет к штемесімен сынамаұ қ ү 23. 720. 7 Ж кті йел арБ лшы ет к штемесімен сынамаұ қ ү 23. 720. 7 Ж кті йел ар асынан жат ан алпында ү ә қ қ қ бір олымен 3, 5 кг салма ты гантель қ қ к тереді, . Ж мыс электрометроном ө ұ со ысымен ж зеге асады ж не ққ ү ә зерттеушіде шаршау сезімі пайда бол анда ғ ая талады. М ндай серге ры ты ж рек қ ұ ә ұ қ ң ү со ысы біршама жо арылайды. ғ ғ

Инсулин енгізу сынамасы Б л сынама Г. А. Савицкий ойлап тап ан ант ұ қ қИнсулин енгізу сынамасы Б л сынама Г. А. Савицкий ойлап тап ан ант ұ қ қ диабетімен ауыратын ж кті йелдерге ж ргізіледі. ү ә ү Егер инсулинді енгізгеннен 5-10 минуттан кейін ры ты оз алыс жиілігі жо арлайды, оны ұ қ ң қ ғ ғ ң ж рек со ысы жиелейді ж не ж рек ыр а ы ү ғ ә ү ғ ғ жиілігі жо арлайды, р 5 с аны талады, б л ғ ә қ ұ ра а жа сы болжам. Егер инсулинді енгізгеннен ұ ққ қ 5-10 минуттан кейін ры ты ж рек со ысы ұ қ ң ү ғ б се десе, ж рек ыр а ы жиілігі азайса, р 5 с ә ң ү ғ ғ ә аны талады, ж не ры ты белсенді оз алысы қ ә ұ ұ ң қ ғ кенеттен тежелсе, б л ры шін жа ымсыз ұ ұ қ ү ғ болжам.

олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә • Маланова Т. Б. Значение кардиомониторного наблюдения для оценки состоянияолданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә • Маланова Т. Б. Значение кардиомониторного наблюдения для оценки состояния плода в процессе родового акта. Обзор литературы // Акуш. и гинек. -1982. -N 9 -с. 60-63 • 6. Самодуров П. С. Функциональные пробы в диагностике состояния фетоплацентарной системы. Обзор литературы // Мед. реферат. ж. -1988. -N 11 -с. 14-20 • 7. Серов В. Н. , Стрижаков А. Н. , Маркин С. А. Практическое акушерство // М. -Мед. -1989. -с.

Назарлары ыз а рахмет!!!ң ғ Назарлары ыз а рахмет!!!ң ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.