Презентация farm khim

Скачать презентацию farm khim Скачать презентацию farm khim

farm_khim.ppt

 • Размер: 2.3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 30

Описание презентации Презентация farm khim по слайдам

Пара- аминобензой қышқылының туындылары: новокаинамид, метоклопропамид гидрохлориді. Мета- аминобензой қышқылы. Сапасына қойылатын талаптар, талдау әдістері. ОрындағанПара- аминобензой қышқылының туындылары: новокаинамид, метоклопропамид гидрохлориді. Мета- аминобензой қышқылы. Сапасына қойылатын талаптар, талдау әдістері. Орындаған : Әлімжан А. Тобы : 402 А фк Қабылдаған: Мендиба ев. Б

Кіріспе. Пайдаланыл ан ғ дебиеттер. ә орытынды. ҚНегізгі б лім. ө А) Прокаинамид гидрохлоридіКіріспе. Пайдаланыл ан ғ дебиеттер. ә орытынды. ҚНегізгі б лім. ө А) Прокаинамид гидрохлориді Б) Метоклопрамид гидрохлориді В) Мета- аминобензой ыш ылы қ қ

Дәрілік зат ретінде пара- аминобензой қышқылының амид туындылары қолданылады. N- аминобензой ыш ылық қ Амид N-Дәрілік зат ретінде пара- аминобензой қышқылының амид туындылары қолданылады. N- аминобензой ыш ылық қ Амид N- аминобензой ыш ылық қ

НОВОКАИНАМИД Физикалық қасиеті Ақ түсті , иіссіз кристалды ұнтақ. суда өте жеңіл ериді, этанолда жеңілНОВОКАИНАМИД Физикалық қасиеті Ақ түсті , иіссіз кристалды ұнтақ. суда өте жеңіл ериді, этанолда жеңіл ериді, хлороформда жай ериді, эфирде іс жүзінде ерімейді.

Медицинада қолданылуы Антиаритмияда , Жүрек ырғағы бұзылысында қолданылады. Асқазан ішек трактысында жақсы сіңіріледі, бауырда N-ацетилпрокаинамидМедицинада қолданылуы Антиаритмияда , Жүрек ырғағы бұзылысында қолданылады. Асқазан ішек трактысында жақсы сіңіріледі, бауырда N-ацетилпрокаинамид метаболит түзе отырып ацетилденеді. 0, 5 -1, 0 г таблетка түрінде немесе 5 -10 10% ерітінді түрінде белгіленеді.

 НОВОКАИНАМИД β-диэтилаиноэтиламид n- аминобензой ыш ылыны гидрохоридіқ қ ң НОВОКАИНАМИД β-диэтилаиноэтиламид n- аминобензой ыш ылыны гидрохоридіқ қ ң

 Метоклопрамид гидрохлориді Физикалық қасиеті Ақ немесе ақ әлсіз сары түсті , иіссіз кристалды ұнтақ. суда Метоклопрамид гидрохлориді Физикалық қасиеті Ақ немесе ақ әлсіз сары түсті , иіссіз кристалды ұнтақ. суда өте жеңіл ериді, этанолда жеңіл ериді, хлороформда жай ериді, эфирде іс жүзінде ерімейді.

Медицинада қолданылуы Әр түрлі себептермен (наркоз, жүктілік және т. б. ) себептермен пайда болған ықылық пенМедицинада қолданылуы Әр түрлі себептермен (наркоз, жүктілік және т. б. ) себептермен пайда болған ықылық пен құсықты басу үшін қолданылады. 0, 01 г таблетка түрінде немесе 2 мл 0, 5%инъекцияға арналған ерітінді шығарылады.

Метоклопрамид гидрохлориді 4 -амино-N-[2 -(диэтиламино)этил]-2 -метокси-5 - хлорбензамид гидрохлорид моногидрат Метоклопрамид гидрохлориді 4 -амино-N-[2 -(диэтиламино)этил]-2 -метокси-5 — хлорбензамид гидрохлорид моногидрат

 НОВОКАИНАМИД алынуы Гидрохлорид β-диэтил-аминоэтилхлор ид Хлорангидрид n-нитробензой ыш ылық қ Гидрохлорид β-диэтил-аминоэтилхлорид n-нитробензой ыш ылы НОВОКАИНАМИД алынуы Гидрохлорид β-диэтил-аминоэтилхлор ид Хлорангидрид n-нитробензой ыш ылық қ Гидрохлорид β-диэтил-аминоэтилхлорид n-нитробензой ыш ылы қ қ

Азобояу т зу реакциясыү Азобояу т зу реакциясыү

И - спектр Қ Хлорид ион а о ғ ң реакция береді Азобояу т зуИ — спектр Қ Хлорид ион а о ғ ң реакция береді Азобояу т зу ү реакциясы. УК – спектр зі екендігін аны тау Ө қ

 НОВОКАИНАМИД өзі екендігін анықтау ХФ бойынша калий гексацианоферретымен (III) т з ыш ылы ұ НОВОКАИНАМИД өзі екендігін анықтау ХФ бойынша калий гексацианоферретымен (III) т з ыш ылы ұ қ қ атысында т сті реакция береді. Алын ан німді қ ү ғ ө (бензоилпрокаинамид) кристалдап, бал у температурасын қ аны тайды- 185ºС шмамен. қ

Метоклопрамид гидрохлоридіндегі оспаларды қ аны тау шін – Ж Х дісі қ ү Қ ә олданылады.Метоклопрамид гидрохлоридіндегі оспаларды қ аны тау шін – Ж Х дісі қ ү Қ ә олданылады. Кизельгель 60 қ F пластинкасында, бензол- этанол- аммиак ерітіндісі ( 45: 1 ) оспалар еріткіші олданылады. қ қоспаларды Қ аны тау қ

 Сандық анықтау Сулы ортада хлорсутек ыш ылы атысында қ қ қ алкалиметрия дісі ә. Хлорид Сандық анықтау Сулы ортада хлорсутек ыш ылы атысында қ қ қ алкалиметрия дісі ә. Хлорид – ионы бойынша аргентометрия дісі ә.

 Сандық анықтау НОВОКАИНАМИД Сірке ангидриді ж не м зды сірке ыш ылы ә ұ Сандық анықтау НОВОКАИНАМИД Сірке ангидриді ж не м зды сірке ыш ылы ә ұ қ қ (5: 15) оспасы атысында сусыз титрлеу. қ қ ыздырып айнат ан со диоксан ж не сынап Қ қ қ ң ә ацетатын осып, 0, 1 М хлор ыш ылымен қ қ қ титрлеуді. Титрлеу со ын потенциометриялы ң қ діспен аны тайды. ә қ

Сусыз титрлеу сатылары Сусыз титрлеу сатылары

 Сандық анықтау Метоклопрамид гидрохлориді Сусыз ортада титрлеу. лшендіні м зды Ө ұ сірке ыш Сандық анықтау Метоклопрамид гидрохлориді Сусыз ортада титрлеу. лшендіні м зды Ө ұ сірке ыш ылында ерітіп, сірке ангидриді қ қ ж не д л лшенген 4 мл 0, 1 М хлор ә ә ө ыш ылын осып, 30 мин ояды. Сосын қ қ сынап ацетатын осып, индикатор кристалды қ к лгін, 0, 1 М хлор ыш ылымен индикатор ү қ қ т сі згергенше титрлейді. ү ө

Сақталуы: Б тізімі бойынша р а , құ ғ қ к ннен ор ал анСақталуы: Б тізімі бойынша р а , құ ғ қ к ннен ор ал ан жерде, ты ыз ү қ ғ ғ ғ жабыл ан ыдыста са тайды. ғ қ

Амидотризой ыш ылы қ қ (Триомбрин) А т сті қ ү кристал, иіссіз нта. Т ұАмидотризой ыш ылы қ қ (Триомбрин) А т сті қ ү кристал, иіссіз нта. Т ұ қ б 260 С 3, 5 -диацетиламино-2, 4, 6 — шйодбензой ыш ылы ү қ қ

Бензой ыш ылық қ 3, 5 -диаминобензой 3, 5 -диацетиламинобензой ыш ылық қ 3, 5 -диамино-2,Бензой ыш ылық қ 3, 5 -диаминобензой 3, 5 -диацетиламинобензой ыш ылық қ 3, 5 -диамино-2, 4, 6 — шйодбензой ү ыш ылы қ қ 3, 5 -диаминобензой ыш ылық қ Амидотризой ыш ылы(3, 5 -диацетиламино 2, 4, 6қ қ — шйодбензой ыш ылы) ү қ қ

И - спектр Қ УК – спектр 0, 1 М натрий гидроксид тол ын қИ — спектр Қ УК – спектр 0, 1 М натрий гидроксид тол ын қ зынды ы 282 нм-де ұ ғ аны тайды қзі екендігін аны тау Ө қ

Медицинада олданылуық Рентгенолгияда ж рек, б йрек, несеп ү ү жолында ан қ тамырларда зертеуде 20Медицинада олданылуық Рентгенолгияда ж рек, б йрек, несеп ү ү жолында ан қ тамырларда зертеуде 20 -80 мл енгізеді

Са талуы: қ Б тізімі бойынша р а , к ннен құ ғ қ үСа талуы: қ Б тізімі бойынша р а , к ннен құ ғ қ ү ор ал ан жерде, ты ыз жабыл ан қ ғ ғ тарада са тайды. қ

Пайдаланылған әдебиеттер. 1. Беликов Б. Г. Фармацевтическая химия. Москва, 1985. 2. Арыстанова Т. А.Пайдаланылған әдебиеттер. 1. Беликов Б. Г. Фармацевтическая химия. Москва, 1985. 2. Арыстанова Т. А. Общая фармацевтическая химия/Учебное пособие. -Шымкент. 3. Бейсенбеков А. С. Фармацевтикалы химия қ о улы ы. -Алматы. қ ғ 4. Арзамасцева А. П. Москва, 2004 5. аза стан Республикасы Мемлекеттік Қ қ фармакопеясы 1, 2 басылымдары