Презентация emots intelekt

Скачать презентацию emots intelekt Скачать презентацию emots intelekt

emots_intelekt.ppt

 • Размер: 699 Кб
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Презентация emots intelekt по слайдам

Значення емоційного інтелекту як фактору трудової діяльності людини Виконали: студентки 416 групи Богачова А. Кирильченко Д.Значення емоційного інтелекту як фактору трудової діяльності людини Виконали: студентки 416 групи Богачова А. Кирильченко Д.

План 1. Визначення поняття “ емоційний інтелект ” 2. Фактори емоційного інтелекту 3. Емоційний інтелект якПлан 1. Визначення поняття “ емоційний інтелект ” 2. Фактори емоційного інтелекту 3. Емоційний інтелект як основа формування загальної та професійної культури співробітників 4. Емоційний інтелект як основа лідерства в трудовому колективі 5. Методи підвищення емоційного інтелекту Список використаних джерел

1. П оняття “ емоційний інтелект ” Емоційний інтелект ( англ. Emotional intelligence) - 1. П оняття “ емоційний інтелект ” Емоційний інтелект ( англ. Emotional intelligence) — група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. З 90 -х років 20 століття з’явився новий термін — «емоційний інтелект» ( EQ) . Його ввели в ужиток американські психологи Пітер Саловей і Джон Майї . Вони опублікували в 1993 році сумісну працю ( Mayer J. D. & Salovey P. The intelligence of emotional intelligence ), де обґрунтовується концепція емоційного інтелекту. На їх думку «емоційний інтелект — це такий тип соціального інтелекту, який використовує здатність моніторингу своїх власних емоцій інших людей для того, щоб розрізняти їх і застосовувати дану інформацію для управління власним мисленням і діями» .

Популяризатором даної теорії вважається психолог Деніел Гоулмен , який розвинув ідеї учених і виклав їхПопуляризатором даної теорії вважається психолог Деніел Гоулмен , який розвинув ідеї учених і виклав їх доступнішою мовою. У 1995 році вийшла перша книга Деніела Гоулмена « Emotional Intelligence» , присвячена емоційному інтелекту, яка відразу стала бестселером. З погляду ученого, емоційний інтелект — це інший шлях бути розумним. Емоційний інтелект , на думку Гоулмена, це те, як ми поводимося з самими собою і нашими взаєминами.

Емоційний інтелект визначається як: • вміння діяти у взаємозв’язку з внітрішнім середовищем своїх почуттів іЕмоційний інтелект визначається як: • вміння діяти у взаємозв’язку з внітрішнім середовищем своїх почуттів і бажань; • вміння розуміти відношення особистості і управляти її емоційною сферою на осонові інтелектуального аналізу і сиснтезу; • вміння ефективно контролювати емоції і використовувати їх для покращення мислення; • сукупність емоційних, особистих, і соціальних здібностей, які впливають на загальне вміння ефективно справлятися з вимогами і тиском соціального середовища; • емоційно — інтелектуальна діяльність.

2. Фактори емоційного інтелекту 1. Точність оцінки та вираження емоцій. Важливо точно розуміти як свої2. Фактори емоційного інтелекту 1. Точність оцінки та вираження емоцій. Важливо точно розуміти як свої емоції, так і емоції, які відчувають інші люди. Це вміння являє собою здатність визначити емоції по фізичному стану і думкам, за зовнішнім виглядом та поведінкою. Крім того, воно включає в себе і здатність точно виражати свої емоції потреби, пов’язані з ними, іншим людям. 2. Використання емоцій в розумовій діяльності. Емоції спрямовують нашу увагу на важливі події, вони готують нас до певних дій і впливають на наш розумовий процес. Ця здатність допомагає зрозуміти, як можна думати більш ефективно, використовуючи емоції. Керуючи емоцією, людина може бачити світ під різним кутом і більш ефективно вирішувати проблеми.

3. Розуміння емоцій. Емоції - не випадкові події. Їх викликають певні причини, 3. Розуміння емоцій. Емоції — не випадкові події. Їх викликають певні причини, вони міняються за певними правилами. Ця здатність відображає вміння визначити джерело емоцій, класифікувати емоції, розпізнавати зв’язки між словами і емоціями, інтерпретувати значення емоцій, що стосуються взаємовідносин, розуміти складні (амбівалентні) почуття, усвідомлювати переходи від однієї емоції до іншої і можливий подальший розвиток емоції. 4. Управління емоціями. Оскільки емоції містять інформацію і впливають на мислення, має сенс брати їх до уваги при побудові логічних ланцюжків, вирішенні різних завдань, прийняття рішень і виборі своєї поведінки. Ця здатність відноситься до вміння використовувати інформацію, яку дають емоції, викликати емоції або усуватися від них залежно від їх інформативності або користі; керувати своїми і чужими емоціями.

3. Емоційний інтелект як основа формування загальної та професійної культури співробітників Робота в команді передбачає наявність3. Емоційний інтелект як основа формування загальної та професійної культури співробітників Робота в команді передбачає наявність у співробітників загальної та професійної культури, добрих ділових взаємин, бажання працювати як єдине ціле, готовність всебічно обговорювати хід роботи, аналізувати спільні дії. Команда являє собою специфічну форму соціального об’єднання людей у процесі спільної діяльності та спілкування, тобто малу соціальну групу.

Емоційний інтелект в командній роботі впливає на : • внутрішню організацію, що скла-дається зЕмоційний інтелект в командній роботі впливає на : • внутрішню організацію, що скла-дається з органів управління, контролю, системи санкцій; • групові цінності, на підставі яких формується почуття спільності в команді і створюється громадська думка; • власний принцип уособлення, що відрізняє її від інших команд; • груповий тиск, тобто вплив загаль-ної мети та спільних завдань на поведінку членів команди; • прагнення до усталеності колективу, яке формується завдяки механізму відносин, що виникають між людьми при вирішенні загальних завдань; • формування та закріплення певних традицій колективу.

Теорія великих можливостей доводить, що лідерству можна навчитися, як ремеслу, розви-ваючи в собі якості, щоТеорія великих можливостей доводить, що лідерству можна навчитися, як ремеслу, розви-ваючи в собі якості, що відно-сяться до поняття « емоційний інтелект» . На думку французьких вче-них, приблизно 10% — це приро-джені лідери, 80% — можуть ста-ти лідерами, а решта 10% ніко-ли не стануть лідерами. 4. Емоційний інтелект як основа лідерства в трудовому колективі

Ефективний лідер - менеджер допомагає членам команди пройти всі стадії розвитку і повністю розкрити свій потенціал.Ефективний лідер — менеджер допомагає членам команди пройти всі стадії розвитку і повністю розкрити свій потенціал. Він повинен уміти передбачати наближення кожної наступної стадії розвитку і вести команду вперед. При успішному завершенні проекту почуття задоволення роботою формує бажання подальшої спільної діяльності. Ефективність діяльності керівника на 80% залежить від рівня емоційного інтелекту. Керівник може мати хороший рівень знань, розвинене логічне мислення, але ніколи не стане лідером. Високі показники IQ зовсім не є гарантією кар’єрного успіху.

Деніел Гоулмен зацікавився секретами успіху провідних компа-ній ще в 1990 роках. Дослідник проаналізував більше 168Деніел Гоулмен зацікавився секретами успіху провідних компа-ній ще в 1990 роках. Дослідник проаналізував більше 168 підприємств і їх лідерів. В результаті були виділені 3 основні категорії особистих якостей менеджерів, які сприяють бізнес — успіху : • технічні здібності ( уміння створювати нове); • пізнавальні здібності( аналітичне мислення і планування); • емоційні (вміння працювати з людьми і ефективно впроваджувати нові ідеї). Виявилося, що по важливості емоційні здібності вдвічі пере-вищують IQ. Саме емоції грають кретично важливу роль в прийнятті рішень, лідерстві і мотивації персоналу. Чим вище посада, тим важливіші емоційні здібності для досяг-нення позитивного результату. Високий рівень емоційного інтелекту забезпечує близько 85% успіху в управлінні персоналом.

5. Методи підвищення емоційного інтелекту Серед методів підвищення називають: • груповий тренінг ; •5. Методи підвищення емоційного інтелекту Серед методів підвищення називають: • груповий тренінг ; • індивідуальний тренінг; • коучинг ; • тренінг дітей у сімейно-суспільних дитячих цент-рах; • сімейне виховання; • гаптономія.

Методи розвитку емоційного інтелекту можуть бути різними, однак вони направлені на розвиток окремих компетенцій, Методи розвитку емоційного інтелекту можуть бути різними, однак вони направлені на розвиток окремих компетенцій, складових емоційного інтелекту. Всі методи складаються з таких кроків : Крок 1. «Звірка» з самим собою Дайте відповіді на такі питання: ◙ Як я себе почуваю? ◙ Що я відчуваю? ◙ Як довго я відчував себе таким чином? ◙ Як ці почуття проявляються на моєму тілі? ◙ Чи відчуваю я себе напружено, втомленим, у мене є головний біль або біль у шлунку? Крок 2. Позначте свої емоції Ось деякі запитання, котрі дозволять ідентифікувати Ваші емоції: → Коли це відчуття почалось? → Що сталося, коли з’явилися ці емоції? → Чи змінилася інтенсивність емоції? Як саме?

Крок 3. Відчувайте емоції тоді, коли вони відбуваються. Пізнавайте їх. Спробуйте виразити свої емоції словами, описатиКрок 3. Відчувайте емоції тоді, коли вони відбуваються. Пізнавайте їх. Спробуйте виразити свої емоції словами, описати їх. Наприклад, ви можете подумати: «Я відчуваю себе дуже злим прямо зараз. Я відчуваю це в своєму животі та спині. Що цей гнів намагається мені сказати? Якщо ви навчитеся помічати свої емоції, як вони відбуваються, і ви зможете краще встановити зв’язок емоцій з їх причинами. Іншими словами, визнаючи свої емоції, як вони відбуваються, Ви маєте більше можливостей дізнатися про себе. Крок 4. Дістатися до «коріння» емоції. Всі ці «коріння» Вашого гніву бувають різні, однак емоція одна. Кожна емоція має певні причини. Ви маєте не тільки усвідомити і зрозуміти свою емоцію, а й зрозуміти, чим саме вона викликана. Тільки знаючи, що саме провокує ту чи іншу емоцію, Ви будете в змозі контролювати її.

Список використаних джерел 1. Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии,Список використаних джерел 1. Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии, 1995. № 1. -131 с. 2. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена // Вопросы психологии. — 2006. — № 3. — 78 -86 с. 3. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 75 с. 4. Носенко Е. Л. Емоц i йний i нтелект: концептуали i зац i я феномену, основн i функц ii: монограф i я / Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига. — К. : Вища школа, 2003. -126 с. 5. Люсин Д. В. Способность к пониманию эмоций: Психометрический и когнитивный аспекты. — М. : Смысл, 2000. — 120 с. 6. Стернберг Р. Дж. Практический интеллект. — П. : СПб, 2002. — 340 с. 7. Bar-On R. The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual. Toronto: Multi-Health Systems, 1997. 8. Caruso D. R. , Mayer J. D. , Salovey P. (2002). Relation of an ability measure of emotional intelligence to personality // Journal of Personality Assessment. 2002. V. 79. 306 -320 р.