Презентация elektr rob zoshyt

Скачать презентацию elektr rob zoshyt Скачать презентацию elektr rob zoshyt

elektr_rob_zoshyt.ppt

 • Размер: 3.5 Mегабайта
 • Количество слайдов: 58

Описание презентации Презентация elektr rob zoshyt по слайдам

  Електронний робочий зошит   з хімії  Електронний робочий зошит з хімії “Вуглеводні. Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні: їх склад, будова, фізичні та хімічні властивості. ”

   Зміст: 1. Теоретичні відомості. 2. Картки контролю знань. 3. Зміст: 1. Теоретичні відомості. 2. Картки контролю знань. 3. Самостійні роботи. 4. Задачі з практичним змістом.

Теоретичні відомості Теоретичні відомості

Види сполучень атомів Карбону між собою 1. Сполучення простими ковалентними зв’язками:  – С –Види сполучень атомів Карбону між собою 1. Сполучення простими ковалентними зв’язками: – С – С – Такі сполучення реалізуються навіть у простих речовинах Карбону: алмазі, графіті, карбіні, фулеренах. 2. Сполучення кратними (подвійними і потрійними) ковалентними зв’язками: – С = С – – С ≡ С – 3. Циклічне сполучення атомів Карбону: Алмази: Фулерени:

Структурні формули органічних речовин Алкани – насичені вуглеводні ланцюгової будови. Загальна формула - С n HСтруктурні формули органічних речовин Алкани – насичені вуглеводні ланцюгової будови. Загальна формула — С n H 2 n+2 Гомологічний ряд алканів: Назва Молекулярна формула Структурна формула МЕТАН СН 4 ЕТАН С 2 Н 6 СН 3 – СН 3 ПРОПАН С 3 Н 8 СН 3 – СН 2 – СН 3 БУТАН С 4 Н 10 СН 3 –СН 2 -СН 3 ПЕНТАН С 5 Н 12 СН 3 -СН 2 -СН 3 метан пропан бутан пентан. Структурні формули алканів:

Фізичні властивості метану: Метан (СН 4 ) - газ; без кольору; безФізичні властивості метану: Метан (СН 4 ) — газ; без кольору; без запаху; майже не розчиняється у воді; t кипіння = — 161, 6 С; t плавлення = — 182, 5 С.

    СН 4 + 2 О 2 = СО СН 4 + 2 О 2 = СО 2 + 2 Н 2 О ∆ Н = -882 к. Дж заміщення СН 4 + Cl 2 СН 3 Cl + HCl СН 3 Cl+ Cl 2 СН 2 Cl 2 + HCl СН 4 + HO-NO 2 → СН 3 NO 2 +Н 2 О розкладу СН 4 → С + 2 Н 2 сажа водень. Мета н СН 4 горіння h h

Застосування метану • як дешеве паливо у побуті, в автотранспорті та багатьох промислових процесах • якЗастосування метану • як дешеве паливо у побуті, в автотранспорті та багатьох промислових процесах • як сировина для хімічної промисловості. З нього добувають: — сажу для виготовлення гуми, друкарських фарб; — водень – для синтезу аміаку; — дихлорометан, трихлорометан – розчинники; — хлороформ – знеболювальна речовина під час хірургічних операцій; — тетрахлорометан – засіб для гасіння вогню

Ненасичені вуглеводні – органічні сполуки, що мають кратні зв’язки між атомами Карбону (п одвійні Ненасичені вуглеводні – органічні сполуки, що мають кратні зв’язки між атомами Карбону (п одвійні – С = С – або потрійні – С Ξ С – ) Етиленові вуглеводні — органічні сполуки, що мають один подвійний зв’язок між атомами Карбону. Загальна формула С n H 2 n С 2 Н 4 — ет ен (етилен) С 3 Н 6 — проп ен С 4 Н 8 — бут ен Ацетиленові вуглеводні — органічні сполуки, що мають один потрійний зв’язок між атомами Карбону. Загальна формула — С n H 2 n — 2 С 2 Н 2 — ет ин (ацетилен) С 3 Н 4 — проп ін С 4 Н 6 — бут ин

a)    загальна формула b)   a) загальна формула b) кратні зв’язки c) тип гібридизації d) кут між напрямами зв’язку. Алкени Алкіни C n H 2 n-2 С СС С sp 2 sp 1 s + 2 p = 3 sp 2 1 s + 1 p = 2 sp < 120 ◦ < 1 8 0 ◦

 Будова етилену СН 2 = СН 2 етилен σ - зв’язки π - зв’язок Масштабна Будова етилену СН 2 = СН 2 етилен σ — зв’язки π — зв’язок Масштабна модель молекули

Фізичні властивості етилену С 2 Н 4 безбарвний газ; добре розчинний в органічних розчинниках; Фізичні властивості етилену С 2 Н 4 безбарвний газ; добре розчинний в органічних розчинниках; tплавл = — 169, 2 С; вибухонебезпечний

Хімічні властивості етилену 1. Горіння (з виділенням великої кількості теплоти): С 2 Н 4 +Хімічні властивості етилену 1. Горіння (з виділенням великої кількості теплоти): С 2 Н 4 + 3 O 2 → 2 СО 2 +2 Н 2 О 2. Реакції приєднання по місцю розриву π — зв’язку: СН 2 = СН 2 а) гідрування — приєднання водню: С 2 Н 4 + Н 2 → С 2 Н 6 б) галогенування — приєднання галогенів: С 2 Н 4 + Br 2 →С 2 Н 4 Br 2 Якісне визначення ненасичених вуглеводнів — знебарвлення розчину калій перманганату і бромної води

Хімічні властивості етилену Вид реакції Гідрування Галогенування (бромування) Гідрогалогенування Гідратація Полімеризаціякаталізатор Хімічні властивості етилену Вид реакції Гідрування Галогенування (бромування) Гідрогалогенування Гідратація Полімеризаціякаталізатор

Полімеризація етилену С 2 Н 4 +…  (-СН 2 -) n Структурна ланкаПолімеризація етилену С 2 Н 4 +… (-СН 2 -) n Структурна ланка Ступінь полімеризаціїМономер

Застосування етилену прискорює достигання плодів для виробництва поліетилену для добування етилового спирту для отримання анестезійної речовиниЗастосування етилену прискорює достигання плодів для виробництва поліетилену для добування етилового спирту для отримання анестезійної речовини — хлоретану для добування пестициду – 1, 2 — дихлоретану

 Будова ацетилену С 2 Н 2    СН ≡ Будова ацетилену С 2 Н 2 СН ≡ СН Просторова будова молекули

Фізичні властивості С 2 Н 2 безбарвний газ; майже без запаху; малорозчинний уФізичні властивості С 2 Н 2 безбарвний газ; майже без запаху; малорозчинний у воді, але під тиском добре розчиняється у ацетоні; tкип = — 84 С; легший за повітря; вибухонебезпечний

Хімічні властивості ацетилену 1. Горіння ( яскравим кіптявим полум’ям): 2 С 2 Н 2 +Хімічні властивості ацетилену 1. Горіння ( яскравим кіптявим полум’ям): 2 С 2 Н 2 + 5 O 2 → 4 СО 2 +2 Н 2 О 2. Реакції приєднання по місцю розриву π — зв’язків відбуваються у дві стадії а) гідрування (каталітичне): kat С 2 Н 2 + Н 2 → С 2 Н 4 С 2 Н 4 + Н 2 → С 2 Н 6 б) галогенування: С 2 Н 2 + Cl 2 → С 2 Н 2 Cl 2 ( дихлороет ен ) С 2 Н 2 Cl 2 + Cl 2 →С 2 Н 2 Cl 4 (дихлороет ан ) Якісне визначення ненасичених вуглеводнів — знебарвлення бромної води та розчину калій перманганату.

Застосування ацетилену • для газового різання і зварювання металів • для синтезу оцтової кислоти • дляЗастосування ацетилену • для газового різання і зварювання металів • для синтезу оцтової кислоти • для виготовлення пластмас і синтетичних каучуків

Порівняльна таблиця № п/п Назва Клас вуглеводню Загальна формула Будова Хімічні властивості Якісне визначення СН 4Порівняльна таблиця № п/п Назва Клас вуглеводню Загальна формула Будова Хімічні властивості Якісне визначення СН 4 м е т а н Насичені, алкани С n H 2 n +2 тетраедр одинарні зв’язки Реакції заміщення: СН 4 + Cl 2 → СН 3 Cl +Н Cl Стійкі до дії розчинів бромної води та калій перманганату С 2 Н 4 е т е н Етиленові, алкени С n H 2 n С=С подвійний зв’язок Реакції приєднання, полімеризації : С 2 Н 4 + Br 2 → С 2 Н 4 Br 2 n С 2 Н 4 → (- С 2 Н 4 -) n Знебарвлення розчину бромної води і калій перманганату С 2 Н 2 е т и н Ацетиленові, алкіни С n H 2 n -2 С ≡ С потрійний зв’язок Реакції приєднання (дві стадії): С 2 Н 2 + Н 2 → С 2 Н 4 + Н 2 → С 2 Н 6 Знебарвлення розчину бромної води і калій перманганату

 АЛКАНИ C n H 2 n + 2 - H 2 t, АЛКАНИ C n H 2 n + 2 — H 2 t, kat + H 2 t, kat АЛКЕНИ C n H 2 n Генетичний зв ’ язок між вуглеводнями

 АЛКЕНИ С n. H 2 n - H 2 t, kat + H 2 АЛКЕНИ С n. H 2 n — H 2 t, kat + H 2 t, kat АЛКІНИ С n. H 2 n — 2 Генетичний зв ’ язок між вуглеводнями

 АЛКАНИ C n H 2 n + 2 ГАЛОГЕНПОХІДН І C АЛКАНИ C n H 2 n + 2 ГАЛОГЕНПОХІДН І C n H 2 n + 1 Hal+ Cl 2 h ν +2 Na АЛКЕНИ C n H 2 n ГАЛОГЕНПОХІДНІ C n H 2 n Hal 2 АЛКІНИ C n H 2 n — 2 ГАЛОГЕНПОХІДНІ C n H 2 n Hal 2 C n H 2 n Hal

Структурна формула бензену. Арени – ненасичені вуглеводні із загальною формулою C n H 2 n-6 ,Структурна формула бензену. Арени – ненасичені вуглеводні із загальною формулою C n H 2 n-6 , молекули яких містять бензольне кільце. Молекулярна формула бензену формула Кекуле. Ароматичні вуглеводні

Електронна будова бензену C CC C HH H H 6 електронів в делокалізованих -зв'язках РеальнаЕлектронна будова бензену C CC C HH H H 6 електронів в делокалізованих -зв’язках Реальна будова делокалізовано ї електронної хмари

Гомологи бензену. МЕТИЛБЕНЗЕН (ТОЛУОЛ) ЕТИЛБЕНЗЕН ПРОПІЛБЕНЗЕН Гомологи бензену. МЕТИЛБЕНЗЕН (ТОЛУОЛ) ЕТИЛБЕНЗЕН ПРОПІЛБЕНЗЕН

Отримання бензену. Бензен є першим представником аренів. Його можна отримати тримеризацією ацетилену. Бензол отримуютьОтримання бензену. Бензен є першим представником аренів. Його можна отримати тримеризацією ацетилену. Бензол отримують при переробці кам’яного вугілля, а також при риформінгу бензинів з низьким октановим числом. активоване вугілля,

Фізичні властивості бензену. Бензен: • безбарвна рідина, • з різким характерним запахом, •Фізичні властивості бензену. Бензен: • безбарвна рідина, • з різким характерним запахом, • легший води, • розчиняється у воді, • розчинний в органічних розчинниках. Увага! Бензен токсичний, тому робота з ним в умовах школи недопустима.

1. Бензен горить. Полум'я бензену кіптяве через високий вміст Карбону в молекулі. Хімічні властивості1. Бензен горить. Полум’я бензену кіптяве через високий вміст Карбону в молекулі. Хімічні властивості бензену. Через особливу будову молекули, бензен займає проміжне положення між алканами і алкенами , тобто може вступати в реакції приєднання і в реакції заміщення.

Хімічні властивості бензену 2. Реакції заміщення в бензені протікають легше, ніж в алканах. Хімічні властивості бензену 2. Реакції заміщення в бензені протікають легше, ніж в алканах. а) реакція галогенування Хлорбензен – вихідна речовина для отримання фенолу.

 2. Реакції заміщення б) реакція нітрування – взаємодія з нітратною кислотою. Хімічні властивості 2. Реакції заміщення б) реакція нітрування – взаємодія з нітратною кислотою. Хімічні властивості бензену. Нітробензен – вихідна речовина для оримання аніліну.

Хімічні властивості бензену 3. Реакції приєднання в бензені протікають  складніше, ніжХімічні властивості бензену 3. Реакції приєднання в бензені протікають складніше, ніж в алкенах. Реакція гідрування Реакція галогенування

Хімічні властивості бензену • Незважаючи на високу ненасиченість молекули бензену (за складом), він не даєХімічні властивості бензену • Незважаючи на високу ненасиченість молекули бензену (за складом), він не дає характерних, якісних реакцій для ненасичених вуглеводнів: не знебарвлює бромну воду і розчин перманганату калію. • Це пов’язано з особливою будовою молекули бензолу.

Застосування бензену 1 -добавка до бензину; виробництво 2 -розчинників; 3 -ацетону; 4 -аніліну; 5 -фенолу; 6Застосування бензену 1 -добавка до бензину; виробництво 2 -розчинників; 3 -ацетону; 4 -аніліну; 5 -фенолу; 6 -пестицидів; 7 -ліків; 8 -фенолформальдегідних пластмас.

Картки контролю знань Картки контролю знань

Картка № 1 1. Гомологічний ряд насичених  вуглеводнів називається: а) арени; б) алкени;Картка № 1 1. Гомологічний ряд насичених вуглеводнів називається: а) арени; б) алкени; в) алкани; г) алкіни 2. У будові етиленових вуглеводнів між атомами Карбону розміщений: а) один подвійний зв ’ язок; б) два подвійних зв ’ язки; в) один потрійний зв ’ язок 3. Для ацетиленових вуглеводнів характерний тип гібридизації атомних орбіталей Карбону: а) sp – гібридизація; б) sp – гібридизація; в) sp – гібридизація;

4. Бензен горить кіптявим полум ’ ям через: а) високий вміст домішок; б) високий вміст Карбону4. Бензен горить кіптявим полум ’ ям через: а) високий вміст домішок; б) високий вміст Карбону в молекулах; в) високий вміст Гідрогену в молекулах 5. Для ненасичених вуглеводнів характерні реакції: а) заміщення; б) приєднання; в) заміщення і приєднання 6. Загальна формула ароматичних вуглеводнів: а) С n H 2 n ; б) С n H 2 n -2 ; в) С n H 2 n -6 ; г) С n H 2 n +2 7. Виберіть структурну формулу бутину: а) СН 3 – СН 2 – СН 3 б) СН 2 = СН – СН 2 – СН 3 в) СН = С – СН 2 – СН

8. Виберіть реакцію заміщення: а) СН 4 + 2 О 2 СО 2 +28. Виберіть реакцію заміщення: а) СН 4 + 2 О 2 СО 2 +2 Н 2 О б) С 2 Н 2 + Н 2 С 2 Н 4 в) СН 4 + Cl 2 СН 3 Cl + Н Cl г) С 2 Н 4 + Н Cl СН 3 – СН 2 Cl 9. Якісною реакцією на ненасичені вуглеводні є реакція: а) знебарвлення розчину калій перманганату; б) знебарвлення бромної води; в) знебарвлення розчину калій перманганату і бромної води

Картка № 2 1. Органічні речовини, що складаються тільки з двох елементів - Карбону іКартка № 2 1. Органічні речовини, що складаються тільки з двох елементів — Карбону і Гідрогену називаються: а) вуглеводи; б) вуглеводні; в) аміни 2. Хімічна формула метану: а) СН 4 ; б) С 2 Н 4 ; в) С 2 Н 2 ; г) С 6 Н 6 3. У складі алкінів наявні: а) 2 П – зв ’ язки; б) 1 П – зв ’ язок; в) бензольне кільце 4. Як якісно відрізнити ацетилен від пропану: а) за здатністю горіти безбарвним полум ’ ям; б) за здатністю утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям; в) за здатністю знебарвлювати розчин перманганату калію

5. Для бензену характерні типи реакцій: а) реакції приєднання; б) реакції заміщення; в) реакції приєднання і5. Для бензену характерні типи реакцій: а) реакції приєднання; б) реакції заміщення; в) реакції приєднання і заміщення 6. Виберіть формули алкенів: а) С 2 Н 4 б) С 4 Н 10 в) С 2 Н 2 г) С 3 Н 6 д) С 5 Н 12 7. Отримати із алкенів насичені вуглеводні можна реакцією: а) гідрування; б) дегідрування; в) гідратації 8. Загальна формула насичених вуглеводнів: а) С n Н 2 n б) С n Н 2 n +2 в) С n Н 2 n -2 г) С n Н 2 n —

9. Виберіть структурну формулу пентену: а) СН 3 – С = С – СН 2 –9. Виберіть структурну формулу пентену: а) СН 3 – С = С – СН 2 – СН 3 б) СН 3 – СН = СН – СН 2 – СН 3 в) СН 3 – СН 2 – СН 3 10. Виберіть реакцію горіння: а) СН 4 + 2 О 2 СО 2 +2 Н 2 О б) С 2 Н 2 + Н 2 С 2 Н 4 в) СН 4 + Cl 2 СН 3 Cl + Н Cl г) С 2 Н 4 + Н Cl СН 3 – СН 2 Cl

Картка № 3 1. Валентність Карбону в органічних сполуках:  а) IV  бКартка № 3 1. Валентність Карбону в органічних сполуках: а) IV б ) II в ) III г ) II або IV 2. Один з рядів вуглеводнів, що має загальну формулу С n Н 2 n , називається: а) насичені вуглеводні; б) етиленові вуглеводні; в) ацетиленові вуглеводні; г) ароматичні вуглеводні 3. Для насичених вуглеводнів характерний тип гібридизації атомних орбіталей Карбону: а) sp – гібридизація; б) sp – гібридизація; в) sp – гібридизація;

4. У складі аренів наявні: а) 2 П – зв ’ язки; б) 14. У складі аренів наявні: а) 2 П – зв ’ язки; б) 1 П – зв ’ язок; в) бензольне кільце 5. Назвіть продукти горіння метану: а) чадний газ і водень; б) вуглекислий газ і вода; в) вуглекислий газ і водень 6. Які реакції у аренів відбуваються легше, ніж у інших вуглеводнів: а) заміщення; б) приєднання; в) приєднання і заміщення 7. Виберіть формули алканів: а) С 4 Н 8 б) СН 4 в) С 3 Н 8 г) С 3 Н 4 д) С 4 Н

8. Виберіть структурну формулу пропану: а) СН 3 – СН = СН 2 б) СН 38. Виберіть структурну формулу пропану: а) СН 3 – СН = СН 2 б) СН 3 – СН 2 – СН 3 в) СН 3 – С = СН 9. Виберіть реакцію приєднання: а) СН 4 + 2 О 2 СО 2 +2 Н 2 О б) С 6 Н 6 + 3 Н 2 С 6 Н 12 в) СН 4 + Cl 2 СН 3 Cl + Н Cl г) С 2 Н 6 + Cl 2 СН 3 – СН 2 Cl + Н Cl

Ключ до тест ів: Картка № 1 1) в 2) а 3) в 4) б 5)Ключ до тест ів: Картка № 1 1) в 2) а 3) в 4) б 5) б 6) в 7) в 8) в 9) в Картка № 2 1) б 2) а 3) а 4) в 5) в 6) а, г 7) а 8) б 9) б 10) а Картка № 3 1) а 2) б 3) б 4) в 5) б 6) а 7) б, в 8) б 9) б

Самостійні роботи Самостійні роботи

ЗАВДАННЯ (І РІВЕНЬ) 1. Розподіліть по класам і назвіть речовини: а) С 2 Н 2ЗАВДАННЯ (І РІВЕНЬ) 1. Розподіліть по класам і назвіть речовини: а) С 2 Н 2 ; б) С 3 Н 8 ; в) С 6 Н 12 ; г) СН 4 ; д) С 4 Н 6 2. Встановіть відповідність між структурною формулою і назвою сполуки: 1) СН 3 –СН = СН — СН 2 — СН 3 ; а) пентан; 2) СН 3 — СН 2 – СН 2 — СН 3 ; б) бутин; 3) СН ≡ С – СН 2 — СН 3 ; в) бутан; г) пентен 3. Допишіть рівняння реакцій: а) СН 4 + Br 2 → б) С 3 Н 8 + O 2 → в) С 2 Н 4 + Cl 2 → г) С 2 Н 2 + Н 2 →

ЗАВДАННЯ (І I РІВЕНЬ) 1. Визначіть речовини, встановіть клас сполук, складіть їх структурні формули:ЗАВДАННЯ (І I РІВЕНЬ) 1. Визначіть речовини, встановіть клас сполук, складіть їх структурні формули: а) б) в) 2. Складіть структурні формули речовин: а) 1 -пропін; б) 2 -бутен. 3. Допишіть рівняння реакцій, встановіть тип реакцій, назвіть речовини: а) С 2 Н 2 + Н 2 → г) С 2 Н 5 Cl + Cl 2 → б) С 3 Н 8 + O 2 → д) СН 4 + Br 2 → в) С 2 Н 4 + Br 2 → е) С 3 Н 6 + Cl 2 →

ЗАВДАННЯ (І II РІВЕНЬ) 1. Розподіліть по класам і назвіть речовини: а) б) С 3ЗАВДАННЯ (І II РІВЕНЬ) 1. Розподіліть по класам і назвіть речовини: а) б) С 3 Н 8 ; в) г) С 3 Н 4 ; д) С 4 Н 6 ; е) 2. Встановіть відповідність між класом вуглеводню і типом хімічної реакції: 1) заміщення з бромом; а) пропін; 2) приєднання хлору; б) бутан; 3) полімеризація; в) бензен; г) етен 3. Здійсніть перетворення, вкажіть тип реакцій, назвіть речовини: а) C 2 H 6 → C 2 H 4 → C О 2 б) C H 4 → C 2 H 2 СІ 2 → C 2 H 4 Cl 2 ↓ C 2 H 5 Br

ЗАВДАННЯ (І V РІВЕНЬ) 1. Розподіліть по класам і назвіть речовини: а) С 3 Н 8ЗАВДАННЯ (І V РІВЕНЬ) 1. Розподіліть по класам і назвіть речовини: а) С 3 Н 8 б) С 3 Н 4 в) г) д) С 4 Н 6 е) 2. Встановіть відповідність між класом вуглеводню і типом хімічної реакції: 1) полімеризація; а) ацетилен; 2) заміщення з хлором; б) пропан; 3) приєднання брому; в) етилен; г) бензен 3. Встановіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворення Алкан → галогенпохідне алкану → алкен → алкін → вуглекислий газ: а) гідрогалогенування; б) дегідрування; в) горіння; г) дегідрогалогенування; д) галогенування. 4. Здійсніть перетворення, назвіть речовини: + Cl 2 — НСІ — Н 2 + СІ 2 C 2 H 6 → Х 1 → Х 2 → Х 3 → Х

Задачі з практичним змістом Задачі з практичним змістом

Задача № 1 (І РІВЕНЬ) Сажу, добуту із метану, застосовують для виготовлення гуми, друкарських фарб.Задача № 1 (І РІВЕНЬ) Сажу, добуту із метану, застосовують для виготовлення гуми, друкарських фарб. Визначте, яку масу сажі можна добути із 448 л метану.

Задача № 2 (ІІ РІВЕНЬ) Ацетилен, що використовується для зварювальних робіт, добувають часто на місціЗадача № 2 (ІІ РІВЕНЬ) Ацетилен, що використовується для зварювальних робіт, добувають часто на місці в результаті взаємодії карбіду кальцію Са. С 2 з водою. Який об ’ єм ацетилену можна добути із 71 кг карбіду кальцію з масовою часткою домішок 10%?

Задача № 3 (ІІІ РІВЕНЬ) Для знезаражування зерносховищ та проти філоксери винограду використовується 1, 2Задача № 3 (ІІІ РІВЕНЬ) Для знезаражування зерносховищ та проти філоксери винограду використовується 1, 2 – дихлоретан. Який об ’ єм 1, 2 -дихлоретану утвориться при взаємодії 50 л етилену із 44, 8 л хлору?

Задача № 4 (І V РІВЕНЬ) Ароматичні властивості бензолу допомагають у виробництві різної парфумерії. ЯкуЗадача № 4 (І V РІВЕНЬ) Ароматичні властивості бензолу допомагають у виробництві різної парфумерії. Яку масу бензолу можна отримати із ацетилену, добутого із 100 л природного газу Шебелинського газового родовища (вміст метану 98%), якщо вихід продукту становить 80%?
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.