Презентация eitema8italy-new-vin

Скачать презентацию  eitema8italy-new-vin Скачать презентацию eitema8italy-new-vin

eitema8italy-new-vin.ppt

  • Размер: 123.5 Кб
  • Количество слайдов: 10

Описание презентации Презентация eitema8italy-new-vin по слайдам

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ (ІТАЛІЯ, ІСПАНІЯ, ПОРТУГАЛІЯ, ГРЕЦІЯ) Основні характеристики: - низький рівень державних соціальних видатків уСЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ (ІТАЛІЯ, ІСПАНІЯ, ПОРТУГАЛІЯ, ГРЕЦІЯ) Основні характеристики: — низький рівень державних соціальних видатків у порівняні з попередніми моделями; — низький рівень соціальних видатків балансується частково сильною підтримуючою роллю сімейних зв’язків. Сім’ї грають велику роль у забезпечені домівки та грошової підтримки; — соціальні видатки переважно спрямовані на пенсії, існує значна сегментація платежів; — соціальна система передбачає захист зайнятості та механізми раннього виходу на пенсію для вилучення певної частини осіб з ринку праці; — проф. спілки є важливим елементом у централізованому процесі переговорів щодо зарплат та умов праці; — рівень зайнятості, особливо для жінок, є досить низьким.

Позиції південноєвропейських країн у світовій та європейській економіці. Позиції південноєвропейських країн у світовій та європейській економіці.

За Індексом Глобальної Конкурентоспроможності країни займають досить невисокі позиції: Італія - 42 місце Греція - 96За Індексом Глобальної Конкурентоспроможності країни займають досить невисокі позиції: Італія — 42 місце Греція — 96 місце Іспанія – 36 місце Португалія — 49 місце Всім країнам притаманне відставання за показниками стабільності макроекономічного середовища, розвитком фінансового ринку та ефективністю ринку праці. Для Італії та Греції характерною є також низька ефективність державних інституцій.

Галузева спеціалізація країн мегарегіону. Галузева спеціалізація країн мегарегіону.

Особливості італійської моделі розвитку - Регіональні диспропорції (депресивність півдня країни); - Значне соціальне розшарування населення таОсобливості італійської моделі розвитку — Регіональні диспропорції (депресивність півдня країни); — Значне соціальне розшарування населення та його прогресуюче старіння; — Слабка ресурсна забезпеченість основного виробництва; — Унікальна корпоративна структура (висока ступінь концентрації власності у руках сімейних кланів); — Формування нових інноваційно-інвестиційних моделей-кластерів (кераміка); — Високий рівень тінізації економіки (21, 2 % ВВП).

Зовнішньоекономічні зв’язки Італії  Експорт – 522 млрд.  $ Видова структура експорту: машинобудівна продукція, текстильЗовнішньоекономічні зв’язки Італії Експорт – 522 млрд. $ Видова структура експорту: машинобудівна продукція, текстиль і одяг, виробниче устаткування, транспортні засоби, транспортне устаткування, хімікати, продукти харчування, напої та тютюнові вироби; мінерали та кольорові метали Географічна структура експорту: Німеччина 13%, Франція 11, 6%, США 6%, Іспанія 5, 9%, Великобританія 5, 2%, Швейцарія 4, 7% Імпорт – 556, 4 млрд. $ Видова структура імпорту: продукція машинобудування, хімікати, транспортне обладнання, енергетичні продукти, мінерали та кольорові метали, текстиль і одяг, продукти харчування, напої та тютюн Географічна структура імпорту: Німеччина 16, 1%, Франція 8, 8%, Китай 7, 8%, Нідерланди 5, 4%, Іспанія 4, 6%

Неефективність середземноморської моделі розвитку в умовах глобальної нестабільності Для країн середземноморської моделі характерними є надмірні обсягиНеефективність середземноморської моделі розвитку в умовах глобальної нестабільності Для країн середземноморської моделі характерними є надмірні обсяги дефіциту бюджету та державного боргу до ВВП, що перевищують Маастрихтські критерії конвергенції (3%; 60%)

- Кризові явища в економіці та зарегульованість ринку праці призвели до досить високого рівня безробіття -— Кризові явища в економіці та зарегульованість ринку праці призвели до досить високого рівня безробіття — Низький ступінь залучення жінок до ринку праці призводить до неповного Використання потенціалу робочої сили працездатного віку

Відносно низький рівень видатків на НДДКР знижує можливість країн щодо сталого розвитку економіки в майбутньому (ШвеціяВідносно низький рівень видатків на НДДКР знижує можливість країн щодо сталого розвитку економіки в майбутньому (Швеція -3, 3%, Фінляндія — 3, 1%, Німеччина 2, 3%, Франція 1, 9% від ВВП)

Скандинавська модель розвитку Основні характеристики: - високий рівень перерозподілу та соціального захисту; - широкий перелік соціальнихСкандинавська модель розвитку Основні характеристики: — високий рівень перерозподілу та соціального захисту; — широкий перелік соціальних послуг високої якості, які є доступними для всього суспільства; — низька залежність індивіда від ринку та його праці; — висока допомога по безробіттю та охорона здоров’я фінансуються через систему податків; — система оподаткування надзвичайно прогресивна та включає елементи оподаткування майна, в той час як податки на бізнес є досить низькими; — сильний соціальний діалог та тісна співпраця соціальних партнерів з урядом; — проф. спілки беруть участь у адмініструванні страхування у випадку безробіття та профпідготовки; — Низький ступінь зарегульованості ринку праці та високий рівень зайнятості; — успішність у зменшені статевої дискримінації на ринках праці — > висока залученість жінок до ринку праці




  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.