Презентация Длелді медицина емдік дрілерді ала дамуыны кепілі.Дрілерді ате жарнамалануыны

Скачать презентацию  Длелді медицина емдік дрілерді ала дамуыны кепілі.Дрілерді ате жарнамалануыны Скачать презентацию Длелді медицина емдік дрілерді ала дамуыны кепілі.Дрілерді ате жарнамалануыны

dleldі_medicina_emdіk_drіlerdі_ala_damuyny_kepіlі.drіlerdі_ate_gharnamalanuyny_.ppt

  • Размер: 1.1 Mегабайта
  • Количество слайдов: 13

Описание презентации Презентация Длелді медицина емдік дрілерді ала дамуыны кепілі.Дрілерді ате жарнамалануыны по слайдам

Та ырыбы: қ Д лелді медицина емдік д рілерді ал а ә ә ң ғ дамуыныТа ырыбы: қ Д лелді медицина емдік д рілерді ал а ә ә ң ғ дамуыны кепілі ң. Д рілерді ате жарнамалануыны ә ң қ ң бірі. Орында ан: ғ Кенесбекова А 327ЖМ Тексерген : Бижикеева Л. . Қ

 Д лелді медицина т сінігі. ә ү Емдік д рілерді  ате ә ң қ Д лелді медицина т сінігі. ә ү Емдік д рілерді ате ә ң қ жарнамалары.

 Д лелді медицинаә  – б л ұ нау асты жеке алауы қ ң қ Д лелді медицинаә – б л ұ нау асты жеке алауы қ ң қ бойынша е олайлы ң қ профилактиканы ж йелі ң ү ізденісі мен олдану қ ба ыты. Тиімді, е жа сы діс ғ ң қ ә т сілдерін пайдалану ә ба ыты. ғ

Д лелді медицина ә 1980 жылдарда медицинада ызмет істейтін мамандарды ж не медициналы  қ әД лелді медицина ә 1980 жылдарда медицинада ызмет істейтін мамандарды ж не медициналы қ ә қ к мек ажет ететіндерді назарын аударды. ө қ ң Д лелді медицина практика ж зінде орын алып, ә ү нау астар а д лелденген , зиянды емес жа дайда қ ғ ә ғ олданылды. қ

Сонымен атар д рілерге д рыс қ ә ұ ба а беру м селесі ж неСонымен атар д рілерге д рыс қ ә ұ ба а беру м селесі ж не д рілік ғ ә ә ә терапияны нау астар а олдану қ ғ қ ар ылы салыстыру жолымен қ д лелдеп отыр ан. ә ғ

Жарнамалы публикациялар а қ ғ деген талаптары 80 жылдарда згере бастады. Д лелді ө ә медицинаныЖарнамалы публикациялар а қ ғ деген талаптары 80 жылдарда згере бастады. Д лелді ө ә медицинаны ал а басуы , ң ғ д рігерге толы м лімет алу шін ә қ ә ү ж не д рілік заттарды д рыс , ә ә ұ толы жазу а а паратпен қ ғ қ амтасыз етілуі ма ызы зор қ ң болды.

 Д рілік заттар жайлы ате ә қ а парат н тижесінде халы  қ ә Д рілік заттар жайлы ате ә қ а парат н тижесінде халы қ ә қ тарапынан ша ымдар болып, ғ сот а ж гіну м селелері де қ ү ә аз емес!Осы ан байланысты ғ мынандай д рілік заттар а ә ғ минимальді талаптар ойылды қ :

 Сипатамасы олдануыҚ олдану т сілдері Қ ә олдану а болмайтын Қ ғ жа дайлар ғ Сипатамасы олдануыҚ олдану т сілдері Қ ә олдану а болмайтын Қ ғ жа дайлар ғ

 Шы арыл ан орнығ ғ Д ріні аты ә ң Жа ымсыз сері ғ ә Шы арыл ан орнығ ғ Д ріні аты ә ң Жа ымсыз сері ғ ә Арты м лшерлеу қ ө Д рілік рекеттесуі ә ә

 Айры ша н с ауларқ ұ қ Шы арылу т рі ғ ү Компанияны аты, Айры ша н с ауларқ ұ қ Шы арылу т рі ғ ү Компанияны аты, мекен ң – жайы Осы тауар а жауапты ғ сатушы немесе агентті ң аты — ж нін білу керек! ө

 Со ы жылдары д рілік ңғ ә заттарды жарнама а лі ғ ә д лелденбеген Со ы жылдары д рілік ңғ ә заттарды жарнама а лі ғ ә д лелденбеген зерттеулерді ә шы арып жатыр!Б л ғ ұ халы а те ауіпті десек ққ ө қ болады!

 Д лелді медицинаны аса ә ң ма ыздылы ы оны практикада ң ғ ң йымдастыры Д лелді медицинаны аса ә ң ма ыздылы ы оны практикада ң ғ ң йымдастыры ан д лелді ұ ғ ә сыныстарында! ұ сыныстарды б рын мамандар Ұ ұ здеріні жеке к з арастарымен, я ни ө ң ө қ ғ олар тек

 Университеттерде, СССРды ң денсаулы са тау ж йесінде қ қ ү ана бекітіліп отыр ан Университеттерде, СССРды ң денсаулы са тау ж йесінде қ қ ү ана бекітіліп отыр ан ғ ғ. азіргі Қ та да клиникалы ң қ сыныстарды сенімді ұ ң технологиялары ке інен ң зерттелініп а парат қ жариялануда!