Презентация Длелді медицина емдік дрілерді ала дамуыны кепілі.Дрілерді ате жарнамалануыны

  • Размер: 1.1 Mегабайта
  • Количество слайдов: 13

Описание презентации Презентация Длелді медицина емдік дрілерді ала дамуыны кепілі.Дрілерді ате жарнамалануыны по слайдам

Та ырыбы: қ Д лелді медицина емдік д рілерді ал а ә ә ң ғ дамуыныТа ырыбы: қ Д лелді медицина емдік д рілерді ал а ә ә ң ғ дамуыны кепілі ң. Д рілерді ате жарнамалануыны ә ң қ ң бірі. Орында ан: ғ Кенесбекова А 327ЖМ Тексерген : Бижикеева Л. . Қ

 Д лелді медицина т сінігі. ә ү Емдік д рілерді  ате ә ң қ Д лелді медицина т сінігі. ә ү Емдік д рілерді ате ә ң қ жарнамалары.

 Д лелді медицинаә  – б л ұ нау асты жеке алауы қ ң қ Д лелді медицинаә – б л ұ нау асты жеке алауы қ ң қ бойынша е олайлы ң қ профилактиканы ж йелі ң ү ізденісі мен олдану қ ба ыты. Тиімді, е жа сы діс ғ ң қ ә т сілдерін пайдалану ә ба ыты. ғ

Д лелді медицина ә 1980 жылдарда медицинада ызмет істейтін мамандарды ж не медициналы  қ әД лелді медицина ә 1980 жылдарда медицинада ызмет істейтін мамандарды ж не медициналы қ ә қ к мек ажет ететіндерді назарын аударды. ө қ ң Д лелді медицина практика ж зінде орын алып, ә ү нау астар а д лелденген , зиянды емес жа дайда қ ғ ә ғ олданылды. қ

Сонымен атар д рілерге д рыс қ ә ұ ба а беру м селесі ж неСонымен атар д рілерге д рыс қ ә ұ ба а беру м селесі ж не д рілік ғ ә ә ә терапияны нау астар а олдану қ ғ қ ар ылы салыстыру жолымен қ д лелдеп отыр ан. ә ғ

Жарнамалы публикациялар а қ ғ деген талаптары 80 жылдарда згере бастады. Д лелді ө ә медицинаныЖарнамалы публикациялар а қ ғ деген талаптары 80 жылдарда згере бастады. Д лелді ө ә медицинаны ал а басуы , ң ғ д рігерге толы м лімет алу шін ә қ ә ү ж не д рілік заттарды д рыс , ә ә ұ толы жазу а а паратпен қ ғ қ амтасыз етілуі ма ызы зор қ ң болды.

 Д рілік заттар жайлы ате ә қ а парат н тижесінде халы  қ ә Д рілік заттар жайлы ате ә қ а парат н тижесінде халы қ ә қ тарапынан ша ымдар болып, ғ сот а ж гіну м селелері де қ ү ә аз емес!Осы ан байланысты ғ мынандай д рілік заттар а ә ғ минимальді талаптар ойылды қ :

 Сипатамасы олдануыҚ олдану т сілдері Қ ә олдану а болмайтын Қ ғ жа дайлар ғ Сипатамасы олдануыҚ олдану т сілдері Қ ә олдану а болмайтын Қ ғ жа дайлар ғ

 Шы арыл ан орнығ ғ Д ріні аты ә ң Жа ымсыз сері ғ ә Шы арыл ан орнығ ғ Д ріні аты ә ң Жа ымсыз сері ғ ә Арты м лшерлеу қ ө Д рілік рекеттесуі ә ә

 Айры ша н с ауларқ ұ қ Шы арылу т рі ғ ү Компанияны аты, Айры ша н с ауларқ ұ қ Шы арылу т рі ғ ү Компанияны аты, мекен ң – жайы Осы тауар а жауапты ғ сатушы немесе агентті ң аты — ж нін білу керек! ө

 Со ы жылдары д рілік ңғ ә заттарды жарнама а лі ғ ә д лелденбеген Со ы жылдары д рілік ңғ ә заттарды жарнама а лі ғ ә д лелденбеген зерттеулерді ә шы арып жатыр!Б л ғ ұ халы а те ауіпті десек ққ ө қ болады!

 Д лелді медицинаны аса ә ң ма ыздылы ы оны практикада ң ғ ң йымдастыры Д лелді медицинаны аса ә ң ма ыздылы ы оны практикада ң ғ ң йымдастыры ан д лелді ұ ғ ә сыныстарында! ұ сыныстарды б рын мамандар Ұ ұ здеріні жеке к з арастарымен, я ни ө ң ө қ ғ олар тек

 Университеттерде, СССРды ң денсаулы са тау ж йесінде қ қ ү ана бекітіліп отыр ан Университеттерде, СССРды ң денсаулы са тау ж йесінде қ қ ү ана бекітіліп отыр ан ғ ғ. азіргі Қ та да клиникалы ң қ сыныстарды сенімді ұ ң технологиялары ке інен ң зерттелініп а парат қ жариялануда!