Скачать презентацию Презентація Дисертаційного дослідження Аспірантки 1 року навчання Васильченко Скачать презентацию Презентація Дисертаційного дослідження Аспірантки 1 року навчання Васильченко

Васильченко.pptx

  • Количество слайдов: 9

Презентація Дисертаційного дослідження Аспірантки 1 року навчання Васильченко О. І. Презентація Дисертаційного дослідження Аспірантки 1 року навчання Васильченко О. І.

"ТВОРИ МИКОЛИ ГОГОЛЯ НА БАЛЕТНІЙ СЦЕНІ" Науковий керівник Підлипська А. М.

Актуальність дослідження Проблема взаємодії літератури та балету є однією з найактуальніших упродовж всієї історії Актуальність дослідження Проблема взаємодії літератури та балету є однією з найактуальніших упродовж всієї історії розвитку балетного театру , що обумовлено специфікою кожного з мистецтв. Вагоме місце серед письменників , чиї твори активно інтерпретуються засобами хореографічного мистецтва протягом багатьох років посідає Микола Гоголь. Класикою балетного театру стали "Тарас Бульба" В. Соловйова-Сєдого, "Сорочинський ярмарок " В. Гомоляки , "Майська ніч " та "Ніч перед Різдвом " Є. Станковича тощо. Саме М. Гоголь є одним з небагатьох письменників - класиків , чиє ім'я є своєрідним символом сучасного мистецтва в Україні та за її межами.

 Його творча спадщина і сьогодні надихає балет-мейстерів на постановки не лише в системі Його творча спадщина і сьогодні надихає балет-мейстерів на постановки не лише в системі традиційних виразних засобів балетного театру , а й на постмодерні експерименти (" Шинель М. Бежара ; В. Варнави , М. Діденка та М. Зіньковоі " Ніс" А. Червоної та С. Старухіна тощо) Вітчизняні ( М. Загайкевич , Ю. Станішевський тощо ) та зарубіжні (В. Красовська , В. Пасютиська тощо ) балетознавці розглядали хореографічні постановки за М. Гоголем як невід'ємну складову розвитку балетного театру 20 - початку 21 століття. Однак балетним інтерпретаціям творів М. Гоголя не було присвячено спеціального комплексного дослвдження , що додатково підтверджує актуальність обраної теми.

Об'єкт дослідження Взаємодія літератури та балетного театру. Об'єкт дослідження Взаємодія літератури та балетного театру.

Предмет дослідження Інтерпретації творів М. Гоголя на балетній сцені. Предмет дослідження Інтерпретації творів М. Гоголя на балетній сцені.

Мета дослідження Відтворити панораму та виявити специфіку балетної Мета дослідження Відтворити панораму та виявити специфіку балетної " гоголіани ".

Завдання дослідження Завдання дослідження - проаналізувати літературу з теми та джерельну базу дослідження ; Завдання дослідження Завдання дослідження - проаналізувати літературу з теми та джерельну базу дослідження ; - охарактеризувати специфіку втілення літературних творів на балетній сцені ; - проаналізувати хореографічні інтерпретації творів М. Гоголя у зарубіжному балетному театрі ( " Ніч перед Різдвом " та " Сороченський ярмарок " Б. Асафєва , "Тарас Бульба " В. Соловйова-Сєдого , " Ревізор" О. Чайковського , "Шинель" Х. Ле Бара та інших , " Ніс" тощо ); - простежити інтерпретацію творів М. Гоголя засобами балетного театру в Україні ( " Бісова ніч" В. Йориша , " Сороченський ярмарок " В. Гомоляки , " Майська ніч" та " Ніч перед Різдвом " Є. Станковича , " Вій" В. Губаренка ); - запропонувати класифікацію світової балетної " гоголіани " за різними параметрами; - виявити місце та роль балетної " гоголіани " у світовому хореографічному мистецтві. •

Наукова новизна: - вперше предметом спеціального дослідження стали балетні інтерпретації творів Миколи Гоголя ; Наукова новизна: - вперше предметом спеціального дослідження стали балетні інтерпретації творів Миколи Гоголя ; - проведено комплексний мистецтвознавчий аналіз вітчизняної тa зарубіжної " гоголіани " ; - запропоновано класифікаційні схеми за різними параметрами балетних інтерпретацій творів М. Гоголя; - виявлено місце та роль балетної " гоголіани " у світовому хореографічному мистецтві.